SLUITEN Bel ons +31 (0) 297 380 202
Data, privacy en wetgeving

  
 
Als handelsbedrijf moet u vanaf eind mei aan de Europese privacywet (AVG) voldoen. Deze Algemene verordening gegevensbescherming legt u bepaalde verplichtingen op voor de wijze waarop u met persoonsgegevens omgaat. Het gaat dan niet alleen om klantgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens van uw medewerkers.
 
Niet alle regels van de AVG zijn nieuw. U moet immers nu al voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens, waaronder de meldplicht datalekken valt. Het grote verschil met de AVG is dat de boetes fors verhoogd worden. Zeker als u exporteert naar Europese landen, moet u rekening houden met de AVG. Komen er per ongeluk privacygevoelige gegevens van Europese klanten op straat te liggen, dan moet u dat niet alleen bij de Nederlandse toezichthouder - Autoriteit Persoonsgegevens - melden, maar ook bij de Europese. Deze toezichthouder kan bij het niet of te laat melden van een datalek boetes tot maximaal 20 miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde omzet opleggen. Naast deze financiële schade kan er bovendien reputatieschade ontstaan voor uw bedrijf. Een goede reden om tijdig te starten met de benodigde voorbereidingen.

Bent u al klaar voor deze Algemene verordening gegevensbescherming? Uit onderzoek blijkt dat veel Nederlandse mkb-bedrijven geen idee hebben wat de nieuwe wet inhoudt. Dat kan een kostbaar gebrek aan kennis worden.
 
Weet u welke rechten en plichten u heeft onder de nieuwe privacywetgeving? En welke risico’s u loopt als u de zaken niet op orde heeft? Met de AVG miniscan krijgt u een kort advies over de belangrijkste thema’s van de nieuwe wetgeving.

Doe de AVG miniscan
 
    Dit moet je als ondernemer weten over de AVG
Bij de nieuwe privacywetgeving AVG horen meer verplichtingen voor mkb-ondernemers. Een van de belangrijkste aandachtspunten is het inzagerecht van degene waarvan je informatie bijhoudt. 
 
  Checklist voor de nieuwe privacywetgeving
Welke zaken moet u regelen om te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving uit Europa? Volg hier eenvoudig de checklist zodat u weet dat u veilig werkt.
 
  Zo train je medewerkers om met privacygevoelige gegevens te werken
Niet alleen aanvallen van buitenaf vormen een risico op een datalek. Ook onwetende medewerkers kunnen onbedoeld de oorzaak zijn van een lek. Train uw medewerkers in het veilig werken met privacygevoelige gegevens. 
 

 
  Eenvoudig de cybersecurity risico's van uw bedrijf in kaart brengen?
MKB Nederland en VNO-NCW bieden ondernemers kosteloos een cyber risico scan aan. Hiermee kunt u eenvoudig het veiligheidsniveau van uw website laten controleren, daarnaast wordt stap voor stap uitgelegd hoe u deze kunt verbeteren.
 

Veilig Zakelijk Internetten is een gezamenlijk initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, gesteund door het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Meer informatie of contact via info@veiligzakelijkinternetten.nl.

Matthijs Mesken , 01/03/2018 |