Een overzicht van de Top-10 landen uitgesplitst naar snijbloemen en pot- en tuinplanten totaal wordt samengesteld op basis van de Floridata cijfers. Deze informatie is ter verduidelijking in grafieken gezet. Maandelijks vindt een update van deze informatie plaats en voor VGB leden een uitgebreidere analyse van de cijfers

In 2015 realiseerden 600 groothandelaren in bloemen en planten gezamenlijk een totale exportomzet van € 5,57 miljard.
Uitgesplitst is dit € 3,48 aan snijbloemen en € 2,09 aan potplanten export. 97% van de producten blijft binnen Europa.
Wereldwijd wordt naar 105 landen geëxporteerd. In 2015 werd voor € 1,1 miljard bloemen geïmporteerd.
De vijf grootste importlanden voor Nederland zijn: Kenia, Ethiopië, Ecuador, Columbia en Israël.
Factsheet sierteelt

Bij de 610 groothandelaren in bloemen en planten heeft 83% van het personeel een vaste baan,
is 69% man, 31% vrouw, 34% jonger dan 35 jaar en heeft 26% een HBO-WO opleiding.
Factsheet arbeid

De VGB baseert de exportstatistieken op basis van door Floridata verzamelde gegevens en vult deze aan met gegevens van Comtrade en het CBS. De combinatie hiervan geeft leden van de brancheorganisatie een verdiept inzicht in marktstromen en afzetkansen. Het VGB rapport “Marktontwikkeling grootste groeiers tot en met 2015” is hier te downloaden.