De VGB spant zich in de bestaande fytosanitaire belemmeringen voor zover mogelijk te verkleinen of weg te nemen en te zorgen dat er geen nieuwe ontstaan.

Wijzigingenoverzicht Landeneisen
De PD-PDP (plantenziektekundige Dienst – Digitale Proces Documentatie) geeft wekelijks een overzicht uit met de wijzigingen in de fytosanitaire eisen die landen buiten de EU stellen aan de te importeren bloemen en planten.De wijzigingen landeneisen.

Notificaties
Union Fleurs maakt maandelijke een update van de EU notificaties bloemen en planten. Het maandelijks overzicht

CLIENT Export
CLIENT Export is het Nederlandse systeem voor de aanvraag en afgifte van (electronische) exportcertificaten, voor levensmiddelen en de veterinaire en fytosanitaire sectoren. Het betreft exportcertificaten voor producten die Nederland verlaten en geëxporteerd worden naar landen buiten Europa, ook wel 'derde landen' genoemd. Die certificaten garanderen de overheid van het importerende land dat aan de eisen die zo'n land stelt, is voldaan. Die eisen verschillen per product en land, en de NVWA houdt hiervan overzichten bij: export landenoverzicht.
Op 15 december 2014 ging het verplicht gebruik van CLIENT Export in voor de exporteurs bloemen en planten. 

Bekijk hier de instructie bijschrijving fytosanitaire certificaten (CITES) voor de invoer, uitvoer of wederuitvoer van bedreigde (dier- en) plantensoorten naar landen buiten de Europese Unie. Aan een fytosanitair certificaat met zgn. ‘CITES bijschrijving’ zijn geen extra kosten verbonden. Bij het invoeren van de productnaam van de onder CITES vallende soort verschijnt in CLIENT Export automatisch de regel met de bijschrijving.

PPS CATT 
Met de Controlled Atmosphere Temperature Techniek (CATT) zijn producten duurzaam plaaginsect vrij te maken. Het gassen van producten wordt wettelijk steeds verder teruggedrongen. CATT is bedoeld als een van de mogelijk vervangende methoden hiervoor. Het gaat bij CATT om de juiste verhouding tussen de factoren temperatuur, zuurstofgehalte, kooldioxide gehalte en tijd. Het is echter geen algemeen toepasbare methode. Per product / plaag combinatie moeten de optimale behandelomstandigheden worden uitgezocht en vervolgens opgeschaald naar praktijkniveau. Aandacht is er voor Californische thrips bij chrysant, spint bij Chrysant en aaltjes bij Bonsai.

PPS On site detectie
Een groeiend probleem voor de Nederlandse tuinbouwsector is de verspreiding van ziekteverwerkers van planten door wereldwijd toenemend grootschalig transport van plantaardige producten. Correcte en snelle diagnose van verdacht (‘symptomatisch’) plantmateriaal direct op de productielocatie is vereist om de productie van gezond plantmateriaal en zaden te borgen. Dit geldt zowel voor productielocaties in Nederland als daarbuiten. De te ontwikkelen methode kan ook een rol spelen bij importinspecties. De ontwikkeling van direct in het bedrijfsproces, in de productieketen, of bij importinspecties toepasbare snelle, nauwkeurige en gevoelige methoden voor identificatie van ziekteverwekkers is dan ook essentieel om:
  • plantenziekten of insecten in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen,
  • vroegtijdig maatregelen te kunnen nemen om verdere verspreiding te voorkomen, en
  • oponthoud en beperkingen bij import of export van plantmateriaal te voorkomen.
Dit kan leiden tot snellere interventies, dientengevolge kostenbesparingen en minder opbrengstderving. Voor de sierteeltsector wordt gewerkt aan Afrikaanse fruitmot (Thaumatotibia leucotreta) en Katoendaguil (Helicoverpa armigera). Op deze insecten kunnen partijen afgekeurd (gaan) worden bij import.