Hoe kan een bedrijf zich beschermen tegen valutarisico?
Een algemeen probleem voor importeurs en exporteurs is het vinden van een manier om het valutarisico af te dekken en tegelijkertijd een concurrentievoordeel te behouden. Nederland is een uiterst competitieve markt, waarin de winstmarges onder druk staan door: goedkopere alternatieven, belastingverhogingen, transportkosten of volatiele valuta. Door de marktbewegingen zijn (financiële) directeuren gedwongen te zoeken naar oplossingen die de risico’s van transacties in valutamarkten op een veilige en efficiënte manier beperken met behoud van hun vrijheid om onafgedekt te blijven. In Nederland verschuift het financiële landschap ook. Veel import- en exportbedrijven zoeken daardoor naar nieuwe alternatieven voor de traditionele banken om flexibeler en transparanter hun valuta te kunnen beheren. Vooral de daaruit voortvloeiende efficiëntie en besparingen zijn belangrijk.
 
Winst teniet door schommelingen
Valutamarkten zijn de grootste markten ter wereld. Volgens de Bank for International Settlements wordt er dagelijks voor circa $ 5,3 biljoen in verhandeld. In 2015 bedroeg de totale waarde van de Nederlandse export $ 567,4 miljard. Ten opzichte van 2011 een stijging van 6,9%. Terwijl in 2015 het Bruto Binnenlandse Product in Nederland $ 831,4 miljard bedroeg. Kortom, de export vertegenwoordigt circa 68,2% van de totale Nederlandse economische productie.
 
Waarde schommelingen in valuta van 2 à 5% in een maand zijn geen uitzonderingen. Alleen al in mei 2016 was het verschil in de EUR/USD-pariteit tussen het hoogste en het laagste niveau zo’n 4,3%. Wanneer bedrijven in concurrerende markten opereren of bijzonder krappe winstmarges op productlijnen hebben, kunnen dit soort verschuivingen de winst van een bedrijf tenietdoen, ongeacht het innovatieve karakter van die productlijn.
 
Wat kan een exporteur doen?
Deze risico’s afdekken is een natuurlijk, verstandig en noodzakelijk onderdeel voor het behoud van een internationaal opererend bedrijf. Specialisten in valuta-afdekking vinden dit logisch maar niet veel bedrijven hebben hiervoor een beheerstrategie. Zij stellen zichzelf nog aan marktbewegingen bloot. Gespecialiseerde en maatwerk leverende bedrijven maken nu essentiële diensten voor het Nederlandse MKB toegankelijk.
 
Ongeacht hoelang een bedrijf in valutamarkten actief is, altijd is er de verwachting dat de koers gunstiger wordt. Kijk goed naar de bedrijfsmarges en zorg dat deze kosten op enige wijze afgedekt zijn. Deze marges zijn bij het vaststellen van de begroting in euro’s vast te leggen door een termijncontract of een valutaoptie. Dit zijn contracten die een bedrijf in staat stellen een valutabedrag tegen een vaste koers af te dekken ergens in de toekomst, maar onderling verschillen ze in mate van flexibiliteit.
  1. Termijncontract: een termijncontract geeft recht op een koers die geldt voor het geval het slechtste scenario uitkomt en ligt volledig vast. Het bedrijf kan in de tussenliggende periode niet profiteren van eventuele gunstige valutabewegingen.
  2. Valutaoptie :een valutaoptie geeft in datzelfde slechtste scenario ook het recht op die vastgestelde koers, maar biedt ook de flexibiliteit te profiteren van eventuele gunstige valutabewegingen.
Beide producten worden volledig op maat gemaakt en kunnen worden gewijzigd, afhankelijk van de behoefte van het bedrijf.
 
Een maatwerkaanpak
Is slechts gedurende vijf maanden afdekking nodig? Of om de maand? Alles kan door valuta-experts worden verzorgd. Elke exporteur heeft weleens te maken met te late betalingen. Ervaring leert dat exporteurs in hun afdekkingsproducten niet de flexibiliteit hebben om deze af te stemmen op de onzekerheid van betalingstermijnen. De mogelijkheid marges voor een bepaalde periode af te dekken, zonder de verplichting deze valuta op een bepaalde datum in te ruilen, biedt in veel opzichten waarde.
 
Flexibiliteit is cruciaal voor de afdekkingstransacties van een bedrijf en een slim bedrijf beschikt over een actieve managementstrategie. De impact van volatiliteit is goed zichtbaar in het voorbeeld van een fruitexporteur. Een gemiddelde aankoop-tot-verkoop-cyclus kan als volgt verlopen: bestelling van een product in week één, vervolgens vier weken wachten voor de verscheping over de Atlantische Oceaan, verkoop in week zes en ontvangst van de betaling in week 10.
Omdat niemand kan voorspellen wat tijdens die cyclus met de wisselkoersen gebeurt, kunnen de wisselkoersbewegingen elke winst op deze transactie tenietdoen. Wanneer de fruitexporteur bijvoorbeeld een winstmarge van 5% op het product heeft op het moment van verkoop, kunnen alleen al de bewegingen van de afgelopen maand deze winstmarge met 4,3% verminderen.
 
Toekomstige risico's
Valuta-risicobeheersing is, onafhankelijk van de grootte van uw bedrijf en uw toekomstige doelstellingen, een natuurlijk onderdeel voor de groei van uw bedrijf in Nederland en uw exportmarkten. De gevolgen van een Brexit, de immigrantencrisis, nieuwe rentestijgingen door de FED of het schrikbeeld van Trump als president op de wereldeconomie zijn nog niet bekend. Wel bestaan er middelen om de effecten ervan op uw bedrijf te verminderen.
 
Bron: Jeremy Cook (hoofd)econoom van valuta-expert World First