Duurzaamheid ontwikkelt zich binnen de sierteeltsector steeds meer naar een randvoorwaarde voor een toekomstbestendig bedrijf. De tijd dat een bedrijf er wel of niet voor kan kiezen lijkt voorbij. Groothandelaren in bloemen en planten ervaren steeds meer dat klanten, in antwoord op vraag uit de markt, op zoek zijn naar duurzame producten.