Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen

De brancheregeling Afvalbeheerbijdrage voor sierteeltverpakkingen is verlengd tot en met 2020. De regeling beperkt de lasten voor de sector tot een minimum. Door de VGB en Royal FloraHolland is in goed overleg met het Afvalfonds Verpakkingen een verd

Algemeen

Een overzicht van de Top-10 landen uitgesplitst naar snijbloemen en pot- en tuinplanten totaal wordt samengesteld op basis van de Floridata cijfers. Deze informatie is ter verduidelijking in grafieken gezet. Maandelijks vindt een update van

Arbeid

Werken in de groothandel is leuk! Zo´n 12.500 mensen bij 610 bedrijven zijn in Nederland dagelijks bezig om wereldwijd miljoenen bloemen en planten bij de juiste klant te krijgen. Het internationale karakter, de moderne ICT, geavanceerde logis

Arbeid

Werken in de groothandel is leuk! Zo´n 12.500 mensen bij 610 bedrijven zijn in Nederland dagelijks bezig om wereldwijd miljoenen bloemen en planten bij de juiste klant te krijgen. Het internationale karakter, de moderne ICT, geavanceerde logis

Arbitragecommissie

In 1992 richtten de VGB en de VBN (Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland) de Arbitragecommissie op. Aanleiding was het toenemend aantal termijntransacties via de bemiddelingsbureaus van de bloemenveilingen, waardoor de kans op geschillen toena

Arbo

De gevolgen van de vernieuwde arbowet voor de werkgever Gezond en veilig werken draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.Daarom is sinds 1 juli de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vernieuwd. Ook het Arbeidsomstandighedenbesluit,

Basispakket

Top 10 Snijbloemen en pot- en tuinplanten  De Top-10 landen uitgesplitst naar snijbloemen en pot- en tuinplanten, op basis van Floridata cijfers  

Begunstigers

Naast leden kent de VGB ook begunstigers. Dit zijn bedrijven gelieerd aan de sector maar zelf geen groothandelaar in bloemen en planten. Zij worden geïnformeerd over en uitgenodigd voor alle VGB activiteiten. Aan het begunstigerschap is een bijd

Beloningsmonitor

Beloningsmonitor: inzicht in marktconform salaris Waarom? Door uw eigen beloningsbeleid te vergelijken met dat van branchegenoten krijgt u inzicht in uw positie op de markt. Dit inzicht kan houvast geven bij salarisonderhandelingen. Een goed beel

Bestuur

Het VGB Bestuur bestaat uit leden die worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering. Cees van der Meij is interim voorzitter. Samen met Dick van Bommel, secretaris, en Niels van der Plas, penningmeester, vormt hij het Dagelijks Bestuur. Daarnaast

Bloemenbureau Holland

Bloemen en planten voortdurend top of mind houden bij de consument, daar werkt Bloemenbureau Holland elke dag enthousiast aan. Zodat deze consument bloemen en planten blijft kopen voor zichzelf en anderen. Bloemenbureau Holland ontwikkelt spraakmaken

Board

The Board of Directors (‘Algemeen Bestuur’; AB) consists of members that are elected by the VGB general assembly. The chairman is independent: he is not a trader nor a member.  The Board convenes six times a year, is responsible f

Brexit

Brexit loket Het Brexit loket is een initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Ambassade in Londen. Het loket is geplaatst op de website van de economische afdelingen van de Ambassade zodat u direct contact kun

CAO

De VGB heeft op woensdag 15 februari 2017 met FNV en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt heeft over een nieuwe cao. Bekijk hier de CAO tekst met de looptijd 1 januari 2017 t/m 30 juni 2019.   De CAO voor de

CAO Helpdesk

Alleen VGB leden kunnen al hun CAO vragen gratis stellen aan de CAO helpdesk van de VGB. Deze helpdesk is telefonisch te bereiken via 0297 – 380255 en per e-mail via caohelpdesk@vgb.nl.   "Ik ben werknemer en ik heb een vraag

Collectieve Agreements helpdesk

Only members of the VGB can ask all their questions related to collective labour agreements of the VGB’s collective agreements-helpdesk for free. This helpdesk can be reached via telephone at the number 0297 – 380255 and via ema

Consumententool

Samen met onderzoeksbureau Motivaction hebben Bloemenbureau Holland, Royal FloraHolland en de VGB in 2018 uitgebreid onderzoek gedaan naar de gemeenschappelijke waarden die consumenten hebben als het gaat om bloemen en planten. Dit heeft geleid

Consumententool

Samen met onderzoeksbureau Motivaction hebben Bloemenbureau Holland, Royal FloraHolland en de VGB in 2018 uitgebreid onderzoek gedaan naar de gemeenschappelijke waarden die consumenten hebben als het gaat om bloemen en planten. Dit heeft geleid

Contact

VGB Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten

Contact

VGB – Dutch Association of Wholesalers in Floriculture Products  

Contributie

Contributie Aan het VGB lidmaatschap is contributie verbonden afhankelijk van de jaaromzet van het bedrijf. Aan de gestaffelde contributie is een gewogen stemrecht gekoppeld. De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd met het consumenten prijsi

Country package

Country package   The country package for VGB members contains the export figures from The Netherlands for the Top-15 countries, separated into cut flowers and pot- and bedding plants. The figures are based on the statistics from Floridata, co

Delivery Conditions

The VGB delivery conditions have been adapted, audited and filed with the Chamber of Commerce in December 2014. We worked in close cooperation with lawyers in the Netherlands as well as abroad in establishing these conditions. The modified General

Discount Schemes

Through its commercial subsidiary Vegekom, the VGB also offers its members financial benefits. Vegekom has agreed to numerous framework agreements and corporate discount arrangements with suppliers. As both VGB members, patrons and Plantum members ca

Duurzaamheid

Duurzaamheid ontwikkelt zich binnen de sierteeltsector steeds meer naar een randvoorwaarde voor een toekomstbestendig bedrijf. De tijd dat een bedrijf er wel of niet voor kan kiezen lijkt voorbij. Groothandelaren in bloemen en planten ervaren steeds

’Een 10 voor de juf’

‘Een 10 voor de juf’ maakt ouders en kinderen enthousiast om op 5 oktober de ‘Dag van de Leraar’ de juf of meester te waarderen met bloemen of planten. Hét ideale cadeau om mee te verrassen! ‘Een 10 voor de juf&rs

Floridata

Floridata is een onafhankelijk dataplatform van en voor handelaren in de sierteeltsector. De deelnemers leveren digitaal data aan en kunnen vervolgens trends en ontwikkelingen volgen op markten en afzetkanalen. Inclusief hun eigen positie daarin. De

Floridata

Floridata is an independent data platform for, and by, traders in the floriculture sector. Participants provide data digitally and can then follow trends and market developments in various markets and sales channels, including their own position ther

Fyto & Douanezaken

De VGB spant zich in de bestaande fytosanitaire belemmeringen voor zover mogelijk te verkleinen of weg te nemen en te zorgen dat er geen nieuwe ontstaan. Wijzigingenoverzicht Landeneisen De PD-PDP (plantenziektekundige Dienst – Digitale Pro

GreenCHAINge

Het project  GreenCHAINge liep van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2016. Het richtte zich op een optimale keteninrichting (logistiek en technisch), onderzoek naar bloemen- en plantenrassen voor multimodaal transport en onderzoek d

Grootouderdag

Grootouderdag In veel gezinnen zijn beide ouders werkzaam en wordt vaak op de grootouders een beroep gedaan om op de kleinkinderen te passen. Dat geeft draagvlak om de opa’s en oma’s een keer per jaar in het zonnetje te zetten en biedt k

Handelsbevordering

De VGB streeft er naar dat haar leden hun activiteiten onder de beste voorwaarden kunnen uitvoeren. VGB-bestuur en -directie zijn namens de groothandel in veel sectororganisaties actief om invloed uit te oefenen en de belangen van de VGB lede

Historie

De Nederlandse groothandel in bloemkwekerijproducten organiseerde zich voor het eerst in 1910. In dat jaar werd de Vereniging van Snijbloemen- en Plantenexporteurs opgericht. Vervolgens verenigde de binnenlandse groothandelaren zich in de Nederlandse

History

The Dutch floriculture product wholesale sector organised itself for the first time in 1910. In that year, the Association of Cut Flower and Plant Exporters (‘Vereniging van Snijbloemen- en Plantenexporteurs’) was established. Domestic wh

Informatie

Een aantal VGB documenten die voor iedereen opvraagbaar zijn: VGB Statuten VGB Huishoudelijk Reglement VGB Jaarverslag 2017    

Inkoopvoorwaarden

Steeds vaker heeft de groothandel behoefte aan het maken van waterdichte afspraken met leveranciers. De wensen en eisen van afnemers zorgen ervoor dat er meer voorwaarden moeten worden gesteld aan het te leveren product. Op verzoek van de leden

Inkoopvoorwaarden webshop

VGB leden hebben tot € 180,- voordeel omdat de inkoopvoorwaarden in het Nederlands, Engels, Duits en Spaans voor leden gratis beschikbaar zijn. Niet-leden kunnen de inkoopvoorwaarden via de webshop aanschaffen tegen een vergoeding van &e

Kortingsregelingen

VGB Ledenvoordeel houdt zich bezig met het bieden van voordelen exclusief voor leden van VGB en werknemers van VGB-bedrijven. Het voordeel bestaat niet alleen uit financieel voordeel maar ook uit service, kwaliteit en gemak. Door samen met alle VGB-l

Kwaliteit

Het VGB kwaliteitsbeleid is gericht op twee sporen: Het ontwikkelen van instrumenten om de productkwaliteit en kwaliteitszorg in de handel te verbeteren. Zo is de VGB nauw betrokken bij de verdere uitbouw van MPS Florimark Trade, de erkenningsreg

Landeneisen

De PD-PDP (plantenziektekundige Dienst – Digitale Proces Documentatie) geeft wekelijks een overzicht uit met de wijzigingen in de fytosanitaire eisen die landen buiten de EU stellen aan de te importeren bloemen en planten.  Gewijzi

Landenrapporten webshop

VGB leden kunnen de rapporten opvragen bij de VGB via info@vgb.nl Beschikbare rapporten   Landenrapporten:    België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk Italie, Nederland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Z

Leden

Commissionairs, cash-and-carry’s, exporteurs, importeurs, handelskwekers, lijnrijders kortom alle type groothandelaren in bloemen en planten, zowel klein, middel  als groot, zijn lid van de VGB.  

Leden voordeel

Het VGB lidmaatschap levert naast alle lobby activiteiten, fyto- en douane, CAO, kwaliteit en logistieke zaken heel veel marktkennis en financieel voordeel op. Voordeel oplopend tot wel € 13.000,- doordat voor VGB leden zowel de inkoop- en

Leveringsvoorwaarden

De VGB leveringsvoorwaarden zijn in december 2014 aangepast, gecontroleerd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Bij de totstandkoming van deze voorwaarden is nauw samengewerkt met juristen in binnen- en buitenland.   In de aangepaste Al

Leveringsvoorwaarden webshop

VGB leden hebben tot € 495,- voordeel omdat de Algemene Voorwaarden voor leden gratis beschikbaar zijn in het Nederlands, Duits, Engels, Frans, Hongaars, Italiaans, Pools, Roemeens, Russisch, Spaans en Tsjechisch. Niet-leden kunnen de leverin

Lidmaatschap

Commissionairs, cash-and-carry’s, exporteurs, importeurs, handelskwekers, lijnrijders kortom alle type groothandelaren in bloemen en planten, zowel klein, middel  als groot, zijn lid van de VGB. Een gouden speld of erelidmaatschap wordt

Lijnrijders

De Stuurgroep Lijnrijders Bedrijven (SLB) is een zelfstandige stuurgroep voor lijnrijdersbedrijven binnen de VGB. Missie Voor lijnrijders is de SLB hét platform dat hun belangen behartigt en onderlinge samenwerking en kennisdeling bevorder

Lijnrijders deel 2

Het laatste lijnrijders nieuws Florimark Good Trade Practice (GTP) Lijnrijders De lijnrijder is dagelijks met zijn vrachtwagen op pad om bloemen en planten te verkopen aan bloemenwinkels in binnen- en buitenland. De retailer en detail

Logistiek

Logistiek en coördinatie is van toegevoegde waarde voor de handel. Bloemen- en plantenlogistiek, verpakking, belading, fustontwikkelingen en standaardisatie zijn onderwerpen die hen raken in de dagelijkse bedrijfsvoering.  Container Cent

Medewerkers

Met weinig mensen veel doen. Dat is de insteek van de VGB.   Door de koerswijziging per januari 2017 is het VGB secretariaat gewijzigd in een compactere organisatie bestaande uit directeur, stafmedewerker(s) en secretariële ondersteunin

Membership

Intermediaries, cash-and-carry’s, exporters, importers, commercial breeders, ‘line-riders’ (independent floral wholesale haulers), in short all types of flowers and plants wholesalers, both small, medium and large, are members of th

Membership benefits

Aside from all the lobbying activities; phytosanitary and customs, Collective Agreements, quality and logistical issues, VGB membership offers you lots of market information and financial benefit. Benefits that can amount to up to € 13.000,- as

Membership dues

Dues The dues which come with membership of the VGB are dependent on the annual turnover of the company. The tiered fee is coupled to a weighted vote. The fee is indexed annually, based on the consumer price index from October to October. Overview

Netwerken

Samenwerking is cruciaal om als individu te floreren. Daarom faciliteert de VGB samenwerkingsplatformen voor verschillende groothandelaren in bloemen en planten en andere beroepsgroepen in de sierteeltsector zoals de Stuurgroep Lijnrijders Bedrijven

Notificaties

Union Fleurs maakt maandelijks een update van de EU notificaties bloemen en planten. Gewijzigde UF Notificaties  

Organisatie

Binnen dit thema zijn onderwerpen opgenomen als: Waar kunnen ondernemers terecht die vragen hebben over Brexit (het aanstaande vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie) wat wijzigt in de privacywetgeving

Participatie

Container Centralen Sinds 1989 is de VGB via haar dochter VeeGeeCee voor 50% mede-eigenaar van Container Centralen (CC). De Deense GASA BØG, één van Europa's grootste exporteurs van bloemen en planten, is eigenaar van de and

Pensioenfonds

Groothandel in bloemen en planten verplicht aangesloten Bedrijven in de groothandel in bloemen en planten zijn vanaf 30 mei 2017 verplicht de afgesproken pensioenregeling voor hun bedrijfstak te volgen. Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken en

Promotie

Sector initiatieven: Bloemenbureau Holland: verzorgt de consumentenpromotie van bloemen en planten in diverse Europese landen. In Nederland doen zij dat onder andere met de merken mooiwatbloemendoen.nl en mooiwatplantendoen.nl. Grootouderdag:

Purchase Conditions

More and more often, wholesalers feel the need to make air-tight arrangements with suppliers. The desires and requirements of buyers ensure that more conditions have to be imposed on the to-be-supplied products. At the request of our members, the

Shareholdings

Container Centralen Since 1989, the VGB is 50% co-owner of Container Centralen (CC). Danish GASA BØG, one of Europe’s largest flower and plant exporters, owns the other 50%.   Container Centralen A/S has established the CC Pool S

Staff

Achieving a lot, with a small staff. That is the approach of the VGB organisation.   The VGB staff consists of 6 employees (5.8 fte). Alongside the commitment to the VGB activities market information, lobbying, phyto(sanitary) &

Visie VGB

De VGB zet zich in voor het gezamenlijke belang van haar leden. Door specialisering zijn echter steeds meer verschillende typen handelsbedrijven ontstaan, met ieder hun eigen belangen. Het is hierdoor haast onmogelijk geworden om afspra

Visie VGB

De VGB zet zich in voor het gezamenlijke belang van haar leden. Door specialisering zijn echter steeds meer verschillende typen handelsbedrijven ontstaan, met ieder hun eigen belangen. Het is hierdoor haast onmogelijk geworden om afspra

Vision VGB

The VGB is committed to the common interests of its members. However, due to increasing specialization, more and more different types of trade companies have emerged, each with their own particular interests. It has, as a result, become virtually imp

Vision VGB

The VGB is committed to the common interests of its members. However, due to increasing specialization, more and more different types of trade companies have emerged, each with their own particular interests. It has, as a result, become virtually imp

Waarom de VGB

Waarom de VGB? De VGB als krachtig collectief meer kan doen dan individuele ondernemers zelf. De VGB die collectieve belangen behartigt. De VGB in ondernemerschap en marktwerking gelooft.   Wat is de VGB? Collectief belang

Webshop

Het VGB lidmaatschap levert naast alle lobby activiteiten, fyto- en douane, CAO, kwaliteit en logistieke zaken heel veel marktkennis en financieel voordeel op. Voordeel oplopend tot wel € 13.000,- doordat voor VGB leden zowel de inkoop- en

Webshop

Het VGB lidmaatschap levert naast alle lobby activiteiten, fyto- en douane, CAO, kwaliteit en logistieke zaken heel veel marktkennis en financieel voordeel op. Voordeel oplopend tot wel € 13.000,- doordat voor VGB leden zowel de inkoop- en

Webshop

Het VGB lidmaatschap levert naast alle lobby activiteiten, fyto- en douane, CAO, kwaliteit en logistieke zaken heel veel marktkennis en financieel voordeel op. Voordeel oplopend tot wel € 13.000,- doordat voor VGB leden zowel de inkoop- en

Webshop

Het VGB lidmaatschap levert naast alle lobby activiteiten, fyto- en douane, CAO, kwaliteit en logistieke zaken heel veel marktkennis en financieel voordeel op. Voordeel oplopend tot wel € 13.000,- doordat voor VGB leden zowel de inkoop- en

Wet op de privacy / AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat vanaf die datum in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving van kracht is. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet me

Why the VGB?

Why the VGB? Because the VGB, as a powerful collective, is capable of more than individual entrepreneurs are by themselves Because the VGB promotes the collective interests Because the VGB believes in entrepreneurship and market forces &nb

Aanloop Moederdag rooskleurig begonnen met exportrecord

De exportwaarde van bloemen en planten klom in april dit jaar met maar liefst 15%. Volgens de statistieken van Floridata boeken zowel bloemen (+19% naar € 343 miljoen) als planten (+10% naar € 301 miljoen) een positief resultaat. “Dit is een nieuw maandrecord en stuwt de exportwaarde in de goede richting”, aldus directeur Matthijs Mesken van de VGB. Door de goede aanloop naar Moederdag en gunstige omstandigheden in april is de handel positief gestemd. Tot en met april dit jaar staat de exportteller voor bloemen en planten op 2,4 miljard (+ 5%).

Ondanks dip blijft exportwaarde bloemen en planten positief

Ondanks een terugval met 7% van de snijbloemenexport in maart heeft de Nederlandse groothandel in bloemen en planten het eerste kwartaal positief afgesloten. Volgens de statistieken van Floridata is de stijging bijna 2% tot € 1,7 miljard, vooral dankzij het plantensegment. De grootmarkt Duitsland blijft echter fors achter. Spreiding van de afzetmarkten is volgens de VGB een van de sterke troeven van de sector, waarop het perspectief van wereldwijde afzetgroei is gebaseerd. Maar naast de zorg over de Duitse markt is de onduidelijkheid over Engeland onbevredigend.

Voorn Sprayroses, Sk Roses en Akina winnaars VGB award Roos

​Donderdag 11 april werden tijdens de jaarlijkse vakavond Roos op de Keukenhof de VGB awards Roos Tros, Roos Import en Roos Nederland uitgereikt door VGB directeur Matthijs Mesken. De jury bestaande uit inkopers van handelsbedrijven lette speciaal op de handelswaarde van de cultivars. Kwekerij Voorn Sprayroses won in de categorie Roos Tros met de variëteit ‘Tanja’. Deze trosroos werd door de handelsjury beoordeeld voor zijn mooie volle exclusieve tak.

Floriade 2022

Over drie jaar opent de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2022 in Almere haar poorten. Velen stellen daar vragen bij: de vorige edities leden toch verlies en we vonden het toch allemaal maar ouderwets? Er is toch ook heel veel weerstand in Almere?

Stevige sprong trekt bloemen- en plantenexport in plus

Na de gematigde start in januari is de bloemen- en plantenexport vanuit Nederland in februari met bijna 6% gestegen. De cumulatieve waarde oversteeg nipt € 1 miljard. Dit blijkt uit de statistieken van Floridata. Oost-Europese bestemmingen, een goede Valentijnsdag en het retailsegment trokken de markten omhoog. Zorgen blijven over de twee grootste markten: nummer 1 Duitsland hapert en met Brexit voor de deur is de toekomst van nummer 2 Engeland ongewis. Wereldwijd blijft het vooruitzicht op groei gunstig meent de VGB.

Vlotte Valentijnverkoop impuls voor bloemen- en plantenexport

De Nederlandse bloemen- en plantengroothandel signaleert een vlotte verkoop voorafgaand aan Valentijnsdag op 14 februari. Dat meldt de VGB ondanks de matige start. Volgens de statistieken van Floridata steeg de exportwaarde in januari beperkt met 1% tot € 444 miljoen. Met Brexit voor de deur -Engeland is de tweede exportmarkt voor bloemen en planten- is er extra zorg over de haperende afzet in de grootste markt Duitsland. Wereldwijd is de groei van de exportomzet bemoedigend.

Nieuwe consumententool voor bloemen en planten

Samen met onderzoeksbureau Motivaction hebben Bloemenbureau Holland, Royal FloraHolland en de VGB afgelopen jaar uitgebreid onderzoek gedaan naar de gemeenschappelijke waarden die consumenten hebben als het gaat om bloemen en planten. Dit heeft geleid tot vijf nieuwe consumentensegmenten, elk met een typerende naam, specifieke kenmerken en waarden en een beschrijving van hun belang in de consumptie van bloemen en planten. De onderzoeksuitkomsten zijn gecombineerd met de omvangrijke wereldwijde data van Motivaction wat de consumenten informatie verder heeft verrijkt.

Evenaring exportrecord door planten

De exportwaarde van bloemen en planten vanuit Nederland kwam in 2018 met € 6 miljard uit op hetzelfde record als in 2017. Dat is vooral te danken aan de groei bij planten, bloemen leverden in. In de top-5 afzetbestemmingen was er een krimp. Mede door meer on-line handel versnippert de afzet. Het perspectief op meer bloemen- en plantenverkoop via retailkanalen is gunstig. Voor 2019 rekenen groothandelaren weer op een lichte groei. Zij blijven alert op wisselende ontwikkelingen in markten en in de politiek. Brexit, in welke vorm dan ook, kan de handelspositie ernstig schaden.

Recordexport bloemen en planten van € 6 miljard haalbaar

Ondanks een daling bij de top-5 afnemers gaat de bloemen- en plantenexport vanuit Nederland het record van € 6 miljard van vorig jaar aantikken. Dit verwachten de VGB en Floridata op basis van de resultaten tot en met november. CEO’s van de grote handelshuizen verwachten volgend jaar weer groei. Zij bepleiten een sterkere inzet op duurzaamheid, digitalisering en positionering en waarschuwen voor kostenstijgingen en voor meer regeldruk, onder meer door Brexit.

Bereid je voor op exporteren naar een derde land

Het wordt spannend de komende weken. Spannend of ‘Boer zoekt vrouw’ Jaap de liefde van zijn leven weet te vinden. Spannend of de export van bloemen en planten net als vorig jaar de 6 miljard euro gaat overstijgen. En spannend ook hoe de onderhandelingen over brexit gaan uitpakken.

Planten trekken exportwaarde naar record

Dankzij een sterke groei van vooral de plantenexport in oktober is de exportwaarde inclusief die van de bloemen vergelijkbaar met vorig jaar: € 5,1 miljard. Dit betekent volgens Floridata dat het record van € 6 miljard kan worden geëvenaard. De sector speelt in op de positieve effecten van groen, in het retailsegment is de groei structureel en de digitalisering zet door. Maar de afhankelijkheid van valuta en Brexit blijven zorgwekkend, stelt de VGB.

Brexit: de klok tikt door!

Matthijs Mesken presenteert woensdag 7 november (12:00 – 12:30 uur) en vrijdag 9 november (12:30 – 12:50 uur) op de Trade Fair (Royal FloraHolland House podium) de laatste politieke stand van zaken; komt er een ‘Deal’ of is het op 29 maart 2019 ‘No-deal’. Kan het bedrijfsleven zich al voorbereiden op de Brexit? Matthijs doet een aantal suggesties, waarmee u direct kan/moet starten. Laat u informeren!

Nieuw label voor CC Containers

Het label (CC TAG5) voor de CC Container heeft een compleet nieuw ontwerp. Het is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de CC Pool en voldoet aan de behoeften van de sierteeltsector. Het label kan sneller, gemakkelijker en nauwkeuriger worden afgelezen met verschillende soorten scanners. Door het label te vernieuwen wordt de CC Pool gereset voor een eerlijker systeem; ook kan het label een ondersteuning zijn voor het optimaliseren van werkprocessen.

Verplichte melding van milieumaatregelen

Verbruikt uw handelsbedrijf meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas dan heeft u sinds 1993 te maken met de Wet milieubeheer. Dat betekent dat u verplicht bent alle

Seminar ’Internationale handel in beschermde bloemen en planten’

Internationale handel in levende bloemen en planten is aan veel (inter)nationale regelgeving gebonden - Cites en IUS regelgeving. Medewerkers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Nederlandse Voedsel– en Warenautoriteit en de Belastingdienst Douane nemen u donderdag 6 december op een praktische manier mee door de verschillende procedures.

Brexit: de klok tikt door!

Matthijs presenteert woensdag 7 november (12:00 – 12:30 uur) en vrijdag 9 november (12:30 – 12:50 uur) op de Trade Fair (Royal FloraHolland House podium) de laatste politieke stand van zaken; komt er een ‘Deal’ of is het op 29 maart 2019 ‘No-deal’. Kan het bedrijfsleven zich al voorbereiden op de Brexit? Matthijs doet een aantal suggesties, waarmee u direct kan/moet starten. Laat u informeren!

Structurele groei plantenexport en krimp bloemenexport

Het recordniveau van € 6 miljard exportwaarde met bloemen en planten vanuit Nederland blijft ondanks een krimp van 1% tot en met september in zicht. Dit blijkt uit nieuwe gegevens van Floridata. Structureel dit jaar zijn de groei bij planten, de krimp bij bloemen, de toename van de export naar Oost-Europa en de kleinere spreiding.

Uitnodiging Jaarpresentatie 2019-2020 Bloemenbureau Holland

Tijdens de ‘Jaarpresentatie 2019-2020’ geeft Bloemenbureau Holland een vooruitblik op de nieuwe reclame- en promotiecampagnes voor bloemen en planten en praat u bij over de nieuwe koers van het bureau. Deze bijeenkomst voor kwekers en handelsbedrijven vindt plaats op 31 oktober a.s. in het World Horti Center in Naaldwijk. U komt toch ook?

Bloemen- en plantenexport blijft recordniveau aantikken

De Nederlandse bloemen- en plantenexport blijft het recordniveau van vorig jaar aantikken, ondanks de sterk wisselende weersomstandigheden in de belangrijkste afzetgebieden. Tot en met augustus ligt de exportwaarde op € 4,2 miljard, fractioneel minder dan vorig jaar. Dit blijkt uit de exportstatistieken van Floridata. Groei wordt gerealiseerd in Oost-Europa en vliegbestemmingen, grote markten als Duitsland, Engeland en Italië blijven achter. Dit bevestigt het belang van een spreiding van exportlanden. Planten doen het dit jaar beter dan bloemen in een markt waarin de concurrentie toeneemt.

Rijk de Jongh winnaar VGB award Zomerbloemen

Kwekerij Rijk de Jongh uit Tuil heeft de VGB Award Zomerbloemen gewonnen met Celosia turbo limited Coral. De award werd donderdag 6 september jl. tijdens het jaarlijkse Zomerbloemen Event in Naaldwijk uitgereikt. Een jury bestaande uit zomerbloemendeskundigen van handelsbedrijven letten speciaal op de handelswaarde van de bloemen.

Nieuwe eisen snijbloemen bestemming Australië

De NVWA heeft zeer recent informatie van haar Australische collega’s ontvangen waaruit blijkt dat ondanks de aangescherpte inspecties die vanaf maart jl. gelden er teveel afkeuringen zijn bij binnenkomst in Australië. Om deze reden moet de exportinspectie flink aangescherpt worden om in de buurt van de doelstelling te komen die Australië hanteert (‘vrij van’).

Voorbereiden op Brexit

Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU. Door dit vertrek gaan andere handelsafspraken gelden. Welke afspraken dat zijn, weten we pas als de Brexit-onderhandelingen rond zijn. Ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen staat vast dat bedrijven uit de agrosector te maken krijgen met extra procedures. Denk aan certificaten, fytosanitaire controles en douaneformaliteiten

Nieuwe Duitse verpakkingswet

Vanaf 1 januari volgend jaar geldt in Duitsland een nieuwe verpakkingswet (Verpackungsgesetz). Iedereen die producten in Duitsland op de markt zet die uiteindelijk bedoeld zijn voor de consument, brengt automatisch de bijbehorende verpakking in het verkeer. Dit bedrijf wordt gezien als de producent van de verpakkingen en moet vanaf 1 januari 2019 over een licentie beschikken.

Hete zomer drukt export bloemen maar weerhoudt plantenafzet niet

De hete zomerperiode heeft de exportwaarde van de Nederlandse bloemen met een krimp van 6% in juli onder druk gezet. Planten leden daar minder onder en daarin wist de exporterende groothandel zelfs een plus van 4% te realiseren, zo blijkt uit de exportstatistieken van Floridata tot en met juli. Planten doen het dit jaar structureel beter dan bloemen. Voor de eerste zeven maanden staat de exportteller nagenoeg op hetzelfde niveau van € 3,8 miljard als vorig jaar. Gezien de omstandigheden is een stabiele omzet op jaarbasis volgens de VGB te danken aan de vergrote inspanning van de groothandel.

​Mogelijk importverbod op houtige planten - Maak uw bezwaar kenbaar!

Om invoer van schadelijke organismen tegen te gaan overweegt de Europese Commissie een importverbod voor een groot aantal High Risk Plants zoals Ficus, Cycas, Acer, Liguster (bonsai), Jasminium en Lonicera (zie lijst hieronder). Dit verbod zal gaan gelden per 14 december 2019.

Input gevraagd voor inspecties Verenigd Koninkrijk na Brexit

De Brexit betekent voor Naktuinbouw dat zij de inspecties voor het Verenigd Koninkrijk gaan uitvoeren. Voor de invulling van de praktische details zoals het aannemen van extra personeel heeft het Naktuinbouw input nodig vanuit de handel om een beeld te krijgen van de hoeveelheid inspecties.

