Samen met onderzoeksbureau Motivaction hebben Bloemenbureau Holland, Royal FloraHolland en de VGB in 2018 uitgebreid onderzoek gedaan naar de gemeenschappelijke waarden die consumenten hebben als het gaat om bloemen en planten. Dit heeft geleid tot vijf nieuwe consumentensegmenten, elk met een typerende naam, specifieke kenmerken en  waarden en een beschrijving van hun belang in de consumptie van bloemen en planten. De onderzoeksuitkomsten zijn gecombineerd met de omvangrijke wereldwijde data van Motivaction wat de consumenten informatie verder heeft verrijkt.
 
Het consumenten segmentatie onderzoek is uitgevoerd in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De vergaarde inzichten zullen door Bloemenbureau Holland worden gebruikt om de juiste strategische beslissingen te nemen en om marketingcommunicatiebudgetten zo effectief mogelijk in te zetten. Voor handelaren en kwekers geeft het waardevolle informatie voor hun marketingactiviteiten op de winkelvloer en in de communicatie met hun klanten.
 
Hoe werkt segmentatie onderzoek?
Segmentatie onderzoek geeft zicht op gemeenschappelijke waarden, drijfveren, leefstijl en cultuur van doelgroepen, waardoor deze kunnen worden gegroepeerd in segmenten. Door op productniveau te kijken naar deze gemeenschappelijke waarden en overtuigingen is het mogelijk om unieke consumentensegmenten te definiëren voor bloemen en planten. Je weet wat hen interesseert en motiveert om deze producten te kopen.
Het nieuwe onderzoek is anders qua systematiek en segmentbenaming in vergelijking met het segmentatie onderzoek dat voorheen door het Sinus Institut werd ontwikkeld. Deze trendbreuk was onvermijdelijk omdat de leeftijdscategorie van consumenten is opgetrokken naar 70+ en ook tuinplanten zijn geïntegreerd in het onderzoek.
 
Toegang tot de Consumententool
De resultaten van het consumentenonderzoek worden door middel van een interactieve tool door VGB en Royal FloraHolland exclusief beschikbaar gesteld aan hun leden. Handelsbedrijven kunnen hiervoor terecht bij de VGB. Voorwaarde is dat het bedrijf lid is van de VGB en dat de medewerker die toegang krijgt tot de Consumententool hiervoor toestemming heeft van het management van het bedrijf. Voor toegang tot de tool heeft u een Power BI account nodig. Deze Microsoft applicatie is online te regelen op https://powerbi.microsoft.com/nl-nl/.  Na een proeflicentie van 60 dagen bedragen de kosten hiervoor ca €9,- per maand. Vervolgens kunt u bij VGB toegang tot de consumententool aanvragen, wie hebben hiervoor de naam en het  emailadres nodig van de medewerker die toegang krijgt en de (voorlopige) land(en) waartoe men toegang wilt hebben.