Het VGB kwaliteitsbeleid is gericht op twee sporen:
  • Het ontwikkelen van instrumenten om de productkwaliteit en kwaliteitszorg in de handel te verbeteren. Zo is de VGB nauw betrokken bij de verdere uitbouw van MPS Florimark Trade, de erkenningsregeling voor handelaren en producenten. Daarnaast is de VGB medeverantwoordelijk voor de productspecificaties.
  • Realiseren dat informatie bij producten welke via de veilingen worden ingekocht betrouwbaar, volledigen tijdig beschikbaar komt voor de handel. De VGB streeft naar objectieve keuring met onafhankelijk toezicht met daaraan gekoppeld een adequate klachtenafhandeling.
Productspecificaties
De VGB heeft zitting in de landelijke "Werkgroep Regelgeving". Hierin worden voor de belangrijkste bloemen en planten nieuwe productspecificaties opgesteld of bestaande specificaties verbeterd. Productspecificaties zijn in feite aanvoervoorschriften of regels waar kwekers zich aan moeten houden bij de aanvoer van hun producten naar de veiling. In deze productspecificaties zijn voorschriften opgenomen over o.a.:
  • minimale kwaliteitseisen
  • verpakking
  • sortering en belading

De meest recent gewijzigde productspecificaties staan op de VBN website.