Kragen

Om bloemen op fust te beschermen, maken telers gebruik van het zogenaamde opzetrek. Dit plastic hulpstuk wordt net als het fust zelf meermalig gebruikt. Verschillende VGB-leden hebben ons de afgelopen weken laten weten dat het gebruik van kartonnen kragen enorm toeneemt. Kartonnen kragen lijken de plastic opzetrekken te verdringen. Zijn klanten daar nu gelukkig mee? Uit een VGB-poll blijkt van niet.

Bloemen- en plantenexport handhaaft niveau in weerwil van omstandigheden

De Nederlandse bloemen- en plantenexport heeft in de eerste helft van dit jaar dezelfde omzetwaarde van € 3,4 miljard gerealiseerd als vorig jaar. Weersomstandigheden hadden een grotere invloed dan andere jaren. Verder lijkt de spreiding terug te vallen en doen planten het dit jaar beter dan bloemen. Dit blijkt uit de exportstatistieken van Floridata. Na zestien kwartalen met omzetgroei was er in het afgelopen kwartaal een minimale terugval. De VGB signaleert een grotere spanning op de markt, die groeipotentie blijft bieden.

Groen DNA

Een van de belangrijke pijlers van de Nederlandse economie, sterke internationale oriëntatie en een product dat niet alleen hip maar ook gezond blijkt te zijn. Dat zou voor een toekomstige generatie werknemers reden genoeg moeten zijn om in de sierteeltsector te willen werken, toch? En dat blijkt dus te kloppen voor ruim 50% van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Zij zien de groene sector als optie. Maar wat is het profiel van deze in ‘groen’ geïnteresseerde jongeren? En hoe zorg je er voor dat ze ook daadwerkelijk kiezen voor een studie en vervolgcarrière in een ‘groene’ richting? Hoe motiveer je hen in een krappe arbeidsmarkt?

Campagne ‘Vier de zomer!’

Vanaf maandag 18 juni gaat de activatiecampagne ‘Vier de zomer!’ van Bloemenbureau Holland van start. Een van de eerste activatieprogramma´s vanuit Bloemenbureau nieuwe stijl. De campagne is voor de groothandel die afzetten op de Nederlandse markt richting de bloemist.

Exportwaarde bloemen en planten blijft in wispelturiger markt op niveau

De bloemen- en plantenexport vanuit Nederland blijft ondanks wispelturiger marktomstandigheden op een vergelijkbaar niveau als in het recordjaar 2017, maar de spanning is groter. Dat blijkt uit de exportstatistieken van Floridata tot en met mei: net als vorig jaar werd na vijf maanden de grens van € 3 miljard aangetikt. Wisselende weersomstandigheden en valutakoersen hadden volgens de VGB een grote invloed. De verbreding van de export lijkt te temporiseren en planten doen het dit jaar tot nu toe beter dan bloemen.

Juridische middag: Antwoord op uw vragen over de AVG

De VGB krijgt regelmatig vragen over de nieuwe Europese privacyverordening (AVG) waaraan elke organisatie volledig moet voldoen vanaf 25 mei 2018. Bent u al klaar voor deze Algemene verordening gegevensbescherming? Of heeft u nog vragen?

Moederdag welkome impuls voor bloemen- en plantenhandel

In de aanloop naar Moederdag zijn de verwachtingen voor de bloemen- en plantenverkoop positief, zo stelt de VGB vast. En een impuls is welkom, want de groei van de bloemen- en plantenexport is afgelopen april stilgevallen. Floridata stelt nu een lichte krimp vast bij de bloemen en kleine voorsprong bij de planten en over de hele linie een toename van verkoop via retailkanalen. Exporteurs rekenen op een tijdelijke dip en wijzen bij hun verkoop- en marketinginspanningen ook op de nog altijd grote afhankelijkheid van de weersomstandigheden.

Is uw IT in veilige handen?

Als handelaar houdt u zich het liefste bezig met de verkoop van bloemen en/of planten. Zaken als IT-beheer zijn een noodzakelijk kwaad. Reden voor veel bedrijven om dat uit te besteden.

Union Fleurs elects Richard Fox (Kenya) as President and a new Board of Directors

Union Fleurs, the International Flower Trade Association, has recently elected a new President and Board of Directors on the occasion of its Annual General Meeting held in San Remo, Italy on 14 April 2018. The new Union Fleurs Board of Directors will work for the next two years (2018-2020) under the leadership of Richard Fox (Kenya) as President of Union Fleurs, with the close support of Frank Zeiler (Germany) as Vice-President.

Mooie bedrijven

Familiebedrijven doen het goed. Niet in de laatste plaats die in onze sector, getuige de Familiebedrijven Award 2018 die DFG vorige week won. Een knappe prestatie als je bedenkt dat Nederland volgens het CBS een kleine 280.000 familiebedrijven kent. Dat is zo’n driekwart van alle bedrijven en dat zal in de agrarische en zeker ook de sierteeltsector nog wel meer zijn.

Lex Ebus treedt af als voorzitter VGB

Lex Ebus die sinds juni 2016 voorzitter is van de VGB treedt, om gezondheidsredenen, per direct af. Lex Ebus heeft de VGB de afgelopen twee jaar door een roerige tijd geloodst en het bestuur is hem daar zeer erkentelijk voor. Onder leiding van Lex Ebus heeft een reorganisatie plaatsgevonden en is de VGB gestart met een herijking van taken en activiteiten. Lex Ebus blijft als bestuurslid betrokken bij de VGB.

Bloemen extra aantrekkelijk voor Secretaressedag

Voor veel secretaresses en personal assistants is extra aandacht dankzij een mooi voorjaarsboeket altijd weggelegd op de derde donderdag in april: Secretaressedag. De binnenlandse bloemengroothandel noteerde in de aanloop naar deze speciale bloemendag onder bloemisten een grotere belangstelling voor vrolijke voorjaarsboeketten, zo stelt de VGB vast. ”Vanwege de emotionele meerwaarde. En ze zijn beschikbaar in alle gewenste prijsklassen.”

Export bloemen en planten hapert dit voorjaar door koude start

Vooral door tegenvallende afzet van tuinplanten in maart is de export van bloemen en planten vanuit Nederland teruggevallen naar een plus van 1% in het eerste kwartaal. Oost-Europese bestemmingen groeien fors, zo blijkt verder uit de gegevens van Floridata. Bij de groei is de druk op de marges echter fors. Exporteurs investeren daarom in verbetering van de efficiency, zo signaleert de VGB. Het perspectief op bescheiden groei boven het record van € 6 miljard van 2017 blijft, al is de afhankelijkheid van valutaschommelingen groter.

Weten uw medewerkers wat ze online doen?

Uw eigen medewerkers vormen een van de grootste risico’s voor de digitale veiligheid van uw handelsbedrijf. Hoewel u allerlei technische maatregelen kunt nemen om het cybercriminelen moeilijk te maken, beschermen die u niet wanneer een medewerker op een kwaadaardig linkje of bijlage klikt. En cybercriminelen worden steeds professioneler, waardoor nepberichten steeds lastiger van echte te onderscheiden zijn.

JAN verdiept zich in onderwijs en onderzoek

Voor werkzoekenden heeft de sierteeltsector geen ‘sexy’ imago. Hoe kan JAN een bijdrage leveren aan de internationale etalage voor de glastuinbouw? Hiervoor brachten de JAN leden op 12 april jl. een bezoek aan het onlangs geopende World Horti Center. Gastheer Erwin Cardol (directeur demokwekerij) gaf tekst en uitleg over hét kennis & innovatiecentrum van de glastuinbouw. Vanuit de gevestigd partijen Demokwekerij, MBO Westland en Greenport Flower Xperience is het de ontmoetingsplaats voor onderzoek, demonstratie en educatie.

Meijer Roses wéér winnaar VGB Award

Wéér viel kwekerij Meijer Roses donderdag bij de uitreiking van de VGB Awards Roos op de Keukenhof in de prijzen. Na sinds jaar en dag met de witte Avalanche + te hebben gewonnen, behaalde het nu in de categorie Nederlandse Rozen de eerste plaats met de crèmekleurige variëteit ‘Four Seasons+’. Nipt bleef het daarbij de steeds verder oprukkende concurrentie bij de grootbloemige rozen voor.

JAN bezoekt World Horti Center

Ben je benieuwd hoe JAN een bijdrage kan leveren aan de internationale etalage voor de glastuinbouw? Ga dan op donderdag 12 april 2018 met JAN mee naar het World Horti Center.

Technologische beveiliging is onmisbaar

Om het risico van datalekken en hacks voor uw handelsbedrijf te verkleinen, zijn er drie dingen die u kunt doen, ongeacht de grootte van uw bedrijf. Zo zorgt het regelmatig maken van een back-up ervoor dat u verloren gegane data snel kunt terugzetten. Een firewall en antivirussoftware kunnen de meeste aanvallen van buitenaf tegenhouden, maar houdt u deze beveiligingsmaatregelen ook up-to-date?

De simpele dingen

Regelmatig stuurt de VGB persberichten weg. U komt ze vast wel tegen als er iets opvallends gebeurt in handelskringen, rond specifieke bloemenfeestdagen of maandelijks samen met Floridata over de exportcijfers. Zo ook afgelopen week, het persbericht over de ‘Russische beer’. Dat na de vlotte start van de bloemenexport dit jaar de vraag in delen van Europa ineens werd gedrukt door het koufront. Een bericht met een opvallende kop en flink wat cijfers die de activiteiten van de handelaren over de grens representeren.

Paspoorten en inspecties

Bent u klaar voor export naar ’derde’ landen? Het merendeel van de vanuit Nederland verhandelde bloemen en planten vindt zijn weg binnen de EU. Ze kunnen gemakkelijk van het ene EU-land naar het andere worden vervoerd, omdat bijvoorbeeld fytosanitaire eisen gelijk zijn. Toch komen er steeds meer uitzonderingen en daar moeten handelsbedrijven zich op voorbereiden.

’Russische beer’ drukte bloemenexport - maar niet richting Oost-Europa

Na de vlotte start van de Nederlandse bloemen- en plantenexport in januari drukte het koufront van de ’Russische beer’ in februari de vraag in grote delen van Europa. Daardoor stokte de exportwaarde afgelopen maand op 2% onder het niveau van vorig jaar. Naar Rusland en andere Oost-Europese landen zette de groei door, zo blijkt uit statistieken van Floridata. Exporterende leden van de VGB signaleren een snel herstel van de markt, die tot en met februari met 2% klom tot € 1 miljard. Een jaar voor de Brexit is de onduidelijkheid hierover fnuikend groot.

Segmentatieonderzoek 2018 van start

Welke gemeenschappelijke waarden hebben consumenten als het gaat om bloemen en planten? Bloemenbureau Holland, Royal FloraHolland en VGB zoeken dit in 2018 uit.

Oproep: belemmeringen PEQ Korea

In de week van 19-22 maart komt de regionale directeur van de inspectiepost Seoul, Korea op bezoek bij de NVWA in Nederland. Hij wil in Nederland zien hoe de import van bonzais uit Korea is ingeregeld. Zoals bekend is er na import nog een Post entry Quarantine (PEQ) periode van 3 maanden. Vanuit Korea is al eerder gevraagd of deze PEQ kan komen te vervallen.

Uitbreiding plantenpaspoortplicht

Op 14 december 2019 gaat de nieuwe Plantgezondheidsverordening 2016/2031/EU in. Deze vervangt de huidige Europese Fytorichtlijn 2000/29/EG. Wat gaat er veranderen?

Export Australië weer mogelijk

Sinds donderdag 8 maart is er weer export mogelijk naar Australië. Export snijbloemen is mogelijk op basis van exportinspectie met bijschrijving en gesloten verpakking.

Data, privacy en wetgeving

Als handelsbedrijf moet u vanaf eind mei aan de Europese privacywet (AVG) voldoen. Deze Algemene verordening gegevensbescherming legt u bepaalde verplichtingen op voor de wijze waarop u met persoonsgegevens omgaat. Het gaat dan niet alleen om klantgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens van uw medewerkers.

Plantenpaspoortplicht voor Begonia, Dipladenia, Hibiscus, Mandevillen en Nerium Oleander.

Vanaf 1 april a.s. geldt een plantenpaspoortplicht én zendingsinspectie voor Begonia, Dipladenia, Hibiscus, Mandevillen en Nerium Oleander planten die bestemd zijn voor eindgebruikers in Finland, Groot Brittannië, Ierland, Zweden en delen van Portugal. Zendingen waarin planten van genoemde geslachten zitten moeten voorzien zijn van een plantpaspoort met code ZP-a2 (Zona Protecta).

B-Day

Voor iedere sectorgenoot die exporteert naar het Verenigd Koninkrijk moet 29 maart 2019 nu toch wel met hoofdletters in de agenda staan. Op deze dag treedt het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Van alle kanten wordt het bedrijfsleven aangespoord om maatregelen te treffen. Hoewel er nog heel veel onduidelijk is over die uittreding, zeker is dat de impact enorm zal zijn. De export van bloemen en planten naar ons tweede exportland gaat veel hinder ondervinden van de Brexit.

Goede Valentijnverkoop bevestigt vlotte start bloemen- en plantenexport

De Nederlandse bloemen- en plantenexport is dit jaar vlot gestart met een stijging van 8% tot € 439 miljoen. Goede afzet voorafgaand aan Valentijnsdag vandaag bevestigt de positieve handelsstemming. In de statistieken van Floridata valt op dat in januari de planten het relatief beter deden dan de bloemen. De VGB noemt de stijging fors, omdat vorig jaar in januari een toename werd gerealiseerd van 13%. Uiteindelijk klom de exportwaarde in 2017 met 5% en passeerden exporteurs voor het eerst de grens van € 6 miljard.

Werkzaamheden VGB portal

Wegens onderhoud aan de VGB portal (landenrapportage tool) is de applicatie vandaag (dinsdag 13 februari) vanaf 12:00 uur even buiten gebruik. Onze excuses voor het ongemak.

Veilig Zakelijk Internetten: Kansen, met risico’s

Digitalisering is onontkoombaar en onomkeerbaar. Het maakt het voor handelsbedrijven eenvoudiger door kostenbesparingen, efficiëntie en flexibiliteit. Dat kan tot meer vraag leiden. Naast prachtige kansen en innovatie kent digitalisering ook een keerzijde. Het maakt uw bedrijf kwetsbaarder voor aanvallen van buitenaf.

Veilig Zakelijk Internetten: Kansen, met risico’s

Digitalisering is onontkoombaar en onomkeerbaar. Het maakt het voor handelsbedrijven eenvoudiger door kostenbesparingen, efficiëntie en flexibiliteit. Dat kan tot meer vraag leiden. Naast prachtige kansen en innovatie kent digitalisering ook een keerzijde. Het maakt uw bedrijf kwetsbaarder voor aanvallen van buitenaf.

VGB participeert in BGI stand op IPM Essen

De VGB participeert op de IPM Essen in de stand van de BGI, de dochterorganisatie van de VGB in Duitsland. U vindt de stand in de Trade Center Hall 1, stand 1D12.15. De BGI Trade Center op de IPM is een belangrijke ontmoetingsplaats. Graag nodigen wij u uit om het Trade Center te gebruiken voor een kopje koffie of het ontmoeten van collega’s, vrienden en klanten aan een van de statafels.

VGB zoekt beleidsmedewerker

De VGB is dé collectieve belangenbehartiger van de Nederlandse groothandel in bloemkwekerijproducten. De VGB behartigt het gemeenschappelijke belang van de leden op onderwerpen als handelsbelemmeringen, cao, duurzaamheid, productkwaliteit, fytosanitaire zaken, promotie en standaardisatie, zowel richting Nederlandse als Europese overheden en sectororganisaties. Wij willen ons kleine team in Aalsmeer op korte termijn versterken met een beleidsmedewerker (m/v) op HBO/WO werk- en denkniveau.

Na exportrecord van € 6 miljard aan bloemen en planten in 2018 weer groei

Met een stijging van bijna 5% hebben de Nederlandse exporteurs van bloemen en planten in 2017 de recordgrens van € 6 miljard nipt overschreden. Dit jaar verwachten zij weer een toename, melden de VGB en Floridata. ”Wel gematigder, want de toename was in 2017 afnemend. Maar de vooruitzichten zijn blijvend positief,” aldus de sierteeltorganisaties. Opvallend zijn de extra groei van de afzet in Oost-Europese bestemmingen en de sterkere spreiding over wereldwijd meer landen. Digitalisering en duurzaamheid zijn in 2018 hoofdthema’s.

Trots

Voor de prestigieuze Tuinbouw Ondernemersprijs waren duurzaamheid en evenwichtig ondernemerschap dit jaar criteria waarop bedrijven extra punten konden scoren. Drie totaal verschillende bedrijven maakten kans op de hoofdprijs die woensdagmiddag 10 januari in de Keukenhof werd uitgereikt. Het biologisch-dynamische groenteteeltbedrijf ‘De Lepelaar’, potplantenkweker ‘OK-plant’ en plantengroothandelsbedrijf ‘Royal Lemkes’.

​Export bloemen en planten richting nieuw record van € 6 miljard

De export van bloemen en planten vanuit Nederland klimt dit jaar naar een nieuw record van € 6 miljard. Dit baseren Floridata en de VGB op de resultaten tot en met november. “De vooruitzichten voor 2018 zijn goed, al zijn er ook knelpunten”, stellen de organisaties. Samenwerking, digitalisering, duurzaamheid en positionering zijn belangrijke thema’s in de bloemen- en plantengroothandel. Nederland speelt hierin internationaal een belangrijke rol als veelzijdige en toekomstbestendige handelspartner.

Slimme marketing

Het is al weer meer dan drie jaar geleden dat de VGB samen met Bloemenbureau Holland en Royal FloraHolland onderzoek deed naar de zeven consumenten segmenten van bloemen en (tuin)planten. Over hoe de kennis gedeeld kon worden zodat zoveel mogelijk handelaren en telers er profijt van hadden werd ook nagedacht. In handelskringen is inmiddels best veel veranderd. De groep intensieve gebruikers van de data is, net als de groep bedrijven die op zeer professioneel wijze marketing inzet, gegroeid. En dat is prettig want een update van het onderzoek wordt voor halverwege 2018 voorbereid en dan is input vanuit de gebruikers zeer gewenst.

Minimumloon 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 is de leeftijdsdrempel verlaagd van 23 naar 22 jaar en ouder. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2018:

JAN daagt u uit!

Vanuit de netwerkfunctie initieert de VGB het Jong Agri Netwerk (JAN). JAN is hét platform voor jonge managers en ondernemers uit de sierteeltsector, waar ze ideeën kunnen uitwisselen, een interessant netwerk vinden en samen voorop willen lopen in een sterk veranderde handelsmarkt.

JAN op marktverkenning in Lissabon

Wat gebeurt er op de buitenlandse sierteeltmarkt? JAN (het Jong Agri Netwerk) gaat een keer per jaar op marktverkenning naar het buitenland om dat te onderzoeken. Van 22 november t/m 24 november jl. vertrok JAN dit keer naar Lissabon, Portugal.

Dagje Brussel

Vorige week reisde ik naar Brussel af voor de jaarlijkse vergadering van de ‘EU Commission DG Agriculture Civil Dialogue Group Flowers & Plants’. Tijdens deze vergadering vindt een uitwisseling van informatie plaats tussen het bedrijfsleven en de EU-ambtenaren. Het bedrijfsleven wordt op de hoogte gebracht van de EU dossiers waaraan gewerkt wordt en praat op haar beurt de ambtenaren bij over de ontwikkelingen in de verschillende sectoren.

NVWA erkende importinspectielocaties

Op 1 mei 2016 is het Douanewetboek van de Unie (DWU) van toepassing geworden. Dit had consequenties voor de ‘tijdelijke opslag’ van te inspecteren geïmporteerde producten. Tot en met 31 december 2017 geldt een overgangsregeling waardoor alle eerder door de NVWA Erkende Importinspectie Locaties (EIL) zijn aangewezen als plaats waar ‘tijdelijke opslag van goederen’ mogelijk was. Naar verwachting wordt in april of mei 2018 de definitieve regeling voor inspectie van importproducten van kracht.

Aanpassing productnaam Hebe franciscana Variegata

In de Europese Namenlijst wordt gesproken over Hebe ‘Silver Queen’ (productcode 33078). Hebe franciscana Variegata blijkt een synoniem voor Hebe ‘Silver Queen’ te zijn. In deze namenlijst staat de voorkeur naamgeving zoals binnen de EU is afgesproken. Om binnen de EU één naam te gebruiken in het handelsverkeer moeten incorrecte namen veranderd worden naar de voorkeur naamgeving.

Exportstijging bloemen en planten valt licht terug maar blijft ruim +5%

De totale exportstijging van bloemen en planten vanuit Nederland is teruggevallen naar ruim 5% en komt uit op 5,1 miljard. Dit ondanks een kleine toename van 2% in oktober. Groei- en krimppercentages per land lijken groter te worden, zo stellen de VGB en Floridata vast. Bloemen groeien op jaarbasis sneller dan planten, de effecten van valutaschommelingen zijn fors en de concurrentie neemt toe. ”Dankzij internationale sourcing voor een breed assortiment, sterke logistiek en ICT en investeringen in markten kan Nederland de positie uitbouwen”, menen Floridata en de VGB.

Koopjes en nog eens koopjes

De 11e van de 11e is niet alleen Sint Maarten, het begin van het Carnavalsseizoen, in veel landen de dag ter nagedachtenis aan de Eerste Wereldoorlog maar het is ook Singles Day! Tot een week geleden had ik er nog nooit van gehoord. Overgewaaid uit China waar het cijfer één symbool staat voor individu. Dat maakt 11 november bij uitstek geschikt om het vrijgezellenbestaan te vieren als een soort anti-Valentijnsdag. Voorheen vooral op de universiteiten maar vandaag de dag zeer populair onder veel Chinese jongeren. Een feestdag en een echte shop- oftewel koopjesdag.

Rijdende "snoepwinkel"

Bestaat de lijnrijder na 2020 nog? Is een vraag die je met regelmaat hoort. Volgens sommigen staat de toekomst van de lijnrijder en zijn manier van zaken doen onder druk. Ik ben ervan overtuigd dat de lijnrijder zeker toekomst heeft. Natuurlijk moet hij mee in de veranderende marktomstandigheden, maar dat moet iedereen om te kunnen overleven.

Allerheiligen en Allerzielen nog steeds impuls bloemenexport

Het effect is minder groot dan vroeger, toch zijn Allerheiligen en Allerzielen op 1 en 2 november voor de bloemen- en plantenexport een impuls. Bloemen brengen bij uitstek gevoelens over. Vooral in afzetgebieden met een rooms-katholieke signatuur is het belangrijk. In veel traditionele afzetgebieden in Europa noteerden de VGB-leden de gebruikelijke extra verkopen. De inkoopwaarde liep evenwel niet op. In Duitsland belemmerde de extra vrije dag op 31 oktober dit jaar de afzet.

Benelux-landen gaan wegvervoer gerichter controleren

Dankzij een nieuw Benelux-besluit gaan de inspectiediensten voor het wegvervoer van de Benelux-landen met elkaar gegevens uitwisselen over het gebruik van de tachograaf en het respect voor de rij- en rusttijden door transportondernemingen. Op basis van deze gegevens worden risicoprofielen opgesteld en zullen ondernemingen met een hoog risicocijfer meer en gerichter worden gecontroleerd.

Donderdag 2 november a.s.: De toegevoegde waarde van lobby

Het behartigen van uw belangen op terreinen met een belangrijke economische en maatschappelijke factor is de belangrijkste kerntaak van de VGB. Richting nationale en internationale sector organisaties en overheid vertolkt de VGB de stem van de groothandel in bloemen en planten. Op dit terrein wordt nationaal nauw samengewerkt met de VBN en internationaal met Union Fleurs.

Import uit India

De NVWA heeft na een overleg in EU verband besloten dat ‘elektronische’ fytosanitaire certificaten voorzien van de tekst ‘digitaly signed’ uit India niet meer geaccepteerd worden zolang de EU met India nog geen afspraken heeft gemaakt over het gebruik van elektronisch certificeren.

JAN verdiept zich in de wereld van duurzaamheid

Duurzaamheid ontwikkelt zich binnen de sierteeltsector steeds meer naar een randvoorwaarde voor een toekomstbestendig bedrijf. Wat doet een multinational als Alhold Delhaize om aan de randvoorwaarde van duurzaamheid te voldoen en wat kunnen de sierteeltbedrijven daar aan doen? Daarop gaf Leon Mol, Director Product Safety & Social Compliance van Ahold Delhaize, de JAN leden op 12 oktober jl. antwoord.

Booming Brexit

Weet u precies wat de consequenties van de Brexit voor uw bedrijf zijn? Hoe de koers van de Pond zich straks verhoudt tot de Euro? Hoeveel bloemen of planten u dan nog mag leveren aan uw klanten en tegen welke prijs? Hoeveel extra tijd en geld u dan al of niet kwijt bent aan fytosanitaire controles? Nee, is waarschijnlijk het antwoord. U kent de huidige gevolgen en over de gevolgen van de verschillende scenario’s op de langere termijn heeft u wel al nagedacht. Logisch, maar het is zoals de Rabobank in een recent rapport terecht beschrijft ‘De toekomstige invullingen van de verdragen met de EU bepalen grotendeels de impact voor de sierteelt’.

Sterkere spreiding bij aanhoudende groei bloemen- en plantenexport

Tot en met september is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit Nederland met 6% geklommen tot bijna € 4,7 miljard. Trends als een sterkere spreiding over meer landen, een snellere groei bij bloemen en de forse toename naar Duitsland zetten door. Dit stellen VGB en Floridata vast op basis van de exportstatistieken. Het afgelopen kwartaal was het veertiende in een reeks met een positieve afsluiting. Exporteurs constateren dat de internationale concurrentie toeneemt. ”Nederland kan de wereldwijd sterke positie vasthouden door blijvend te investeren in ICT, de beschikbaarheid van een breed pakket en logistieke efficiency”, aldus Floridata en de VGB.

Zakendoen in en met Centraal- en Oost-Europa

Op dinsdag 10 oktober 2017 organiseert de Kamer van Koophandel (KvK) samen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een inspirerende middag ‘Road2Central & Eastern Europe XL’ over de kansen en actuele ontwikkelingen en zakendoen met Rusland, Oekraïne, Polen, Roemenië en Bulgarije.

Marktonderzoek in Vietnam

Exporteert u of wilt u exporteren naar Vietnam en meer weten over de mogelijkheden? Het Amsterdam research project (ARP), een non-profit initiatief vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam, biedt een op maat gemaakt onderzoek aan in Vietnam.

Matchmakingreis Mexicaanse Tuinbouw

Wilt u zakendoen met Mexico? En bent u actief in de tuinbouwsector? Dan kunt u zich aanmelden voor de matchmakingreis van 12 tot 17 november 2017 en een bezoek aan de grootste tuinbouwbeurs in Mexico.

Collectieve promotie; Ja, mits!

Nog niet zo heel lang geleden betaalden sectorgenoten via een heffing van het Productschap Tuinbouw voor activiteiten op het gebied van promotie en onderzoek. Promotiegelden kwamen terecht bij Bloemenbureau Holland (BBH) die, bestuurd door sectorgenoten, in vele landen de bloemen- en plantensector al decennialang succesvol promoot.

Leden VGB versterken focus op duurzaamheid

De VGB en haar leden versterken de focus op duurzaamheid. Het is een van de belangrijke kerntaken van de groothandelsorganisatie, die dit jaar een vernieuwing succesvol heeft ingezet. Duurzaamheid was daarom ook een van de belangrijke onderwerpen op de algemene ledenvergadering op 28 september. ”We kunnen met de instemming van de leden versterkt doorgaan op de ingeslagen weg”, concludeerde directeur Matthijs Mesken na afloop van de bijeenkomt bij Anthura in Bleiswijk.

Prinsjesdag 2017

Wat betekenen de plannen van het demissionaire kabinet voor ondernemers? VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een speciale nieuwsbrief gemaakt Prinsjesdag 2017. Lees meer.

Elke schakel haar eigen rol

Voor- en tegenstanders. Overal kom je ze tegen: in vakbladen, nieuwsbrieven en op sociale media. Voor- en tegenstanders van het aanwenden van Europese financiële middelen voor hulp aan de slachtoffers van de orkaan op Sint-Maarten en van de regeringscoalitie die binnenkort op het bordes lijkt te staan. Dichter bij huis: voor- en tegenstanders van digitaliseren in de bloemen- en plantenwereld, van het behouden van de fysieke veilingklok en van nieuwe handelsplatformen.

Bij sterke fluctuaties blijft export bloemen en planten op plus 6%

Dat de bloemen- en plantenexport vanuit Nederland per periode, bestemming en afzetkanaal sterk kan fluctueren blijkt ook dit jaar. Van de toplanden klimt Rusland met 38% en krimpt Denemarken met 9%. Tot en met augustus ligt de totale groei nog steeds op 6%, iets meer dan € 4 miljard. Dit blijkt uit de exportstatistieken van Floridata. ”We zien voor een aantal landen wel een dempend effect van een sterkere euro”, aldus Wesley van den Berg van Floridata. De stagnatie op Scandinavische markten lijkt tijdelijk. ”Exporteurs rekenen voor de wereldwijde markt op voortzetting van de huidige groei bij een toenemende internationale concurrentie”, vult VGB directeur Matthijs Mesken aan.

Dag van de Declarant

Evofenedex organiseert op 2 november 2017 de Dag van de Declarant. Op deze dag wordt je weer bijgepraat over de ontwikkelingen binnen jouw vakgebied door experts vanuit de douane en evofenedex. Na deze bijeenkomst heb je weer actuele informatie over douaneprocessen ter beschikking en ben je op de hoogte van de relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Duitse snelweg naar Nederland dicht door vliegtuigbom

De Duitse autosnelweg A3 gaat komende week vijf dagen dicht in de richting van Arnhem tussen Wesel en Hamminkeln (ongeveer 50 kilometer ten zuidoosten van Arnhem), omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog onder het wegdek zou liggen. De A3 wordt maandag 18 september om 07.00 afgesloten en gaat vrijdag 22 september om 20.00 uur weer open.

Aandacht voor privacy steeds belangrijker

Op 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die wet is weliswaar al ingegaan, maar wordt vanaf 25-5-2018 (de datum waarop de Wbp vervalt) ook daadwerkelijk gehandhaafd, iets waarop werkgevers zich nu al serieus moeten voorbereiden.

