De VGB wil de ketenkosten met ca. € 20 mln verlagen door een nieuw fust ingevoerd te krijgen. Dit nieuwe fust heeft het model van de Fc 577 en de afmeting 28*40. Met Beekenkamp maakte de VGB in 2011 een prototype. Samen met LTO Glaskracht testte de VGB dit nieuwe fust bij tientallen telers van 12 productgroepen.

De maximale beladingswinst is 11% op de 100*120 kar en 100% bij de 120*56 kar. Deze verbetering is een feit wanneer van een product dezelfde aantallen in het nieuwe fust kunnen worden geplaatst als in een Fc 577. Behoud van een goede kwaliteit en presentatie is daarbij een voorwaarde. Dit is door de VGB bij kwekers en handelaren in de praktijk met één prototype aangetoond voor ca. 90% van de producten.
 
De VGB voert nu samen met FloraHolland beladingstesten uit waarbij een vol legbord van 10 nieuwe fusten  (Fc 588)  wordt vergeleken met 9 (oude) Fc577’s. Wanneer ook deze proeven op kar niveau slagen is de invoering van het nieuwe fust in de FloraHolland pool een flinke stap dichterbij. FloraHolland en VGB gaan dan de kosten van introductie en vervanging van oud fust berekenen. Introductie van dit nieuwe fust gaat voor alle snijbloemenhandelaren en voor de meeste telers een flinke kostenbesparing betekenen.