Container Centralen
Sinds 1989 is de VGB via haar dochter VeeGeeCee voor 50% mede-eigenaar van Container Centralen (CC). De Deense GASA BØG, één van Europa's grootste exporteurs van bloemen en planten, is eigenaar van de andere 50%.

Container Centralen A/S heeft het CC Pool System en de CC Containers opgezet waarmee de efficiëntie verbeterd is in de sierteelt, retail en andere bedrijfstakken waarin snelle logistiek van cruciaal belang is. Als marktleider heeft CC zich als doel gesteld toevoerketens voortdurend te verbeteren door producten efficiënter te verplaatsen. Zij doen dit door RTI's (returnable transport items) te integreren in de toevoerketens en de circulatie van deze RTI's te beheren in een pool die wordt gevormd door meerdere klanten. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van retailers, consumenten en leveranciers.