De VGB verleent handelsondersteuning op:
  • het begeleiden van handelsdelegaties
  • het ontvangen van handelsdelegaties
  • het organiseren van handelsmisssies en Holland Promotie Events
  • het organiseren van Europese beursdeelname
Activiteiten worden op projectbasis uitgevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt van aanwezige kennis en een internationaal netwerk. Per project wordt samenwerking gezocht met relevante buitenlandse partners om deze vervolgens doeltreffend in te kunnen zetten voor de Nederlandse handel. 

Sector initiatieven:
Bloemenbureau Holland: verzorgt de consumentenpromotie van bloemen en planten in diverse Europese landen. In Nederland doen zij dat onder andere met de merken mooiwatbloemendoen.nl en mooiwatplantendoen.nl.
Dutch Garden in Disneyland Paris: op een unieke, in het door een miljoenenpubliek bezochte Disneyland Paris, promoten Nederlandse bedrijven en organisaties bloemen en planten in de Dutch Garden, samen met de Nederlandse ambassade.
Grootouderdag: het succesvolle Italiaanse concept Festa dei Nonni krijgt ook binnen Nederland en omliggende landen steeds meer bekendheid. 
Een 10 voor de Juf: ‘Een 10 voor de juf’ maakt ouders en kinderen enthousiast om op 5 oktober de ‘Dag van de Leraar’ de juf of meester te waarderen met bloemen of planten.