Logistiek en coördinatie is van toegevoegde waarde voor de handel. Bloemen- en plantenlogistiek, verpakking, belading, fustontwikkelingen en standaardisatie zijn onderwerpen die hen raken in de dagelijkse bedrijfsvoering. 

Container Centralen
De VGB heeft een belang van 50% in Container Centralen en is vertegenwoordigd in de Board en het Executive Committee. Gesproken wordt over internationaal beheer en beschikbaarheid, kwaliteit en investeringen etc. Ook worden vanuit de CC Board initiatieven genomen tegen de illegaliteit en identificatie van karren. 


SPIL
SPIL staat voor “Sierteelt Platform Innovatie Logistieke middelen”. Het doel is innovatieve ideeën vanuit de keten aan te jagen om met elkaar te komen tot optimalisatie door vernieuwing en/of verbetering.

Fust for All
De VGB wil de ketenkosten met ca. € 20 mln verlagen door een nieuw fust ingevoerd te krijgen. Dit nieuwe fust heeft het model van de Fc 577 en de afmeting 28*40. Met Beekenkamp maakte de VGB in 2011 een prototype. Samen met LTO Glaskracht testte de VGB dit nieuwe fust bij tientallen telers van 12 productgroepen.