International Horticulture Forum

In samenwerking met de Duitse tuinbouworganisatie INDEGA geven experts informatie over de kansen en uitdagingen voor de sierteeltsector. Centrale vraag is hoe de sector kan bijdragen tot een betere leef-, werk- en woonomgeving. Hiervoor is er een behoefte aan innovatieve ideeën, nieuwe technische oplossingen en brede expertise. Welke oplossing hebben we vandaag al voor de toekomstige stedelijke ontwikkeling? En hoe kunnen Nederland en Duitsland hun gezamenlijke passie te verenigen en met hun competentie en know-how gezamenlijk nieuwe markten openen?

18-1-2017 Seminar Kwaliteit Gestuurde Sierteeltketens

Voor de bedrijven in de sierteeltsector zijn, na ruim 3 jaar GreenCHAINge, veel onderzoeksresultaten beschikbaar zoals: • het optimaal koelen in de chrysant keten; • het effect van lange bewaring/transport bij temperatuur op houdbaarheid roos; • het optimaal conditioneren en verpakken van potplanten in lange export ketens; • het effect van temperatuur en duur van transport op potplanten Hoe kan de sierteeltsector de opgebouwde kennis toepassen en hier haar voordeel mee doen?

2-2-2017, Mis Buildin’Green II niet

De nieuwste Cradle to cradle en circulaire gebouwen gaan allang niet meer alleen over materialen. Duurzaamheid gaat bij deze gebouwen niet meer over ‘minder slecht’ zijn, maar over het veel interessantere begrip ‘waarde toevoegen’. En, het levert bovendien gebouwen op waarin groen als van nature een plek heeft. Buildingreen II vindt plaats rondom het nieuwe Stadskantoor van Venlo, een gebouw waar de lucht schoner naar buiten gaat dan dat het het gebouw in kwam, dankzij een groen atrium en een enorme groene wand. Mis Buildin’Green dus niet.

CAO

De cao loopt officieel per 31 december 2016 af. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond en er is dus nog geen nieuwe cao afgesloten. Aan de VGB worden vragen gesteld of per januari wel of niet een salarisverhoging moet worden doorgevoerd. Ieder bedrijf is vrij omdat zelf te kiezen. De bepalingen uit de cao blijven gewoon van toepassing. U kunt een salarisverhoging die later uit de cao komt met terugwerkende kracht doorvoeren, zoals u formeel verplicht bent. De VGB kan u hierin niet adviseren. Het is aan u om voor uw eigen bedrijf hierin een keuze te maken.

Promotie? Ja, maar hoe?

Herschikking binnen de sierteeltketen vindt volop plaats. Een uitdaging voor zowel handelaren als telers ook op het gebied van de gezamenlijke promotie. Want welke marketing en communicatie aanpak leidt daadwerkelijk tot meerwaarde voor de sector? In welke fase van het marketing denken en doen verkeert de sector en waar willen wij de komende jaren naar toe om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van onze gezamenlijke investeringen? Wilt u deel uitmaken van de idee-vorming rondom die verandering en richting geven aan de uitvoering van de sectorpromotie kom dan naar de bijeenkomst op 10 november a.s.

VGB herhaalt onderzoek Kassa naar online bloemisten

Niets is zo leuk om iemand te verrassen met een boeket bloemen. Er zijn tientallen sites die de mooiste boeketten aanbieden en ook nog voor je bezorgen. Wat koop je eigenlijk? Hoe is de kwaliteit en blijven de bloemen ook de gegarandeerde zeven dagen vers garantie mooi? Komen de boeketten eigenlijk wel aan? In maart onderzocht Kassa acht online bloemen bestelsites. (zie http://kassa.vara.nl/gemist/nieuws/bij-welke-website-bestel-je-wel-een-bloemetje-en-waar-beter-niet)