VGB Award Zomerbloemen voor Agro Fleur Select

Kwekerij Agro Fleur Select uit Roelofarendsveen heeft de VGB Award Zomerbloemen gewonnen met de variëteit Amarine ’Belladiva Emanuelle’. Die werd donderdag tijdens het jaarlijkse Zomerbloemen Event in Naaldwijk uitgereikt. De jury bestaande uit zomerbloemendeskundigen van handelsbedrijven lette speciaal op de handelswaarde van de cultivars.

Xyllela vastgesteld in Spaanse wijngaard

De bacterieziekte Xylella fastidiosa is vastgesteld op druivenstruiken in een wijngaard op het Spaanse eiland Mallorca. Daarmee is het verspreidingsgebied van de bacterie weer uitgebreid. Dat meldden de Spaanse media UH Noticias en Xylella Codiro.

De menselijke maat

‘De toenemende ontkoppeling van productstromen en transacties, decennia geleden al voorspeld, is de laatste jaren in hoog tempo realiteit geworden. En dankzij webshops kan men wereldwijd zevenmaal 24 uur per week bloemen en planten kopen. De inkoop verandert hierdoor snel, in 2020 verloopt deze wereldwijd in hoofdzaak virtueel. Door internationaal vraag en aanbod bij elkaar te blijven brengen kan Nederland — zij het virtueel — ketenregisseur blijven. Het klokmechanisme zal, in digitale vorm dan wel, blijven bestaan maar marktplaatsen waar vraag en aanbod elkaar ook nog fysiek ontmoeten blijven vooral regionaal overeind. Behalve de inkoopsystemen, veranderen ook de logistiek, markt, productie(gebieden) en keten’.

SLB Event 2017

Het heeft even geduurd maar nu is het zover: zaterdag 16 september a.s. van 10.00 – 16.00 uur vindt het SLB Event 2017 plaats. Geen grote beurs en ook niet bij Royal FloraHolland zoals u gewend was. Wel in Rijnsburg dichtbij de veiling op het terrein van Theo Mulder en Scania Rijnsburg.

’Een 10 voor de juf’

Op 5 oktober a.s. vindt de actie ‘Een 10 voor de juf’ plaats. Ouders en kinderen worden opgeroepen om eens stil te staan bij wat de juf of meester voor hen betekent. De vraag is wie de titel ’leukste juf of meester van 2017’ verdient.

Grootouderdag

Grootouderdag, in Nederland op de 1e zondag in oktober, staat dit jaar voor het eerst op de content kalender van Bloemenbureau Holland. Dit betekent dat BBH in de aanloop naar Grootouderdag op consument gerichte content gaat ontwikkelen voor de Nederlandse, Duitse en Britse markt. Deze content is vrij te gebruiken voor alle ketenpartijen.

Staatsbezoek Portugal

Van 10 tot en met 12 oktober 2017 vindt een staatbezoek aan Portugal plaats met een contraprestatie die waarschijnlijk in hartje Lissabon plaatsvindt. De Koning en Koningin worden bij hun bezoek vergezeld door de minister van Buitenlandse Zaken. Er wordt noch gezocht naar partijen die willen meewerken aan de levering van bloemen voor de decoratie van de locaties die worden bezocht.

Zomerbloemen Event

De jaarlijkse Zomerbloemententoonstelling en het Zomerbloemen Event komen er weer aan! Dit jaar op donderdag 7 september a.s. Ook deze keer wordt de VGB award voor de meest veelbelovende zomerbloem uitgereikt. De keuring en het bepalen van de winnaar vindt plaats op donderdagochtend 7 september vanaf 11.00 uur. Welke inkoper of verkoper van zomerbloemen wil mee keuren?

Stapelen Deense karren verboden

LTO Glaskracht Nederland maakte in haar nieuwsbrief melding van een ongeval door het omvallen van gestapelde Deense karren. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) pakt dit zeer serieus op en maakte bekend dat het stapelen van Deense karren niet meer is toegestaan.

Internationale beurzen

Van 21 t/m 23 maart 2018 wordt in Guangzhou (China) het International Floriculture & Horticulture Trade Fair (Flower Expo China) gehouden. De beurs verwacht dat meer dan 300 bedrijven zich zullen presenteren in snijbloemen, bloempotten, materialen en uitrusting, bloemenwinkelbenodigdheden en tuingereedschap.

Zakendoen in buitenland

Ziet u kansen op buitenlandse markten? Kijk dan ook eens op https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen van het ambassade netwerk van de Nederlandse Overheid. Hierop vindt u informatie over wonen, werken, reizen en zakendoen in diverse landen.

Focus op kerntaken

‘De VGB is en blijft dé collectieve belangenbehartiger van de Nederlandse groothandel in bloemkwekerijproducten. Met een aantal kerntaken, meer strategische samenwerkingen en een compacte organisatie. “Zo staat het beschreven in de VGB-visie 2017-2020 en aan jou de opdracht om daar invulling aan te geven”, aldus de leden van het dagelijks bestuur van de VGB in mijn - naar later bleek - laatste sollicitatiegesprek.

Export bloemen en planten groeit sterk in Oost-Europa

De Nederlandse bloemen- en plantenexport naar Oost-Europese bestemmingen groeit sterker dan de gemiddelde stijging laat zien. Dit blijkt uit de exportstatistieken die Floridata voor de sector genereert. Tot en met juli ligt de totale toename op 6%, in omzet is dat € 3,8 miljard. Het brede assortiment, de sterke logistiek en ondersteuning van marktontwikkelingen in de afzetlanden zijn pijlers onder de groei die de Nederlandse exporteurs realiseren. ”De toename blijft boven oorspronkelijke prognoses”, stelt VGB-directeur Matthijs Mesken vast.

Nog even ......

De rust is weergekeerd in bloemen- en plantenland dus er is tijd om aandacht te besteden aan het opschonen van het archief. Vorige week heb ik dan ook wat uurtjes vrijgemaakt voor opruimen, bureau en afvalcontainer te legen en met de scanner in de aanslag aan de gang te gaan. Een verzameling papier nog afgestemd op de oorspronkelijk grootte van de organisatie en ingericht op projecten. Het VGB projectbureau is gestopt daarom naast de reguliere opschoning meer aandacht voor digitale opslag.

Meer goederenvervoer per spoor, vooral naar Italië

Het goederenvervoer per spoor van en naar Nederland is in 2016 toegenomen tot ruim 37 miljoen ton. Dat is 2,3 procent meer dan in 2015. Van en naar Italië, België, Oostenrijk en Tsjechië namen de goederenstromen toe, terwijl het spoorvervoer met Duitsland, Frankrijk en Zwitserland juist minder werd. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

CAO bloemen en planten algemeen verbindend

De nieuwe CAO voor de groothandel in bloemen en planten is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de cao nu geldt voor alle werkgevers en werknemers in de branche die onder de werkingssfeer van de CAO vallen.

Fytosanitaire wetgeving voor Rusland en de andere landen in de Eurasion Economic Union per 1 juli 2017 ingrijpend gewijzigd

Op 1 juli j.l. hebben de landen die verenigd zijn in de Eurasian Economic Union, zijnde de Russische Federatie, Belarus, Kazachstan, Armenië en Kirgizië, hun fytosanitaire regelgeving gewijzigd en daarmee op één lijn gebracht. Het komt er op neer dat voor genoemde landen snijbloemen niet alleen vrij moeten zijn van diverse ziekten en plagen, zoals trips, wittevlieg en japanse roest (chrysanten), maar dat de bloemen ook afkomstig moeten zijn uit een gebied of regio dat vrij is van japanse roest.

Rijverbod Frankrijk

Op vrijdag 14 juli aanstaande viert Frankrijk quatorze juillet, een nationale feestdag. Om die reden geldt er die dag een rijverbod voor voertuigen met een maximum toegestaan totaalgewicht van meer dan 7,5 ton.

Consumenten campagne Xylella

Ook dit jaar wordt er door de overheid weer een consumenten campagne gedaan om toeristen te informeren geen planten mee te nemen uit bv Italië en Spanje met het oog op de verspreiding van Xylella Dit om insleep van deze ziekte die een bedreiging vormt voor veel planten in Nederland te voorkomen.

Export bloemen en planten houdt stevige voorsprong van 6,5% vast

De Nederlandse export van bloemen en planten is in de eerste helft dit jaar met 6,5% gestegen tot € 3,4 miljard. In juni was de exportwaarde vergelijkbaar met vorig jaar, maar richting Engeland en Frankrijk viel de omzet terug. ”Mooi weer in grote delen van Europa belemmerde de afzet”, stelt Floridata, dat de exportstatistieken verzamelt. Bloemen (+8%) blijven het op jaarbasis iets beter doen dan planten (+5%). Voor het eerst staat Polen in de top-5 exportbestemmingen. ”In die markt is de afzetpotentie voor Nederlandse bloemen en planten nog fors”, aldus de VGB.

Weg met de vakantiestress!

Nog wel niet voor iedereen maar de vakantie is gestart met de eerste uittocht richting de zon. De drukste dag ooit op Schiphol is ook weer achter de rug en een herhaling van de chaos bij balies, kofferafgiftepunten en securitypoorten zoals een paar weken geleden is voorkomen. Wat achterblijft is rust. In de bloemen- en plantenverkoop, op de Nederlandse wegen en op de werkplek. Dat zou tenminste zo moeten zijn.

FloraHolland behoudt fysieke klokken Rijnsburg

Voorzitter SLB Cees Heemskerk is blij met de uitspraak van directeur Lucas Vos dat Royal FloraHolland heeft besloten dat de fysieke klokken op de vestiging Rijnsburg voorlopig blijven draaien. “De jarenlange inzet van de stuurgroep SLB wordt hiermee beloond”, zegt hij.

Lijnrijderswagen in Flower Parade

Tijdens de Flower Parade Rijnsburg rijdt dit jaar weer een VGB/SLB wagen mee. Vrijdagavond 11 augustus a.s. is de lijnrijderswagen te zien bij de gratis toegankelijke Flower Parade Show in Bloemenveiling Royal FloraHolland in Rijnsburg. Zaterdag 12 augustus 2017 rijdt de wagen mee in de optocht. Thema van dit jaar is ´Spreekwoorden en gezegden´.

Platform Floriday.io

Royal FloraHolland en FloraXchange hebben per 1 juli jl. hun krachten gebundeld op het gebied van IT met als doel de sierteeltsector als geheel efficiënter te laten opereren. Hiermee is het officiële startsein gegeven voor de ontwikkeling van één gezamenlijk digitaal platform, Floriday.io, voor kwekers, voor bloemen én planten. Hiermee wordt de wereldwijde handel in de sierteeltsector toegankelijker en eenvoudiger en komt de noodzakelijke innovatie in een stroomversnelling. Wat betekent dit voor u als klant?

Overgangsregeling invasieve planten

De lijst invasieve planten is met 12 aanvullende soorten gepubliceerd en bekrachtigd op vrijdag 23 juni jl. en treedt 20 dagen daarna op 13 juli 2017 in werking.

Extra bloemenexport door Midzomer Zweden

Rood, wit en blauw waren de bloemenkleuren die weer voor extra drukte bij Nederlandse sierteeltexporteurs zorgden in de aanloop naar het vrijdag gevierde Midzomerfeest in Zweden. Behalve die waarschijnlijk belangrijkste nationale feestdag in Zweden, waarop men bloemen in het haar doet, waren er deze en eind vorige maand nog twee geefmomenten voor bloemen: Moederdag (28 mei) en de afsluiting van het schooljaar.

Economische missie naar Portugal

Wilt u zakendoen in Portugal? Ga dan mee met de economische missie van 10 tot en met 12 oktober met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

JAN werkt aan de sector en ondernemer

De VGB is de collectieve belangenbehartiger van de Nederlandse groothandel in bloemkwekerijproducten met een accentverschuiving naar een netwerkorganisatie. Een van deze netwerkactiviteiten is JAN, het Jong Agri Netwerk. De Bloemenkrant sprak met het bestuur van JAN

Export bloemen en planten plust 7,5% en ligt nu al op € 3 miljard

De export van bloemen en planten vanuit Nederland ligt na vijf maanden al op € 3 miljard. ”Nooit werd die grens sneller bereikt”, stelt de VGB vast op basis van de exportstatistieken van Floridata. Zowel bij de bloemen als de planten sprong de exportomzet in mei met 13%. Daardoor klimt de exportomzet van plus 6% tot en met april naar een plus van 7,5% tot en met mei. Vooral grootafnemer Duitsland draagt fors bij aan de groei.

Heldere leveringsvoorwaarden

Onder de noemer ‘Juridische middag’ werden de VGB leden twee weken geleden bijgespijkerd over allerlei bestaande en nieuwe juridische feiten waar een handelaar zeker van op de hoogte moet zijn. Zoals de nieuwe Europese Privacy verordening, de VGB Inkoop- en Leveringsvoorwaarden en diverse arbeidszaken op het gebied van ziekte. re-integratie en ontwikkelingen op het gebied van werkvergunningen. Veel praktische juridische wetenswaardigheden met voorbeelden en tips passeerden de revue met dank aan deskundigen van Lexence en Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies.

VGB wil bij hernieuwde samenwerking sneller duidelijkheid digitale strategie Royal FloraHolland

’Willen wij als BV Nederland de wereldwijde draaischijf in de internationale bloemen- en plantenbranche blijven dan moeten we als handelaren en kwekers ons collectief hervinden. Dat vraagt ook om snelle duidelijkheid over de strategie bij de uitrol van het wereldhandelsplatform FloraMondo, die FloraHolland nu ontwikkelt’. Dat zei interim-voorzitter Lex Ebus van de VGB tijdens de algemene ledenvergadering van Royal FloraHolland op 1 juni.

Hemelvaart remt bloemenverkoop Franse Moederdag

Bloemenwinkels in Frankrijk verkochten minder in de aanloop naar de zondag gehouden Moederdag. Dit had onder meer te maken met de eraan voorafgaande Hemelvaartsdag (donderdag), de daarna door velen opgenomen extra vrije dag (vrijdag) en het zonnige weer. Dat meldt de VGB

Pensioen groothandel bloemen en planten nu verplicht

De pensioenregeling voor de groothandel in bloemen en planten is nu voor de gehele bedrijfstak verplicht. Dat heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaald. Het betekent dat alle bedrijven in de branche de regeling nu moeten toepassen.

Mesken nieuwe directeur VGB

De nieuwe directeur van de VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten) Matthijs Mesken (49) treedt per 1 augustus 2017 in dienst. Interim-voorzitter Lex Ebus maakte dit vandaag bekend tijdens de drukbezochte afscheidsreceptie van directeur Robert Roodenburg (64).

Samenwerken blijft lastig

In de kracht van de sector en zeker in de inventiviteit van de handel daar geloof ik heilig in. Denk even aan Rusland en de UK, wat er ook gebeurt de handel gaat door. Het kan alleen zo veel efficiënter door slim samen te werken. Samen is dé manier om de sector klaar te stomen voor de toekomst. Maar o, wat is dat toch lastig.

’Superverkoop’ van bloemen op Moederdag

Meer dan de laatste jaren het geval was, zorgde Moederdag voor drukte, extra omzet en relatief hoge prijzen bij groothandelaren in bloemen en planten. Volgens hun brancheorganisatie VGB was er sprake van topverkoop. Moederdag werd zondag onder meer gevierd in Nederland, Duitsland, België, Zwitserland, Denemarken, Italië en Oostenrijk.

Versterkte spreiding over meer landen bij stijging export bloemen en planten

Tot en met april steeg de exportwaarde van bloemen en planten vanuit Nederland met 6% tot € 2,2 miljard. De versterkte spreiding over meerdere landen, die zich volgens de exportcijfers van Floridata sinds 2015 aftekent, is opvallend. Dat betekent een versterking van de internationale handelspositie. In april bleef de stijging beperkt met 3% tot € 575 miljoen. De Nederlandse groothandel investeert in logistieke efficiency door toepassingen van nieuwe informatietechnologie. Daarmee spelen exporteurs ook in op de marktontwikkeling van kleinschaliger inkoop in een hogere frequentie, zo stelt de VGB vast.

Torenhoge boetes door fouten bij manuele invoer tachograaf

Sinds maart 2015 is het patronaal attest niet meer verplicht om de administratieve lasten te verlichten. Dat houdt in dat chauffeurs niet worden verplicht ‘tot het overleggen van documenten ter staving van hun bezigheden wanneer zij zich niet bij het voertuig bevinden’.

En nu de handelaren nog …

500 inzendingen, 336 soorten en maar liefst 22.621 stelen werden vorige week door de kwekers geleverd voor de Rozenshow. Een absoluut record! Nog nooit was er zo’n compleet assortiment bij elkaar tijdens de Rozenshow op de Keukenhof. Niet alleen van Nederlandse bodem maar ook uit diverse landen geïmporteerd.

Olij Rozen wint VGB Award

Met de variëteit ’Dutch Fire@’ won Olij Rozen Int. BV / Dümmen Orange donderdag 13 april de VGB Award Roos in de hoogste klasse, Roos Exclusief. Voor het eerst sinds jaren werd in deze hoogste categorie niet met een witte maar met een tweekleurige roos de eerste plaats behaald. Volgens de handelsjury levert Olij Rozen daarmee een belangrijke aanwinst voor het exclusieve assortiment. In de categorie Roos won Meijer Roses met de ‘Avalanche +’, en behoort met die witte cultivar sinds jaar en dag tot de prijswinnaars. Bij de geïmporteerde rozen ging de eerste prijs naar de Bloomingdale Roses met de ‘Chapeau’, een variëteit die al eerder scoorde, en nu de eerste plaats in die categorie haalde. De uitreiking gebeurde tijdens de jaarlijkse Vakavond Roos op de Keukenhof, aan het begin van de daar gehouden rozententoonstelling.

Inwerktreding nieuwe EEU-reglementen

Op 1 juli 2017 treden de nieuwe reglementen van de Eurazische Economische Unie in werking die de quarantaine van planten op het grondgebied van de lidstaten van de unie zullen regelen.

Export bloemen en planten handhaaft stevige voorsprong

Door een toename van ruim 4% in maart ligt de exportwaarde van bloemen en planten vanuit Nederland na het eerste kwartaal op € 1,6 miljard. De betere spreiding van speciale bloemengeefdagen draagt bij aan deze stabiele groei. Uit de exportcijfers van Floridata blijkt dat bloemen het beter doen dan planten. Duurzaamheid, waarvoor de Nederlandse bloemengroothandel een speciale scan heeft ontwikkeld, wordt in het aankoopgedrag een belangrijker factor, stelt de VGB vast.

Export naar Canada: word een Geregistreerde Exporteur

Exporteert u goederen naar Canada? Let dan op: binnenkort zal CETA, het EU-handelsakkoord met Canada, grotendeels in werking treden. Vanaf dat moment kunt u al profiteren van de voordelen die het akkoord biedt, zoals verlaagde tarieven op tal van producten. Wanneer de precieze datum bekend is, wordt u nader geïnformeerd. Om voor verlaagde of afgeschafte invoerrechten in aanmerking te komen, moet u de preferentiële EU oorsprong van uw goederen aantonen.

Nieuw Meldpunt Handelsbelemmeringen

Heeft u te maken met oneerlijke concurrentie op een buitenlandse markt, illegale staatssteun aan buitenlandse bedrijven, protectionisme of discriminatie bij een aanbesteding? Neem dan contact op met het Meldpunt Handelsbelemmeringen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Snel handelsverdrag met Japan

De onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag en strategisch partnerschap tussen Japan en de Europese Unie zijn in een beslissende fase beland. De Europese Commissie heeft er vertrouwen in dat er nog dit jaar een akkoord kan worden gesloten.

​Snel handelsverdrag met Japan

De onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag en strategisch partnerschap tussen Japan en de Europese Unie zijn in een beslissende fase beland. De Europese Commissie heeft er vertrouwen in dat er nog dit jaar een akkoord kan worden gesloten.

​Snel handelsverdrag met Japan

De onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag en strategisch partnerschap tussen Japan en de Europese Unie zijn in een beslissende fase beland. De Europese Commissie heeft er vertrouwen in dat er nog dit jaar een akkoord kan worden gesloten.

Vitaliteit

Van alle Europeanen zijn Nederlandse werknemers het gelukkigst. Driekwart is tevreden over zijn werk, het stressniveau, de vooruitzichten en de relatie met collega’s. Uit onderzoek van ADP blijkt dan ook dat ondernemers in Nederland goed voor hun medewerkers zorgen. Sommige bedrijven doen daar nog een schepje bovenop, gaan duurzaam om met het personeel en zetten in op vitaliteit. Vitale bedrijven zetten in op werkplezier en zorgen voor een gezonde groene werkomgeving waar planten niet ontbreken.

Frankrijk nu tweede afzetland export bloemen en planten

Frankrijk lijkt Engeland dit jaar op te volgen als tweede exportbestemming voor bloemen en planten uit Nederland door een groei van 7% tot en met februari. De totale exportmarkt ligt op € 1 miljard, 9% hoger dan vorig jaar. Dit blijkt uit de statistieken van Floridata. Nooit eerder werd die grens zo snel overschreden. Door de opkomst van bloemen- en plantenverkoop via retailkanalen en internet is de Franse markt flink in beweging. ’Daarnaast is grotere concurrentie een internationale trend, waar exporteurs sterk op inspelen’, stelt de VGB vast aan de vooravond van de verkiezingen in Frankrijk.

​Nieuwe CAO Groothandel bloemen en planten

Een salarisstijging van 1,5% per 1 maart 2017, per 1 januari 2018 en 1 januari 2019 is een onderdeel van de nieuwe CAO voor de groothandel in bloemen en planten, waarover vakbonden en brancheorganisatie VGB een akkoord hebben bereikt.

Storytelling

Veel televisieprogramma’s gaan over beleving en het verhaal. “Boer zoekt vrouw” is daar een mooi voorbeeld van. Met alle respect voor het boerenleven maar voor veel mensen is dit niet het meest sexy beroep. Wel een beroep dat staat voor vrijheid en genieten van alle dagelijkse verrassingen in de natuur. Door het verhaal van de boer met passie wordt het programma goed bekeken. Heel goed zelfs! Met vier miljoen kijkers stond het programma in week acht op nummer een.

Eenvoudiger handel door akkoord handelsfacilitatie

Het WTO Trade Facilitation Agreement (TFA) is gisteren formeel in werking getreden. Volgens evofenedex biedt het akkoord grote voordelen, aangezien het wereldwijde handelsbelemmeringen wegneemt en handel vereenvoudigt. De WTO stelt dat het TFA de wereldhandel een jaarlijkse impuls geeft van 1000 miljard dollar. Ook zou het akkoord circa twintig miljoen banen opleveren, voornamelijk in ontwikkelingslanden.

Vrouwendag grotere impuls voor bloemenexport

Internationale Vrouwendag op 8 maart is dit jaar een grotere impuls voor de export van bloemen en planten vanuit Nederland. Vooral in Oost-Europese bestemmingen is de viering een belangrijk geefmoment voor bloemen. Met het brede assortiment, de sterke logistiek en toegespitste service is de Nederlandse bloemen- en plantengroothandel goed in staat om aan de groeiende vraag te voldoen.

Sentimental Journey

18,5 jaar VGB archief en kasten schoonde ik de afgelopen weken op. Met ‘enig sentiment’ las ik terug wat we in die jaren gedaan hebben en met welke bedrijven we samenwerkten. Helaas inmiddels veel vergane glorie: Zurel, Baardse bloemen, Blumex, Movrie, Ciccolella, Florimex, Wesseling en ga zo nog maar even door. Gelukkig vonden de medewerkers vaak binnen de sector weer een nieuwe baan, bij een innovatief bedrijf dat zich wel verder weet te ontwikkelen. Ook een hoop projecten gedaan met Rijnsburgse lijnrijders. Vol in beweging, inkoop uitbesteden, ondersteunende verkoop via de websites en hopen dat de kinderen in het bedrijf blijven.

Sentimental Journey

18,5 jaar VGB archief en kasten schoonde ik de afgelopen weken op. Met ‘enig sentiment’ las ik terug wat we in die jaren gedaan hebben en met welke bedrijven we samenwerkten. Helaas inmiddels veel vergane glorie: Zurel, Baardse bloemen, Blumex, Movrie, Ciccolella, Florimex, Wesseling en ga zo nog maar even door. Gelukkig vonden de medewerkers vaak binnen de sector weer een nieuwe baan, bij een innovatief bedrijf dat zich wel verder weet te ontwikkelen. Ook een hoop projecten gedaan met Rijnsburgse lijnrijders. Vol in beweging, inkoop uitbesteden, ondersteunende verkoop via de websites en hopen dat de kinderen in het bedrijf blijven.

Onderhandelingsresultaat CAO

De VGB heeft op woensdag 15 februari jl. met FNV en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt heeft over een nieuwe cao.

​Koersverandering bij de VGB

De VGB wijzigt haar koers. De VGB is en blijft dé collectieve belangenbehartiger van de Nederlandse groothandel in bloemkwekerijproducten maar er vindt een accentverschuiving plaats. “We groeien toe naar een netwerkorganisatie. Een organisatie die steeds meer de samenwerking opzoekt met ketenpartijen om gezamenlijke doelen te bereiken” meldde interim-voorzitter Lex Ebus tijdens de donderdag (16 februari) gehouden ledenvergadering.

Engeland op achterstand in export bloemen en planten

Engeland blijft, met een daling van 6%, achter bij de exportstijging van bloemen en planten uit Nederland. Voor het eerst werd daarmee in de maand januari de grens van € 400 miljoen overschreden. Een hogere inkoopwaarde is hiervan de belangrijkste oorzaak. Uit de Floridata-exportstatistieken blijkt dat markten fors in beweging zijn. ’En marges staan onder druk. Desondanks zien exporteurs groeikansen’, zegt de VGB.

Engeland op achterstand in export bloemen en planten

Engeland blijft, met een daling van 6%, achter bij de exportstijging van bloemen en planten uit Nederland. Voor het eerst werd daarmee in de maand januari de grens van € 400 miljoen overschreden. Een hogere inkoopwaarde is hiervan de belangrijkste oorzaak. Uit de Floridata-exportstatistieken blijkt dat markten fors in beweging zijn. ’En marges staan onder druk. Desondanks zien exporteurs groeikansen’, zegt de VGB.

Engeland op achterstand in export bloemen en planten

Engeland blijft, met een daling van 6%, achter bij de exportstijging van bloemen en planten uit Nederland. Voor het eerst werd daarmee in de maand januari de grens van € 400 miljoen overschreden. Een hogere inkoopwaarde is hiervan de belangrijkste oorzaak. Uit de Floridata-exportstatistieken blijkt dat markten fors in beweging zijn. ’En marges staan onder druk. Desondanks zien exporteurs groeikansen’, zegt de VGB.

Positieve groothandel

Nederlandse ondernemers, vooral de groothandelaren, zijn positief gestemd. Uit de conjunctuur enquête Nederland blijkt dat het ondernemersvertrouwen sinds 2014 aan het toenemen is en voor volgend jaar de meerderheid ook optimistisch gestemd is. Meest positief zijn de bedrijven in de bouw, gevolgd door de groothandel. Zij verwachten investeringen, inkooporders, werkgelegenheid en zijn positief over de omzetverwachting in zowel binnen- als buitenland. De groothandel is voor het zevende kwartaal op een rij zelfs bovengemiddeld positief.

Directeur VGB stopt per 1 juni 2017

Robert Roodenburg, directeur van de VGB, heeft het bestuur laten weten per 1 juni 2017 te willen stoppen met werken. Hij wordt 64 en vindt dit, na ruim 14 jaar bij de VGB gewerkt te hebben, een mooi moment om zijn functie over te dragen.

Capsulaire economie

Moodo is één van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van geur. Tegelijkertijd ook de eerste die geur variabel maakt via een app. Het lijkt zo simpel deze slimme luchtverfrisser. Een capsule met beleving en maatwerk voor de consument. Net als de koffieontwikkelaars hebben zij goed geluisterd naar de markt. Maar Moodo gaat nog een stap verder. De houder voor vier capsules is smart. Via bluetooth is deze verbonden met jouw smartphone en met een app stel je alles in.

JAN Nieuwsbrief; Hoe werkt de politiek achter de schermen?

​Het Jong Agri Netwerk (JAN) kreeg daar donderdag 19 januari jl. antwoord op tijdens hun bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag. De Kamerleden Han ten Broeke, woordvoerder buitenlandse Zaken, en Anne Mulder, woordvoerder Europese Zaken, namen JAN mee de politieke wereld in.

The day after

Donald J. Trump begrijpt ons, het gaat om ‘the People’. Niet om de elite in Washington, niet om achterhaalde idealen en verkeerde keuzes van het oude regime en zeker niet om de bureaucraten die oude idealen in acties hebben omgezet. Idealen kunnen bij het grof vuil en je mag jezelf er ook bij neerzetten. Met een verwijzing naar de noden van ‘the People’ heb je natuurlijk altijd gelijk. Wilders, Le Pen en Salvini hebben naar hun eigen zeggen ook het alleenrecht op de noden van ‘the People’. Binnen Europa zijn er tot nu toe gelukkig nog voldoende tegenkrachten, andere gedachten en diepere idealen die ons verbinden.

International Horticulture Forum

In samenwerking met de Duitse tuinbouworganisatie INDEGA geven experts informatie over de kansen en uitdagingen voor de sierteeltsector. Centrale vraag is hoe de sector kan bijdragen tot een betere leef-, werk- en woonomgeving. Hiervoor is er een behoefte aan innovatieve ideeën, nieuwe technische oplossingen en brede expertise. Welke oplossing hebben we vandaag al voor de toekomstige stedelijke ontwikkeling? En hoe kunnen Nederland en Duitsland hun gezamenlijke passie te verenigen en met hun competentie en know-how gezamenlijk nieuwe markten openen?

Vacature JAN bestuur

Het JAN bestuur heeft de laatste jaren hard gewerkt aan het professionaliseren van de JAN bijeenkomsten en het vergroten van het netwerk door uitbreiding van het aantal leden. Doordat het ledenaantal en de bijeenkomsten het gewenste niveau bereiken wil het JAN bestuur in 2017 meer aandacht besteden aan de duurzaamheid van het JAN bestuur. Hiermee wordt bedoeld dat meer focus gelegd wordt op de persoonlijke ontwikkeling van de JAN bestuurder.

