About the VGB

The changing environment demands a clear mission statement and strategy of the VGB, as well as a clean execution thereof. Our activity plan functions as its guideline. Existing as well as new activities are continuously being weighed against the coll

Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen

De VGB heeft samen met FloraHolland en het Afvalfonds Verpakkingen maatwerkafspraken voor de sierteeltsector gemaakt over de uitvoering van de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen, de vervanger van de Verpakkingenbelasting.   De regeling vereenvou

Afzetinformatie

De afzetinformatie is beschikbaar in drie pakketten: Basispakket Landenpakket Pluspakket Basispakket Het basispakket geeft een beeld van de sierteeltsector vanuit het Nederland perspectief. Een overzicht van de Top-10 landen in export sni

ALFA PRO IT

AlfaPro is ontwikkeld voor exporteurs, lijnrijders, cash-and-carry’s, commissionairs, importeurs, leveranciers aan shops bij supermarkten en tankstations, voor vrijwel ieder bedrijf dus dat in de bloemen- en plantenhandel actief is. De software

Algemeen

In 2014 exporteerden 610 groothandelaren in bloemen en planten gezamenlijk voor afgerond € 5,4 miljard. Uitgesplitst is dit € 3,3 aan snijbloemen en € 2,1 aan potplanten export. 97% van de producten blijft binnen Europa. Wereldwijd w

Algemeen

In 2014 exporteerden 610 groothandelaren in bloemen en planten gezamenlijk voor afgerond € 5,4 miljard. Uitgesplitst is dit € 3,3 aan snijbloemen en € 2,1 aan potplanten export. 97% van de producten blijft binnen Europa. Wereldwijd w

Ambitie meten met de CO₂ tool

Ambitie meten met de CO₂ tool​ Vervoer van bloemen en planten per trein of schip geeft een CO2 besparing ten opzichte van vrachtwagen of vliegtuig. De opgedane ervaringen op dit gebied zijn de afgelopen jaren al in verschillende rapporten beschreven

Arbeid

Werken in de groothandel is leuk! Zo´n 12.500 mensen bij 610 bedrijven zijn in Nederland dagelijks bezig om wereldwijd miljoenen bloemen en planten bij de juiste klant te krijgen. Het internationale karakter, de moderne ICT, geavanceerde logis

Arbeid

Werken in de groothandel is leuk! Zo´n 12.500 mensen bij 610 bedrijven zijn in Nederland dagelijks bezig om wereldwijd miljoenen bloemen en planten bij de juiste klant te krijgen. Het internationale karakter, de moderne ICT, geavanceerde logis

Arbitragecommissie

In 1992 richtten de VGB en de VBN (Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland) de Arbitragecommissie op. Aanleiding was het toenemend aantal termijntransacties via de bemiddelingsbureaus van de bloemenveilingen, waardoor de kans op geschillen toena

Arbo

Arbocatalogus De VGB heeft samen met een klankbordgroep van leden, de vakbonden en een arbodeskundige een arbocatalogus voor de branche ontwikkeld. De Arbocatalogus is zowel digitaal als in pdf beschikbaar. Wat is een Arbocata

Basiszorgverzekering

Iedereen in Nederland heeft recht op dezelfde basiszorg. Hiervoor wordt een nominale premie, een inkomensafhankelijke premie en een bijdrage vanuit de overheid betaald om de kosten te financieren. Het is aan de verzekerde om, zijn verzekeraar te kiez

Begunstigers

Naast leden kent de VGB ook begunstigers. Dit zijn bedrijven gelieerd aan de sector maar zelf geen groothandelaar in bloemen en planten. Zij worden geïnformeerd over en uitgenodigd voor alle VGB activiteiten. Aan het begunstigerschap is een bijd

Board

The Board of Directors (‘Algemeen Bestuur’; AB) consists of members that are elected by the VGB general assembly. The chairman is independent: he is not a trader nor a member.  The Board convenes six times a year, is responsible for

Brandstof

Vegekom helpt de VGB leden en begunstigers graag zo goed mogelijk op weg. Niet voor niets is er een unieke samenwerking met BP Nederland waardoor geprofiteerd kan worden van kortingen op brandstof tot wel 15 cent per liter. Maar dat is nog niet alles

