SLUITEN Bel ons +31 (0) 297 380 202

Sinds 1 januari 2016 is uw pensioenregeling ondergebracht bij het Pensioenfonds PGB. Door deze overdracht wordt uw pensioenkapitaal of uw pensioen geadministreerd door de uitvoerder van PGB. Daar zijn de kosten lager, wat op termijn ten goede komt aan uw pensioen. 


Op de website Pensioenfonds PGB vindt u meer informatie.

Als werkgever vindt u op deze website informatie over:
  • Hoe u uw medewerkers informeert over pensioen
  • Hoe u uw administratie online kunt regelen 
Documenten, vragen, begrippen
Op de website kunt u diverse documenten raadplegen:
  • het jaarverslag van het pensioenfonds,
  • het pensioenreglement,
  • een handleiding voor het doorgeven van wjizigingen in uw administratie, en
  • uitleg over de belangrijkste begrippen en vaktermen in pensioenland.

Persoonlijke pensioensituatie
Het is goed om te weten hoe uw pensioenregeling eigenlijk in elkaar zit. Ook voor uw medewerkers. Daarom kunnen zij op deze website inloggen om hun Uniform Pensioenoverzicht (UPO) digitaal te bekijken. Zo kunnen zij overal en altijd hun persoonlijke pensioensituatie raadplegen.

Daarnaast vinden uw (oud-)medewerkers er antwoorden op, bijvoorbeeld, de volgende vragen:
  • Wat moet ik regelen als ik van baan verander?
  • Wat moet ik regelen als ik ga scheiden? 
  • Wat krijgen mijn partner en kinderen als ik overlijd?