GreenCHAINge: samenwerking ketenpartners noodzakelijk voor sturing ketenkwaliteit

Deelnemers aan het slotseminar van GreenCHAINge kregen woensdag 18 januari in plenaire meetings en workshops een grote hoeveelheid informatie over het inrichten van de koelketen en behoud van kwaliteit van bloemen en planten. Die gegevens zijn de laatste drie jaar via wetenschappelijk- en praktijkonderzoek verkregen. Het was een mooie, druk bezochte netwerkbijeenkomst. De deelnemers reageerden open en enthousiast. Er was discussie en nieuwe contacten werden gelegd.

Kennis delen

Was macht eerst kennis nu is het kennis delen. Dit is onder andere te zien bij grote bedrijven als Google en Facebook. Zij zetten hun netwerk open voor content en delen het vervolgens met de wereld. Ondanks uitspraken als “samen kom je verder” en “alleen door te delen kan je vermenigvuldigen” is kennis delen binnen de sierteeltsector nog lang niet altijd de standaard. Aanstaande woensdag 18 januari gaat het afsluitende GreenCHAINge seminar over het delen van kennis in kwaliteit gestuurde ketens.

Rendement bloemen en planten nog krap in recordjaar exportomzet

AALSMEER, 17 januari 2017 – Met een omzet van € 5,7 miljard heeft de Nederlandse bloemen- en plantengroothandel in 2016 een record geboekt. Dit maakt de VGB bekend op basis van de statistieken van Floridata. Per bedrijf verschillen de resultaten behoorlijk, in de keten is het rendement nog niet bij alle partijen voldoende en er is onder handelaren ook zorg over de productvernieuwing. Virtualisering, service en ketenverkorting zijn voor versterking van de positie van de Nederlandse groothandel bepalende factoren, zo stelt de VGB.

Kennis, service en empathie

Soms loop je tegen organisaties aan die direct indruk maken. Problemen die je zelf nog niet hebt kunnen benoemen lossen zij op! Zo was mijn eerste bestelling bij Coolblue een verademing en vorige week las ik over Picnic. Deze nieuwe on-line websuper is bijna te mooi voor woorden. Een eenvoudige app, (bijna) gratis bezorgen op een half uur nauwkeurig, detailinformatie over de logistiek en met hun elektrische auto’s ook nog aandacht voor duurzaamheid. Het aantal orders van Picnic nam vorig jaar toe met 1152%!

18-1-2017 Seminar Kwaliteit Gestuurde Sierteeltketens

Voor de bedrijven in de sierteeltsector zijn, na ruim 3 jaar GreenCHAINge, veel onderzoeksresultaten beschikbaar zoals: • het optimaal koelen in de chrysant keten; • het effect van lange bewaring/transport bij temperatuur op houdbaarheid roos; • het optimaal conditioneren en verpakken van potplanten in lange export ketens; • het effect van temperatuur en duur van transport op potplanten Hoe kan de sierteeltsector de opgebouwde kennis toepassen en hier haar voordeel mee doen?

2-2-2017, Mis Buildin’Green II niet

De nieuwste Cradle to cradle en circulaire gebouwen gaan allang niet meer alleen over materialen. Duurzaamheid gaat bij deze gebouwen niet meer over ‘minder slecht’ zijn, maar over het veel interessantere begrip ‘waarde toevoegen’. En, het levert bovendien gebouwen op waarin groen als van nature een plek heeft. Buildingreen II vindt plaats rondom het nieuwe Stadskantoor van Venlo, een gebouw waar de lucht schoner naar buiten gaat dan dat het het gebouw in kwam, dankzij een groen atrium en een enorme groene wand. Mis Buildin’Green dus niet.

Strik

Iedereen natuurlijk, zowel privé als zakelijk, een gezond en succesvol 2017 toegewenst. Zoals in de handel vaak wordt gezegd: wij beginnen weer bij nul. Dat het vorig jaar is afgesloten met een absoluut record wat de export betreft is vooral te danken aan hogere prijzen. Maar op zich is het altijd goed om terug te kunnen kijken op een recordjaar. Dat geeft een referentie om dit jaar in perspectief te kunnen zetten. Het is maar een van de kengetallen. Winst en marge zijn zeker zo belangrijk. En toch doen wij ons vaak te kort in de handelscijfers met betrekking tot onze economische prestaties.

Export bloemen en planten slaat snel om in kleine plus naar € 941 miljoen

AALSMEER, 18 maart 2016 – Na de stroeve start in januari heeft een betere februarimaand de exportwaarde van bloemen en planten naar een plusje van 1% getrokken naar € 941 miljoen. Dit maakt de VGB bekend op basis van de exportstatistieken tot en met februari. Zowel bloemen als planten staan op die kleine voorsprong, terwijl de verschillen per afzetgebied fors blijven. Op totaalniveau ontwikkelt de markt voor bloemen en planten zich mede dankzij de anticiperende groot- en detailhandel positief.

Export bloemen en planten slaat snel om in kleine plus naar € 941 miljoen

AALSMEER, 18 maart 2016 – Na de stroeve start in januari heeft een betere februarimaand de exportwaarde van bloemen en planten naar een plusje van 1% getrokken naar € 941 miljoen. Dit maakt de VGB bekend op basis van de exportstatistieken tot en met februari. Zowel bloemen als planten staan op die kleine voorsprong, terwijl de verschillen per afzetgebied fors blijven. Op totaalniveau ontwikkelt de markt voor bloemen en planten zich mede dankzij de anticiperende groot- en detailhandel positief.

Vroeger was het beter

In de afgelopen vijf jaar ging de gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand van Royal Brinkman met zes jaar naar beneden. Dit kwam vooral door uitstroom van ervaren en aantrekken van jonge medewerkers. Ditzelfde is nu gaande bij Royal FloraHolland en hierdoor komen veel ervaren mensen beschikbaar voor het bedrijfsleven dat om goed personeel zit te springen. Mensen die nog in de veronderstelling zijn dat iedereen met een hoop ervaring ook goed is verwachten hier een match te zien. Kansen genoeg zou je zeggen.

Handel in kastanjebomen naar Verenigd Koninkrijk niet toegestaan

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wijst bomenhandelaren er nogmaals op dat handel in kastanjebomen (Castanea) van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk niet is toegestaan. Het verbod geldt voor planten voor opplant van het geslacht Castanea, met uitzondering van zaden. Het Verenigd Koninkrijk heeft deze regel in 2013 ingevoerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft een status als beschermd gebied (ZP) voor sommige plantenziekten. Nederland is – in tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk – niet vrij is van de plantenziekten Cryphonectria parasitica en Dryocosmus kuriphilus.

CAO

De cao loopt officieel per 31 december 2016 af. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond en er is dus nog geen nieuwe cao afgesloten. Aan de VGB worden vragen gesteld of per januari wel of niet een salarisverhoging moet worden doorgevoerd. Ieder bedrijf is vrij omdat zelf te kiezen. De bepalingen uit de cao blijven gewoon van toepassing. U kunt een salarisverhoging die later uit de cao komt met terugwerkende kracht doorvoeren, zoals u formeel verplicht bent. De VGB kan u hierin niet adviseren. Het is aan u om voor uw eigen bedrijf hierin een keuze te maken.

seminar Kwaliteit Gestuurde Sierteeltketens

Voor de bedrijven in de sierteeltsector zijn, na ruim 3 jaar GreenCHAINge, veel onderzoeksresultaten beschikbaar. Hoe kan de sierteeltsector de opgebouwde kennis toepassen en hier haar voordeel mee doen? Dat hoort u tijdens het GreenCHAINge seminar ‘Kwaliteit gestuurde sierteeltketens’

Kerstgroet

Het VGB team wenst u zowel privé als zakelijk een gezond, mooi en uitdagend 2017!

Let’s GO

De wereld werd begin december verrast door het Concept Amazon GO. Amazon combineert hierin AI (artificial intelligence ofwel kunstmatige intelligentie) met sensor technieken en een algoritme. Hierdoor wordt het mogelijk dat een klant een GO shop inloopt, zijn producten uitkiest die direct in de bijbehorende app geboekt worden en bij het verlaten van de shop gelijk afgerekend worden. Een nieuwe variant van internet-retail in aanloop naar de toekomst van virtual shopping.

Exportomzet bloemen en planten richting record van € 5,7 miljard

AALSMEER, 20 december 2016 – De Nederlandse exportomzet van bloemen en planten is op weg naar een record van € 5,7 miljard, een stijging van 3%. De VGB baseert dit op de resultaten van de Nederlandse groothandelaren tot en met november, verzameld door Floridata. In 2017 verwachten exporteurs een vergelijkbare ontwikkeling, mits het vertrouwen van consumenten op peil blijft. Pijlers van de Nederlandse groothandel in bloemen en planten zijn een breed en vernieuwend assortiment, versterking van de logistieke service en met onlinetoepassingen de markten blijvend verder ontwikkelen.

Opkomst van de BWMmer

Bent u wit (vroeger heette dat blank), boven de 50, woonachtig op ‘het platteland’ en ergert u zich regelmatig aan politieke zaken? Ja? Dan valt u tegenwoordig in de categorie ’Boze Witte Man’. Ook ik, geboren in Groningen, regelmatig geagiteerd over (sector) politiek en onnavolgbaar Topsectoren beleid, blijk tot deze doelgroep te behoren. Met een ruime definitie maar met goed gevoel voor wat bij onze doelgroep leeft heeft Trump veel Amerikanen blij gemaakt. “Onze” Geert ziet het allemaal nog wat te bekrompen. Wanneer je geen Henk of Ingrid heet en niks tegen Marokkanen hebt (Nederlanders met een migratie achtergrond uit Noord Afrika) dan val je al snel buiten de doelgroep. Nu is dat gelukkig anders. De BWMmer staat voor verandering, omwenteling van het bestaande en afzetten van (politieke) machtsblokken.

De ontevreden burger

In de afgelopen maanden is een update gemaakt van het consumentenonderzoek naar segmenten die relevant zijn voor de consumptie van bloemen en planten. De crisis is in grote lijnen voorbij dus wij waren best benieuwd of dit betekent dat mensen ook weer meer uitgeven aan sierteeltproducten. Ook waren wij zeer benieuwd naar de ontwikkelingen binnen de groep ‘desinterested’, mensen die gewoon geen interesse hebben in bloemen of planten of de groep ‘Conventional Smart Shoppers’, mensen die alleen op zoek zijn naar koopjes.

Ketenpartners willen betere regie op verduurzaming sierteelt

Op initiatief van LTO Glaskracht Nederland, de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) en Royal FloraHolland is het Platform Duurzame Sierteelt opgericht. Het platform heeft een regiefunctie en wil verdere verduurzaming van de sierteeltsector bereiken door betere samenwerking in de keten. Het Platform Duurzame Sierteelt nodigt ook overheden, kennisinstellingen, certificerings- en maatschappelijke organisaties uit om hieraan bij te dragen.

Bloemenkrant Lijnrijdersspecial

Lijnrijders, onze inzet loonde, zegt SLB voorzitter Cees Heemskerk. De techniek gaat veel veranderingen brengen voor de lijnrijders, zegt SLB vice voorzitter Frank Timmermans. Lees beide interviews in de Lijnrijdersspecial van de Bloemenkrant.

Politiek

Politiek, noodzakelijk kwaad of noodzakelijke steun? 2016 leverde in ieder geval een paar onvoorspelbare politieke feiten op. Brexit en Trump. Naast alle andere politieke ontwikkelingen kan men zeggen dat politiek steeds onvoorspelbaarder wordt. Terwijl het bedrijfsleven en met name de handel juist gebaat is bij stabiliteit en voorspelbaarheid. Ik denk dat in de huidige tijdsgeest onvoorspelbaarheid de nieuwe realiteit is.

Twee weken op de hei

Tijden veranderen en zo ook bedrijven en functies. Nokia en de postbode verdwijnen uit het straatbeeld, de dokter en het onderwijssysteem staan op de nominatie om vervangen te worden. Denk je van niet? Hoe vaak zoek je zelf eerst al op internet iets op over jouw klachten voordat je naar de dokter gaat via Google of thuisarts.nl? Als je daar data aan toevoegt die gemeten kan worden door smartphones en smartwatches, krijg je al een redelijk goede diagnose. Daarnaast zijn er allerlei apparaatjes voor thuisgebruik om bloed en/of urine te meten. Door de exponentiële groei worden deze apparaatjes alleen maar beter en goedkoper en is over een paar jaar de dokter overbodig om een diagnose vast te stellen.

Glances....

Wat? Glances? Wel eens van gehoord? Waarschijnlijk niet ... Het is geen bladglans, het zijn de notificaties die op een Apple Watch te voorschijn komen. Prachtig ding zo’n smartwatch. En net als bloemen en planten, goed doordacht en gebaseerd op emotie. Eén design met zeven sensoren op 15 vierkante centimeter dat door miljoenen mensen gekocht wordt. Een waar hoogstandje. In onze sierteeltsector is het meestal andersom. Wij bieden een miljoenen assortiment aan die ene klant. Door nieuwe technieken word ik getriggerd om na te denken over wat je er mee kan. Wat kan je met zeven sensoren meten? Stel je voor … je geeft jouw vriendin een rode roos en jouw horloge ziet dat jouw hartslag hetzelfde blijft. Toch fijn dat jouw vriendin kan zien dat zij niet degene is die jou het hoofd op hol brengt. Dan weet ze hoe laat het is….

Exportomzet planten stijgt structureel sterker dan bloemen

Met een stijging van 5% tot € 1,9 miljard ligt de omzetstijging van de plantenexport vanuit Nederland structureel hoger dan die van de bloemen. Daarmee is een plus van 2% tot € 3 miljard gerealiseerd. Dit blijkt uit de exportcijfers die de VGB publiceert op basis van de gegevens van Floridata. Groothandelaren spelen met investeringen in digitaal zaken doen en samenwerkingsverbanden in op zowel ontwikkelingen in de technologie als in de markt. Zij verwachten op totaalniveau een verdere, zij het beperkte groei.

Nieuwe Veilen

Hoe gaat het veilen er in de toekomst uit zien? Ben je er ook benieuwd naar? Ga dan naar de informatiebijeenkomsten over het Nieuwe Veilen die Royal FloraHolland voor haar klanten organiseert. Tot het einde van dit jaar zijn er nog zes bijeenkomsten, dus nog voldoende gelegenheid om mee te praten over de toekomst.

Nakao Nariaki wint eerste Hana Ike Battle en gaat door naar finale op 4 november

De eerste Hana Ike Battle op de sierteeltvakbeurzen in Nederland deze week is gewonnen door de Japanner Nakao Nariaki. In een spannende strijd versloeg hij Martin Groen nipt. Tijdens Hana Ike Battles strijden bloemenarrangeurs om de hoogste punten van het publiek. Nariaki gaat door naar de finale, vrijdag tussen 16.00 en 18.00 bij PTMD in Aalsmeer.

Floritainment

Het Hana Ike gevecht oftewel de Hana Ike Battle komt er weer aan. Vorig jaar letterlijk met veel tamtam geïntroduceerd en ook in deze beursweek weer paraat. Zowel op de Trade Fair als de IFTF. Voor wie het vorig jaar niet gezien heeft. Tijdens de vijf minuten durende Hana Ike Battle maken twee arrangeurs van de aanwezige bloemen, bladeren, takken en vazen een mooi arrangement. Het publiek is de jury en daardoor van groot belang. Zij bepaalt wie wint.

Swift

Met een Sepa Direct Debit incasso gecombineerd met een Non Storno Verklaring worden de aankopen via Royal FloraHolland direct en onherroepelijk afgerekend. Volgens Basel III, waarin de aangescherpte wet- en regelgeving en wijzigingen in het Europese betalingsverkeer zijn geformuleerd, is deze combinatie niet langer toegestaan. De reden hiervoor is dat de non-stornoverklaring ongelimiteerd is, voor de bank houdt dit een ongedekte risico in.

Vrijhandel moet uit het verdomhoekje

Dit was de kop boven een statement van EVO en FENEDEX. Twee organisaties die de principes van vrijhandel ondersteunen omdat hun leden voortdurend daarvan profiteren. Een definitie van vrijhandel is: een handelssysteem dat handelaren in staat stelt wereldwijd te handelen zonder tussenkomst door overheden. In de praktijk betekent dit vrij verkeer van goederen en diensten op mondiale schaal. Prijzen en goederen zijn in dit systeem een goede afspiegeling van daadwerkelijke vraag naar en aanbod van een specifiek product.

Eenmalig plantenfust

Bij de VGB zijn berichten binnengekomen dat er opnieuw problemen zijn met het eenmalig plantenfust. Dat de kwaliteit minder is en snel breekt. Heb je hier ook problemen mee laat dan weten info@vgb.nl om welk fust het gaat (leverancier) en welk type zodat hierop actie ondernomen kan worden. Informatie staat onderop het fust.

Truckkartel

Heeft u als bedrijf tussen 1997 en 2011 één of meerdere trucks of vrachtwagencombinaties gekocht? Dan is de kans groot dat u te veel heeft betaald. Door verboden prijsafspraken betaalden bedrijven jarenlang teveel voor hun vrachtwagens.

Promotie? Ja, maar hoe?

Herschikking binnen de sierteeltketen vindt volop plaats. Een uitdaging voor zowel handelaren als telers ook op het gebied van de gezamenlijke promotie. Want welke marketing en communicatie aanpak leidt daadwerkelijk tot meerwaarde voor de sector? In welke fase van het marketing denken en doen verkeert de sector en waar willen wij de komende jaren naar toe om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van onze gezamenlijke investeringen? Wilt u deel uitmaken van de idee-vorming rondom die verandering en richting geven aan de uitvoering van de sectorpromotie kom dan naar de bijeenkomst op 10 november a.s.

Jeugd heeft de toekomst

Stilstand is achteruitgang en als bedrijf moet je blijven innoveren om continuïteit te kunnen waarborgen. Dat vindt iedereen, tenminste daar ga ik vanuit. Of zijn er nog bedrijven die alles met paard en wagen vervoeren, brieven schrijven en faxen in plaats van gebruik te maken van de internet mogelijkheden? Wat is innovatie en wat kan je er bedrijfsmatig mee doen? Voor mij is echte innovatie iets nieuws ontwikkelen zoals een zelfrijdende auto of bestaande technieken slim samenvoegen in één apparaat zoals een smartphone. Het slim kopiëren van bestaande technieken en ideeën uit andere sectoren wil ik ook nog wel onder innovatie scharen.

Exportomzet bloemen en planten blijft op toename van 3%

AALSMEER, 18 oktober 2016 – Tot en met september is de export van bloemen en planten met 3% gestegen in vergelijking met vorig jaar. September was met een plus van 1% geen bijzondere maand. Het derde kwartaal dit jaar is wel het tiende in een reeks waarin de Nederlandse groothandel een toename realiseert. Exporteurs verwachten dat de huidige ontwikkeling doorzet.

Welke pil?

Op dit moment wordt volop gewerkt aan de ontwikkeling van de iPill, onder andere door Philips. Deze intelligente pil ligt over vijf jaar in de apotheek of misschien print de dokter die iPill dan zelf wel … Zo’n pil bestaat uit een microchip, silicium, magnesium en koper. Breng dit in contact met een kleine hoeveelheid water en er ontstaat een zwakke elektrische stroom, precies genoeg om een signaal af te geven aan de mobiele telefoon. Doordat de microchip in verbinding staat met een mobiele applicatie wordt data gegenereerd. Uiteraard geen data die je wilt delen, maar je krijgt wel een profiel dat aangeeft wat je nodig hebt om jouw medicijngebruik te verminderen. Wanneer deze slimme pil op grote schaal geproduceerd gaat worden, wordt deze ook betaalbaar.

Cool Logistics

Afgelopen week heeft de VGB op uitnodiging een presentatie gegeven tijdens het Cool Logistics Global Congres in Bremen. Tussen de giganten van MAERSK line, MOL, Hamburg Sud en CMA CGM mocht ik vertellen ‘hoe het moet’ met de bloemenlogistiek in een zeecontainer. Het is best een prestatie om rozen 28 dagen fris te houden van Mombasa naar Antwerpen. Bijzonder is ook de uitstekende samenwerking tussen de circa 10 kwekers en 5 betrokken handelaren. De voorbeeldige samenwerking tussen FloraHolland en VGB is zelfs genomineerd voor een cool chain Alliance award, heb ik begrepen. Zonder gekheid, ik was behoorlijk onder de indruk van de diverse logistieke bedrijven, gespecialiseerd in het transport van Perishables.

Nazomeren

Geniet u ook zo van het mooie najaarsweer? Ik wel! Lekker zonnetje, aangename temperatuur en zonder problemen nog buiten op een terrasje zitten. Vorige week stond de zon precies boven de evenaar dus de astronomische herfst is begonnen. Het enige waar je dat aan kan merken is dat het weer wat vroeger donker wordt. Weerplaza verwacht voorlopig geen onstuimig weer, beter nog het blijft rustig met zonnige perioden en overdag boven de 20 graden. Het blijft lekker nazomeren dus.

Veranderingen in de basisverzekering 2017

Prinsjesdag, de dag dat het kabinet de plannen voor volgend jaar bekend maakt, zit er weer op. Gelukkig verdwijnen er geen behandelingen uit de basisverzekering. Wel komen er enkele behandelingen bij. Goed nieuws dus!

Interview Cees Heemskerk

De lijnrijders zijn samen nog steeds goed voor 500 à 600 miljoen euro omzet. Wekelijks bereiken ze de tienduizenden bloemisten in heel Europa, waarvan iedereen zegt dat die zo belangrijk zijn voor de bloemen- en plantenafzet. Lijnrijders zijn cruciaal bij het introduceren van noviteiten waarvan iedereen zegt, dat die zo belangrijk zijn voor de toekomst van Nederland Bloemenland. Wij verkopen, wat de meeste mensen nog niet kennen.

Arbeidsmarkt 2014 – 2016

In het verleden bracht het Productschap Tuinbouw iedere twee jaar met het arbeidsmarktonderzoek de tuinbouwsector in kaart voor wat betreft het profiel van de werknemers in de sector en de bedrijven. Om zicht op de arbeidsmarktontwikkelingen te blijven houden besloten de sociale partners in de tuinbouw in 2014 een onderzoek te laten doen naar de actuele stand van zaken. Dit jaar is een tweede onderzoek gedaan.

Scan voor meten duurzame sourcing van bloemen en planten een feit!

Een gespecialiseerde groothandel of exporteur in bloemen en planten kan wel gericht zijn op duurzaamheid, maar is daarbij voor een groot deel afhankelijk van de daaraan vooraf gaande productie. Om de duurzaamheid dáár te meten heeft VGB samen met Floridata, Floricode en handelsbedrijven de Sustainable Sourcing Scan ontwikkeld. Dinsdag (13 september) ondertekenden de drie organisaties een samenwerkingsovereenkomst bij Arendshoeve ‘’the Garden of Amsterdam’’.

Exportomzet bloemen en planten plust 3% op € 4 miljard

Dankzij een bovengemiddelde groei in augustus ligt de exportgroei van bloemen en planten vanuit Nederland met meer dan 3% nu op € 4 miljard. Dit baseert de VGB op de door Floridata verzamelde statistieken. ’Een beter vertrouwen in de economie, hogere inkoopwaarde en extra verkoopinspanningen stimuleren de exportwaarde’, zo tekent de VGB op bij haar leden. Ook de Nederlandse bloemen- en plantenmarkt ontwikkelt zich weer positief. In euro’s is Duitsland de sterkste stijger in de top-10, waarin Rusland niet meer voorkomt.

Is prijs belangrijk?

Stel je gaat naar een bijeenkomst en bij binnenkomst vraagt iemand: ben je ziek geweest? Je ziet zo bleek. Een uur later vraagt iemand: heb je een zware week gehad? Je ziet zo bleek. Nog een uur later opnieuw dezelfde vraag. Het gevolg is dat je jezelf zelfs slecht begint te voelen en als je in de spiegel kijkt zie je inderdaad dat je bleek ziet. Doordat meerdere mensen je de indruk geven dat je er slecht uit ziet ga je het op een gegeven moment nog geloven ook, terwijl er bij binnenkomst helemaal niets aan de hand was.

Vreeken Bouvardia BV wint VGB Award Zomerbloemen

NAALDWIJK - Vreeken Bouvardia BV uit Rijsenhout heeft de VGB Award Zomerbloemen 2016 gewonnen met de variëteit Royal Sweet Roza. Die werd donderdag tijdens het zomerbloemenevent, voor de gehele keten, uitgereikt. Een jury bestaande uit vier zomerbloemendeskundigen van handelsbedrijven lette speciaal op de handelswaarde van de cultivars.

Groothandel in bloemen kwaad over handelende veiling

AALSMEER – In tegenstelling tot wat directeur Lucas Vos eerder zei, blijkt veilingcoöperatie Royal FloraHolland zich opnieuw met handel in bloemen en planten bezig te houden. Daarmee is zij een concurrent van haar eigen klanten, de exporteurs en binnenlandse groothandelaren. Dat zegt de ontstemde brancheorganisatie voor die bedrijfstak VGB, die verontruste en woedende reacties van leden kreeg over de uitrol van het bedrijf Certi.

Don’t block the chain

Op 1 januari 2008 werd de wereld mooier. De prognose van de nieuwe coöperatie FloraHolland was toen vier miljard euro omzet met een bedrijfsresultaat van 10 miljoen euro en 3% omzetgroei per jaar. Even snel doorgerekend zou in 2015 de omzet dan op 4,9 miljard uitkomen. Het daadwerkelijke resultaat was 4,5 miljard euro. In datzelfde jaar 2008 werd de blockchain, universeel grootboek, technologie uitgewerkt en in 2009 werden de eerste Bitcoins verhandeld. Deze digitale munten vertegenwoordigden eind 2015 een waarde van ruim 6 miljard euro. Het huidige marktkapitaal is 9,6 miljard dollar.

Duurzaam verdienen

De wereld om ons heen verandert snel! Waar wij een paar jaar geleden nog beweerden geen mobiele telefoon nodig te hebben is nu iedereen verbonden via internet en sociaal media. Processen worden transparanter, van partijen in de keten wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en misstanden worden online gedeeld met de wereld.

Klanten trouw

Bestaat het nog? Klanten trouw, trouw aan jouw leverancier of aan de veiling? Emotioneel is het antwoord vaak: tot aan de voordeur. Daarna is er geen interesse meer zolang er maar op tijd betaald wordt! Veel KOA handel naar Oost Europa gaat zo. Klanten shoppen bij leveranciers die het laagste percentage rekenen of alleen een bedrag voor overzetten en verpakken van klokhandel op Denen, welke de klant zelf bij het dock afhaalt. Kwaliteitscontrole … niet nodig, betalingstermijn … twee maanden graag. Er zijn handelaren die zich laten uitspelen en hier te ver in gaan. Je kan dit ook goed doen en tot bedrijfsstrategie maken. Dit heet ‘Operational excellence’, met minimale kosten en maximale efficiency de laagste tarieven in de markt neerleggen.

Wetenswaardigheden Code 95

Chauffeurs die het C rijbewijs hebben gehaald voor 10 september 2009 moeten per 10 september 2016 de code 95 op het rijbewijs hebben staan.

Duurzaam verdienen

Aan enkele handelaren vroeg ik of zij nog suggesties hadden voor mijn column. Als antwoord kreeg ik schrijf over de VGB bijeenkomst duurzaamheid die op 22 september georganiseerd wordt. Het moet een handelaar aanspreken om geïnformeerd te worden over hoe hij beter kan worden van duurzaamheid en er zelfs aan kan verdienen. ​Dus daar gaat hij dan. Heeft u een mooi eigen pand met een flink dak erop? Weet dan dat u daar geld mee kan verdienen.

Standruimte IPM 2017

Van 24 tot 27 januari 2017 wordt de jaarlijkse Internationale Pflanzen Messe (IPM), dé groenbeurs van Duitsland in Essen georganiseerd. De standruimte op de IPM is schaars. Door onze intensieve samenwerking met de BGI kan de VGB beschikken over enkele vierkante meters binnen de BGI stand.

Hana Ike Battle zoekt locaties

De Hana Ike Battle, een moderne versie van een bloemschikwedstrijd, komt oorspronkelijk uit Japan. Telkens twee kandidaten gaan met elkaar de strijd aan. In slechts vijf minuten maken zij van de beschikbare bloemen en vazen een decoratie en het publiek bepaalt wie wint. De Hana Ike battle is jong, snel, vernieuwend, heeft een pop-up karakter en verveelt nooit!

KIKI gaat verder met Duitsland, Engeland en Frankrijk

Het KIKI project onderzocht de Nederlandse bloemist van 2020. Samen met TNO is op basis van het consumentensegmentatie onderzoek en algemene trends de Nederlandse bloemist van de toekomst beschreven. De zes zogenaamde bloemisten (persona’s) van de toekomst zijn verder uitgewerkt in kenmerken als klantrelaties, verkoopkanalen, en technologie. Hun relatie met en diensten die zij verwachten van hun toeleverancier, bijvoorbeeld een groothandelaar, in 2020 is ook beschreven.

Hana Ike Battle zoekt locaties

De Hana Ike Battle, een moderne versie van een bloemschikwedstrijd, komt oorspronkelijk uit Japan. Telkens twee kandidaten gaan met elkaar de strijd aan. In slechts vijf minuten maken zij van de beschikbare bloemen en vazen een decoratie en het publiek bepaalt wie wint. De Hana Ike battle is jong, snel, vernieuwend, heeft een pop-up karakter en verveelt nooit!

Exportomzet bloemen en planten plus 2%

Tot en met juli steeg de exportomzet van bloemen en planten vanuit Nederland met ruim 2% tot € 3,6 miljard. Dit blijkt uit de VGB exportstatistieken. Met een plus van 4,3% doen planten het beter dan snijbloemen, plus 1,3%. Dit komt onder andere door een hogere inkoopwaarde. In een markt waarin de concurrentie fors is en de exportpositie per afzetbestemming verschilt zijn de verschillen per land groot. Op totaalniveau blijft het perspectief positief.

Topsport

De Olympische Spelen zitten er voor twee derde op. Verbazing, vreugde, teleurstelling, het hoort er allemaal bij. De verwachtingen waren hoog gespannen. Sommige medailles leken zeker en dan gebeurt het toch niet. Maar dan zijn er weer andere onderdelen waarop wel gescoord wordt. Topsport. Net zoals in onze sector. Vorige week even 1.9 miljoen rozen voor de opening van een casino in Macau. De Nederlandse export gaat er voor.

