Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat vanaf die datum in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving van kracht is. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. 
 

De AVG zorgt onder meer voor: 
• versterking en uitbreiding van privacyrechten
• meer verantwoordelijkheden voor organisaties
• dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft 10 stappen benoemd die organisaties kunnen helpen in de voorbereidingen op de nieuwe Europese privacywetgeving waaraan organisaties vanaf 25 mei 2018 moeten voldoen. De AP adviseert organisaties op tijd te beginnen met de implementatie van de regels.

Meer informatie en hulpmiddelen voor ondernemers kunt u vinden op onderstaande websites. 
https://www.hulpbijprivacy.nl/
https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/welkom


Bron: AP, meer informatie over de veranderende privacywetgeving