Vers en Groen

‘Vers’ gaat verder dan een frisse uitstraling. Heemskerk beseft dat als geen ander. Daarom houden zij de tijd tussen oogsten en bezorgen zo kort mogelijk. Met hun moderne productietechnieken en gedreven medewerkers serveren zij momenteel zo’n 2 miljoen verpakkingen per week aan tal van distributiecentra en supermarktketens in binnen- en buitenland. En krijgt elke consument het hele jaar door vers gesneden en verpakte groenten en salades in huis. Lijnrijders krijgen de mogelijkheid bij Heemskerk een kijkje te nemen tijdens de bijeenkomst: Vers en Groen

ALV en afscheid VGB voorzitter Herman de Boon

Donderdag 2 juni a.s. neemt voorzitter Herman de Boon afscheid van de VGB. De middag begint met de besloten ledenvergadering waarin de huishoudelijke zaken aan de orde komen. Aan het eind van de vergadering draagt Herman de Boon de voorzittershamer over aan interim voorzitter Lex Ebus. Het openbare gedeelte waarin Herman ter ere van zijn afscheid een presentatie houdt over de positie van de groothandel is gecombineerd met het 3e Groothandelsseminar van het Nederlands Verbond van de Groothandel. Het evenement wordt gehouden in Kasteel de Wittenburg te Wassenaar.

HR middag

De cao voor de groothandel loopt dit jaar af. Wat kunt u verwachten en wat wilt u? Het bedrijfstakpensioenfonds voor de groothandel in bloemen en planten is recentelijk ondergebracht bij PGB. Wat zijn de consequenties en wat als deze verplicht gesteld wordt? Hoe verhoudt uw salarisgebouw zich tot branchegenoten? Heeft u een benchmark? Sluit het onderwijs aan op uw behoefte? Hoe kan u daarbij geholpen worden? Voor elke vraag een deskundige spreker en ruimschoots de gelegenheid voor vragen en discussies met collega’s.

Hoe koopt en verkoopt de lijnrijder in de toekomst zijn bloemen en planten?

Het creëren van topstukken, dat is het uitgangspunt van PT-Creations. Vernieuwende plantarrangementen in alle soorten en maten waarmee klanten telkens verrast worden. Het is een dynamisch, modern bedrijf met eigen import, eigen boomkwekerij, bloembollen op pot en een zeer professionele productielijn. Alles in eigen hand en daardoor flexibel, zeer concurrerend en garantie van hoge productkwaliteit. De lijnrijder krijgt de kans een kijkje te nemen tijdens de bijeenkomst: Hoe koopt en verkoopt de lijnrijder in de toekomst zijn bloemen en planten?

Important - antwoord op uw importvragen

Wat kan ik met de VGB importmodule? Wat zijn de mogelijkheden van selectieve controles op basis van risico’s binnen Client import? Waar loopt de Douane tegen aan in de sierteeltsector? Wat zijn de belangrijkste items rondom de Brusselse regelgeving en wat zegt de Tripple A status? Hoe zijn de ervaringen met zeevracht? Voor elke vraag een deskundige spreker. Dagvoorzitter Moniek van de Put neemt u mee door deze middag en leidt de aansluitende forumdiscussie met de sprekers.

Marketing workshop: Kijk eens in de spiegel

Wat doe je goed en wat niet? Wat zijn de sterke en wat de zwakke punten van jouw bedrijf? Wat kan je doen om daar verbetering in aan te brengen? Hoe speel je in op de veranderingen om je heen die invloed hebben op jouw bedrijf? Hoe goed ken je jouw klant? Wat kan je voor jouw klant extra doen zodat je nog meer toegevoegde biedt? Vragen die ook bij de lijnrijder spelen. De SLB heeft daarom het initiatief genomen tot het organiseren van de interactieve kennismakingsworkshop waarin praktische marketingzaken aan de orde komen, die voor een lijnrijder of kleine exporteur handig zijn. De workshop wordt herhaald op zaterdagochtend 20 februari a.s. Schrijf je in via info@vgb.nl. Kosten voor leden € 75,- excl BTW per persoon en voor niet-leden € 150,- excl. BTW per persoon.