Zomerbloemen Event voor handelaren, telers en bloemisten

Het Zomerbloemen Event wordt donderdagavond 8 september a.s. voor de vijfde keer georganiseerd in de Oude Kerk te Naaldwijk. Deze ‘Meet & Greet’ voor iedereen uit het vak moet de communicatie en samenwerking in de zomerbloemenafzet verbeteren.

VGB SLB Samen Sterk!

Tijdens de Flower Parade Rijnsburg 13 en 14 augustus 2016 rijdt VGB/SLB mee met wagen nummer 7 met een traditionele lijnwagen. Met dank aan Alexander Brussee voor het gebruik maken van de auto en Ben en Suzan de Vries voor al het werk dat zij hebben gedaan om de wagen er zo mooi uit te laten zien.

Hoe verkoop je meer?

Afgelopen week werd mij gevraagd: ben jij marketeer? Dat zette mij aan het denken omdat ik tijdens mijn studie niets had met het voor mij “zweverige” vak marketing. Sinds ik bij de VGB werk heb ik, via verschillende bijeenkomsten, blijkbaar het nodige meegekregen over projecten zoals: Into Green, KiKi, Consumententool, Onlinetests en trends. Daarnaast loop ik geregeld bij verschillende bloemisten binnen om bloemen of planten te kopen voor thuis of als cadeau. Zo ervaar ik zelf wat een bloemist adviseert en welke tips ik krijg. Ik probeer zo ook een idee te krijgen hoe de boodschap van de kweker/handelaar over bloemen en planten in de keten doorgegeven wordt tot aan de consument.

Online rijder

De afgelopen weken stonden weer bol van innovaties: Daimler test zelfrijdende bus in Nederland, Amazon mag drone bezorging testen in de UK en Microsoft Asia Research ontwikkelde software die 90% van de gefotografeerde bloemen kan herleiden naar een database met 800.000 verschillende soorten. Dit laatste maakte mij een beetje verdrietig.

Update van de CATT praktijkproeven

Met de Controlled Atmosphere Temperature Treatment (CATT) zijn producten duurzaam plaaginsect vrij te maken. Het gassen van producten wordt wettelijk verder teruggedrongen. CATT is bedoeld als een vervangende methode hiervoor. Het gaat bij CATT om de juiste verhouding tussen de factoren temperatuur, zuurstofgehalte, kooldioxide gehalte en tijd.

Wijziging aangiften grensoverschrijdend goederenverkeer

Wijziging aangiften grensoverschrijdend goederenverkeer NVWA-mededelingen Import veterinair (derde landen): Dient u aangiften in over grensoverschrijdend goederenverkeer bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit? Zorg er dan voor dat u dit ook na 1 november 2016 nog kan.

Disruptive of destructief?

Gisteravond nam ik mij voor een spetterende column te schrijven over disruptive innovation. Innovatie komt tegenwoordig tot stand via mind blowing methods en als beëdigd innovatie manager voor de topsector tuinbouw zou ik toch in staat moeten zijn daar iets zinnigs over te zeggen. Dus ik start met het ABC van disruptive innovation. Oeps.. daar ga ik al bijna de mist in, ik moet natuurlijk starten met ZYX. Want uiteraard begin je direct met die acties waar je normaal gesproken mee eindigt.

Inspectie controleert streng op Code 95

Onlangs heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport in de Telegraaf aangegeven dat er geen enkele uitstel zal plaatsvinden van de Code 95 verplichting. “Wij gaan streng controleren en kennen geen pardon.”

De wereld van de millennials

Millennials of ook wel generatie Y worden ze genoemd. De generatie werknemers die zich nu op de arbeidsmarkt aandient. Deze ’next generation’ is geboren tussen 1980 en 2000 en wereldwijd de grootste generatie ooit. Groter zelfs dan de Babyboomers. In de sierteelt maken wij ons wel eens zorgen. Kiezen jongeren nog wel voor werken in de bloemen en planten? Is de werknemer van de toekomst nog wel bereid ’s ochtends om 6.00 uur of eerder aan de slag te gaan? Een terechte zorg want millennials staan anders in het leven dan hun voorgangers en stellen absoluut andere prioriteiten.

Exportstijging bloemen en planten blijft op plus 3%

De Nederlandse exportgroei van bloemen en planten is iets teruggevallen maar blijft op een plus van afgerond 3%. In waarde is dat tot en met juni € 3,2 miljard. De export in het tweede kwartaal lag met een stijging van 4,4% tot bijna € 1,7 miljard hoger dan in 2015 en 2014. Een deel van de waardestijging komt door een hogere inkoopwaarde in een markt waarin de concurrentie fors blijft.

Komkommertijd

Waar komt die uitdrukking vandaan? Het gaat om de periode dat er veel komkommers zijn en weinig handel is. Vorig jaar citeerde ik een marketeer “in juli en augustus gaat de business in een zomerslaap omdat gedacht wordt dat iedereen met vakantie is”. Hij vertelde zelfs dat in de vakantiepiek slechts 10 tot 15% van de mensen met vakantie is, dus nog voldoende te doen. Kijken wij naar de sierteeltexportcijfers van vorig jaar dan wordt dit bevestigd. De maandcijfers juli en augustus zijn maar tussen de 10 en 15% lager dan september, oktober of november. Kortom, werk aan de winkel. Waarom geen gebruik maken van de vakantiepiek? Mensen gaan weg maar komen ook weer terug. In een huis zonder bloemen. Waarom niet een promotieactie zoals na de kerst: kerstboom er uit, kamerplant erin. Zoiets van welkom thuis, zeg het met bloemen.

Chauffeur geen code 95: 800 euro boete!

EVO vangt signalen op waaruit blijkt dat bedrijven zich niet realiseren wat de gevolgen zijn als chauffeurs geen Code 95 op het rijbewijs hebben laten bijschrijven. Vanaf 10 september moeten de meeste chauffeurs de code op hun rijbewijs hebben bijgeschreven.

Trends & Ontwikkelingen op de binnenlandse markt

Tijdens de VGB bijeenkomst bij 2Dezign donderdag 7 juli jl. kwamen de cijfers van de binnenlandse markt, de consumenten informatie en het KIKI project ‘de bloemist van de toekomst’ aan bod. Daarnaast was er een herhaling van het Kassa onderzoek naar de online bloemisten.

Aanpassing noodmaatregelen Xylella voor in vitro gekweekt plantmateriaal

Sinds de invoering van de maatregelen uit het Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/789 van 18 mei 2015 is gebleken dat voor Xylella gevoelige planten die hun gehele productiecyclus in vitro en in steriele omstandigheden zijn geteeld in een afgebakend gebied geen risico inhouden voor verspreiding van Xylella. Door de teeltwijze kunnen deze planten niet in aanraking komen met de vectoren van Xylella en daarmee is het risico van besmetting niet aanwezig.

VGB herhaalt onderzoek Kassa naar online bloemisten

Niets is zo leuk om iemand te verrassen met een boeket bloemen. Er zijn tientallen sites die de mooiste boeketten aanbieden en ook nog voor je bezorgen. Wat koop je eigenlijk? Hoe is de kwaliteit en blijven de bloemen ook de gegarandeerde zeven dagen vers garantie mooi? Komen de boeketten eigenlijk wel aan? In maart onderzocht Kassa acht online bloemen bestelsites. (zie http://kassa.vara.nl/gemist/nieuws/bij-welke-website-bestel-je-wel-een-bloemetje-en-waar-beter-niet)

Gaat de sierteelt leren van Brexit?

Op het moment dat de Britten zich op 23 juni jl. uit de EU stemden, ontstond de discussie of dat wel echt de bedoeling was. In zowel Nederland als andere landen ontstond ook gelijk de vraag of er een referendum plaats kon vinden. Niet omdat men tegen de EU, vrij handelsverkeer of samenwerking binnen de EU is. Wel omdat men het niet eens is met de manier waarop vanuit “het autoritaire” Brussel gewerkt wordt. Naar mijn idee ging het referendum daarom niet over het al dan niet uit de EU stappen maar meer over het wel of niet eens zijn met de wijze waarop het gaat binnen de EU. Waren de Britten in de EU gebleven dan was er voor Brussel geen reden om te denken dat zij niet goed bezig zijn. Nu is er een kans dat zij wakker geschud zijn met alle bijbehorende gevolgen……..

Dino plaatjes

Sinds enkele weken ontvang je bij Albert Heijn bij elke 10 euro besteding vier Dino plaatjes. Deze kan je verzamelen en in een bijbehorend boek plakken. De serie bevat ook plaatjes die met een app op de telefoon gescand kunnen worden. Daardoor is het mogelijk een Dino drie dimensionaal in jouw eigen omgeving te laten lopen. Virtual Reality, VR, is de techniek die dit mogelijk maakt. Het is leuk om te zien dat grafisch de realiteit erg benaderd wordt. Het geeft daarnaast ook een mogelijkheid jonge kinderen te laten wennen aan het toekomstig virtueel boodschappen doen. Een geniale combi!

’Brexit noopt tot afspraken in belang van export bloemen en planten naar Engeland’

”Onzekerheid dempt het vertrouwen. Daarom is het voor alle partijen belangrijk afspraken te maken over nieuwe handelsverdragen", vraagt VGB interim-voorzitter Lex Ebus van de overheden na Brexit en het aangekondigde vertrek van de Britten uit de EU. Met een aandeel van ruim 17%, goed voor € 925 miljoen, is Engeland het tweede exportland voor bloemen en planten vanuit Nederland.

Bijeenkomst Trends & Ontwikkeling op de binnenlandse markt

Donderdagmiddag 7 juli organiseert de VGB speciaal voor de binnenlandse groothandelaren een bijeenkomst, die bezoekers een beter inzicht geeft in de nieuwste marktontwikkelingen. Deze speciale groothandelsmeeting wordt gehouden in Rijnsburg.

Game of Thrones

Gisteravond met mijn zoon genoten van de Game of Thrones. Wereldwijd de best bekeken serie aller tijden. Jammer genoeg, alweer bijna de laatste aflevering van seizoen 6. De eerste 45 afleveringen begin vorig jaar tijdens de vakantie in krap drie weken bekeken. Daarna halverwege seizoen 5 er wekelijks ‘live’ ingedoken en nu als vast ritueel met mijn zoon elke maandagavond een nieuwe episode. Waarom grijpt mij dit zo?

Impuls export bloemen en planten vergroot stijging naar 3% tot € 2,8 miljard

Nederlandse exporteurs van bloemen en planten hebben de voorsprong op vorig jaar vergroot en realiseerden tot en met mei een exportwaarde van € 2,8 miljard. Dat is na de impuls met ruim 7% in mei een stijging van afgerond 3%. Zowel snijbloemen als pot- en tuinplanten staan op een plus. De resultaten verschillen per land en de fluctuaties zijn in sommige marktsegmenten groot. De exporterende groothandel handhaaft het gematigde optimisme voor de totale wereldmarkt waarop Nederland actief is.

Niet eerder exporteerde Nederland zoveel land- en tuinbouwproducten

Dat was de kop boven een ANP artikel gebaseerd op een CBS rapport. In 2015 bedroeg de totale Nederlandse landbouwexport € 81,3 miljard, de hoogste waarde ooit. Het aandeel bloemen en planten daarin was € 8,3 miljard: € 7,25 miljard uitvoer en € 1,03 miljard wederuitvoer. Met zo’n 10% van het totaal de grootste productgroep. Daarmee ook de grootste exporteur van bloemen en planten ter wereld. En toch klagen wij.

Vers en Groen

‘Vers’ gaat verder dan een frisse uitstraling. Heemskerk beseft dat als geen ander. Daarom houden zij de tijd tussen oogsten en bezorgen zo kort mogelijk. Met hun moderne productietechnieken en gedreven medewerkers serveren zij momenteel zo’n 2 miljoen verpakkingen per week aan tal van distributiecentra en supermarktketens in binnen- en buitenland. En krijgt elke consument het hele jaar door vers gesneden en verpakte groenten en salades in huis. Lijnrijders krijgen de mogelijkheid bij Heemskerk een kijkje te nemen tijdens de bijeenkomst: Vers en Groen

De cao wordt ongewijzigd zes maanden verlengd

Het AVV-verzoek van de cao Groothandel Bloemen en Planten is op 20 mei jl. door de Minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid verleend. Dit betekent dat de huidige cao (looptijd 1 juli 2014 - 30 juni 2016) ongewijzigd wordt verlengd van 1 juli 2016 tot 1 januari 2017.

Duurzame schoenen

Duurzaamheid is voor veel handelaren een lastig thema. Niet iets waar direct alle aandacht naar uit gaat. Terwijl logistiek een thema is waar iedere handelaar wel ideeën bij heeft. Nu las ik een artikel over Nike, de welbekende Amerikaanse leverancier van sportartikelen, waarin wordt bewezen dat duurzaamheid en logistiek best goed samen kunnen gaan.

Scheidend VGB-voorzitter De Boon erelid

Met een presentatie over de positie van de groothandel heeft voorzitter Herman de Boon (69) donderdag 2 juni afscheid genomen van de brancheorganisatie voor de groothandel in bloemen en planten VGB. Wegens zijn grote verdiensten voor de sector benoemde de Algemene Ledenvergadering hem tot erelid van de vereniging.

Dure rozen voor Franse moeders door El Niño

Of bloemenwinkels in Frankrijk ter gelegenheid van Moederdag (zondag 29 mei) in dat land veel hebben verkocht, was maandagochtend vroeg nog niet helemaal duidelijk, maar in het groothandelskanaal waren rode rozen vorige week schaars en prijzig. Dat komt door het klimatologische fenomeen El Niño.

BBC documentaire over de sector

Vrijdag 27 mei jl. zond de BBC een documentaire over FloraHolland uit waarin de gehele sector goed aan bod kwam. De documentaire (duur ong 1 uur) is terug te zien via YouTube

Hoe wint u het van de chatbots?

Facebook oprichter Mark Zuckerberg presenteerde enkele weken geleden in San Francisco de bèta versie van het Messenger platform voor bedrijven. Hiermee kunnen zij zich richten op consumenten die nagenoeg geen gebruik maken van e-commerce. Mark Zuckerberg kwam in zijn presentatie met een opvallend voorbeeld: bloemen! Met één klik is het mogelijk via Facebook Messenger direct een boeket te kopen. Door de koppeling met creditcardorganisatie Visa is de betaling gegarandeerd en met een elektronisch bericht naar de aangesloten logistieke dienstverleners is de cirkel rond.

ALV en afscheid VGB voorzitter Herman de Boon

Donderdag 2 juni a.s. neemt voorzitter Herman de Boon afscheid van de VGB. De middag begint met de besloten ledenvergadering waarin de huishoudelijke zaken aan de orde komen. Aan het eind van de vergadering draagt Herman de Boon de voorzittershamer over aan interim voorzitter Lex Ebus. Het openbare gedeelte waarin Herman ter ere van zijn afscheid een presentatie houdt over de positie van de groothandel is gecombineerd met het 3e Groothandelsseminar van het Nederlands Verbond van de Groothandel. Het evenement wordt gehouden in Kasteel de Wittenburg te Wassenaar.

Bayesiaans netwerk

Afgelopen vrijdag kwamen Wageningse data-model nerds, kwaliteitsexperts van Royal FloraHolland (ja, die bestaan nog), ICT fundamentalisten van Tuinbouw Digitaal, de nieuwe directeur FLOW (wat?), een enkele zeer innovatief ingestelde handelaar en een duurzaam doorgedraaide GreenCHAINge programmamanager (ondergetekende) bij elkaar in Aalsmeer. Ik hoor u denken, waar gaat dit heen? Hier kan niks zinnigs uitkomen, een Babylonische spraakverwarring op zijn best.

Export bloemen en planten handhaaft kleine voorsprong

De Nederlandse exportwaarde van bloemen en planten handhaaft de kleine voorsprong van 1% op vorig jaar. Dit is te danken aan een toename van 4% tot € 561 miljoen in april. Daarmee komt de totale exportomzet na vier maanden uit op € 2,1 miljard. In de top-3, goed voor bijna 60% van de bloemen- en plantenexport, zijn de rollen in vergelijking met een jaar geleden omgedraaid: Duitsland staat nu op een plus en Engeland en Frankrijk kampen met een achterstand.

Marktconforme aanbodinformatie

In de stuurgroep regelgeving, een van de laatste VBN groepen, is naast de veilingen en Floricode ook de VGB vertegenwoordigd. Het meeste werk van deze groep gebeurt achter de schermen en in de praktijk hoort u er waarschijnlijk niet al te veel van. Toch is regelgeving belangrijk. Met de productspecificaties, waar de stuurgroep over waakt, wordt min of meer de ondergrens aangegeven die geldt voor het verhandelen van producten in of via Nederland. Dus welke informatie zet de teler op de aanvoerbrief en wat vindt zijn klant aan productinformatie terug in het klokfront en/of op de EKT. Ook in de rechtstreekse handel dienen de eisen in de productspecificatie vaak als ondergrens voor de geleverde producten.

Update CATT proeven

Een update over het verloop van de CATT proeven uitgevoerd bij Ruvoma in Montfoort. Royal FloraHolland heeft het vaasleven gecoördineerd en in Naaldwijk. Tijdens de behandeling zijn de bloemen blootgesteld aan een temperatuur rond de 40 graden met aangepaste zuurstof en CO2 niveaus. Ook zijn kooitjes met trips meegenomen waarvan de sterfte en voortplanting is bepaald door Wageningen UR.

Sluiten van de klokken is een stap terug in de tijd

Wat er in de toekomst met de afmijnzaal van Rijnsburg gaat gebeuren is nog niet duidelijk. De lijnrijders staan volgens voorman Cees Heemskerk echter op het standpunt dat er maar één scenario mogelijk is: de klokken moeten blijven draaien. "Ik wil de klokken en de tribune in Rijnsburg niet zien verdwijnen."

One size fits all?

Gelukkig lijkt het een hele mooie Moederdag te zijn geweest. Mooi weer, volop aanbod en goede omzet. Iedereen tevreden? Helaas niet. Om dit voor elkaar te krijgen hebben niet alleen handelaren logistieke hoogstandjes moeten verrichten. Alles moet dan kloppen. Planning, uitvoering en afhandeling en dat terwijl op Hemelvaartsdag niet geveild werd. Sommige bedrijven hebben daar nadrukkelijk of soms minder nadrukkelijk hun ongenoegen, en soms erger, over uitgesproken.

Rabobank en de internationale sierteeltsector

Ruud Paauwe, Sectormanager Tuinbouw, neemt JAN donderdag 9 juni 2016 mee de financiële wereld in. Hoe kijkt de Rabobank tegen de sierteeltsector aan, welke ontwikkelingen zien zij en waar moet je als ondernemer rekening mee houden? Een financieringspraktijk case wordt voorgelegd aan de JAN leden om door de ogen van een bank te kijken. Waarbij jullie de bank zijn, met de eindvraag of jullie deze zouden financieren als je een bank zou zijn. Om bedrijven te helpen financieel gezond te blijven gaat Bert Buis van Floridata in op wat de sector doet of kan doen met hun debiteurenbeheer. De middag wordt afgesloten met een rondleiding door het hoofdkantoor van de Rabobank inclusief de dealingroom en de “kluis”. Eindpunt is het Rabobank café Old Dutch waar de informele netwerkborrel plaatsvindt .

Hemelvaartsluiting veiling lastig voor bloemenhandel

Dat alle vestigingen van de grootste bloemenveiling ter wereld, Royal FloraHolland, op Hemelvaartsdag (donderdag) dicht bleven, is volgens veel groothandelaren in de aanloop naar Moederdag (zondag) dramatisch. De VGB is overigens, mede door de gunstige weersverwachting voor het komende weekend, positief gestemd over de afzet.

HR middag

De cao voor de groothandel loopt dit jaar af. Wat kunt u verwachten en wat wilt u? Het bedrijfstakpensioenfonds voor de groothandel in bloemen en planten is recentelijk ondergebracht bij PGB. Wat zijn de consequenties en wat als deze verplicht gesteld wordt? Hoe verhoudt uw salarisgebouw zich tot branchegenoten? Heeft u een benchmark? Sluit het onderwijs aan op uw behoefte? Hoe kan u daarbij geholpen worden? Voor elke vraag een deskundige spreker en ruimschoots de gelegenheid voor vragen en discussies met collega’s.

(On)tevreden klanten

Een tevredenheidsonderzoek onder bestaande klanten is eigenlijk onzin. Ontevreden klanten zijn meestal geen klant meer. Hierdoor pakt een klanttevredenheidsonderzoek bijna altijd positief uit. Het is meer voor jezelf, om te horen dat je goed bezig bent! Wel eens gedacht aan een klant ontevredenheidsonderzoek? Kijken en luisteren waarom klanten zijn weggegaan? Bijna altijd komt als nummer één gebrek aan aandacht naar voren. De klant kreeg geen, onvoldoende of verkeerde aandacht.

Geslaagde bijeenkomst GreenCHAINge proef koudegevoeligheid Phalaenopsis

Donderdag 28 april waren de deuren van het Qualitron 4 in Wageningen geopend voor een kijkje bij de Phalaenopsisproef in het kader van het project GreenCHAINge. Onder grote belangstelling van veredelaars, kwekers, handelaren en een substraatleverancier, presenteerde Harmannus Harkema (onderzoeker bij Food & Biobased Research) de eerste resultaten van deze proef die gericht is op koudegevoeligheid van Phalaenopsis in de keten.

Instructie bijschrijving fytosanitaire certificaten (CITES)

Invoer, uitvoer of wederuitvoer van bedreigde (dier- en) plantensoorten naar landen buiten de Europese Unie is alleen mogelijk op basis van respectievelijk een CITES-invoervergunning, uitvoervergunning of een wederuitvoercertificaat.

Tarieven NVWA 2016

Het bedrijfsleven betaalt voor verschillende activiteiten die de NVWA uitvoert. Bijvoorbeeld: inspecties, keuringen bij import en export. Voor deze activiteiten gelden verschillende tarieven.

Japanse roest in Chrysanten naar Rusland

Steeds vaker worden op de website van de Russische Federations, naast de gebruikelijke melding van trips in snijbloemen, vondsten gemeld van Japanse Roest in Chrysanten (Puccinia horiana). De eis voor dit organisme is heel strict in Rusland: het bedrijf moet 3 jaar vrij zijn. Wees hierop alert.

M’n liefie ligt plat …

Veel digitale informatie wordt via het draadloos netwerk WiFi met dezelfde snelheid doorgegeven als de vaste kabel aansluiting. In het huidige internet tijdperk vinden wij dat heel normaal. Geen WiFi op een locatie, geen connectie mogelijk of ligt internet eruit? Dan zijn wij hulpeloos, in paniek en delen wij deze frustratie het liefst via social media maar …. helaas dat werkt dan ook niet. Zoals het gaat in de snelle digitale wereld heeft WiFi alweer een opvolger: LiFi. Hiermee wordt data met LED lampen via, voor het oog, niet zichtbare flikkeringen verstuurd. Dit gaat tot 100 maal sneller dan de huidige overdracht via WiFi. Snelheden tot 10 GB per seconde zijn al gehaald en dat is zelfs 250 maal sneller dan het huidige WiFi.

Wijzigingen in Douanewetgeving

De Europese douanewetgeving gaat veranderen. Vanaf 1 mei 2016 treedt de Union Customs Code (UCC), het Douanewetboek van de Unie (DWU) in werking. Dit heeft gevolgen voor het voldoen aan de fytosanitaire wetgeving en is relevant voor Erkende Importinspectie Locaties (EIL) die geen of geen toereikende douanevergunning hebben.

Floraliën Gent

Van 22 april tot en met 1 mei 2016 vindt de bloemen- en plantententoonstelling Floraliën Gent plaats. Tijdens dit evenement is de Citadelpoort (Willemspoort) versierd met 15.000 Gerbera’s en 1.000 Kalanchoë’s. Deze bloemengroet is een initiatief van de Nederlandse ambassade in België om de goede relaties met België te onderstrepen.

’Het kan verkeren’

Recent verraste de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Royal FloraHolland ons met de uitspraak dat de veilingklok over 10 jaar niet meer bestaat. Prijsvorming zou wellicht plaatsvinden via een nog niet bestaand digitaal daghandel systeem. Mogelijk moet dit bericht in de pers wat genuanceerd worden omdat niet duidelijk is binnen welke context hij deze opmerking gemaakt heeft. Het kan zijn dat de voorzitter een voorschot op zijn naderend afscheid nam door in meer vrijheid zijn persoonlijke visie weer te geven.

Kwartaalexport bloemen en planten op kleine plus van 1% tot € 1,6 miljard

Nederlandse exporteurs van bloemen en planten realiseerden in het eerste kwartaal dit jaar een kleine plus van 1% tot afgerond 1,6 miljard. In vier van de top-10 afzetbestemmingen staat de exportteller op een achterstand. In de andere zes op een plus en in beide categorieën zijn de verschillen groot. Bij de fluctuaties handhaven de exporteurs hun verwachting van een bescheiden exportgroei voor 2016 op totaalniveau.

Kwekerij Goudriaan wint VGB Award

LISSE – De VGB Award Roos in de hoogste klasse, Roos Exclusief, ging donderdag (14 april) naar kwekerij Goudriaan-Almere BV. Het bedrijf sleepte die onderscheiding in de wacht met de witte trosroos ‘Miss Bombastic’. In de categorie Roos won kwekerij Sjaak Koene / SK Roses Gold met de witte Avalanche+ en bij de geïmporteerde rozen kwekerij Alisha met de variëteit ‘Barracuda’.

Record aan inzendingen VGB Award Roos

Meer inzendingen van kwekers dan ooit tevoren zijn er dit jaar voor de strijd om de VGB Award Roos. Die wordt donderdag (14 april) uitgereikt, tijdens de Rozen Vakavond op de Keukenhof. Op zaterdag 7 mei wordt in het tv-programma ‘Robs grote tuinverbouwing” (SBS 6, 17.00 uur) aan de handelskeuring, het winnende product en de inzenders aandacht besteed.

Get Your Flower Act Together

Deze dringende oproep deed professor Annemieke Roobeek van de Nyenrode Business Universiteit afgelopen week. Wij, de sierteeltgroothandel, “parasiteren” op de collectief behaalde successen uit het verleden, innoveren niet meer en snijden hoogstens de kosten uit onze aanvoerketens. Ook Erik Moor, bijzonder gerespecteerd ondernemer en voorzitter van Decorum doet aan ketenverkorting. Met wat diverse handelsbedrijven voor hem al geruime tijd deden probeert hij nu, als categorie manager, opnieuw het wiel uit te vinden.

’Ketens verder openbreken voor nieuwe marktplaatsen in sierteeltcluster’

’Ketens moeten nog meer worden opengebroken om het sierteeltcluster verder te ontwikkelen naar duurzame ecosystemen, met nieuwe marktplaatsen.’ Dat betoogde Prof. Dr. Annemieke Roobeek tijdens het congres ’De marktplaats van de toekomst’, dat de VGB samen met Blooming Breeders organiseerde op 6 april jl. Acht pitchers voerden voor de ruim 200 bezoekers het woord tijdens de interactieve sessie, waarin organisatie-adviseur Kees Rippen als rode draad zag dat ’er een revolutionaire vernieuwing is bij transactiesystemen voor sierteeltproducten’.

Marketing van bloemen en planten, het puntje op de ‘i’

Donderdag 10 maart jl. gaf Manon Velthuis van de VGB aan JAN leden uitleg over de consumententool. Dit ter voorbereiding op de marketing bijeenkomst op donderdag 17 maart bij BLOOM. Marcel Zandvliet, directeur marketing Dutch Flower Group, en Ivo van Orden, marketingmanager Nederland Bloemenbureau Holland, gingen in op de marketing van bloemen en planten. Eerst kwam de bestaande marketing kennis in de sector aan de orde en dat het vreemd is dat daar zo weinig mee gedaan wordt. Marcel ging hier dieper op in en lichtte toe wat de Dutch Flower Group doet met de huidige kennis.

Save the date – 9 juni – Rabobank en de internationale sierteeltsector

Donderdag 9 juni a.s. gaat JAN op bezoek bij de Rabobank in het hoofdkantoor te Utrecht. Ruud Paauwe, Sectormanager Tuinbouw neemt JAN mee in de wijze waarop de Rabobank tegen de sierteeltsector aankijkt, welke ontwikkelingen zij zien en waar je als ondernemer rekening mee moet houden. Verder legt Ruud de JAN leden een case voor van de afdeling bijzonder beheer, om de JAN leden zo bewuster te maken hoe een bank naar bedrijven die in zwaar weer verkeren kijkt.

Bent u een Eco Hippie?

Ongetwijfeld vraagt u zich nu af waar het met deze column naar toe gaat. Wel, heeft u zich wel eens afgevraagd hoe duurzaam u zelf bent? Ik wel! Met alle aandacht voor MVO en duurzaamheid is deze vraag niet zo lastig te beantwoorden want er zijn legio tests die je daar een antwoord op kunnen geven. De eerste test die ik tegenkwam laat op basis van vijf vragen weten of je als Eco Hippie of als planeetverbrander door het leven gaat. Meer serieuzere tests leveren mooie rapporten, QuickScans of mondiale voetafdrukken op. De laatste laat zien hoe veel hectare nodig is om in je eigen voedsel, energie, wonen en mobiliteit te voorzien. Bij mij zit de angel duidelijk in de ‘mobiliteit’.

Nooit meer piekeren

Terreur, oorlogsgeweld, volksverhuizingen en politieke onrust. Onzekere tijden waarvoor geen simpele oplossingen zijn. Anders waren ze al lang bedacht. Allemaal zaken waar u zelf niets aan kunt doen maar die uw onderneming wel kunnen beïnvloeden. Want onzekerheid en politieke en economische instabiliteit is slecht voor de export. Bijvoorbeeld Brexit is slecht voor onze exportpositie, omdat de pond in waarde zal verminderen, dat kunnen wij al wel voorspellen. Maar wat kunt u er als individuele ondernemer aan doen? Niets, het overkomt u. 6 april a.s. heeft u wel de kans om iets te beïnvloeden.

Hoe koopt en verkoopt de lijnrijder in de toekomst zijn bloemen en planten?

Het creëren van topstukken, dat is het uitgangspunt van PT-Creations. Vernieuwende plantarrangementen in alle soorten en maten waarmee klanten telkens verrast worden. Het is een dynamisch, modern bedrijf met eigen import, eigen boomkwekerij, bloembollen op pot en een zeer professionele productielijn. Alles in eigen hand en daardoor flexibel, zeer concurrerend en garantie van hoge productkwaliteit. De lijnrijder krijgt de kans een kijkje te nemen tijdens de bijeenkomst: Hoe koopt en verkoopt de lijnrijder in de toekomst zijn bloemen en planten?

