Consumentengedrag in de branche
Veranderende consumentenbehoeften gaan de huidige traditionele sierteeltketen behoorlijk op zijn kop zetten. Om te kunnen overleven moeten bloemisten hun werkwijze en aanbod aanpassen aan de nieuwe klantbehoeften. Een logisch en noodzakelijk gevolg hiervan, is dat de ook relatie van de bloemist met toeleveranciers (zoals groothandel) verandert. Bloemisten en toeleveranciers kunnen op deze veranderingen inspelen door het ketenrendement te vergroten, bijvoorbeeld door meer producten af te zetten, maar ook door meerwaarde te creëren in de keten. Bloemisten en toeleveranciers kunnen dit bereiken door beter in te spelen op veranderende wensen van de eindconsument en (nog) slimmer samen te werken in de keten.

Bloemisten en hun toeleveranciers 2020: aan de slag in de praktijk
Het project Klant Inzicht Keten Impact (KIKI) is afgerond. Een project waarin is ingezoomd op de technische en sociale trends voor de komende jaren, de rol van de bloemist en
leverancier hierin en de impact van de veranderingen op hun business model. Op basis van de ervaringen en kennis (o.a. uit de Consumententool) uit de sector is de bloemist van de toekomst (2020) mét bijbehorende producten, diensten en dienstverlening, in kaart gebracht. Deze is visueel geschetst als ‘persona’, waarin het bestaan van een illustratief persoon is uitgewerkt. Ook het business model met het aanbod aan de klant, is uitgebreid belicht. Er is bekeken hoe de toeleveranciers goed kunnen inspelen op deze bloemisten van de toekomst. De resultaten hebben gezorgd voor flink wat media exposure! En bloemisten en leveranciers zijn hier nu in de praktijk mee aan de slag.

KIKI naar het buitenland
Over de Nederlandse bloemist en hun toeleveranciers in 2020 is flink wat kennis opgedaan en worden goede handvatten geboden. Echter, veel leveranciers kennen een afzet in het buitenland. En culturen verschillen. Uit de Consumententool blijkt dat de consument in het buitenland flink kan verschillen met die van Nederland. Niet zo gek dus om dan ook passende bloemistenpersona’s en business modellen te creëren. Welke waarden kent men daar? Welke trends tekenen de handel uit en hoe is daarop in te spelen als leverancier?
Daarom gaat het project zich richten op deze buitenlandse markt. Met daarin, voor nu, Duitsland, Engeland en Frankrijk in de hoofdrol.

Opzet
In dit vervolg wordt in twee fases gefocust op de Duitse, Engelse en Franse markt
Fase 1: In de eerste fase wordt een quickscan gedaan van de plaatselijke trends en twee workshops met toeleveranciers:
  • Workshop1:  Kenmerken en wensen/behoeften per land
  • Workshop 2: Aanzet bloemisten 2020 in de verschillende landen
Fase 2: In de tweede fase worden nieuwe specifieke bloemistenpersona’s 2020 per land uitgewerkt en wordt de business van de toeleveranciers hier op afgestemd. In deze fase wordt een derde workshop met toeleveranciers georganiseerd waarin de toeleveranciers actief aan de slag gaan met het vertalen van de inzichten naar hun eigen business; hoe zij hier gericht op in kunnen spelen:
  • Workshop 3: Impact op toeleveranciers
Daarnaast worden de opgezette persona’s in deze fase verder uitgewerkt. 

Resultaten
  • Welk consumentenkoopgedrag verwachten we voor de toekomst in het buitenland en welke bloemisten persona’s en nieuwe business modellen horen hierbij?
  • Hoe kunnen de leveranciers zich voorbereiden op de samenwerking met de bloemisten 2020? Wat is nodig om ervoor te zorgen dat handelaren extra/nieuwe dienstverlening
  • kunnen bieden om zo meerwaarde te bieden?
  • Wat zouden we moeten doen, en is dit reëel? Welke acties zijn nodig om dit te realiseren?
Doe mee!
Dit onderzoek heeft pas waarde wanneer het opgezet in samenwerking met de toeleverancier zelf. Doe mee en geef je op bij Manon Velthuis of telefoon 0297 380203.  

Dit project is een samenwerking tussen 
     en