Contributie
Aan het VGB lidmaatschap is contributie verbonden afhankelijk van de jaaromzet van het bedrijf. Aan de gestaffelde contributie is een gewogen stemrecht gekoppeld. De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd met het consumenten prijsindexcijfer oktober – oktober.
Overzicht VGB contributie 2019
 
Accountantsverklaring
Voor het vaststellen van de contributie en de bestemmingsbijdrage wordt een accountantsverklaring ingevuld op basis van de gerealiseerde jaaromzet 2017. In plaats van de accountantsverklaring kan ook een kopie van het, door de accountant, gecontroleerde rapport meegestuurd worden waaruit de behaalde omzet blijkt. Een paraaf en stempel van uw accountant moet duidelijk aanwezig zijn op deze kopie.