De afzetinformatie is beschikbaar in twee pakketten:
  1. Basispakket
  2. Landenpakket
Basispakket
Het basispakket geeft VGB leden een beeld van de sierteeltsector vanuit het Nederland perspectief. Een overzicht van de Top-10 landen uitgesplitst naar snijbloemen en pot- en tuinplanten totaal wordt samengesteld op basis van de Floridata cijfers. Deze informatie is ter verduidelijking in grafieken gezet. Maandelijks vindt een update van deze informatie plaats en voor VGB leden een uitgebreidere analyse van de cijfers

Voor de 10 kernlanden is in opdracht van de VGB een gedetailleerd landenrapport gemaakt door BureauSierteelt.nl. In 2016 is het landenrapport Polen door de VGB, in samenwerking met de Hoge School van Amsterdam, geactualiseerd. Deze landenrapporten zijn voor VGB leden gratis beschikbaar.

Landenpakket
Het landenpakket bevat voor VGB leden de exportcijfers vanuit Nederland op basis van Floridata cijfers en verrijkt met productgegevens op basis van de CBS groepscodes. Het betreffende land wordt vergeleken met de andere Top-15 landen. Om een zo compleet mogelijk overzicht te geven omvat het pakket sector informatie van meerdere bronnen. 
Het online marktinformatie platform is alleen beschikbaar voor VGB leden die ook Floridata deelnemer zijn. Leden kunnen binnen dit platform zelf landenanalyses maken.
Direct naar Landenanalyse tool