Floridata is een onafhankelijk dataplatform van en voor handelaren in de sierteeltsector. De deelnemers leveren digitaal data aan en kunnen vervolgens trends en ontwikkelingen volgen op markten en afzetkanalen. Inclusief hun eigen positie daarin. De Floridata debiteureninformatie kunt u gebruiken om risico’s in te schatten. Bovendien ontstaat inzicht in de prestaties van de sector als geheel, die de VGB goed kan gebruiken om uw belangen in binnen- en buitenland te vertegenwoordigen.

Floridata is een stichting zonder winstoogmerk en wordt onder andere gefinancierd door een gestaffelde contributie van de deelnemers.

Met 10% korting op de Floridata contributie kan het voordeel voor de VGB leden oplopen tot € 750,- per jaar. Deze korting wordt jaarlijks achteraf verleend aan deelnemers die het hele jaar alle data hebben aangeleverd.