Groothandel in bloemen en planten verplicht aangesloten
Bedrijven in de groothandel in bloemen en planten zijn vanaf 30 mei 2017 verplicht de afgesproken pensioenregeling voor hun bedrijfstak te volgen. Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten. De verplichtstelling was aangevraagd door de sociale partners in de bedrijfstak: werkgeversorganisatie VGB namens de werkgevers en de vakbonden namens de werknemers. De pensioenregeling is ondergebracht bij Pensioenfonds PGB.
 
Beschikbare premieregeling
De sector groothandel in bloemen en planten heeft een beschikbare premieregeling. Door de verplichtstelling moeten alle bedrijven in de branche deze pensioenregeling nu toepassen. De verplichte regeling geldt voor werknemers in de cao-schalen 1 tot en met 6. Daaronder vallen onder andere productiemedewerkers en een deel van de administratieve krachten. Werkgevers kunnen voor hun personeel in hogere schalen vrijwillig een contract afsluiten voor de pensioenregeling. Werkgeversorganisatie VGB en de vakbonden FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen zijn blij met de verplichtstelling.
 
Meer informatie
Meer weten over de pensioenregeling in de sector groothandel en bloemen en planten?
- De premiegegevens vindt u hier.
- Een kort overzicht van de pensioenregeling vindt u hier.


Als werkgever vindt u op de website van PBG informatie over:
  • Hoe u uw medewerkers informeert over pensioen
  • Hoe u uw administratie online kunt regelen 
Documenten, vragen, begrippen
Op de website kunt u diverse documenten raadplegen:
  • het jaarverslag van het pensioenfonds,
  • het pensioenreglement,
  • een handleiding voor het doorgeven van wjizigingen in uw administratie, en
  • uitleg over de belangrijkste begrippen en vaktermen in pensioenland.

Persoonlijke pensioensituatie
Het is goed om te weten hoe uw pensioenregeling eigenlijk in elkaar zit. Ook voor uw medewerkers. Daarom kunnen zij op deze website inloggen om hun Uniform Pensioenoverzicht (UPO) digitaal te bekijken. Zo kunnen zij overal en altijd hun persoonlijke pensioensituatie raadplegen.

Daarnaast vinden uw (oud-)medewerkers er antwoorden op, bijvoorbeeld, de volgende vragen:
  • Wat moet ik regelen als ik van baan verander?
  • Wat moet ik regelen als ik ga scheiden? 
  • Wat krijgen mijn partner en kinderen als ik overlijd?