SLUITEN Bel ons +31 (0) 297 380 202
Het project GreenCHAINge, richt zich op een optimale keteninrichting (logistiek en technisch), onderzoek naar bloemen- en plantenrassen voor multimodaal transport en onderzoek dat ketenpartners helpt grip te krijgen op oogstkwaliteit. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van methodes voor nauwkeurige kwaliteitsvoorspelling. Naast kennisontwikkeling staat communicatie tussen ketenpartners centraal.
Het project ging op 1 januari 2013 van start en loopt tot eind 2016.

GreenCHAINge visie: Kwaliteitsgerichte sierteeltketens vragen om intensieve communicatie
Wil de Nederlandse sierteeltsector haar koploperspositie in de wereld behouden, dan moet zij verduurzamen en kostenbesparingen realiseren. Dat kan door vaker te kiezen voor zee- in plaats van luchttransport, en rail- in plaats van wegtransport. Een en ander vraagt om optimale kwaliteitsbeheersing en betere communicatie in de keten.

Ketenpartners, veredelaars, kwekers en handel moeten er alles aan doen om betrouwbare en consistente kwaliteit te leveren. Elke ketenpartner informeert zijn afnemer zo goed mogelijk over de conditie en (start)kwaliteit van zijn product, bijvoorbeeld via de temperatuur-dagsom die een partij heeft opgebouwd. Informatie over het uiteindelijke vaasleven van bloemen wordt teruggekoppeld vanaf het verkooppunt terug de keten in.

GreenChainge ambities:
Importstromen: in 2020 36% minder CO2-uitstoot door 40% per zeevracht te vervoeren
Exportstromen: in 2020 15% minder CO2-uitstoot door 20% multimodaal per trein of over zee te vervoeren, op bestemmingen > 800km.

Het streven is dat handelaren bij import gebruik gaan maken van zee- in plaats van luchttransport en bij verre export kiezen voor rail- en zeetransport als alternatief voor wegtransport. Binnen GreenCHAINge is een tool ontwikkeld waarmee de reductie van CO2-uitstoot in ketens te berekenen is.
 
Deelnemers
Naast de VGB nemen LTO Glaskracht Nederland, Wageningen UR Food & Biobased Research en FloraHolland deel. Het project wordt financieel ondersteund door het ministerie van Economische Zaken, Topsector Tuinbouw en het Productschap Tuinbouw.