Buma-Stemra en Sena

Volgens de wet hebben zowel auteurs als uitvoerenden van muziek recht op een vergoeding als hun muziek heropenbaar gemaakt wordt. De inning van gelden voor de auteurs wordt geregeld door Buma-Stemra, voor de uitvoerenden door Sena.&nbs

CAO

De tekst van de CAO Bloemen en Planten met de looptijd van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2016 is definitief. Met de CAO partners is afgesproken dat de CAO tekst alleen digitaal beschikbaar wordt gesteld vanaf de VGB website en de  websites

CAO Helpdesk

Alleen VGB leden kunnen al hun CAO vragen gratis stellen aan de CAO helpdesk van de VGB. Deze helpdesk is telefonisch te bereiken via 0297 – 380255 en per e-mail via caohelpdesk@vgb.nl.   "Ik ben werknemer en ik heb een vraag

Concumententool

Weet u hoe consumenten wonen en werken? Wat hen beweegt en welke voorkeuren zij hebben? Op welke prikkels ze reageren om (meer) bloemen of planten te kopen? VGB zocht het in samenwerking met FloraHolland en Bloemenbureau Holland voor u uit. Uit ee

Concumententool

Weet u hoe consumenten wonen en werken? Wat hen beweegt en welke voorkeuren zij hebben? Op welke prikkels ze reageren om (meer) bloemen of planten te kopen? VGB zocht het in samenwerking met FloraHolland en Bloemenbureau Holland voor u uit. Uit ee

Contact

VGB Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten

Contact BP

BP Europa SE - BP Nederland Rivium Boulevard 301 2909 LK Capelle aan den IJssel KvK Rotterdam nr. 24.489.071 www.bp.nl/zakelijk Voor al uw vragen: BP PLUS Service Centre Telefoon 0800 0203631  

Contributie

Contributie Aan het VGB lidmaatschap is contributie verbonden afhankelijk van de jaaromzet van het bedrijf. Aan de gestaffelde contributie is een gewogen stemrecht gekoppeld. De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd met het consumenten prijsi

Duurzaamheid

Duurzaamheid ontwikkelt zich binnen de sierteeltsector steeds meer naar een randvoorwaarde voor een toekomstbestendig bedrijf. De tijd dat een bedrijf er wel of niet voor kan kiezen lijkt voorbij. Groothandelaren in bloemen en planten ervaren steeds

’Een 10 voor de juf’

‘Een 10 voor de juf’ maakt ouders en kinderen enthousiast om op 5 oktober de ‘Dag van de Leraar’ de juf of meester te waarderen met bloemen of planten. Hét ideale cadeau om mee te verrassen! ‘Een 10 voor de juf&rs

Floricode

Floricode maakt professionele digitale foto's van sierteeltproducten, die ter registratie worden aangeboden, en stelt deze ter beschikking. De veilingen gebruiken deze afbeeldingen bij het klokveilen, de veredelaar voor bi

Floridata

Floridata is een onafhankelijk dataplatform van en voor handelaren in de sierteeltsector. De deelnemers leveren digitaal data aan en kunnen vervolgens trends en ontwikkelingen volgen op markten en afzetkanalen. Inclusief hun eigen positie daarin. De

Fust for All

De VGB wil de ketenkosten met ca. € 20 mln verlagen door een nieuw fust ingevoerd te krijgen. Dit nieuwe fust heeft het model van de Fc 577 en de afmeting 28*40. Met Beekenkamp maakte de VGB in 2011 een prototype. Samen met LTO Glaskracht testte

Fyto & Douanezaken

De VGB spant zich in de bestaande fytosanitaire belemmeringen voor zover mogelijk te verkleinen of weg te nemen en te zorgen dat er geen nieuwe ontstaan. Actueel Fyto nieuws Wijzigingenoverzicht Landeneisen De PD-PDP (plantenziektekundige Dien