Buildin’Green

Levend groen vergroot de waarde van gebouwen, steeds meer onderzoek wijst dit uit. Gebouwen worden gezonder, plezieriger, natuurlijker en waardevoller. Toch blijkt in de praktijk dat groen in de uitvoeringsfase vaak als eerste wordt geschrapt. Dit kan alleen veranderen als groen al in het ontwerp meegenomen wordt. Hoe krijg je alle, van het begin tot het eind bij het bouwproces, betrokkenen hiervoor geïnspireerd? Dat doet Into Green door ze op 21 januari a.s. elkaar te laten ontmoeten en te inspireren.

Workshop ’Verkoop meer groen’

Welke argumenten gebruikt u als u bloemen en planten verkoopt? Vertelt u uw klanten dat ze meer doen dan mooi zijn? Geeft u aan dat planten de lucht zuiveren, dat mensen zich prettiger voelen in een groene omgeving, dat prestaties daardoor verbeteren? Alleen daarom al zouden planten in huis, school, ziekenhuis of kantoor niet mogen ontbreken en toch doen ze dat vaak wel. Hoe breng je dus de noodzaak van groen over op een klant, hoe overtuig je ze van de toegevoegde waarde? Oftewel hoe verkoop je groen. Donderdag 5 november a.s. wordt de workshop viermaal gehouden.

Korting op Buma-Stemra en Sena voor 1 november a.s. regelen

Elk bedrijf dat openbare muziek draait moet Buma-Stemra en SENA-rechten afdragen. Buma-Stemra is het auteursrecht voor de muziek- en tekstschrijvers. SENA-rechten zijn voor de uitvoerders van de muziek. VGB leden kunnen gebruik maken van de collectieve regeling die het NVG met Buma-Stemra en Sena afgesloten heeft. Wanneer er nog geen gebruik gemaakt wordt van deze regeling kan dit nog tot 1 november a.s. geregeld worden om in 2016 korting te ontvangen.

Efficiënt en duurzaam planten vervoeren

Het project GreenCHAINge doet kwaliteit onderzoek met Wageningen UR en zoekt logistieke alternatieven voor bloemen- en plantenvervoer over de weg (export) en door de lucht (import). Het railtraject kan een alternatief zijn voor export afstanden groter dan 800 km. Met het oog op de toekomst is het van belang dat de transportkosten niet omhoog gaan en de CO2-uitstoot wordt verlaagd. Daarom wordt, gezamenlijk met leden en transporteurs, gewerkt aan alternatieven om de duurzaamheid van het internationale sierteelt transport te verhogen. Het project is innovatief en pilot transporten zijn nu nog voor een beperkt aantal leden toepasbaar, daar is de VGB zich van bewust. De pilot transporten en het onderzoek worden daarom uitgevoerd met externe financiering (oud PT budget en Min. EZ). Daarnaast betalen deelnemende bedrijven zelf de normale logistieke kosten aan hun transporteur. Het project heeft de aandacht getrokken van Doe Maar Duurzaam. Een programma, dat uitgezonden wordt bij RTL7, over duurzame ontwikkelingen en innovaties. In de aflevering over Transport en Logistiek komen VGB, Hamiplant en Jan de Rijk Logistics aan het woord. Zij vertellen ons meer over de ontwikkelingen in hun branche. Geïnteresseerd? Kijk dan aanstaande zondag 13 september van 13.30 tot 14.00 uur naar Doe Maar Duurzaam op RTL7.

Update Rusland

Dinsdag 11 augustus: Op dit moment is er weinig nieuws te melden vanuit de grensovergangen met Rusland. Ondanks het feit dat in de Russische media aandacht wordt besteed aan de ongewenste import van in Nederland geproduceerde bloemen, zijn er nog geen andere interventies bekend dan vier uit Denekamp afkomstige vrachtwagens aan de Wit-Russische/Russische grens. Transporten lijken volgens de laatste informatie de grenzen met de gebruikelijke gang van zaken te kunnen passeren met soms wat extra controles van documenten en lading.