VGB houdt info-middag over import

Nederland mag dan wereldwijd bekend staan als exportland, het importeert ook veel bloemen en planten. Over alles wat met dat laatste heeft te maken, gaat de informatiemiddag ‘Important’ op donderdag 31 maart (13.30 uur), georganiseerd door brancheorganisatie VGB voor de groothandel in die sector. De bijeenkomst wordt gehouden in het Van der Valk hotel te Nootdorp (Gildeweg 1, 2632 BD).

Export naar Turkije vanaf 1 april strenger

Turkije heeft aangekondigd om met ingang van 1 april alleen nog maar planten toe te laten die zijn getoetst op Xylella en Xylella-vrij zijn verklaard. Het gaat om de 188 planten op de waardplantenlijst, waarvoor een plantenpaspoortplicht gaat gelden. De precieze invulling van de eisen die Turkije stelt aan de import is nog niet bekend. Het gaat vrijwel zeker om een verplichte monstername in Nederland, met daaraan gekoppeld een Xylella-vrij verklaring. (Bron: lltb nieuwsbericht)

Wat je aandacht geeft groeit

De teeltspecialist geeft in de kwekerij de planten iedere dag opnieuw aandacht zodat zij groeien en verkocht kunnen worden. Een leidinggevende die aandacht geeft ziet zijn mensen groeien in zijn of haar functie. Een project waar aandacht en focus op zit verloopt soepeler en een klant koopt meer naar mate je hem of haar meer aandacht geeft. De vraag is alleen welke aandacht geef je een klant zodat hij meer (ver)koopt.

Alle schakels plus kijk van buitenaf op congres over sierteeltmarktplaats van de toekomst

Alle ketenschakels aan het woord én als extra een kijkje van buitenaf: dat belooft het congres ’De marktplaats van de toekomst’. Ondernemend samenwerken is een van de rode draden in de presentaties van Prof. dr. Annemieke Roobeek, groothandelaar Jan de Boer en Ronald Teerds, drie van de in totaal acht sprekers. Het congres wordt op 6 april georganiseerd door de VGB en Blooming Breeders. ’De sierteeltsector is sterk geworden dankzij samenwerking en juist op dat punt zijn nieuwe impulsen nodig’ vinden de VGB en Blooming Breeders.

Export bloemen en planten slaat snel om in kleine plus naar € 941 miljoen

Na de stroeve start in januari heeft een betere februarimaand de exportwaarde van bloemen en planten naar een plusje van 1% getrokken naar € 941 miljoen. Dit maakt de VGB bekend op basis van de exportstatistieken tot en met februari. Zowel bloemen als planten staan op die kleine voorsprong, terwijl de verschillen per afzetgebied fors blijven. Op totaalniveau ontwikkelt de markt voor bloemen en planten zich mede dankzij de anticiperende groot- en detailhandel positief.

Oostenrijk

Per 1 januari 2016 is in Oostenrijk het BTW percentage voor alle bloemen en planten verhoogd naar 13 procent. Uitzondering zijn:

Tolheffing in België per 1 april a.s.

Het is bijna 1 april. Vanaf dat moment gaat België tol heffen op alle belangrijke wegen. Ondernemers die geen tolkastje hebben krijgen van EVO het advies om gebruik te maken van de service-points in België.

Important - antwoord op uw importvragen

Wat kan ik met de VGB importmodule? Wat zijn de mogelijkheden van selectieve controles op basis van risico’s binnen Client import? Waar loopt de Douane tegen aan in de sierteeltsector? Wat zijn de belangrijkste items rondom de Brusselse regelgeving en wat zegt de Tripple A status? Hoe zijn de ervaringen met zeevracht? Voor elke vraag een deskundige spreker. Dagvoorzitter Moniek van de Put neemt u mee door deze middag en leidt de aansluitende forumdiscussie met de sprekers.

Plantenpaspoort

In verband met Xylella fastidiosa is het voor een aantal producten verplicht dat deze met een plantenpaspoort worden aangevoerd.

Identiteit en imago

Grow, het nieuwe Royal FloraHolland relatieblad is uit. Een blad voor leden en klanten, behorend bij de nieuwe identiteit van Royal FloraHolland. Een volgende stap in de strategie 2020, met Royal FloraHolland als verbinder in de wereldwijde sierteeltketen. Een club waar je bij wilt horen. Een nieuwe identiteit enerzijds gebaseerd op groepsverbondenheid met een gewenst zelfbeeld van samenwerken, kennisdelen, draagvlak en vertrouwen, anderzijds op het succesvolle coöperatieve verleden. Maar hoe zit het met het nieuwe imago?

Wat is uw mening?

Tijdens het VGB Blooming Breeders congres delen acht sprekers hun idee over de marktplaats van de toekomst. Uw idee horen wij nu al graag, zodat wij op 6 april met u van gedachten kunnen wisselen. Zou u daarom zo vriendelijk willen zijn de vier vragen te beantwoorden?

Maar liefst acht pitchers op congres over sierteeltmarktplaats van de toekomst

AALSMEER, 11 maart – De sierteeltmarktplaats van de toekomst vraagt intensievere samenwerking en speelt een belangrijke rol bij de vernieuwing van het bloemen- en plantenassortiment. Dat zijn stellingen die worden toegelicht door Kees Rippen en Kitty de Jong, twee van de acht pitchers die hun visie presenteren tijdens het congres ’De marktplaats van de toekomst’. Dit wordt op 6 april georganiseerd door de VGB en Blooming Breeders.

De marktplaats van de toekomst

Hoe komen vraag en aanbod in een veranderende markt bij elkaar? Hoe kunnen wij als Holland Sierteelt BV het brede en diepe assortiment in de toekomst wereldwijd blijven leveren? Acht sprekers delen met u hun ideeën. Wat zijn die van u? Ga met elkaar in gesprek tijdens het interactieve VGB Blooming Breeders congres op woensdag 6 april a.s.

Urtica dioica

Wat denkt u nu? Mooie titel, klinkt goed maar ook ingewikkeld? Er had ook kunnen staan “op zoek naar nieuwe technieken en nieuwe teelten”. Klinkt minder spannend maar wordt ook vaak ingewikkelder over gedacht dan nodig is. Het verband tussen techniek en plant kan namelijk heel simpel zijn: mierenzuur!

Ukraine abolishes the quarantine import permit

The EU welcomes the recent developments made by Ukraine abolishing the requirement of the quarantine import permit for the import or transit of each consignment of regulated plants and plant products. This trade-facilitating measure addresses a long-standing concern of the EU and follows closely the entry into force (1st January 2016) of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between Ukraine and the EU.

Met passie

Deze week staat helemaal in het teken van de ‘Engelse moeders’. 6 maart is het Mothering Sunday (Moederdag) in het Verenigd Koninkrijk. Deze van oorsprong Christelijke feestdag werd door heel Europa gevierd op de vierde zondag van de vastentijd. Later werd het een algemene dag waarop moeders in het zonnetje werden gezet. Door de sector is die dag, om marketingtechnische redenen, gekaapt en over het gehele voorjaar verspreid. De Fransen gaven hun eigen draai daaraan. Zij vieren Fête des Grands-Mères (Grootmoederdag) op 6 maart en wat later, op 29 mei, Moederdag. De Nederlandse en Duitse Moederdag valt gezamenlijk op 8 mei dit jaar. Die dag wordt het sowieso druk want dan is het ook: Fête de la Victoire in Frankrijk, Bevrijdingsdag in Tsjechië, Dag van de helden in Turkmenistan, Liberation of the Republic in Slowakije, Ouderdag in Zuid-Korea …and so on…

Zin in het voorjaar

Het voorjaar lijkt nog ver weg maar toch kan het zich elk moment aandienen. De verkoop van tuinplanten gaat dan weer helemaal los. Geen grotere piek in de tuinplantenafzet dan rond die eerste warme zonnige zaterdag. Ik weet niet hoe u er aan toe bent maar ik kijk er helemaal naar uit! Grappig is dat je bij het voorjaar meteen denkt aan lekker buiten, zonnetje, BBQ, vrolijke gekleurde plantjes in de tuin en vervolgens ook het gevoel hebt dat iedereen daar dezelfde ideeën bij heeft. Er zijn echter grote verschillen hoe mensen met hun tuin/ balkon omgaan en of en hoe planten daar in passen. Ken u de ‘Dedicated Hobby-Gardener’ al?

Tegenvallende export bloemen en planten

Na het record van € 5,6 miljard Nederlandse exportwaarde in bloemen en planten in 2015 start dit jaar met een achterstand: januari is afgesloten met een terugval van 6% tot € 366 miljoen. Dit blijkt uit onze maandelijkse top-10 exportlanden. De plantenmarkt vertoonde in februari een herstel, de bloemenmarkt nog niet. Eén handelsdag minder, ongunstige weersomstandigheden en terughoudender consumenten lijken de oorzaken van de teleurstellende start. Exporteurs handhaven het gematigde optimisme over de afzetmogelijkheden in 2016.

Grenzeloos ondernemen

Verbeteringen wennen snel. In 1986 werd tot de Europese interne markt besloten, die het vrije transport van kapitaal, diensten en personen regelde tussen 12 EU-landen. Dat werd in 1993 van kracht, zo’n 23 jaar geleden. Het aantal landen is inmiddels verdubbeld. Zonder problemen, bureaucratie en opstoppingen de grens over is nu de gewoonste zaak van de wereld. Geen onderlinge in- of uitvoerrechten of heffingen meer.

Bloemenverkoop Valentijn iets geremd door de zondag

Hoewel veel winkels door de 24-uureconomie ook op zondag open zijn, lijkt de combinatie van die dag met Valentijn de bloemenverkoop niet te stimuleren. Tot die conclusie komt de VGB. Volgens exporteurs ligt de vraag aan de vooravond van het feest der liefde (aanstaande zondag) ongeveer op het niveau van vorig jaar. Toen werd de afzet gedrukt door het samenvallen met carnaval.

BTW Roemenië lager

Hans Mekelenkamp van SC DenHam Daarle attendeerde erop, dat het hoge BTW-tarief in Roemenië per 1 januari 2016 is verlaagd van 24% naar 20%. Dit naar aanleiding van het VGB artikel ’Mogelijk grote boetes door foute BTW verrekening in de EU’ in de vorige editie van de Bloemenkrant. Daarin wordt het belang van correcte verrekening van de BTW onderstreept.

Toename exportwaarde vlakt dit jaar af in groeimarkt Frankrijk

Exporteurs rekenen dit jaar op een afvlakking van de groei die de Franse markt het afgelopen jaar liet zien voor bloemen en planten uit Nederland. Met een plus van 10% ( +€ 66 miljoen tot € 753 miljoen) was Frankrijk na Engeland (+14% tot € 925 miljoen) in 2015 de grootste groeier. De Verenigde Staten zijn met + 44% tot € 88 miljoen procentueel de grootste groeier, zo blijkt uit de marktanalyses van de VGB. Per marktsegment zijn de verschillen in Frankrijk groot en datzelfde geldt voor de afzetperspectieven.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

De sierteeltsector moet blijven innoveren om vooruit te komen en de Holland BV te kunnen blijven verkopen in binnen- en buitenland. Daarover zijn wij het met z’n allen eens. Toch komen door het wegvallen van collectieve bronnen de innovaties in de sector steeds verder onder druk te staan. Om dit gat op te vangen richten steeds meer bedrijven eigen innovatie teams in om hun processen te verbeteren waardoor zij de concurrentie voor kunnen blijven. Doordat meerdere bedrijven dezelfde onderzoeken doen ontstaat dubbeling. Dat roept bij mij de vraag op: waarom gaan wij steeds meer individueel en inefficiënt werken terwijl wij als sector groot geworden zijn door collectieve efficiency?

Marketing workshop: Kijk eens in de spiegel

Wat doe je goed en wat niet? Wat zijn de sterke en wat de zwakke punten van jouw bedrijf? Wat kan je doen om daar verbetering in aan te brengen? Hoe speel je in op de veranderingen om je heen die invloed hebben op jouw bedrijf? Hoe goed ken je jouw klant? Wat kan je voor jouw klant extra doen zodat je nog meer toegevoegde biedt? Vragen die ook bij de lijnrijder spelen. De SLB heeft daarom het initiatief genomen tot het organiseren van de interactieve kennismakingsworkshop waarin praktische marketingzaken aan de orde komen, die voor een lijnrijder of kleine exporteur handig zijn. De workshop wordt herhaald op zaterdagochtend 20 februari a.s. Schrijf je in via info@vgb.nl. Kosten voor leden € 75,- excl BTW per persoon en voor niet-leden € 150,- excl. BTW per persoon.

(F)LoRa netwerk

Kent u LoRa al? De energiezuinige netwerktechnologie Low Power Wide Area Networks (Long Range). Deze nieuwe techniek koppelt netwerken aan elkaar via een zender en een ontvanger (gateways). Per zendmast ligt het bereik tussen de 2,5 en 15 km. LoRa wordt alleen gebruikt voor die apparatuur waarvoor geen constante internet verbinding nodig is. Het voordeel van LoRa is dat het door containers heen te ontvangen is, een veel langere batterijduur heeft en daardoor uitermate geschikt om voor Internet of Things toepassingen te gebruiken.

Mogelijk grote boetes door foute BTW-verrekening in EU

Bloemen- en plantenexporteurs lopen risico’s op grote boetes als de BTW bij buitenlandse afnemers verkeerd wordt verrekend. Dat kan door onwetendheid komen of door verkeerde informatie. En het kan ook oneerlijke concurrentie veroorzaken. Lees het hele VGB artikel in de Bloemenkrant van 26 januari 2016.

Ons eigen Davos

Het prestigieuze World Economic Forum in Davos is weer voorbij. De machtigste internationale vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheid, wetenschap en maatschappelijke organisaties komen daar jaarlijks bijeen om wereldvraagstukken te bespreken. Ook de "young global leaders" en succesvolle start-up ondernemers geven acte de présence. Dit jaar was het thema de komst van "de vierde industriële revolutie". Wij kunnen een reeks van technologische innovaties tegemoet zien, gericht op robots, quantum computers, synthetische biologie, nanotechnologie, geavanceerde hersentechnologie, nieuwe energiebronnen, nieuwe materialen etc..

Nieuwsbrief Xylella

Sinds 2013 kampt ‘de hak’ van Italië al met een uitbraak van Xylella fastidiosa met name in olijfbomen. Vervolgens zijn er uitbraken op Corsica en in het vaste land van Frankrijk geconstateerd. Op 17 december 2015 kondigde de Europese Commissie verscherpte noodmaatregelen af. Hier leest u welke consequenties deze maatregelen voor u kunnen hebben. (bron: NAK Tuinbouw)

Goede voornemens

Ja, die heeft u vast ook gemaakt, dat was…. eh.. 1 januari. Alweer even geleden maar ik weet ze nog. Meer sporten, zeker 4x in de week. Of was het minimaal 2x met tenminste 1 lange wandeling? Veel naar buiten en niet teveel drinken, alleen in het weekend. De vraag is alleen wanneer begint het weekend exact? Is dat donderdag of vrijdagavond? Het eindigt in ieder geval op maandagochtend, that’s for sure. Bij ons in Amstelveen zijn veel sportscholen die gelukkig allemaal lonkende reclame maken: Basic Fit, populair onder de Poolse medewerkers, Fit for Free, vooral scholieren en calculerende alleenstaanden, Healthcity, voor de meer welvarende die gezien willen – en mogen – worden en tot slot Amstelhof of Healthcity Premium voor de Amstelveense en Aalsmeerse elite.

Staatssecretaris van Dam opent Holland Paviljoen

Staatssecretaris de heer van Dam en de Duitse Minister van Landbouw de heer Schmidt hebben vanochtend de Nederlandse stand geopend op de beurs Internationale Grüne Woche, die wordt gehouden van 15 tot en met 24 januari 2016 in Berlijn, DE. Naast kaas en haring namen zij ieder een prachtige bos bloemen in ontvangst waarmee aandacht werd gevraagd voor de Nederlandse sierteelt, die vertegenwoordigd is in de Urban Oasis van NL GreenLabel.

Exportomzet bloemen en planten overtreft met € 5,6 miljard recordverwachting

De exportwaarde van bloemen en planten vanuit Nederland is met € 5,6 miljard iets hoger uitgekomen dan het verwachte record. Dit blijkt uit de exportstatistieken die de VGB bekend maakt. Effecten van valutaschommelingen zijn fors, bloemen deden het in 2015 structureel beter dan planten en de verschillen per afzetland zijn groot. ”Die effecten houden aan. Groothandelaren spelen daar marktgericht, flexibel en efficiënt op in”, stelt de VGB vast.

Invoerdatum verplichting plantenpaspoort i.v.m. Xylella 31 maart 2016

De invoerdatum voor het verplicht gebruik van een plantenpaspoort voor ca. 30 plantensoorten is uitgesteld tot 31 maart 2016. Als gevolg van uitbraken van de bacterieziekte Xylella fastidiosa heeft de Europese Commissie voor circa 30 plantensoorten het gebruik van een plantenpaspoort binnen de EU verplicht gesteld.

Grotere concurrentie in groeimarkt Engeland

Engeland was in 2015 de grootste groeimarkt voor bloemen en planten vanuit Nederland. De concurrentie neemt hier toe melden exporteurs die gezamenlijk een groei van 15% realiseerden (+108 miljoen tot 920 miljoen).

De hippe bloemist

Deze week is voor de 60e keer de Horecava. Uiteraard was er rond de opening veel media aandacht voor de Nederlandse horeca. Volgens het CBS gaat het restaurants en hotels weer voor de wind, zoals voor de crisis. Het zwarte schaap in de horeca familie, het café, krijgt nog steeds harde klappen. Volgens Martijn de Bruin, onderzoeker bij horecawatcher Datlinq drinken mensen overdag niet meer hun kop koffie in het ouderwetse café maar wel in de hippere concepten als Starbucks, Coffee Company en Bagels & Beans. ’s Avonds wordt de voorkeur gegeven aan een cocktailbar in plaats van een ouderwets bruin café. Het aanbod traditionele cafés is te groot, de prijzen de afgelopen jaren flink gestegen en de klant is vooral de oudere consument. Ziet u overeenkomst?

Marketing workshop: Kijk eens in de spiegel

Wat doe je goed en wat niet? Wat zijn de sterke en wat de zwakke punten van jouw bedrijf? Wat kan je doen om daar verbetering in aan te brengen? Hoe speel je in op de veranderingen om je heen die invloed hebben op jouw bedrijf? Hoe goed ken je jouw klant? Wat kan je voor jouw klant extra doen zodat je nog meer toegevoegde biedt?

Buildin’Green

Levend groen vergroot de waarde van gebouwen, steeds meer onderzoek wijst dit uit. Gebouwen worden gezonder, plezieriger, natuurlijker en waardevoller. Toch blijkt in de praktijk dat groen in de uitvoeringsfase vaak als eerste wordt geschrapt. Dit kan alleen veranderen als groen al in het ontwerp meegenomen wordt. Hoe krijg je alle, van het begin tot het eind bij het bouwproces, betrokkenen hiervoor geïnspireerd? Dat doet Into Green door ze op 21 januari a.s. elkaar te laten ontmoeten en te inspireren.

Nederlandse bloemen en planten in Urban Oasis op Grüne Woche 2016

De 81ste editie van de Internationale Grüne Woche vindt van 15 tot en met 24 januari 2016 in Berlijn plaats. ‘s Werelds grootste beurs voor landbouw, tuinbouw en voedsel met ruim 450.000 bezoekers. In het Holland Paviljoen, in hal 18, krijgt de beursbezoeker een andere kijk op Nederland door het innovatieve Ecodome, een uitstekend platform voor de promotie van bloemen en planten.

De dagverse cadeaumarkt

Uniek en eigenzinnig dat is de sierteeltsector. Uniek doordat het een combinatie is van twee unieke karakteristieken: de dagverse cadeaumarkt. Onvergelijkbaar met enig andere sector terwijl veel sectoren van zichzelf denken dat zij uniek zijn. Uniek wil niet zeggen onkwetsbaar. Zaterdag was in het NRC de economie katern gewijd aan hetzelfde thema als het seminar dat VGB en MPS afgelopen november organiseerden. Oftewel, hoe te reageren op “disruptive” ontwikkelingen. Simpel gezegd, hoe reageer je op ontwikkelingen die je niet ziet aankomen, maar je wel volledig van de kaart brengen (of zelfs vegen).

Wijziging Facturering Handelsregeling Rijnsburg

Eind 2015 heeft FloraHolland een oud facturatiesysteem uitgezet. Dit heeft gevolgen voor de facturatie van de Handelsregeling en overgegeven/overgenomen handel vanuit Rijnsburg. Vanaf 1 januari 2016 kan de locatie Rijnsburg geen Handelsregeling transacties meer verwerken. U kunt wel uw aankopen via Naaldwijk afrekenen. Hiervoor is een kleine aanpassing nodig.

Deugt het of deugt het niet?

Er gebeurde veel verleden week. In de 2e Kamer was het spannend. De motie van afkeuring over het gevoerde beleid van het OM, inzake de schikking met een drugsbaron 15 jaar geleden, behaalde geen meerderheid. De twijfel bleef: deugt het verhaal of deugt het niet. Het FD berichtte over de malaise in de glasgroentesector, 60% van de tuinders staan onder water. Genoemde oorzaken: internationale concurrentie, Rusland boycot, GMO, en gebrekkige samenwerking. Een coalitie van telersverenigingen, overheden, logistieke partijen en de Rabobank moet de verzwakte glastuinbouw gaan redden. Maar van 2005 tot en met 2013 groeide het glasgroente areaal met ruim 10%, terwijl de Europese consumptie nauwelijks of niet steeg. In 2014 daalde het areaal en 2015 was een goed jaar voor de groenteteelt. Marktwerking? Deugt het verhaal of deugt het niet.

Aanbod Markeren middels Scannen Rijnsburg

Medio november jl. heeft uw handscanner een software update gehad, waardoor u met dezelfde scanner op drie locaties het aanbod kunt markeren. Vanaf 7 januari 2016 kunt u ook het volledige aanbod van locatie Rijnsburg markeren, waarbij de aanvoerbrieven aan de stapelwagens bevestigd blijven. Sinds 17 december kunt u al oefenen op klok 7 bij producten die op de begane grond staan opgesteld (koelcel 6A en 6B)

Fijne Feestdagen

Het VGB team wenst u zowel prive als zakelijk een gezond, mooi en uitdagend 2016.

Leent u wel eens personeel uit tegen betaling?

Het gebeurt bijna iedere lijnrijder wel eens dat hij even een chauffeur of medewerker aan een ander “uitleent”. Maar bent u zich ook bewust dat dit dan geregistreerd moet staan bij de Kamer van Koophandel in het kader van de Wet Waadi? Doet u dit niet dan kan bij controle een enorme boete het gevolg zijn.

Nieuwe verkeersborden

Op 1 januari 2016 komen er veertien nieuwe verkeersborden bij. Ze komen te staan bij uitwijkplaatsen bij smalle en versmalde wegen en rijbanen of rijstroken voor doelgroepen. Er komt ook een nieuw bord voor busbanen waarvan ook vrachtauto’s gebruik mogen maken.

Exportgroei bloemen en planten 2015 met ruim 3% naar recordomzet € 5,5 miljard

Tot en met november is de exportwaarde van bloemen en planten uit Nederland met iets meer dan 3% gestegen tot € 5,1 miljard. De vooruitzichten voor een goede slotmaand zijn dit jaar gunstig, waardoor mogelijk een omzetrecord van € 5,5 miljard wordt gevestigd. ”Dat is geen doelstelling, wel een mooi resultaat”, stelt de VGB, die de exportstatistieken bekend maakt. Met een exportplus van 6% lag de omzet in de maand november twee keer zo hoog als het gemiddelde

Wat kost een mailtje?

Vorige week kreeg ik de vraag ‘Weet je wel wat een mailtje versturen kost? En hoeveel het kost als je voor het gemak op de knop ‘allen beantwoorden’ drukt?’ Even voor de duidelijkheid het ging over de milieu impact van een mail versturen, oftewel de digitale CO2 uitstoot. Geen idee, wat nu precies de aanleiding van de vraag was maar het zette mij wel aan het denken. Een beetje speuren op internet leert dat elk mailtje, hoe klein ook, minimaal 4 gram CO2 aan de atmosfeer toevoegt.

GROOT Handelskrant

Importmodule op Mijn VGB, Help mee Hubways tot een succes te maken en Check je Spilplatform. Je leest het op de VGB pagina, de GROOT Handelskrant, in de Bloemenkrant van 8 december.

Zo de ouden zongen .....

Piepen de jongen? In Nederland hebben wij veel spreekwoorden en nog veel meer tegeltjeswijsheden. Wat is uw ervaring? Kinderen gaan het huis uit en doen dan andere dingen. Samenwonen, een mix van verschillende invloeden, eigen inbreng en compromissen. Is dat raar of ongewenst? Of is er niets veranderd? Want wij deden het ook anders dan onze ouders. Wat heeft dat met bloemen en planten te maken?

Plaatnummer uit de klok - UITGESTELD

Ter informatie: In verband met de veilonderbreking van vanmorgen (vrijdag 4 december) is voorlopig de overgang op plaatnummer uit de klok in Rijnsburg uitgesteld. Zodra er meer bekend is over de oorzaak van de storing wordt door FloraHolland een nieuwe planning gemaakt en krijgt u opnieuw bericht.

Van Zoutkamp tot Zoutelande

Kennen wij ons achterland? Bijvoorbeeld, waar ligt Zoutkamp? Dat is makkelijk, dat ligt ergens in het hoge noorden tussen de moerassen van het Nationaal park Lauwersmeer en de golvende klei van de Groningse terpdorpen, Ulrum, Warfhuizen en Aduard. Grote oude boerderijen, in een trots en leeg land. Daar was ik op familiebezoek. En Zoutelande? Dat ligt in het uiterste Zuidwesten van Nederland, bij Westkapelle. Hoge indrukwekkende duinen, pietepeuterige huisjes en kerkjes, achter een hoge duindijk, beschermd tegen de woeste zee. Van Noord naar Zuid zie je de strijd tegen het water, de dijken, kwelders en landaanwinning in het Noorden. In het Zuidwesten, van meer recente datum, bruggen, sluizen, de Brouwersdam en Neeltje Jans.

Wijzigingen betalingszekerheid

Aankopen via FloraHolland worden direct en onherroepelijk afgerekend. Dat gebeurt door een Sepa Direct Debit incasso gecombineerd met een Non Storno Verklaring. De crisis en problemen met de Europese banken hebben geleid tot een aangescherpte wet- en regelgeving en wijzigingen in het Europese betalingsverkeer, deze wijzigingen zijn geformuleerd in ‘Basel III’.

Aanbod markeren door scannen

Aanbod markeren in Naaldwijk is gerealiseerd per half november. In Rijnsburg wordt realisatie voorzien in een 1e stap in december met 1 klok en in de 1e week januari 2016 met de overige klokken. De Casio scanner wordt hiervoor voorzien van nieuwe software. Deze update vindt op afstand plaats.

Wijziging Facturering Handelsregeling Rijnsburg

Eind 2015 gaat FloraHolland een oud facturatiesysteem uitzetten. Dit heeft gevolgen voor de facturatie van de Handelsregeling vanuit Rijnsburg. Vanaf 2016 kan de locatie Rijnsburg geen Handelsregeling transacties meer verwerken. U kunt wel uw aankopen voortaan via Naaldwijk afrekenen. Hiervoor is een kleine aanpassing nodig.

Frankliniella occidentalis Q voor Belarus

De NVWA heeft vanuit Belarus notificaties ontvangen van partijen potplanten, snijbloemen en bladgroenten besmet met Frankliniella occidentalis. Deze laatste blijkt al lange tijd op de Q-lijst van Belarus te staan. Dit betekent dat met ingang van 25 november 2015 de landeneis voor Belarus is aangepast en de keuringsdiensten partijen die voor export worden aangeboden op Frankliniella occidentalis gaan afkeuren.

A9 richting Amersfoort/Almere afgesloten

Van vrijdag 27 november 22.00 uur tot maandag 30 november 05.00 uur is de A9 afgesloten richting Amersfoort/Almere, tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen. Houd rekening met 10 minuten extra reistijd. We slopen vijf viaducten van de A9 en we maken de tijdelijke rijstroken op de snelweg af. Bron: Rijkswaterstaat

Make love, no war!

Tijdens een bezoek aan de botanische tuin van de Technisch Universiteit Delft blijkt dat de natuur leermeester is voor veel technologische inventies. Dat bloemen en planten via onze 12 zintuigen een positieve invloed hebben op ons denken, voelen en doen is inmiddels wetenschappelijk voldoende aangetoond. Bloemen en planten houden van mensen! Maar aangrijpend zijn de beelden van kinderen, die met kaarsjes, briefjes en bloemen, wellicht nauwelijks beseffend in wat voor een wereld zij leven, betrokken worden bij ons gemeenschappelijk medeleven met onschuldige slachtoffers van geweld en terrorisme.

Exportgroei bloemen en planten blijft op 3% dankzij spreiding afzetlanden

De stijging van de exportwaarde van bloemen en planten uit Nederland met 3% tot € 4,7 miljard is voor een groot deel te danken aan de spreiding over veel afzetlanden. Dat blijkt uit onze exportstatistieken. In oktober klom de exportwaarde licht. De snijbloemen doen het dit jaar met een plus van 6% structureel beter dan de planten, waarvan de exportwaarde 3% achterblijft.

Crowdfunding, het is leuk en het loont!

In onze sector kan het ook! Geld bij elkaar halen voor een project zonder financiële intermediairs. Oftewel via Crowdfunding. Een alternatieve wijze voor projectfinanciering door investeerders en ondernemers direct met elkaar in contact te brengen. Het bedrag dat wereldwijd via Crowdfunding wordt opgehaald wordt elk jaar meer dan verdubbeld. In 2015 gaat dit bedrag zelfs al ruim over de $30 miljard. Vooral in Noord Amerika is Crowdfunding populair, Azië en dan vooral de Chinese markt groeit echter enorm en ook in Europa neemt de belangstelling sterk toe.

