Naast de inkoop en export van het Nederlandse product wordt per jaar ook circa 1 miljard euro aan buitenlandse bloemen, planten en snijgroen geïmporteerd. Voor de VGB reden om dit uitgebreid te volgen en voor haar leden een importmodule aan het online marktinformatie platform toe te voegen.

Via het tabblad monitor kan de informatie per gekozen importland gevolgd worden. De historie, de huidige informatie en de belangrijkste costdrivers zoals de valuta, olieprijs en alle importheffingen die betaald moeten worden. Met een filter kunnen de heffingen van het gekozen land worden getoond. Daarnaast is het ook mogelijk per continent en of product te kijken wat de alternatieven zijn. De importheffingen worden in de onlinetool vanuit de Market Acces database van de Europese Commisie bijgewerkt. De valuta mutaties en het koersverloop van de olieprijs worden ook op maandbasis geüpdatet.
 
Bij Kaart -> Wereld zijn nu alle import stromen per land te zien. Kleuren brengen de mutaties ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar grafisch in beeld. Door een webservice koppeling met Comtrade wordt alle beschikbare informatie, afhankelijk van het aanleveringsbeleid per land, op maand basis getoond.

Bij Statistieken is het onderdeel Top 10 Import toegevoegd. Hier kan op maandniveau bij de top 10 importlanden, net als bij de top 15 export, de informatie van het gekozen land worden getoond.

Bij Sectorinformatie is, waar beschikbaar, de data van AIPH doorgevoerd. Hiermee kan per importland in kaart worden gebracht hoe de ontwikkelingen van areaal en bedrijven zich ontwikkelt.