Planten in huis, op kantoor, in de klas of in de zorg dragen actief bij aan onze gezondheid, ons welbevinden en ons concentratievermogen. Hierdoor worden we niet alleen gezonder en gelukkiger, maar worden ook kosten bespaard. Denk aan ziekteverzuim, leerprestaties, gedragsproblemen, luchtfiltering of medicijngebruik. Binnen de branche is dit bekend maar hoe breng je deze kennis naar een breder publiek?

De artikelen op Into Green kunnen helpen bij het verkopen van de boodschap dat groen helpt om mensen gezonder en gelukkiger te maken. De website is ingedeeld in thema's met inspiratie en onderzoek. De foto's op de homepage verwijzen direct naar inspiratie artikelen, de tekstblok intro's daaronder verwijzen naar onderzoeksartikelen. Daarnaast zijn er filmpjes, beeld en boekbesprekingen beschikbaar. Al deze informatie kan en mag gebruikt worden. De onderzoekssamenvattingen leveren bewijs, onderbouwen keuzes, vergroten kennis en de cases bieden inspiratie.

In de
 infographic is de kernboodschap van Into Green uitgewerkt.

Laatste nieuwsbrief Into Green

Over Into Green

Into Green is een initiatief van de brancheverenigingen VGB 
en VHG met als doel kennis over groen en hoe dit bijdraagt aan welzijn, gezondheid en geluk breed onder de aandacht te brengen. Het platform is opgezet om mensen te inspireren en kennis te vertalen naar begrijpbare artikelen en cases. Groen wordt niet alleen vanuit ‘sfeer’ benaderd maar ook vanuit het gezondheidsaspect. De Into Green ambitie is nieuwe groepen te informeren en te interesseren voor het onderwerp. Denk aan architecten, HRM managers, MVO experts maar ook consumenten en mensen die werken in de sectoren zorg en onderwijs. 

Heb je vragen, informatie, cases of wil je andere input leveren? Neem dan contact op met de VGB, Manon Velthuis of mail naar info@intogreen.nl. Into Green is ook te vinden op 
Twitter: @IntogreenNL of Facebook.