SLB bijeenkomst Porta Nova

Porta Nova is ’s werelds grootste rozenkwekerij, dat weet iedere lijnrijder. Het is een innovatief bedrijf dat streeft naar absolute topkwaliteit voor de 30 miljoen Red Naomi Rozen die jaarlijks worden gekweekt. Zaterdag 28 november a.s. krijgen de lijnrijders de kans een rondleiding in één van de meeste inspirerende kwekerijen van Nederland te krijgen. Dat kan je toch niet aan je voorbij laten gaan. Hoe kijkt Porta Nova naar samenwerken in de keten? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de komende 5 jaar? Welke inspanningen nodig zijn om jaarlijks 10 miljoen mensen blij te maken met zo’n prachtige product? Daarover gaat de SLB in gesprek met commercieel directeur Stefan van Vuuren. Ben je geen SLB lid maar wil je er wel bij zijn? Stuur dan een berichtje naar info@vgb.nl.

Lijnrijders Special

Wat leeft bij de lijnrijders, wat vinden zij belangrijk en welke mogelijkheden zijn er? Lees het in de Lijnrijders Special de bijlage bij de Bloemenkrant van 10 november 2015.

Deelnemers uit alle schakels van de keten

Het realiseren van duurzaamheid en maximale transparantie is een verantwoordelijkheid van de gehele keten. Dit is de belangrijkste conclusie van het seminar ’Shaping the Future of Floriculture’, dat op maandag 9 november plaatsvond op de S.S. Rotterdam. Het door Union Fleurs, VGB en MPS georganiseerde seminar mocht zich met een kleine 300 deelnemers in een ruime belangstelling verheugen.

Training verkopers ‘groene gezondheid’ nodig

Dat planten niet alleen mooi zijn, maar ook voor een gezonde omgeving zorgen, moeten bloemisten en groothandelaren aan hun klanten vertellen. Om hen (en hun personeel) daarin te trainen, werden tijdens de Aalsmeer Trade Fair workshops over verkopen van meer groen gehouden door Into Green.

Allemaal Chinezen

Een reis naar China, doet verwonderen. Zeker de eerste keer. Ja, er zijn veel Chinezen. Heel veel maar ook heel veel verschillende Chinezen. Los van de bekende demografische verschillen zijn er de verschillende leeftijdscategorieën, culturele verschillen en verschillen in rijkdom of armoe. Mijn ervaring is zeer beperkt, een paar dagen Shanghai, het powerhouse van China. Daar gebeurt het. Je voelt het, je ziet het, je hoort het en je ruikt het. Mijn focus lag op de Chinees (beter de Shanghai’er) als consument. Wie is dat en hoe ligt de consumptie. Samen met de Nederlandse consul-generaal ben ik op vele plekken geweest waar consumenten lopen.

Japanse bloemschikwedstrijd slaat aan in Nederland

De uit Japan afkomstige wedstrijden tussen bloemdesigners lijken in Nederland aan te slaan. Dat bleek uit het enthousiasme van het publiek dat massaal naar de eerste edities in Nederland van de zogenoemde Hana Ike Battle kwam. Die werden donderdag 5 november gehouden tijdens de FloraHolland Trade Fair en op de International Flower Trade Fair (IFTF) in Vijfhuizen. En vrijdag bij exporteur Hilverda De Boer en het Boerma Instituut voor opleidingen bloemschikken.

Alibaba

Heb jij dat ook wel eens? Dat je jouw beste klanten, met de hoogste omzet en trouwe betalers, minder aandacht geeft dan zo’n nieuwe ‘snelle’ Italiaan, een dikke ‘rijke’ Rus of zelfs een vage ver-weg Chinees. Rond de beursweek geldt ook weer: wat je ver haalt of brengt voelt lekker. Die enorme export potenties van lonkende verten… een miljarden markt. Alibaba, Taobao, AliExpress het is pure magie!

Shaping the Future of Floriculture

Op 9 november a.s. komt de internationale bloemen- en plantenwereld in Rotterdam bijeen om te praten over de toekomst van de sector. Een antwoord wordt gezocht op de twee vragen: wat als er nu plotseling een innovatie komt die de gehele sector compleet op zijn kop zet? En wat heeft dit voor gevolg voor duurzaamheid? Het seminar is een initiatief van Union Fleurs, VGB en MPS.

Deadline Code 95

Volgend jaar moeten beroepschauffeurs verplicht Code 95 op hun rijbewijs hebben staan. Wanneer ze dat niet hebben en worden aangehouden, volgt een boete van 800 euro. ‘Bovendien zijn chauffeurs dan niet gedekt door de verzekering’, zegt Ruben Willems van EVO in De Telegraaf. ‘Bij een ongeval kan het dus een financieel drama worden.’ EVO zet daarom de vijf meest gestelde vragen over Code 95 op een rij.

Phalaenopsis tot aan de deur

"Het brede en prachtige assortiment Phalaenopsis is een van de trends waar wij regelmatig de show mee stelen", zegt Cees van Egmond, van Van Egmond Bloemen. Lees het hele interview in de Bloemenkrant van 27 oktober 2015.

Pre-registratie voor Belgische tol

In 2016 voert België een systeem voor kilometerheffing in onder de naam Viapass. Vrachtauto’s van meer dan 3,5 ton maximaal toegelaten massa moeten dan via een On-Board Unit (OBU) per gereden kilometer betalen voor het gebruik van wegen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Bent u klant van BP dan kunt u zich nu al registreren voor deze tolheffing, zodat u en uw chauffeurs straks zonder problemen door België kunnen blijven rijden.

VGB mee met handelsmissie naar China

Robert Roodenburg, directeur VGB, is mee met de handelsmissie naar China om de belangen van de groothandelaren in bloemen en planten te behartigen.

What’s in a name?

Een naam is handig! Al is het maar dat je met één woord kunt aangeven over wie of wat je het hebt. Ik las laatst een stukje over wat er gebeurt als mensen geen naam hebben, zoals ooit het geval was. Dan heb je het niet meer over Jan of Piet maar over ‘die lange man met dat rode haar van een paar straten verderop’. Niet handig dus. Maar hoe verzin je een goede naam voor een activiteit die zowel de lading dekt als door het publiek op de juiste wijze wordt geïnterpreteerd? Heel lastig, zeker als deze naam ook internationaal de juiste toon moet raken.

Workshop ’Verkoop meer groen’

Welke argumenten gebruikt u als u bloemen en planten verkoopt? Vertelt u uw klanten dat ze meer doen dan mooi zijn? Geeft u aan dat planten de lucht zuiveren, dat mensen zich prettiger voelen in een groene omgeving, dat prestaties daardoor verbeteren? Alleen daarom al zouden planten in huis, school, ziekenhuis of kantoor niet mogen ontbreken en toch doen ze dat vaak wel. Hoe breng je dus de noodzaak van groen over op een klant, hoe overtuig je ze van de toegevoegde waarde? Oftewel hoe verkoop je groen. Donderdag 5 november a.s. wordt de workshop viermaal gehouden.

De Hana Ike Battle komt naar Nederland

Holland Web en de VGB organiseren voor het eerst een Hana Ike Battle tijdens de Trade Fair en IFTF op donderdag 5 en vrijdag 6 november. In de Hana Ike Battle, overgewaaid uit Japan, vermaakt een groep arrangeurs het publiek met de meest verrassende bloemcreaties.

Sierteelt bovengemiddeld turbulent

Afgemeten aan dynamiek, complexiteit en onvoorspelbaarheid is de sierteeltsector bovengemiddeld turbulent. De vele visierapporten van de laatste jaren misten helaas ontwikkelingen als de fusie van FloraHolland, de financiële crisis, de geopolitieke spanningen en de disruptieve effecten van de IT ontwikkelingen op business modellen en de hernieuwde toetreding van internationale private equity partners.

Stabiele stijging exportomzet bloemen en planten op plus 3% tot € 4,3 miljard

De stijging van de exportwaarde van bloemen en planten uit Nederland schommelt al enkele maanden rond 3%. Daarmee komt de exportomzet tot en met september uit op € 4,3 miljard. Snijbloemen doen het dit jaar structureel beter met een plus van 6%, terwijl de exportwaarde van pot- en tuinplanten stokt op een achterstand van 3%.

VGB wil intensiever samenwerken met veiling

AALSMEER – De VGB wil de samenwerking met telers en veilingorganisatie FloraHolland intensiveren. Dat bleek tijdens de donderdag (15 oktober) gehouden ledenvergadering.

VGB onderscheidt Van Zijverden en Knipscheer

ALSMEER – De aftredende bestuursleden Henk Knipscheer en Marco van Zijverden van de brancheorganisatie voor de groothandel in bloemen en planten VGB kregen tijdens de donderdag gehouden ledenvergadering een onderscheiding. Topman van de Dutch Flower Group (DFG) Van Zijverden, die tweemaal de maximale termijn van negen jaar bestuurslid is geweest, werd benoemd tot erelid. Knipscheer kreeg de gouden speld van de vereniging.

Level Playing Field

Een veel gebruikt begrip als het om marktwerking gaat. Voor degenen die naar de Expo in Milaan zijn geweest is het duidelijk dat er voor Nederland geen sprake is van een level playing field. De Nederlandse inzending is gelijk aan een woonwagenkamp in een villawijk. Een viertal snackwagens met poffertjes, patat, gehaktballen en worstenbroodjes. Het Nederlandse antwoord op het Expo thema: Feeding the Planet!

Tinten zijn favoriet bij Duitse bloemist

Wekelijks rijdt Jason Walters van Jason Walters Bloemenexport met collega Johan Heemskerk twee keer naar Noord Duitsland met een wagen vol met de mooiste planten en bloemen.

Nieuwsbrief voorkomen van fraude en oplichting

Het aantal cyberslachtoffers onder ondernemers is groter dan menigeen denkt. Cybercrime is net een schot hagel dat iedereen kan raken. Uit onderzoek van MKB Nederland blijkt dat ieder jaar zeker een kwart van de MKB bedrijven slachtoffer wordt van internetcriminelen. De schade die daarbij opgelopen wordt varieert van tijdverlies, financiële schade tot imago-/reputatieschade.

Korting op Buma-Stemra en Sena voor 1 november a.s. regelen

Elk bedrijf dat openbare muziek draait moet Buma-Stemra en SENA-rechten afdragen. Buma-Stemra is het auteursrecht voor de muziek- en tekstschrijvers. SENA-rechten zijn voor de uitvoerders van de muziek. VGB leden kunnen gebruik maken van de collectieve regeling die het NVG met Buma-Stemra en Sena afgesloten heeft. Wanneer er nog geen gebruik gemaakt wordt van deze regeling kan dit nog tot 1 november a.s. geregeld worden om in 2016 korting te ontvangen.

Clarence Seedorf doopt roos met zijn naam

MILAAN – Voormalig topvoetballer Clarence Seedorf, die onder meer bij AC Milan speelde en korte tijd trainer van die club was, doopte zaterdagavond een naar hem genoemde nieuwe roos. Dat gebeurde in de ‘kas’ van het Holland paviljoen op de in Milaan gehouden World Expo. Daarmee werd ook de week van de grootouders, de Festa dei Nonni, afgesloten.

Milieufreaks?

Het Volkswagen concern krijgt rake klappen. De beurswaarde daalde met € 16 miljard! Meer dan honderd duizend nieuwe auto’s worden teruggehaald voor het verwijderen van een stukje software. Bestuursvoorzitter Winterkorn gaat er uit en nog vele zullen volgen… Zeker weer die milieufreaks die het concern zwart gemaakt hebben? Uh …. nou nee, eigenlijk was het gewoon een lullig stukje Amerikaanse wetgeving; de Clean Air Act. De diesels van Volkswagen zijn zo’n beetje de zuinigste in Amerika. Je moet alleen wel eerlijk vertellen hoeveel CO2 en NO-2 uitgestoten wordt met jouw V8 4 liter motor. Lieg je daarover dan krijg je in Amerika hoge boetes, tot zo’n € 33.000 per verkochte auto.

Kruidenplantjes

De meeste tuincentra of supermarkten hebben Basilicum, Peterselie en Bieslook wel in de verkoop. Kruiden speciaal voor gebruik in de keuken, bedoeld om er regelmatig van te kunnen oogsten. Maar hoe houd je ze goed? Ik dacht dat ik een van de weinigen was met dit probleem. Uit het Duitse groenprogramma van Arte afgelopen week bleek het tegendeel. Het programma liet een praktisch onderzoek zien naar de belangrijkste factoren voor plantjes: water, licht of een hoge luchtvochtigheid. De conclusie uit dit onderzoek werd verpakt in enkele praktische tips richting de kijker waarmee deze gegarandeerd nog enige tijd zijn zelf geweekte kruiden kan oogsten en eten. Helemaal passend in de huidige tijdgeest.

Zijn wij op de goede weg???

Koop fysiek melkpoeder in de winkel van Albert Heijn. Verkoop dit via het Chinese internetplatform Alibaba voor de vijfvoudige prijs en lever het de volgende dag via DHL af bij de koper. Nieuw verdienmodel, dat kan ook voor bloemen en planten dacht ik. Maar enkele groothandelaren waren mij al voor. En …. FloraHolland ontdekte dat een Chinees liever rechtstreeks zaken doet met de producent dan met zijn leverancier. Het begin van World Flower Exchange? De handel is gewaarschuwd. Goed voor het onderlinge vertrouwen? Daar wil ik het in deze column over hebben.

Exportomzet bloemen en planten blijft na krimp in augustus op plus 3%

Na de terugval van de exportwaarde van bloemen en planten vanuit Nederland met 1,3% in augustus blijft de stijging dit jaar 3% op € 3,9 miljard. De vooruitzichten op handhaving van deze groei zijn volgens de leden van brancheorganisatie VGB realistisch, al blijven de verschillen per afzetland groot. De zwakke koers van de euro is een grote stimulans voor de export naar landen als het Verenigd Koninkrijk en Amerika. De bloemenexport ligt dit jaar structureel in de plus, de krimp bij de pot- en tuinplanten lijkt aan te houden.

Prinsjesdag Nieuwsbrief

De speciale Prinsjesdag Nieuwsbrief van VNO-NCW en MKB-Nederland geeft een overzicht van de belangrijkste plannen en maatregelen voor ondernemers uit de Miljoenennota voor komend jaar.

Kenniscafé Phalaenopsis

Bloemen en planten hebben in de keten veel te verduren waardoor kans op kwaliteitsvermindering bestaat. Daarom is het belangrijk dat bloemen en planten onder optimale condities getransporteerd worden, zo ook de Phalaenopsis. Op 10 september jl. werd hier tijdens het door GreenCHAINge bij Levoplant georganiseerde kenniscafé aandacht voor gevraagd.

Stand van zaken plaatnummer uit de klok locatie Rijnsburg

Veel kwekers en klanten hebben de wens dat het niet zichtbaar is op de klok wie wat koopt. Het effect van het weglaten van het plaatnummer uit de klok is getoetst bij chrysanten en rozen met medewerking van de Erasmus Universiteit. De pilots toonden aan een stabielere prijsvorming aan. Het niet meer tonen van het plaatnummer is vervolgens gefaseerd uit de bloemen- en plantenklokken op de exportlocaties gehaald. Door aanpassingen in de tribunesoftware, vanwege extra wensen van klanten, is locatie Rijnsburg donderdag 27 augustus jl. als laatste overgegaan. Het niet meer tonen van het plaatnummer geeft in Rijnsburg voor met name de lijnrijders geen voordeel in samenwerking.

BGI 50 jaar

Het Verband des Deutschen Blumen Gross- und Importshandels, de BGI, zeg maar ons Duitse zusje, bestond dit weekend 50 jaar. In 1965 opgericht toen de Duitse economie de fase van welvaartstaat begon in te zetten. Sinds 15 jaar heeft de VGB steeds meer contact met de BGI. Aanvankelijk was er sprake van de nodige animositeit. De VGB was immers de vertegenwoordiger van een groep die aan de schakels van de Duitse sierteeltketen aan het knagen was.

Efficiënt en duurzaam planten vervoeren

Het project GreenCHAINge doet kwaliteit onderzoek met Wageningen UR en zoekt logistieke alternatieven voor bloemen- en plantenvervoer over de weg (export) en door de lucht (import). Het railtraject kan een alternatief zijn voor export afstanden groter dan 800 km. Met het oog op de toekomst is het van belang dat de transportkosten niet omhoog gaan en de CO2-uitstoot wordt verlaagd. Daarom wordt, gezamenlijk met leden en transporteurs, gewerkt aan alternatieven om de duurzaamheid van het internationale sierteelt transport te verhogen. Het project is innovatief en pilot transporten zijn nu nog voor een beperkt aantal leden toepasbaar, daar is de VGB zich van bewust. De pilot transporten en het onderzoek worden daarom uitgevoerd met externe financiering (oud PT budget en Min. EZ). Daarnaast betalen deelnemende bedrijven zelf de normale logistieke kosten aan hun transporteur. Het project heeft de aandacht getrokken van Doe Maar Duurzaam. Een programma, dat uitgezonden wordt bij RTL7, over duurzame ontwikkelingen en innovaties. In de aflevering over Transport en Logistiek komen VGB, Hamiplant en Jan de Rijk Logistics aan het woord. Zij vertellen ons meer over de ontwikkelingen in hun branche. Geïnteresseerd? Kijk dan aanstaande zondag 13 september van 13.30 tot 14.00 uur naar Doe Maar Duurzaam op RTL7.

CAO bloemengroothandel algemeen verbindend

De nieuwe CAO voor de groothandel in bloemen en planten is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) goedgekeurd. Het betekent dat die nu geldt voor alle werkgevers en onder de werkingssfeer van de CAO vallende werknemers in de branche. Brancheorganisatie VGB, namens de werkgevers, en vakbonden (FNV Bondgenoten en Dienstenbond CNV) bereikten eerder een akkoord , waarmee de respectieve achterbannen instemden.

Collectiviteit & Solidariteit

Grote kwekers zijn nog steeds lid van een veiling ook al kunnen zij zich in de directe handel grotendeels ’zelf’ redden. Zeker in het retailkanaal en bij voorkeur samen met een gespecialiseerde groothandelaar, als serviceprovider met boeketlijnen, strakke logistiek en stevige reserves voor de door klanten afgedwongen betalingstermijnen. Sommige grote handelaren denken zichzelf te kunnen redden buiten de veilingklok om, buiten de vereniging om, die voorheen over de veilingtarieven onderhandelde, buiten het Bloemenbureau om, van waaruit ooit gezamenlijk promotie werd bedreven, buiten het Productschap om, dat de onderzoek en innovatie gelden collecteerde en buiten het Bedrijfschap om, dat waakte over de debiteuren.

Collectiviteit & Solidariteit

Grote kwekers zijn nog steeds lid van een veiling ook al kunnen zij zich in de directe handel grotendeels ’zelf’ redden. Zeker in het retailkanaal en bij voorkeur samen met een gespecialiseerde groothandelaar, als serviceprovider met boeketlijnen, strakke logistiek en stevige reserves voor de door klanten afgedwongen betalingstermijnen. Sommige grote handelaren denken zichzelf te kunnen redden buiten de veilingklok om, buiten de vereniging om, die voorheen over de veilingtarieven onderhandelde, buiten het Bloemenbureau om, van waaruit ooit gezamenlijk promotie werd bedreven, buiten het Productschap om, dat de onderzoek en innovatie gelden collecteerde en buiten het Bedrijfschap om, dat waakte over de debiteuren.

Update Rusland: Beheersing trips is prioriteit voor teelt en handel

Vorige week bespraken VGB, VBN en LTO Glaskracht de situatie rondom de fytosanitaire problemen met de Russische Federatie met het ministerie van EZ, NVWA en KCB. Daarbij aanwezig waren ook twee chrysantentelers en vertegenwoordigers van WUR. Vastgesteld is dat, hoewel er geen sprake is van een importstop voor Nederlandse bloemen, de situatie voor de handel op dit moment belemmerend werkt en onzeker is.

Van “Kom in de Kas” naar "Kom uit de Kas”

De afgelopen weken heb ik niet alleen mijn hoofd gebroken over Rusland, maar ook over bloemen, boten, kassen en kasten. Dit behoeft een nadere toelichting waarbij ik probeer niemand “op de Kast” te jagen. De Aalsmeerse gemeenschap kwam eenmaal per jaar “uit de Kas” en trok in parade naar de Dam in Amsterdam. Honderdduizenden kijkers niet alleen langs de route maar ook naar het speciale corsoprogramma op tv. Helaas ging dit corso ter ziele. Ook het Westland kwam “uit de Kas” met de jaarlijkse publiekstentoonstelling Westland 19nu en daarna met het Varend Corso. Opnieuw honderdduizenden toeschouwers, maar ook dit corso heeft nieuwe sponsors nodig om door te kunnen gaan. Het publieksevent “Kom in de Kas” weet al jaren honderdduizenden bezoekers te laten zien welke topprestaties in de kassen worden geleverd en welke bijdrage de sector levert aan de Nederlandse economie.

Dichtbij en toch ver weg

Als we het hebben over de toekomst en promotie van sierteeltproducten dan komt enerzijds de vergrijzing en anderzijds het onvoldoende aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren aan de orde. Een van de oplossingen voor de stagnerende afzet van onze mooie producten lijkt in te spelen op jongerentrends. Ook tijdens de ‘zomerbloemenwereld draait door’ discussie tijdens het zomerbloemenevent vorige week kwam dit aan de orde, we moeten beter aansluiten bij de belevingswereld van jongeren, ons product koppelen aan festivals en andere activiteiten waar jongeren in geïnteresseerd zijn.

Kwekerij Westendorp wint 1e VGB Award Zomerbloemen

NAALDWIJK - Kwekerij Westendorp vof in het Drenthse Klijndijk, bij Emmen, heeft de VGB Award Zomerbloemen gewonnen met de variëteit Kissi PonPom. Die werd donderdag tijdens het zomerbloemenevent, voor de gehele keten, voor het eerst uitgereikt. Een jury bestaande uit zomerbloemendeskundigen van handelsbedrijven lette speciaal op de handelswaarde van de cultivars.

Nederlandse ‘culinaire’ bloemengroet

Onder toeziend oog van mascotte Wilma Wels hebben de heer Wallenta, burgemeester van Premnitz (DE), de heer Skupch, directeur van de Bundesgartenschau, en de heer Robert Roodenburg, directeur van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemisterijprodukten (VGB) “The WunderKüche” vanochtend om 11.00 uur officieel geopend.

Informatie over Xylella fastidiosa

Sinds 2013 kampt ‘de hak’ van Italië met een uitbraak van de bacterieziekte Xylella fastidiosa in olijfbomen. Vanwege het grote risico voor andere economisch belangrijke teelten zoals Citrus en druif, heeft Brussel een noodmaatregel vastgesteld. Behalve genoemde gewassen kan Xylella ook zeer veel andere soorten planten aantasten. Het betreft een lijst met ca. 200 plantensoorten.

Rusland

Het zal u niet verbazen dat deze column over Rusland gaat. De VGB is, na overleg met alle ketenpartijen, namens de sector woordvoerder in dit dossier. Dit betekent dat alle media uiteindelijk bij mij terecht komt. En er is heel wat media: kranten, vakpers, radio en tv, lokaal, landelijk, internationaal maar ook digitaal. Hoe werkt dat? Als ergens in de wereld een pers- of nieuwsbericht verschijnt dat digitaal opgepikt wordt dan komt het in een stroomversnelling. Iedereen kopieert, geeft er een kleurtje aan, zoekt partijen op voor commentaar en uitleg en zoekt naar iets unieks, sensationeels, voor hun eigen nieuwsbericht. Het gaat dan ook meestal in vlagen.

Exportomzet bloemen en planten tot en met juli op stevige plus van 3,5%

Tot en met juli dit jaar is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit Nederland in vergelijking met vorig jaar 3,5% gestegen tot bijna € 3,5 miljard. Bij de snijbloemengroep werd een toename gerealiseerd van 6,5% tot € 2,2 miljard. De pot- en tuinplanten staan op een achterstand van bijna 3% op € 1,3 miljard. In zes van de top-10 bestemmingen realiseerden Nederlandse exporteurs een groei die de daling in de vier achterblijvers ruim compenseert.

‘Culinaire’ Nederlandse bloemengroet op Bundesgartenschau

De VGB trakteert bezoekers aan de Duitse Bundesgartenschau in Premnitz van 21 tot 23 augustus op wat zij noemt een kleurrijke ‘culinaire bloemengroet’. In de Grüne Küche, een paviljoen op de openluchttentoonstelling, komt een tafelschikking met 12.500 Gerbera’s en delicatessen met cressen van kwekerij Koppert Cress.

Plantenvervoer per trein naar Zweden wordt vervolgd

Een diesel-electrisch geconditioneerde container gevuld met planten wordt per trein naar Stockholm, Zweden vervoerd. Hiermee is donderdag 6 augustus een succesvol vervolg gelanceerd op een GreenCHAINge pilottraject naar Helsingborg eerder dit jaar.

Komkommertijd

Draaien groentetelers deze dagen nu echt een goede omzet? Veel omzet gaat vaak gepaard met lage prijzen, veel voor weinig. U kent het wel... overal in Europa hoge temperaturen. Zandvoort zat afgelopen weekend ook weer bomvol. Gek genoeg zie je vooral op het naaktstrand dat het de meeste mensen lang niet slecht gaat... Al dit uitbundig bloot beschouwend draait de bloemenhandel deze zomer nog verrassend goed. Dat heeft natuurlijk meer te maken gehad met het matige weer en een matig productaanbod aan het begin van deze zomer…

Update Rusland

Dinsdag 11 augustus: Op dit moment is er weinig nieuws te melden vanuit de grensovergangen met Rusland. Ondanks het feit dat in de Russische media aandacht wordt besteed aan de ongewenste import van in Nederland geproduceerde bloemen, zijn er nog geen andere interventies bekend dan vier uit Denekamp afkomstige vrachtwagens aan de Wit-Russische/Russische grens. Transporten lijken volgens de laatste informatie de grenzen met de gebruikelijke gang van zaken te kunnen passeren met soms wat extra controles van documenten en lading.

Update Rusland

Maandag 10 augustus a.s. worden aan de grens met de Russische Federatie, zoals aangekondigd, belemmeringen verwacht. Van de Russische autoriteiten is geen nadere informatie ontvangen over hoe en waar de fytosanitaire inspecties zullen plaatsvinden. Ook onze contacten in Moskou, Brussel en Den Haag hebben hierover geen informatie kunnen krijgen. Samen met LTO, VBN coördineren we het overleg met de fyto-autoriteiten van het Ministerie van Economische Zaken en onze buitenlandse contacten, zodat deze kwestie sectorbreed wordt benaderd. Net als u ben ik zeer benieuwd naar wat er maandag en die dagen er na gaat gebeuren. Mocht u iets horen van uw Russische relaties geef dat dan zo snel mogelijk door (0297-380202 of info@vgb.nl), zodat er snel, op basis van zo compleet mogelijke informatie, gereageerd kan worden. Het enige wat ik van deze kant kan adviseren is om goed in contact te blijven met uw Russische relaties en er voor te zorgen dat, wat u van uw kant kunt doen met betrekking tot documentatie en kwaliteitscontrole, dit zorgvuldig te doen.

Update Rusland

Donderdag 6 augustus 2015: Op dit moment is er geen nieuwe informatie over de maatregelen die de Russische autoriteiten met ingang van maandag a.s. willen invoeren. Via onze contacten in Moskou, de lidstaten, Brussel en Den Haag probeer ik meer details te krijgen. Bekijk hier het bericht van dinsdag 4 augustus jl.

Samen

In Genesis 1 staat het al: Het is niet goed voor de mens om alleen te zijn. Het vervolg is bekend en zo ontstond het woord samen. Waarschijnlijk beginnen de meest uitgesproken woorden in onze samenleving dan ook met "samen": samenbinden, -brengen, -ballen, -drukken, -gaan, -hangen, -hokken, -komen, -pakken, -persen, -smelten, -spel, -trekken, -vallen, -voegen, -werken, -wonen, -zang, -zijn en samenzweren.

Ernstige waarschuwing voor exporteurs naar de Russische markt.

Dinsdag 4 augustus 2015: De Russische inspectiedienst Rosselkhoznadzor heeft kort geleden gemeld dat de EU-lidstaten die fytosanitaire certificaten afgeven aan de grens met Rusland onvoldoende maatregelen hebben genomen om in Nederland gekweekte bloemen te controleren op de door hun eerder aangegeven organismen. Tussen 31 juli en 3 augustus inspecteerden de Russische autoriteiten nog een aantal zendingen fytosanitair en constateerden dat deze niet aan hun eisen voldeden. De Russische inspectie-autoriteit kondigt nu aan dat vanaf 10 augustus alle Nederlandse bloemen pas worden toegelaten na een fytosanitaire inspectie aan de Russische grens. Dat zou een ernstige ontregeling van het grensverkeer kunnen betekenen en mogelijk aanzienlijke risico’s voor degenen van wie de producten zijn. Via onze contacten in Moskou, de lidstaten, Brussel en Den Haag probeer ik alle informatie te verzamelen. Mocht u, via uw Russische klanten of expediteurs, iets horen laat het mij dan weten.

FloraMondo

Gebruik je FloraMondo let dan goed op. Het tarief voor het abonnement wordt gecommuniceerd per 4 weken maar het bedrag wordt per maand geïncasseerd. Daardoor ligt het geïncasseerde bedrag hoger. Maak je eenmalig gebruik van de optie directe verkoop dan vervalt het recht op restitutie voor de rest van de looptijd.

Consumententool

Hoe kan je als lijnrijder jouw klant nog beter bedienen? Als je weet hoe de consumenten in hun land wonen en werken. Wat hen beweegt en welke voorkeuren zij hebben. Op welke prikkels ze reageren om (meer) bloemen of planten te kopen. En hoe kom je aan die informatie? Door gebruik te maken van de consumententool.

Bloemenagenda 2015

Verhoog je omzet door in te haken op de marketingcampagnes van de Bloemenagenda 2015. Laat consumenten de inspirerende boodschap die ze op internet of een billboard zien ook bij jouw klant, de bloemist, tegenkomen. In week 36 tot en met 40 staat de warme en kleurrijke chrysant centraal.

Update Rusland

Woensdag 29 juli 2015: Ondanks dat in de media volop gespeculeerd wordt over het weigeren van Nederlandse bloemen aan de grens, door de Russische inspectie autoriteiten, is hiervan nog geen bevestiging door de Russische officiële instanties. Zowel het EU bureau in Moskou als de EU instanties in Brussel, hebben nog geen verzoek uit Rusland binnengekregen. Ook de Nederlandse ambassade in Moskou en het ministerie in Den Haag hebben nog niets van de Russische autoriteiten gehoord. Er zijn bij de VGB wel berichten binnengekomen, via Russische klanten van Nederlandse exporteurs, dat vandaag de laatste dag zou zijn dat Nederlandse bloemen aan de grens worden doorgelaten. Volgens hun transporteurs is dat door de Russische douane aan de grens vertelt. Hoort u iets via uw Russische klanten en contacten laat dat de VGB graag zo snel mogelijk weten, dan kan dit verder uitgezocht en gecommuniceerd worden. Zodra er weer meer informatie is volgt een nieuwe update.