GreenCHAINge

Het project GreenCHAINge, richt zich op een optimale keteninrichting (logistiek en technisch), onderzoek naar bloemen- en plantenrassen voor multimodaal transport en onderzoek dat ketenpartners helpt grip te krijgen op oogstkwaliteit. Bijvoorbeeld de

Grootouderdag 2015

Het succesvolle Italiaanse concept Festa dei Nonni uitrollen binnen Nederland en omliggende landen was het doel van het project Grootouderdag 2015. De VGB werkte hiervoor samen met Charles Lansdorp, de grondlegger van Festa dei Nonni, die de uitbreid

Handelsbevordering

De VGB streeft er naar dat haar leden hun activiteiten onder de beste voorwaarden kunnen uitvoeren. VGB-bestuur en -directie zijn namens de groothandel in veel sectororganisaties actief om invloed uit te oefenen en de belangen van de VGB lede

Historie

De Nederlandse groothandel in bloemkwekerijproducten organiseerde zich voor het eerst in 1910. In dat jaar werd de Vereniging van Snijbloemen- en Plantenexporteurs opgericht. Vervolgens verenigde de binnenlandse groothandelaren zich in de Nederlandse

History

The Dutch floriculture product wholesale sector organised itself for the first time in 1910. In that year, the Association of Cut Flower and Plant Exporters (‘Vereniging van Snijbloemen- en Plantenexporteurs’) was established. Domestic wh

Informatie

Een aantal VGB documenten die voor iedereen opvraagbaar zijn: VGB Statuten VGB Huishoudelijk Reglement VGB Jaarverslag  2014 VGB visie op de sierteeltgroothandel 2010-2020 Dynamiek in perspectief! De dynamiek in de sector beïnvloe

Inkoopvoorwaarden

Steeds vaker heeft de groothandel behoefte aan het maken van waterdichte afspraken met leveranciers. De wensen en eisen van afnemers zorgen ervoor dat er meer voorwaarden moeten worden gesteld aan het te leveren product. Op verzoek van de leden

Inkoopvoorwaarden webshop

VGB leden hebben tot € 180,- voordeel omdat de inkoopvoorwaarden in het Nederlands, Engels, Duits en Spaans voor leden gratis beschikbaar zijn. Niet-leden kunnen de inkoopvoorwaarden via de webshop aanschaffen tegen een vergoeding van &e

Into Green

                                   Planten in huis, op kantoor, in de klas of in de zorg dragen actief bij aan onze gezondheid, ons welbevinden en

Jong Agri Netwerk (JAN)

Jong Agri Netwerk (JAN) is hét platform voor jonge managers en ondernemers uit de sierteeltsector, waar ze ideeën kunnen uitwisselen en een interessant netwerk vinden. JAN, de jong agrarisch netwerker, is altijd op zoek naar inspiratie

Jong Agri Netwerk (JAN)

Jong Agri Netwerk (JAN) is hét platform voor jonge managers en ondernemers uit de sierteeltsector, waar ze ideeën kunnen uitwisselen en een interessant netwerk vinden. JAN, de jong agrarisch netwerker, is altijd op zoek naar inspiratie

Kenniscafés

Actieve kennisdeling is essentieel voor de groothandel. Zo nu en dan een frisse blik van buiten vergemakkelijkt het handelsproces. Het doel van de VGB Kenniscafés is het overbrengen of uitwisselen van bestaande relevante kennis over branche ge

Keurmerken

De eisen die een retailer stelt aan producten gelden niet alleen voor voedingsmiddelen. De herkomst van bloemen en planten moet ook bekend en verantwoord zijn. Kies daarom voor een MPS-certificaat en u zult zien dat uw klant het waardeert. Mens en

Klant Inzicht, Keten Impact

Wie zijn de eindconsumenten? Hoe onderscheiden zij zich van elkaar? Hoe zullen hun behoeften en gedrag zich de komende 5 jaar ontwikkelen?   Veranderende consumentenbehoeften en (technologische) trends zullen de huidige sierteeltketen behoorli

Kortingsregelingen

De VGB biedt ook via haar commerciële dochter Vegekom haar leden financieel voordeel. Vegekom heeft met tal van leveranciers mantelovereenkomsten en collectieve kortingsregelingen afgesproken. Doordat zowel VGB leden, begunstigers als Plantum NL

