Beloningsmonitor: inzicht in marktconform salaris

Waarom?

Door uw eigen beloningsbeleid te vergelijken met dat van branchegenoten krijgt u inzicht in uw positie op de markt. Dit inzicht kan houvast geven bij salarisonderhandelingen. Een goed beeld van een marktconform salaris kan helpen om de juiste mensen aan te trekken en kunnen eventuele excessen in beloningen hiermee beheersbaar worden.
 
Wat levert de Beloningsmonitor op?
Het salaris van ruim honderdvijftig functies, uitgewerkt voor meerdere niveaus, is in deze monitor te raadplegen. In totaal worden ruim vierhonderd functieniveaus omschreven. Veel sectoren en organisaties maken gebruik van de AWVN Beloningsmonitor. Specifiek voor de groothandel kent de Beloningsmonitor meer dan 5.000 waarnemingen en in totaal meer dan 150.000 waarnemingen. Dit maakt het mogelijk om zowel binnen als buiten de sector te benchmarken.
 
Welke aspecten brengt de Beloningsmonitor in kaart?
  • Vast salaris
  • Variabel inkomen
  • Arbeidsduur
  • Pensioen
  • Lease
  • Transitievergoeding 
Als VGB lid kunt u uw eigen beloningsbeleid vergelijken met dat van sectorgenoten maar ook met salarissen buiten de sierteeltsector.
 
Vertrouwelijk
Uiteraard wordt alle aangeleverde informatie vertrouwelijk behandeld. Individuele herleidbaarheid naar een organisatie of individu is volledig uitgesloten.

Eenvoud & gemak
Het uploaden van werknemersgegevens is zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Door het downloaden van een Excel-sheet en het vervolgens weer uploaden kunnen alle gegevens in één keer in de Beloningsmonitor gezet worden. Voor vragen over het gebruik is een helpdesk beschikbaar via mail: beloningsmonitor@awvn.nl of telefonisch via de AWVN-Werkgeverslijn 070- 850 8600. Vraagt u dan naar één van de leden van het Beloningsmonitor-team. 

Ledenvoordeel
VGB-leden kunnen samen een aantrekkelijk voordeel verdienen. Hoe meer leden meedoen hoe hoger het voordeel.
Een licentie kost € 995,- (exclusief BTW) per jaar. Alle VGB leden krijgen in basis 10% korting op de licentieprijs.
De korting van 10% geldt over het bedrag na vullen. De korting is geldig als u minimaal 60% van uw werknemersbestand in de Beloningsmonitor heeft gezet. Groeit door u de data in de Beloningsmonitor dan krijgt u € 400,- terug. 

Jaarlijks zijn er diverse momenten om deel te nemen aan gebruikersworkshops. Dit is voor één HR-collega gratis. Voor een tweede collega vragen wij € 50,- als bijdragen in de organisatie- en locatiekosten.

Aanmelden?
Dat kan hier. Geef hierbij wel aan dat u VGB lid bent. De AWVN streeft er naar dat u binnen twee werkdagen na aanmelding in kunt loggen op de Beloningsmonitor.