Laagdrempelig deelnemen aan de IPM?

De Internationale Pflanzen Messe (IPM) in Essen (DE) is ook in 2016, van 26 tot en met 29 januari, weer ‘the place to be”. De afgelopen editie van de grootste vakbeurs op groengebied sloot af met recordcijfers. Het aantal exposanten groeide van ruim 1500 naar 1600 en zo’n 52.000 internationale vakgenoten bezochten de beurs. VGB-leden krijgen de kans zich nú al in te schrijven voor deelname op een laagdrempelige en voordelige manier. Opnieuw wordt een collectieve stand gerealiseerd in het Trade Center van de BGI (de Duitse zusterorganisatie van de VGB). Iedere deelnemer die met de VGB meegaat, beschikt over een eigen zitje in een open standruimte met duidelijke bedrijfsherkenning.

Aanbod in overvloed

Privé ben ik verhuisd. Een nieuwe buurt betekent nieuwe winkels. Zeker voor de dagelijkse boodschappen is het prettig dichtbij terecht te kunnen maar ook voor de drogist, de kapper en de bloemist rij ik niet om. Dus ik zoek goed bereikbare winkels met het juiste assortiment en een voorraad die goed op orde is.

Aanbod in overvloed

Privé ben ik verhuisd. Een nieuwe buurt betekent nieuwe winkels. Zeker voor de dagelijkse boodschappen is het prettig dichtbij terecht te kunnen maar ook voor de drogist, de kapper en de bloemist rij ik niet om. Dus ik zoek goed bereikbare winkels met het juiste assortiment en een voorraad die goed op orde is. Verder vind ik het ook wel prettig als het personeel een beetje aanspreekbaar is. De afgelopen weken heb ik flink wat winkels bekeken want er is tegenwoordig keuze in overvloed en de verschillen zijn groot.

Uitnodiging Matchmaking bijeenkomst Vietnam

Greenport Holland nodigt u uit voor de matchmaking bijeenkomst Vietnam. In de tweede week van september komt een delegatie Wholesalers en Retailers uit Vietnam een bezoek brengen aan Nederland. Deze groep bestaat o.a.uit inkopers van snijbloemen, bloembollen en potplanten en komt naar Nederland om kennis te maken met kwekers en exporteurs.

Exportomzet bloemen en planten stijgt in eerste helft dit jaar 3% tot € 3,1 miljard

De exportwaarde van bloemen en planten vanuit Nederland is in de eerste helft dit jaar ten opzichte van 2014 met ruim 3% gestegen tot € 3,1 miljard. Een forse omzetplus van 15% in juni heeft hieraan flink bijgedragen. De groei bij de snijbloemen blijft groter dan die bij de planten. De lage koers van de euro stimuleert de export naar niet-eurolanden.

Waar is iedereen?

Met vakantie zou je zeggen. Maar uit een analyse van de vakantiecijfers blijkt dat slechts 10% van de Nederlanders tegelijk met vakantie is plus 5% die nog eens in eigen tuin zit. Lang leve de vakantiespreiding. Is het in andere landen hetzelfde? Fransen gaan traditioneel in augustus met vakantie. Allemaal?

BTW verhoging Griekenland

Na een signaal over onduidelijkheid in de BTW verhoging in Griekenland is contact gezocht met de NL ambassade in Griekenland. De VGB contactpersoon heeft bevestigd dat de BTW op bloemen wordt verhoogd naar 23%. Dit geldt voor alle bloemen, zowel import als lokaal geproduceerd, omdat bloemen als luxe goederen worden beschouwd. Voor planten geldt in het algemeen het lagere BTW tarief van 13%, alleen Phalaenopsis valt onder het hogere tarief.

Gaan wij naar Grexit?

Er is geen mooier land op deze aardbol dan Griekenland. Azuurblauwe zee, grillige rotskusten, verscholen baaitjes en schilderachtige dorpjes met altijd een fotogeniek groepje oudjes op een bankje. De huisjes zijn wit, de stoeltjes in het restaurant zijn blauw, je eet er souvlaki, feta en gegrilde aubergine. Je drinkt er ouzo en retsina. Simpel en eenvoudig, zo is het altijd geweest en zo zal het nog jaren zijn…!?

Relevante informatie over Xylella fastidiosa

De NVWA heeft in afstemming met andere sectororganisaties een leesbaar document uitgebracht met koppelingen naar alle relevante informatie over Xylella fastidiosa. Deze informatie staat op de VBN site. De informatie is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits.

FloraHolland krijgt nieuwe aansluiting op A44

De A44 vanuit de richting Amsterdam krijgt bij de afslag Oegstgeest/Rijnsburg een directe aansluiting op het FloraHolland complex. Rijkswaterstaat, FloraHolland, de gemeenten Katwijk en Oegstgeest, de provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de VGB, gaven donderdag 9 juli 2015 gezamenlijk het officiële startsein voor de uitvoering van deze nieuwe aansluiting die eind 2016 gereed is.

Vloggen

Toch geen VGB exit? Vroeg een oud bestuurslid van Bloemenveiling Westland mij tijdens de laatste FloraHolland ledenvergadering. Ik hoor zo weinig kritische geluiden meer van jullie. Beleidswijziging, zei ik. Het 1e resultaat van het Santpoortberaad van handelaren en telers is dat FH weer op de koers van marktplaats in plaats van marktpartij ligt. Het 2e dat de door het beraad

Nieuwsbrief voorkomen van fraude en oplichting

Uit politieonderzoek blijkt dat niet veel groothandelaren ontkomen aan een of andere wijze van oplichting. Zij concluderen ook dat veel fraudegevallen zijn te voorkomen. Handelaren denken ‘mij gebeurt dit niet’ maar fraudeurs zijn zeer bedreven in het verzinnen van steeds nieuwe methoden om handelsbedrijven te misleiden.

Export Chrysant naar VS op basis van protocol

Vanaf 6 juli 2015 kan de export van snijbloemen van Chrysant naar de Verenigde Staten plaatsvinden op basis van het protocol, dat onlangs is geaccepteerd door de fytosanitaire autoriteiten van de VS. Met dit nieuwe protocol wordt het mogelijk om de export inspectie van snijbloemen van Chrysant uit te voeren bij de exporteur. Tot voor kort gold het voorschrift dat de export

Export chrysant naar VS op basis van protocol

Vanaf 6 juli 2015 kan de export van snijbloemen van chrysant naar de Verenigde Staten plaatsvinden op basis van het protocol, dat onlangs is geaccepteerd door de fytosanitaire autoriteiten van de VS.

Het gebeurt u niet?

Gebruik van valse identiteiten, nep-bedrijven, kopen op krediet, levering terwijl er nog een schuld openstaat, incasso die vervolgens niet mogelijk is en een contactpersoon die verdwijnt en achter de schermen wordt vervangen door een nieuwe pion. Het gebeurt ook in de sierteeltsector! Die boodschap gaf de politie aan handelaren tijdens een bijeenkomst over fraude. Aanleiding waren de recente invallen bij bedrijven gevestigd op en rond de Aalsmeerse veiling.

De calculerende burger

Na zeven economische tropenjaren lijkt de economie weer voorzichtig aan te trekken. Je zou denken laten we de luwte gebruiken om even op adem te komen en zaken weer toekomstbestendig op de rails te krijgen. Fijn dat het gevaar van Wall Street en Moskou lijkt gekeerd of opgevangen. Dan onverwacht een bedreiging vlak bij huis: Den Haag.

GROOT Handelskrant 23 juni 2015

Na ruim 22 jaar voor een brancheorganisatie van handelende ondernemers te hebben gewerkt, wordt hij zelf ondernemer. Paul van der Zweep verlaat de VGB. Familiebelangen brachten hem er toe. Bij de VGB beleefde hij vaak hectische tijden en werd hij tegen wil en dank soms een soort actieleider om handelsbelangen te dienen.

Groothandel sierteelt: BTW-verhoging desastreus

Voor zowel de binnenlandse groothandel in als de export van bloemen en planten is overheveling van die producten naar het hoge BTW-tarief (21%) rampzalig. Dat vindt de VGB en sluit zich daarmee aan bij detailhandel en productie in de sierteeltsector.

Van protestorganisatie naar sectoraal dienstenplatform

In de milieuwereld heb je van die echte protestorganisaties. Stichting Wakker Dier stelt misstanden aan de kaak op een echte recht voor zijn raap manier, zoals: “Dirk van den Broek verkoopt plofkippen vlees, van op gehokte kippen die volgepropt en opgeblazen worden van de hormoonvoeding en door hun brosse poten zakken met 10 tegelijk in een veel te klein traliehok”.

Exportwaarde bloemen en planten kruipt naar plus van 2% tot € 2,7 miljard

Na een plus van 3% tot nipt € 600 miljoen in mei kruipt de exportwaarde van bloemen en planten via Nederland weer richting een toename van 2%. Tot en met mei realiseerden de Nederlandse exporteurs volgens VGB een omzetwaarde van € 2,7 miljard. Fluctuaties per land en seizoen lijken toe te nemen.

JAN bijeenkomst Duurzaam ondernemen

Binnen de sierteeltsector ontwikkelt duurzaamheid zich steeds meer tot een randvoorwaarde voor een toekomstbestendig bedrijf. De tijd dat een bedrijf er wel of niet voor kan kiezen lijkt voorbij. Sierteeltondernemers in bloemen en planten ervaren steeds meer dat klanten, in antwoord op vraag uit de markt, op zoek zijn naar duurzame producten. Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en hoe kan je duurzaamheid inzichtelijk maken voor je klanten? JAN, de jonge sierteeltondernemer, wordt hierover bijgepraat door D-Ants en FSI op donderdag 25 juni a.s.

Informatiebijeenkomst oplichting

Er zijn maar weinig groothandelaren die ontkomen aan een of andere wijze van oplichting, zo blijkt uit onderzoek van de politie. Zij concluderen ook dat veel van de fraudegevallen zijn te voorkomen.

Komen en gaan

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En deze laatste is nu na 22,5 jaar aangebroken. Bij de VGB begon ik na 10 jaar ervaring bij PBO Landbouwschap en Akkerbouwproductschappen. Het begin voor de sector van kwaliteitszorg, ISO en erkenningsregelingen.

VGB Golfdag

De jaarlijkse VGB golfdag wordt donderdag 18 juni a.s. gehouden bij de Haarlemmermeersche Golfclub in Cruquius. Voor VGB leden is er zowel een handicap- of GVB wedstrijd als een clinic. Het is mogelijk om een introducé mee te nemen.

Na 22,5 jaar nieuwe uitdaging!

Na 22,5 jaar verruilt Paul de VGB voor de familieboerderij in Zeeland. Geen bureauwerk meer, wel met de voeten in de Zeeuwse klei. Geen Fyto- en douanezaken meer, wel zaadjes planten. Geen veilingzaken meer, wel pompoenen en artisjokken.

Bonus

Vanuit Parijs, met de Thalys en 300 km per uur, terug naar Amsterdam. Lekker snel, totdat de trein onverwacht stilstaat door een verdacht pakketje op station Rotterdam. Vervelend, net als in de dagelijkse praktijk loopt het anders dan gedacht of verwacht. Mooi even tijd voor deze column.

GROOT Handelskrant 26 mei 2015

De bloemist van 2020. Regelgeving eetbare bloemen en planten best lastig en "Eetbare producten zijn booming, " zegt Gerrit Jan Vreugdenhil van MPS. Lees het in de GROOT Handelskrant van 26 mei 2015.

VGB Ledenvergadering en Groothandelsseminar

Het inspelen van de Nederlandse groothandel op de snel veranderende markt vormt de basis voor het Groothandelsseminar van het Nederlands Verbond van de Groothandel op donderdag 4 juni a.s. in Kasteel de Wittenburg te Wassenaar. Voorafgaand aan dit seminar vindt op dezelfde locatie de besloten ledenvergadering van de VGB plaats.

Klant en leverancier

Wat verwacht je als klant van je leverancier en, zeker zo belangrijk, wat verwacht je als leverancier van je klant? Deze vragen waren onderdeel van de discussie in de tweede workshop van het project Klant Inzicht Keten Impact (KIKI). Vragen waar blijkbaar niet iedereen regelmatig over nadenkt. Grappig, iedereen vindt het logisch dat je als klant iets van je leverancier verwacht, maar blijkbaar niet dat je als leverancier ook iets van je klant verwacht.

VGB Ledenvergadering

Het inspelen van de Nederlandse groothandel op de snel veranderende markt vormt de basis voor het Groothandelsseminar van het Nederlands Verbond van de Groothandel op donderdag 4 juni a.s. in Kasteel de Wittenburg te Wassenaar. Voorafgaand aan dit seminar vindt op dezelfde locatie van 13.30 – 15.30 uur de besloten ledenvergadering van de VGB plaats.

VGB Ledenvergadering en Groothandelsseminar

Het inspelen van de Nederlandse groothandel op de snel veranderende markt vormt de basis voor het Groothandelsseminar van het Nederlands Verbond van de Groothandel op donderdag 4 juni a.s. in Kasteel de Wittenburg te Wassenaar. Voorafgaand aan dit seminar vindt op dezelfde locatie van de besloten ledenvergadering van de VGB plaats.

De Boon jubileert als voorzitter

Herman de Boon was donderdag 12,5 jaar VGB voorzitter. Hij maakte grote veranderingen in de bedrijfstak en de gehele sierteeltsector mee, die veel snel op elkaar volgende aanpassingen van de organisatie en de aangesloten bedrijven vergde.

Rijverboden Tweede Pinksterdag

Maandag 25 mei a.s. is het tweede pinksterdag en dat betekent dat er in een aantal landen een rijverbod geldt voor het vrachtvervoer over de weg.

Geen tijd

Tijd is een ongrijpbaar iets. Je kunt het niet beetpakken, soms lijkt een kwartier lang te duren, soms kort. Nu is gelijk verleden. En het verleden is geweest. Wat een filosofisch geleuter zult u zeggen, maar dit is weer typisch een periode in het jaar dat je altijd tijd te kort komt.

Ketenkwaliteit onderzoek Phalaenopsis

LTO, Wageningen UR Food & Biobased research en VGB organiseerden woensdag 13 mei jl. een GreenCHAINge bijeenkomst om de eerste resultaten voor kwaliteitsbehoud in de keten met Phalaenopsis te presenteren.

Informatie bijeenkomst EU maatregelen Xylella fastidiosa

De NVWA verstrekt informatie over de leefwijze, schade door Xylella fastidiosa, geeft een toelichting op de EU maatregelen ter voorkoming van vestiging en verdere verspreiding van Xf, gaat in op de consequenties van een mogelijke besmetting en er is mogelijkheid tot vragen stellen aan NVWA, KCB en Naktuinbouw.

Consumentenonderzoek delen

Kennis over de consumentenmarkt met elkaar en de sector delen en zorgen voor continuïteit in dit onderzoek. Daarvoor tekenden Marc Eijsackers van het op consumentenpromotie gerichte Bloemenbureau Holland (BBH), Frank van den Hoek van bloemenveiling FloraHolland en Robert Roodenburg van de groothandelsorganisatie VGB een dezer dagen een overeenkomst.

Nieuwe oorsprongsverklaring

De oorsprongsverklaring voor bloembollen en planten is vernieuwd. Dit formulier vindt u op onze website onder het kopje ’In- en uitvoervergunning’.

Introductie consumententool

Wat beweegt consumenten en welke voorkeuren hebben zij? Op welke prikkels reageren ze om (meer) bloemen of planten te kopen? Weet u welke consumenten groepen voor u het meest relevant zijn? De Consumententool laat dit allemaal zien.

Rijverboden Hemelvaartsdag

In verband met Hemelvaartsdag, aanstaande donderdag 14 mei, gelden er in Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland rijverboden voor vrachtverkeer. Voor meer informatie zie de website van de EVO .

Kent u DAAN?

De agrarische sector en de maatschappij echt verbinden via De Agrarische Ambassadeur van Nederland (DAAN), dat is het doel van Stichting DAAN. Vorige week las ik een oproep om een geschikte kandidaat voor deze rol aan te melden.

BNR Radio Zaken doen met

Robert Roodenburg, directeur VGB, was donderdag 7 mei in het BNR Radio programma Zaken doen met....

Veel succes!

Consultants die menen dat de mindere resultaten vooral een gevolg zijn van de wijze waarop de sector is georganiseerd houden ons regelmatig voor dat de tuinbouw eens naar het coöperatieve model van Friesland Campina moet kijken.

GROOT Handelskrant 28 april 2015

Maatwerk over markt op nieuwe website, 5 mei 2015 betaalde feest- en veildag en "Kennis en informatie steeds belangrijker" volgens Stendert Zuurbier van FleuraMetz.

Hoe mogelijke schade te voorkomen

Hoe kan mogelijke schade door Xylella fastidiosa (Xf) voorkomen worden? De schade kan bestaan uit vernietiging van besmette partijen, verspreiding van Xf en imago schade voor het exportland Nederland.

GROOT Handelskrant

Maatwerk over markt op nieuwe website, 5 mei 2015 betaalde feest- en veildag en "Kennis en informatie steeds belangrijker" volgens Stendert Zuurbier van FleuraMetz. Lees het in de GROOT Handelskrant van 28 april 2015.

Interessante Masterclass

Interessant was de Masterclass Anthura voor lijnrijders die de SLB samen met Pull Position organiseerde in de Foyer van FloraHolland Rijnsburg.

5 mei 2015: Betaalde feest- en veildag

In artikel 1 lid 9 cao GBP is bepaald dat eens in de 5 jaar (lustrumjaren) 5 mei als een feestdag wordt aangemerkt. Op feestdagen wordt in principe niet gewerkt met behoud van inkomen. Aangezien dinsdag 5 mei 2015 een zgn. veildag is, kan er wel normaal gewerkt worden.

Nieuwe website onmisbaar voor sierteeltgroothandel

Na maandenlange voorbereiding is donderdag (23 april) de gloednieuwe website van de VGB gelanceerd. Die biedt veel essentiële informatie voor de groothandelaren en mogelijkheden voor berekening van de eigen positie op specifieke markten.

Noodmaatregelen Frankrijk ivm Xylella

Frankrijk heeft, ingaande april, eenzijdige noodmaatregelen afgekondigd om insleep en verspreiding van de bacterie Xylella fastidiosa tegen te gaan. De controlelast om deze noodmaatregelen te handhaven ligt bij Frankrijk. Bij deze informeert de NVWA de betrokken sectoren over de inhoud ervan.

Voor wie verstandig handelt!

Zo langzamerhand raakt iedereen ervan overtuigd: Meten is weten en Kennis is macht. Data, beter nog, Big Data, moet. Nu heb ik ooit geleerd dat je aan data alleen niets hebt. Je moet informatie hebben, oftewel het vertalen van data, droge cijfers, naar bruikbare informatie. Door de geconsolideerde data van Floridata met bijvoorbeeld CBS-gegevens te verrijken, maar ook met andere informatiebronnen, ontstaat unieke informatie.

Exportwaarde bloemen en planten klapt om naar plus van 3% tot bijna € 1,6 miljard

Dankzij een sterke omzetstijging met 13% in maart is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit Nederland in het eerste kwartaal dit jaar geëindigd op een plus van 3%, in waarde richting € 1,6 miljard. De verschillen per land lopen sterk uiteen en de effecten van valutaschommelingen benadrukken het belang van exportspreiding.

Ook u bent verantwoordelijk

Verkoopt u kruiden, aardbeienplanten, citrusboompjes, pompoenen, granaatappels, dille of een ander product dat ook in de groentesector wordt verhandeld? Weet u wanneer u deze producten mag verhandelen? Aan welke eisen deze precies moeten voldoen? Hiermee opende de uitnodiging voor het Kenniscafé over eetbare producten dat vandaag plaatsvindt.

Meijer Roses vijfde keer winnaar VGB Award

De VGB Award Roos Exclusief werd voor de 5e keer gewonnen door kwekerij Meijer Roses uit Pijnacker met de witte variëteit ’Avalanche+’ De VGB Award Roos was voor kwekerij PureRoses Maria Rosa met de ’Testarossa’ en de VGB Award Roos Import was voor Mount Kenya Flowers met de ’Confidential’.

Hoe nu verder?

Recent ontmoette ik Wouter Hart, auteur van de bestseller: ’Verdraaide organisaties, terug naar de bedoeling!’. Hierin beschrijft hij de situatie waarin organisaties geneigd zijn hun klantoriëntatie in te ruilen voor de maak- en beheersbaarheid van de complexe systeemwereld om hen heen. De samenhang en samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid via vakorganisaties was tot 2000 geborgd in het Productschap Tuinbouw.

Kenniscafé: Eetbare bloemen en planten onder de loep

Verkoopt u Lavendel, Aardbeienplanten, Citrusboompjes, Pompoenen, Granaatappels, Dille of een ander product dat ook in de groentesector wordt verhandeld? Weet u wanneer u deze producten mag verhandelen? Aan welke eisen deze precies moeten voldoen? Mogelijk niet, want deze regels zijn recent flink aangescherpt.

Missie VS / Canada met Koninklijk paar

Onlangs zijn er diverse aankondigingen uitgestuurd voor een economische missie naar Canada, parallel aan een staatsbezoek van het Koninklijk Huis. Voor beide missies geldt dat de (economische) betrekkingen voor de topsector Tuinbouw en Uitgansmaterialen focus is.

Veranderende consument vereist veranderende leverancier

Welke typen consumenten zijn er, wat zijn hun wensen, hoe ontwikkelen die zich in de komende jaren en vooral hoe kunnen bloemisten en hun toeleveranciers hier op inspelen? Om die vragen te beantwoorden starten VGB en VBW samen met TNO een onderzoek onder de naam ’Klant Inzicht, Keten Impact’.

Consumentenprikkel

Hoe simpel zou het zijn als wij zouden weten wat de consument wil. Natuurlijk vandaag, maar vooral volgend jaar en de daarop volgende jaren. Het antwoord is niet zo moeilijk: vraag het ze! In 2000 gebeurde dat ook. Van alle Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar had toen 30% een mobiele telefoon. De fabrikant en telecomwinkel wilden natuurlijk weten of de andere 70% van plas was om op korte termijn of in de toekomst een mobiele telefoon te kopen.

Krimp export bloemen en planten blijft beperkt

Nederlandse exporteurs van bloemen en planten realiseerden in februari een omzetwaarde van € 544 miljoen. Dat is net als in januari een daling van 3%. De achterstand is bij de pot- en tuinplanten met een krimp van 8% tot en met februari groter dan die bij de snijbloemen, die nauwelijks een procent prijsgaven. De daling van de exportwaarde wordt vooral veroorzaakt door Duitsland en Rusland.

Lentekriebels

Heerlijk zonnig, fris voorjaarsbriesje, lekker de tuin in. Blad ruimen, nog even wat oude takken snoeien en nieuw perkgoed halen, goed voor de handel. Binnen ook alles al opgeknapt en opgeruimd, veel weggegooid, lekker gevoel. Op het werk idem dito, paar maanden terug verhuisd, veel opgeruimd en weggegooid. Archieven hebben we niet meer nodig, alles in the cloud, licht en luchtig. Oude kennis is sowieso van twijfelachtige waarde... alles wordt nieuw, fris en fruitig.

Samen werken aan een Rooskleurige Toekomst

JAN, de jonge sierteeltondernemer gaat op zoek naar de kracht van samenwerken. Hoe kan je 10 miljoen mensen per jaar verblijden met jouw Red Naomi Rozen? Daarvoor is samenwerken in de keten heel belangrijk. Dat weet ’s werelds grootste rozenkwekerij, Porta Nova, als geen ander. Een innovatief bedrijf dat streeft naar absolute topkwaliteit voor de 30 miljoen Red Naomi Rozen die jaarlijks worden gekweekt.

Samen werken aan een Rooskleurige Toekomst

JAN, de jonge sierteeltondernemer gaat op zoek naar de kracht van samenwerken. Hoe kan je 10 miljoen mensen per jaar verblijden met jouw Red Naomi Rozen? Daarvoor is samenwerken in de keten heel belangrijk. Dat weet ’s werelds grootste rozenkwekerij, Porta Nova, als geen ander. Een innovatief bedrijf dat streeft naar absolute topkwaliteit voor de 30 miljoen Red Naomi Rozen die jaarlijks worden gekweekt.

Het mooiste is de stilte!

Het mooiste is de stilte! Tijdens een kort verblijf in het Clarissenklooster te Megen schrijf ik deze column. Het mooiste dat je hier hoort is de stilte. Al ruim 325 jaar wordt hier niet of nauwelijks gesproken. Heel bijzonder in deze weken van verkiezing kakafonie.

Vrouwendag tegenvaller voor groothandel bloemen

Internationale Vrouwendag, die zondag (8 maart) wordt gevierd in vooral Oost-Europese landen, leidt voor bloemenexporteurs dit jaar niet tot veel extra omzet. De export naar Rusland en Oekraïne viel goeddeels weg, melden exporteurs.

Bent u duurzaam?

Volgens Wikipedia is duurzaamheid de ontwikkeling ‘die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’. Dat helpt niet echt om duurzaamheid voor bedrijven grijpbaar te maken. Heeft u een idee hoe duurzaam uw bedrijf is?

Meten is weten

De groothandel in bloemen en planten maakt deel uit van een grotere sector: sierteelt, tuinbouw of agrarisch. Het imago van deze sectoren bepaalt voor een deel ook ons imago. Zeker bij misstanden of algemeenheden verdwijnt de nuance nog wel eens en wordt alles op een hoop geveegd. Echter, in 2012, tijdens een grote actie van de verschillende opsporingsinstanties, Belastingdienst, Douane, UWV en FIOD bij de groothandel in bloemen en planten kwam nauwelijks iets naar voren. Er is niet tot vervolg overgegaan, hoogstens advies om iets te verbeteren.

Groot en klein

Is het glas dat alleen met grote kiezels gevuld wordt wel echt helemaal vol? Nee, want tussen de grote passen kiezels met een kleinere en daartussen met een nog kleinere diameter. Het glas is dus pas echt vol als het gevuld wordt met zowel grote als kleinere kiezels.

Carnaval drukt bloemenafzet Valentijn

Dat Valentijn zaterdag samenvalt met carnaval leidt tot verminderde verkoop van bloemen. Ook de (winter)vakanties in veel streken drukken de markt. De wat stagnerende vraag betekent voor de consument dat een bloemetje goedkoper is dan vorig jaar aan de vooravond van het feest der geliefden.

Valentijn

Welke kleuren en bloemtypen worden het meest gewaardeerd door de consument? Hoe wordt de kwaliteit ervaren? Wat zijn de trends en wat kun je aan koopgedrag verwachten? Kwekers verwijten handelaren dat zij hierop geen terugkoppeling ontvangen uit de markt. Bij gebrek daaraan beginnen sommige kwekers zelf een winkel of marktkraam.

Bent u erbij?

DaVinc3i is een project van ondernemers en kennisinstellingen met verrassende resultaten. Op 19 februari a.s. is de slotconferentie van dit project (www.davinc3i.com) waarin ondernemers met VGB, FloraHolland, logistieke dienstverleners, de universiteiten van Wageningen, Eindhoven en VU Amsterdam samenwerkten. Het werd financieel ondersteund door het Productschap Tuinbouw, Dinalog, de deelnemende bedrijven en universiteiten.

VGB aanwezig op IPM

Tijdens de Internationale Pflanzen Messe (IPM) in Essen, Duitsland vestigt de VGB de aandacht op de Nederlandse export en het belang van samenwerken. Met vier exporteurs neemt zij deel aan de stand van de Duitse zusterorganisatie BGI.

SLB

Henk Knipscheer is een man met visie, die het ook nog waar weet te maken. Hij was de grote initiator van de SLB. Gestart als onafhankelijke groep om de specifieke Rijnsburgse lijnrijdersbelangen te behartigen bij de veiling, de lokale overheid en de belangenorganisaties. Elf jaar geleden kwamen wij elkaar tegen bij een bijeenkomst op de veiling en maakten een afspraak.

Plant is méér dan mooi: ook gezond

De sierteeltsector kan effectiever en breder communiceren dat planten niet alleen mooi, maar ook gezond en nog veel meer zijn. Die boodschap klonk donderdag 22 januari in de bijeenkomst van Into Green, een samenwerkingsverband van de VGB en VHG. Er werden resultaten van proeven met planten op scholen en kantoren gepresenteerd.

Een BID voor de sierteelt?

Vandaag is het Big Improvement Day! Voor de 8e maal staat de 3e dinsdag in januari in het teken van ondernemerschap, positivisme en creativiteit. De organisatoren willen op deze dag de BV Nederland op de kaart zetten. Laten zien hoe goed de BV Nederland het doet op de thema’s duurzaamheid, ondernemerschap, educatie en leiderschap maar ook hoe verschillende generaties en publieke- en private organisaties van elkaar leren door kennis te delen.

Exportwaarde bloemen en planten plust in 2014 ruim 2% tot record van Euro 5,4 miljard

De exportwaarde van bloemen en planten uit Nederland is in 2014 met ruim 2% gestegen tot € 5,4 miljard, een evenaring van het record in 2012. Dit blijkt ui de definitieve exportstatistieken van de VGB over het afgelopen jaar. Het laatste kwartaal van 2014 was het derde achtereenvolgende waarin een stijging kon worden gerealiseerd. Planten deden het beter dan de bloemen. Rusland was de grootste daler in de top-10, Zwitserland de sterkste stijger.

Rechten en plichten

Thuis werd ons al op jonge leeftijd duidelijk gemaakt dat je rekening moet houden met de gevoelens van anderen, respect voor de ander moet hebben. Als vijfjarig ventje mocht ik eens bij een vriendje blijven eten, maar tot mijn grote schrik kwamen er bruine bonen op tafel. Oeps, wat nu?

2015: vertrouwen en samenwerken

Rondom de jaarwisseling is het tijd voor reflectie. Even achterom maar vooral vooruit kijken. De sierteeltsector presteerde in 2014 uitstekend. Alhoewel de definitieve cijfers nog moeten komen lijkt het erop dat er sprake is van het beste resultaat sinds 2007. Een uitstekende prestatie in een stagnerende EU markt en problemen in de opkomende markt Rusland.