Kwaliteit

Het VGB kwaliteitsbeleid is gericht op twee sporen: Het ontwikkelen van instrumenten om de productkwaliteit en kwaliteitszorg in de handel te verbeteren. Zo is de VGB nauw betrokken bij de verdere uitbouw van MPS Florimark Trade, de erkenningsreg

Landeneisen

De PD-PDP (plantenziektekundige Dienst – Digitale Proces Documentatie) geeft wekelijks een overzicht uit met de wijzigingen in de fytosanitaire eisen die landen buiten de EU stellen aan de te importeren bloemen en planten.  Gewijzi

Landenpakket

Landenpakket Het landenpakket bevat voor VGB leden de exportcijfers vanuit Nederland voor de Top-15 landen uitgesplitst naar snijbloemen en pot- en tuinplanten, op basis van Floridata cijfers en verrijkt met productgegevens op basis van de CBS gro

Landenrapporten

De consumptiewaarde van bloemen en planten in Europa groeit tot 2018 uiterst bescheiden en haalt ook dan nog niet overal het niveau van voor de economische recessie (2009). Dat blijkt uit onderzoek in tien landen naar de ontwikkelingen in de periode

Landenrapporten

De consumptiewaarde van bloemen en planten in Europa groeit tot 2018 uiterst bescheiden en haalt ook dan nog niet overal het niveau van voor de economische recessie (2009). Dat blijkt uit onderzoek in tien landen naar de ontwikkelingen in de periode

Landenrapport webshop

Het rapport geeft (cijfermatig) inzicht in de recente (2013) en toekomstige (2018) waarde van de consumptie van snijbloemen en potplanten in tien Europese landen en de positie van Nederland op deze markten. Het voordeel voor VGB leden loopt op tot &e

Leden

Commissionairs, cash-and-carry’s, exporteurs, importeurs, handelskwekers, lijnrijders kortom alle type groothandelaren in bloemen en planten, zowel klein, middel  als groot, zijn lid van de VGB.  

Leden voordeel

Het VGB lidmaatschap levert naast alle lobby activiteiten, fyto- en douane, CAO, kwaliteit en logistieke zaken heel veel marktkennis en financieel voordeel op. Voordeel oplopend tot wel € 13.000,- doordat voor VGB leden zowel de inkoop- en

Leveringsvoorwaarden

De VGB leveringsvoorwaarden zijn in december 2014 aangepast, gecontroleerd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Bij de totstandkoming van deze voorwaarden is nauw samengewerkt met juristen in binnen- en buitenland.   In de aangepaste Al

Leveringsvoorwaarden webshop

VGB leden hebben tot € 495,- voordeel omdat de Algemene Voorwaarden voor leden gratis beschikbaar zijn in het Nederlands, Duits, Engels, Frans, Hongaars, Italiaans, Pools, Roemeens, Russisch, Spaans en Tsjechisch. Niet-leden kunnen de leverin

Lidmaatschap

Commissionairs, cash-and-carry’s, exporteurs, importeurs, handelskwekers, lijnrijders kortom alle type groothandelaren in bloemen en planten, zowel klein, middel  als groot, zijn lid van de VGB. Een gouden speld of erelidmaatschap wordt

Lijnrijders

De Stuurgroep Lijnrijders Bedrijven (SLB) is een zelfstandige stuurgroep voor lijnrijdersbedrijven binnen de VGB. Doel Specifieke belangen van de lijnrijders daar waar mogelijk binnen en met de VGB goed behartigen. Samenwerking en kennisdeling tu

Lijnrijders deel 2

Het laatste lijnrijders nieuws Florimark Good Trade Practice (GTP) Lijnrijders De lijnrijder is dagelijks met zijn vrachtwagen op pad om bloemen en planten te verkopen aan bloemenwinkels in binnen- en buitenland. De retailer en detail

Lobby

VGB-bestuur en -directie zijn namens de groothandel in veel sectororganisaties actief om invloed uit te oefenen en de belangen van de VGB leden te behartigen.   

