Het project  GreenCHAINge liep van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2016. Het richtte zich op een optimale keteninrichting (logistiek en technisch), onderzoek naar bloemen- en plantenrassen voor multimodaal transport en onderzoek dat ketenpartners helpt grip te krijgen op oogstkwaliteit. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van methodes voor nauwkeurige kwaliteitsvoorspelling. Naast kennisontwikkeling stond communicatie tussen ketenpartners centraal.

Deelnemers
Naast de VGB namen LTO Glaskracht Nederland, Wageningen UR Food & Biobased Research en FloraHolland deel. Het project werd financieel ondersteund door het ministerie van Economische Zaken, Topsector Tuinbouw en het Productschap Tuinbouw.

Voor meer informatie zie www.greenchainge.com