Samenwerking is cruciaal om als individu te floreren. Daarom faciliteert de VGB samenwerkingsplatformen voor verschillende groothandelaren in bloemen en planten en andere beroepsgroepen in de sierteeltsector zoals de Stuurgroep Lijnrijders Bedrijven (SLB) en het Jong Agri Netwerk (JAN).


Actieve kennisdeling is essentieel voor de groothandel. Zo nu en dan een frisse blik van buiten vergemakkelijkt het handelsproces. Het doel van de VGB Kenniscafés is het overbrengen of uitwisselen van bestaande relevante kennis over branche gerelateerde onderwerpen. Deze kennisoverdracht kan in verschillende vormen plaatsvinden, zoals bedrijfsbezoeken (binnen en buiten de sector), workshops en discussies.


Voor onderwerpen die voor de hele sector van belang zijn worden grotere bijeenkomst georganiseerd waarbij alle belanghebbende partijen bij betrokken worden zoals bijvoorbeeld Important - antwoord op uw importvragen en het VGB Blooming Breeders congres De Marktplaats van de Toekomst. 

Samen met kwekers wordt jaarlijks de rozententoonstelling op de Keukenhof en de zomerbloemententoonstelling in Naaldwijk georganiseerd. Aan deze tentoonstellingen is ook een handelskeuring verbonden voor het best verhandelbare product. Voor roos wordt jaarlijks de VGB Award Roos, Roos Exclusief en Import uitgereikt en sinds 2015 is er ook een VGB Award Zomerbloemen.