Logistiek

Logistiek en coördinatie is van toegevoegde waarde voor de handel. Bloemen- en plantenlogistiek, verpakking, belading, fustontwikkelingen en standaardisatie zijn onderwerpen die hen raken in de dagelijkse bedrijfsvoering.  Container Cent

Logo JAN

JAN nieuwsbrief januari 2016 Interesse? Neem dan contact op met Ivo van den Akker of telefoon 0297 380205 voor meer informatie, om deel te nemen aan een kennismakingsbijeenkomst of om direct lid te worden van JAN.   

Medewerkers

Met weinig mensen veel doen. Dat is de insteek van de VGB organisatie.     De VGB staf bestaat uit 6 medewerkers met 5,8 Fte inzet. Naast de inzet voor de VGB activiteiten zoals marktinformatie, lobby, fyto & douanezaken, CA

Meetlat Duurzaamheid

De afgelopen jaren deed de VGB, samen met haar leden, veel ervaring en kennis op in het op duurzame wijze vervoeren van duurzame producten. Een tool, waarmee de sierteeltsector op een objectieve manier haar prestaties op dit gebied in beeld kan breng

Mijneenloket

Risicobeheer of risicomanagement is een continue proces dat voor het bereiken van de bedrijfsdoelstelling risico's identificeert en beoordeelt. Risicomanagement maakt deel uit van goed ondernemerschap en is een belangrijk middel om de continu&ium

Netwerken

Samenwerking is cruciaal om als individu te floreren. Daarom faciliteert de VGB diverse samenwerkingsplatformen voor verschillende groothandelaren in bloemen en planten en andere beroepsgroepen in de sierteeltsector. 

Notificaties

Union Fleurs maakt maandelijks een update van de EU notificaties bloemen en planten. Gewijzigde UF Notificaties 2015  

Over de VGB

De veranderende omgeving vraagt van de VGB een duidelijke missie/strategie en een zuivere uitvoering daarvan. Het activiteitenplan vormt hiervoor de leidraad. Bestaande en nieuwe activiteiten worden voortdurend getoetst aan het collectieve leden

Over de VGB

De veranderende omgeving vraagt van de VGB een duidelijke missie/strategie en een zuivere uitvoering daarvan. Het activiteitenplan vormt hiervoor de leidraad. Bestaande en nieuwe activiteiten worden voortdurend getoetst aan het collectieve leden

Overige

Vegekom heeft naast de bekende regelingen voor  brandstof, telecommunicatie en vakbladen ook kortingsregelingen op het gebied van automatisering, Buma Stemra en Sena, Code 95, digitaal beeldmateriaal kantoorartikelen, koeriersdie

Participatie

Container Centralen Sinds 1989 is de VGB voor 50% mede-eigenaar van Container Centralen (CC). De Deense GASA BØG, één van Europa's grootste exporteurs van bloemen en planten, is eigenaar van de andere 50%. Container Centr

Pensioenfonds

Op de website van de Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten staat nieuws en informatie over de pensioenregeling bij Bpf GBP. Informatie die voor u als werkgever van belang is maar ook voor uw (oud-)medewerkers.

Pluspakket

Pluspakket Het pluspakket is maatwerk en wordt alleen in opdracht van en voor leden gemaakt. Het is een uitbreiding op de Top-15 landeninformatie met een exclusieve lange termijn trendlijn en een korte en lange termijn voorspelling. De korte

Promotie

De VGB verleent handelsondersteuning op: het begeleiden van handelsdelegaties het ontvangen van handelsdelegaties het organiseren van handelsmisssies en Holland Promotie Events het organiseren van Europese beursdeelname Activiteiten

Rapporten consumentenonderzoek bloemen en planten

De rapporten consumentenonderzoek bloemen en planten (Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Rusland) en het consumentenonderzoek tuinplanten (Nederland, Duitsland, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk) zijn voor VGB leden beschikbaar te

Rapporten consumentenonderzoek bloemen en planten

De rapporten consumentenonderzoek bloemen en planten (Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Rusland) en het consumentenonderzoek tuinplanten (Nederland, Duitsland, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk) zijn voor VGB leden beschikbaar te

