SLUITEN Bel ons +31 (0) 297 380 202
Een aantal VGB documenten die voor iedereen opvraagbaar zijn:
VGB Statuten
VGB Huishoudelijk Reglement

VGB Jaarverslag 2016
VGB Jaarverslag 2016 voor de iPad (Epub)
VGB Jaarverslag 2016 printversie (pdf)

VGB visie op de sierteeltgroothandel 2010-2020
Dynamiek in perspectief!
De dynamiek in de sector beïnvloedt niet alleen het perspectief voor de groothandel, maar voor alle ketenpartijen. De visie is dan ook tot stand gekomen met betrokkenheid van alle ketenschakels, zoals de veredeling, de productie, de veiling, de groothandel, het grootwinkelbedrijf en de financiële sector. Consequenties van de veranderingen op de bedrijfstak zijn beoordeeld en verwoord in de visie getiteld ‘Dynamiek in perspectief!’
 
Trends
De volledige trends van hoofdstuk 2 'Trends en Ontwikkelingen' kunnen gedownload worden:
 1 Veranderde klantbehoeften
 2 Groei aandeel supermarktkanaal traditionele kanaal blijft het grootst
 3 Gematigde groei
 4 Vergrijzing, verkleuring en individualisering
 5 Toenemende risico’s
 6 Internationalisatie
 7 Schaalvergroting en professionalisering
 8 Daling personeel
 9 Bereikbaarheid
10 Transportmodaliteit
11 Toenemende virtualisering informatisering
12 Verdergaande mechanisering en robotisering
13 Trenduitwerking houdbaarheid
14 Aandacht voor energiezuining produceren in productie
15 Uitputting natuurlijk kapitaal
16 MVO
17 Global Warming