Ernstige waarschuwing voor exporteurs naar de Russische markt.

Dinsdag 4 augustus 2015: De Russische inspectiedienst Rosselkhoznadzor heeft kort geleden gemeld dat de EU-lidstaten die fytosanitaire certificaten afgeven aan de grens met Rusland onvoldoende maatregelen hebben genomen om in Nederland gekweekte bloemen te controleren op de door hun eerder aangegeven organismen. Tussen 31 juli en 3 augustus inspecteerden de Russische autoriteiten nog een aantal zendingen fytosanitair en constateerden dat deze niet aan hun eisen voldeden. De Russische inspectie-autoriteit kondigt nu aan dat vanaf 10 augustus alle Nederlandse bloemen pas worden toegelaten na een fytosanitaire inspectie aan de Russische grens. Dat zou een ernstige ontregeling van het grensverkeer kunnen betekenen en mogelijk aanzienlijke risico’s voor degenen van wie de producten zijn. Via onze contacten in Moskou, de lidstaten, Brussel en Den Haag probeer ik alle informatie te verzamelen. Mocht u, via uw Russische klanten of expediteurs, iets horen laat het mij dan weten.

Update Rusland

Woensdag 29 juli 2015: Ondanks dat in de media volop gespeculeerd wordt over het weigeren van Nederlandse bloemen aan de grens, door de Russische inspectie autoriteiten, is hiervan nog geen bevestiging door de Russische officiële instanties. Zowel het EU bureau in Moskou als de EU instanties in Brussel, hebben nog geen verzoek uit Rusland binnengekregen. Ook de Nederlandse ambassade in Moskou en het ministerie in Den Haag hebben nog niets van de Russische autoriteiten gehoord. Er zijn bij de VGB wel berichten binnengekomen, via Russische klanten van Nederlandse exporteurs, dat vandaag de laatste dag zou zijn dat Nederlandse bloemen aan de grens worden doorgelaten. Volgens hun transporteurs is dat door de Russische douane aan de grens vertelt. Hoort u iets via uw Russische klanten en contacten laat dat de VGB graag zo snel mogelijk weten, dan kan dit verder uitgezocht en gecommuniceerd worden. Zodra er weer meer informatie is volgt een nieuwe update.

Laagdrempelig deelnemen aan de IPM?

De Internationale Pflanzen Messe (IPM) in Essen (DE) is ook in 2016, van 26 tot en met 29 januari, weer ‘the place to be”. De afgelopen editie van de grootste vakbeurs op groengebied sloot af met recordcijfers. Het aantal exposanten groeide van ruim 1500 naar 1600 en zo’n 52.000 internationale vakgenoten bezochten de beurs. VGB-leden krijgen de kans zich nú al in te schrijven voor deelname op een laagdrempelige en voordelige manier. Opnieuw wordt een collectieve stand gerealiseerd in het Trade Center van de BGI (de Duitse zusterorganisatie van de VGB). Iedere deelnemer die met de VGB meegaat, beschikt over een eigen zitje in een open standruimte met duidelijke bedrijfsherkenning.

JAN bijeenkomst Duurzaam ondernemen

Binnen de sierteeltsector ontwikkelt duurzaamheid zich steeds meer tot een randvoorwaarde voor een toekomstbestendig bedrijf. De tijd dat een bedrijf er wel of niet voor kan kiezen lijkt voorbij. Sierteeltondernemers in bloemen en planten ervaren steeds meer dat klanten, in antwoord op vraag uit de markt, op zoek zijn naar duurzame producten. Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en hoe kan je duurzaamheid inzichtelijk maken voor je klanten? JAN, de jonge sierteeltondernemer, wordt hierover bijgepraat door D-Ants en FSI op donderdag 25 juni a.s.