De eisen die een retailer stelt aan producten gelden niet alleen voor voedingsmiddelen. De herkomst van bloemen en planten moet ook bekend en verantwoord zijn. Kies daarom voor een MPS-certificaat en u zult zien dat uw klant het waardeert.

Mens en milieu
Steeds meer handelsbedrijven onderschrijven de MVO gedachte dat er moet worden gehandeld met respect voor mens en milieu. Voor handelsbedrijven in de sierteeltbranche heeft MPS speciale certificaten ontwikkeld. Zo is er een certificaat voor duurzaamheid, traceerbaarheid maar bijvoorbeeld ook één die specifiek ontwikkeld is voor lijnrijders. Hieronder vindt u een overzicht van de MPS certificaten voor de handel:

MPS-Florimark Trade
MPS-Florimark Trade kijkt specifiek naar de kwaliteit en betrouwbaarheid van handelsbedrijven en bestaat uit drie deelcertificaten:
  1. Florimark TraceCert
  2. Florimark GTP
  3. ISO9001
MPS-Florimark GTP Lijnrijders 
In de basis is het MPS-Florimark GTP Lijnrijders certificaat gelijk aan de eisen van Florimark GTP. Aanvullend zijn de specifieke regels voor het transport en de wijze van aflevering. Zo moeten bloemen en planten in de juiste temperatuur worden vervoerd en moet er getekend worden bij aflevering. Ook maakt dit certificaat het makkelijk om een samenwerking aan te gaan met collega-lijnrijders, bijvoorbeeld voor de gezamenlijke inkoop van bloemen en planten.

MPS-ProductProof
MPS-ProductProof is het aantoonbaar maken dat bepaalde werkzame stoffen in en op sierteeltproducten ontbreken. MPS-ProductProof is een systematiek waarbij met behulp van een verplichte dagregistratie en onafhankelijke monstername kan worden aangetoond dat bepaalde werkzame stoffen niet zijn gebruikt in de teelt. Product Proof (productzekerheid) is een @-on (add-on) op MPS-ABC (bedrijfszekerheid).
 
MPS-ProductProof is het resultaat van samenwerking tussen MPS, Royal FloraHolland, VGB en een groep kwekers van diverse sierteeltgewassen.Ook retailers en maatschappelijke groeperingen zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling, die nog steeds doorgaat.

MPS-Packers
Het is vanzelfsprekend dat bloemen en planten direct na de oogst met de grootst mogelijke zorg verwerkt worden. De verwerkingstijd, verpakking en (tijdelijke) opslag kunnen bijvoorbeeld van invloed zijn op de kwaliteit van het product. MPS-Packers is speciaal ontwikkeld om de wijze waarop pakstations met bloemen en planten om gaan te beheersen én te verbeteren. Door ook dit onderdeel van de sierteeltketen te certificeren, krijgen retailers de transparantie die zij verwachten. Het MPS-Packers certificaat is afgestemd op het registratieschema van het Engelse BOPP Packhouse.