SLUITEN Bel ons +31 (0) 297 380 202
Duurzaamheid ontwikkelt zich binnen de sierteeltsector steeds meer naar een randvoorwaarde voor een toekomstbestendig bedrijf. De tijd dat een bedrijf er wel of niet voor kan kiezen lijkt voorbij. Groothandelaren in bloemen en planten ervaren steeds meer dat klanten, in antwoord op vraag uit de markt, op zoek zijn naar duurzame producten.


De Nederlandse sierteeltsector laat graag zien hoe ondernemers en (branche)organisaties zich inspannen voor een duurzame bedrijfsvoering. VGB, FloraHolland en LTO Glaskracht Nederland namen het initiatief tot het samenstellen en uitgeven van een maatschappelijk jaarverslag over de jaren 2012 en 2013. Een vervolg op het maatschappelijk jaarverslag dat tot en met 2011 door het Productschap Tuinbouw samengesteld werd. Een extern bureau heef met behulp van Global Reporting Initiative (GRI), een internationale standaard voor maatschappelijke verslaglegging, het verslag opgesteld.
 
Dit maatschappelijk jaarverslag is zowel de start van een dialoog met stakeholders over het heden en de toekomst van de sierteeltsector als de start van nieuwe jaarverslagen. De initiatiefnemers verwachten dat u, als lezer, hiermee een goed en eerlijk beeld krijgt van waar de sierteeltsector voor staat en waaraan de sector werkt.