Steeds vaker heeft de groothandel behoefte aan het maken van waterdichte afspraken met leveranciers. De wensen en eisen van afnemers zorgen ervoor dat er meer voorwaarden moeten worden gesteld aan het te leveren product.

Op verzoek van de leden heeft de VGB inkoopvoorwaarden voor roerende zaken samengesteld. Dit is gedaan met behulp van een aantal handelaren, vergeleken met de leveringsvoorwaarden van de bemiddelingsbureaus van de veilingen en juridisch getoetst. VGB leden hebben tot € 180,- voordeel omdat de inkoopvoorwaarden in het Nederlands, Engels, Duits en Spaans voor leden gratis beschikbaar zijn.

Niet-leden kunnen de inkoopvoorwaarden via de webshop aanschaffen tegen een vergoeding van € 45,- (excl. BTW) per taal. Na afronding van de bestelling worden de inkoopvoorwaarden met bijbehorende factuur digitaal toegezonden.