Uit politieonderzoek blijkt dat niet veel groothandelaren ontkomen aan een of andere wijze van oplichting. Zij concluderen ook dat veel fraudegevallen zijn te voorkomen. Handelaren denken ‘mij gebeurt dit niet’ maar fraudeurs zijn zeer bedreven in het verzinnen van steeds nieuwe methoden om handelsbedrijven te misleiden. Gebruik de tips die u mogelijk kunnen behoeden voor flinke financiële problemen. 

Lopend politieonderzoek bij bedrijven op en rond de bloemenveiling
Door invallen bij bedrijven op het veilingterrein in Aalsmeer doet de politie onderzoek naar de wijze waarop criminelen in de sierteeltsector te werk gaan. Zij constateert dat oplichting, fraude en verduistering op grote schaal en min of meer routinematig plaats vinden. Dat het voor criminelen mogelijk is dezelfde wijze van oplichting telkens weer bij nieuwe bedrijven toe te passen en dat het bij zowel grote, kleine als middelgrote bedrijven plaatsvindt. De fraudeurs zijn Italianen, Engelsen, Roemenen maar ook Nederlanders en Polen. In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht hebben zij geen specifieke nationaliteit! Hun werkwijze kent wel regelmatig terugkerende kenmerken zoals:
 • introductie met een valse identiteit, valse hoedanigheid of een nep-bedrijf;
 • kopen op krediet;
 • levering terwijl er nog een schuld openstaat;
 • incasso blijkt vervolgens niet mogelijk;
 • contactpersoon verdwijnt en wordt vervangen door een nieuwe pion.
Vaak is het een combinatie van bovenstaande feiten die er toe leidt dat bedrijven soms met flinke schulden achter blijven. Openstaande bedragen lopen op gedurende piekmomenten als Valentijn en KOA is een middel dat hierbij door de fraudeurs graag wordt gebruikt. U moet verder op uw hoede zijn voor:
 • onroerend goed als onderpand;
 • eigen transporteurs;
 • plof ondernemingen;
 • joint ventures.
Oplossing ligt in samenwerking
De weerbaarheid van de bloemensector wordt volgens de politie groter als er meer wordt samengewerkt. Groothandel(organisaties), teler(organisaties), crediet/debiteuren-management organisaties, verzekeraars en overheid moeten meer informatie uitwisselen. Bovendien constateren zij dat bij het aannemen van nieuw personeel of nieuwe klanten te weinig gecontroleerd wordt of alle gegevens als identiteitsbewijs, BTW nummer en vestingsplaats wel kloppen. Tips van collega handelaren worden ook vaak in de wind geslagen.
 
Nieuwe klanten, controleer en maak afspraken
Meldt een nieuwe klant zich dan is het zaak om te controleren of deze klant betrouwbaar is. In de sector zijn meerdere bedrijven actief op het gebeid van creditmanagent en/of debiteurenbeheer. Raadplegen van hun kennis, bestanden en gebruik maken van hun expertise kan u veel ellende besparen. Denk aan het volgende:
controleer de debiteur bij branchegerichte databases;
laat bij twijfel een debiteurenrapportage samenstellen;
 • leg afspraken over betalen en leveringsvoorwaarden altijd schriftelijk vast en laat deze tekenen (link: leveringsvoorwaarden VGB);
 • maak afspraken over een kredietlimiet en handel hier ook naar. Stop dus direct met leveren bij betalingsachterstanden;
 • schakel een gespecialiseerd incassobureau in bij betalingsachterstanden langer dan 1 à 2 maanden en wacht hiermee vooral niet te lang;
 • met een kredietverzekering kunt u risico’s beperken. Door maatwerk is hier meer mogelijk dan u denkt. U kunt u dekking en kosten afstemmen op het risico dat uw bedrijf kan dragen en het type klanten dat u belevert. 
Deze tips zijn opgesteld door:
          
          

Doe altijd aangifte!
De politie roept op om altijd aangifte te doen als u iets niet vertrouwd of als u daadwerkelijk te maken heeft met oplichtingspraktijken. Om dit zo eenvoudig mogelijk te maken kunt u onderstaande contactgegevens gebruiken.
 
Buurtregisseurs:            
radjen.jiawan@politie.nl
martin.verheijen@politie.nl
Meld Misdaad Anoniem:   
0800 – 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl
Belastingdienst MKB:        
Sjaak Immerzeel js.immerzeel@belastingdienst.nl