In 2014 startte de VGB, in samenwerking met Container Centralen en FloraHolland, het SPIL project. SPIL staat voor “Sierteelt Platform Innovatie Logistieke middelen”. Het doel is innovatieve ideeën vanuit de keten aan te jagen om met elkaar te komen tot optimalisatie door vernieuwing en/of verbetering. Het project heeft geen juridische identiteit en maakt geen producten.

Logistieke managers/medewerkers van handelaren, kwekers en retailers zijn tijdens brainstormsessies uitgedaagd na te denken over de inzet van logistieke middelen in de keten tussen aanvoer en consument, wat er verbeterd kan worden in de bloemen/planten logistiek en hun ervaringen uit te wisselen. De uitkomsten van deze sessies moeten leiden tot het adviseren en definiëren van kwalitatieve markt gedragen logistieke innovaties voor de sierteeltketen.
 
 ik wil meepraten, op de hoogte blijven van fust en karren innovaties in de sierteeltketen en maak een persoonlijk account aan.

Een spil staat voor as, het centrale orgaan of middelpunt van een sector of organisatie maar heeft ook in de sierteelt een specifieke betekenis. Het is bij de zogenaamde “laanbomen” (denk aan bijvoorbeeld een leiboom) het frame waarlangs de boom geleidt wordt tijdens de groei. Een mooi symbool voor wat het project beoogt!