De VGB leveringsvoorwaarden zijn in december 2014 aangepast, gecontroleerd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Bij de totstandkoming van deze voorwaarden is nauw samengewerkt met juristen in binnen- en buitenland.
 
In de aangepaste Algemene Voorwaarden (AV) is onder andere een regeling opgenomen met betrekking tot privacy regels bij deelname aan Floridata en een clausule waarin is aangegeven dat eventueel gebruikte afbeeldingen alleen een indicatie geven van het product en geen garantie zijn.
 
VGB leden hebben tot € 495,- voordeel omdat de Algemene Voorwaarden voor leden gratis beschikbaar zijn in het Nederlands, Duits, Engels, Frans, Hongaars, Italiaans, Pools, Roemeens, Russisch, Spaans en Tsjechisch. Lees de toelichting op het gebruik van de Algemene Voorwaarden goed door voordat u ze gaat gebruiken. Is het gebruik van de Algemene Voorwarden eerder bekend gemaakt dan kan bij toezending van de orderbevestiging en/of factuur worden volstaan met daarop een verwijzingsclausule.

Niet-leden kunnen de leveringsvoorwaarden via de webshop aanschaffen tegen een vergoeding van € 45,- (excl. BTW) per taal. Na afronding van de bestelling worden de leveringsvoorwaarden, toelichting en verwijzingsclausule met bijbehorende factuur digitaal toegezonden.