SLUITEN Bel ons +31 (0) 297 380 202
De VGB heeft samen met FloraHolland en het Afvalfonds Verpakkingen maatwerkafspraken voor de sierteeltsector gemaakt over de uitvoering van de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen, de vervanger van de Verpakkingenbelasting.
 
De regeling vereenvoudigt de uitvoering van de Afvalbeheerbijdrage en beperkt de administratieve lasten voor importeurs tot een minimum. Voor VGB leden, importeurs van sierteeltproducten, wordt in een aantal gevallen een kortingspercentage van 73% toegepast op de gewichten van de verpakkingen. Dit op het moment dat de zending ongeopend doorgegeven wordt (bijvoorbeeld varenblad, mos).
 
In de regeling voor bloemen en planten wordt rekening gehouden met het hoge exportpercentage van sierteeltproducten. Exportverpakkingen die aan producten worden toegevoegd en direct worden geëxporteerd zijn 100% onbelast. Groothandelaren die een deel van hun handel met door hen toegevoegde verpakkingen afzetten op de Nederlandse markt moeten deze verpakkingen wel voor 100% meetellen en opgeven wanneer dit meer dan 50.000 kg betreft.

VGB leden die voldoen aan de voorwaarden van de regeling kunnen gebruik maken van het “bedrijfsverpakkerstarief” dat ook fors lasten besparend is.
 
De individuele importeur blijft zelf verantwoordelijk voor en uitvoering van de aangifte. VGB leden hebben de keuze om van deze collectieve regeling of de algemene regeling gebruik te maken. Uitsluitend bedrijven die na toepassing van de regeling boven de bijdragevrije drempel van 50.000 kg uitkomen, moeten zich aanmelden bij het Afvalfonds Verpakking en aangifte doen.
 
Uitsluitend bedrijven die zonder het toepassen van het kortingspercentage ook onder de bijdragevrije drempel van 50.000 kg blijven, hebben geen belang bij deelname aan de regeling.
 
Meer informatie in de Handleiding Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen en de Toelichting Afvalbeheerbijdrage.
 
Wilt u eenvoudig berekenen wat deelname aan de regeling bloemen en planten voor u betekent en of u wel of niet aangifteplichtig bent?
Maak dan gebruik van: de Rekentool Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen Groothandelaar
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manon Velthuis, via telefoonnummer 0297 380202 of mvelthuis@vgb.nl
 
Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden op:
www.afvalfondsverpakkingen.nl
www.floraholland.com/afvalfondsverpakkingen