Rapporten consumentenonderzoek bloemen en planten

De rapporten consumentenonderzoek bloemen en planten (Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Rusland) en het consumentenonderzoek tuinplanten (Nederland, Duitsland, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk) zijn voor VGB leden beschikbaar te

Rapporten consumentenonderzoek bloemen en planten

De rapporten consumentenonderzoek bloemen en planten (Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Rusland) en het consumentenonderzoek tuinplanten (Nederland, Duitsland, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk) zijn voor VGB leden beschikbaar te

Rekenmodellen

De VGB werkt aan een update van de rekenmodellen die de tarieven per veilinglocatie in kaart brengen.  Rekenmodellen waarmee de leden hun eigen specifieke situatie in kunnen voeren en gelijk kunnen zien wat een tariefsverand

RI&E

De VGB heeft samen met de vakbonden een Risico Inventarisatie & Evaluatie checklist (RI&E) ontwikkeld voor de groothandel bloemen en planten.  Digitaal RI&E-instrument De RI&E kunt u via internet invullen. Na regist

SPIL

In 2014 startte de VGB, in samenwerking met Container Centralen en FloraHolland, het SPIL project. SPIL staat voor “Sierteelt Platform Innovatie Logistieke middelen”. Het doel is innovatieve ideeën vanuit de keten aan te jagen om met

Staff

Achieving a lot, with a small staff. That is the approach of the VGB organisation.   The VGB staff consists of 6 employees (5.8 fte). Alongside the commitment to the VGB activities market information, lobbying, phyto(sanitary) &

Tankpas

De BP Plus Tankpas van Vegekom voor scherpe controle op uw transportkosten Via de Vegekom-kortingsregeling kunt u in het bezit komen van de BP Plus Tankpas. Hierdoor kunt u aanzienlijk besparen. Niet alleen op brandstofkosten maar

Telecom anno 2015

Alles verandert ook telefonie. De duidelijk structuur van een onderverdeling in vaste en mobiele telefonie is verdwenen. Computers, vaste en mobiele telefonie, internet, CRM-systemen, back-up oplossingen: kortom alles op het gebied van communicatie g

Tol

Met de BP Plus Tankpas kunt u meer dan alleen brandstof betalen. U kunt de pas ook gebruiken als betaalmiddel voor tol- en wegendiensten zoals tol op Europese wegen, bruggen en tunnels. Alle kosten zijn eenvoudig terug te vinden op uw BP factuur.

Vacatures

VGB leden hebben de mogelijkheid om gratis hun vacatures te vermelden. Stuur de informatie naar info@vgb.nl. Voor meer informatie over vacatures binnen de sector:  

Vakbladen

Kortingen op het abonnementstarief van vakbladen die oplopen tot 55%! Alleen voor VGB leden en begunstigers en alleen als het abonnement via Vegekom afgesloten is. Wilt u een nieuw abonnement afsluiten? Stuur dan een e-mail naar Vegekom. Heeft u

Vegekom

Profiteer maximaal De VGB biedt via haar commerciële dochter Vegekom leden en begunstigers financieel voordeel. Met tal van leveranciers zijn mantelovereenkomsten en collectieve kortingsregelingen afgesproken. Doordat zowel de leden als begun

Verzekeringen

Niet alleen de basiszorg maar ook verzuim, present, verzuimsteunpunt RAG, eigenrisicodragerschap, WIA en personeelsvoorzieningen zijn opgenomen in het verzekeringspakket dat Vegekom aanbiedt met De Amersfoortse, Zilveren Kruis Achmea en Zorg en

Waarom de VGB

Waarom de VGB? De VGB als krachtig collectief meer kan doen dan individuele ondernemers zelf. De VGB die collectieve belangen behartigt. De VGB in ondernemerschap en marktwerking gelooft.   Wat is de VGB? Collectief belang

Webshop

Het VGB lidmaatschap levert naast alle lobby activiteiten, fyto- en douane, CAO, kwaliteit en logistieke zaken heel veel marktkennis en financieel voordeel op. Voordeel oplopend tot wel € 13.000,- doordat voor VGB leden zowel de inkoop- en

Webshop

Het VGB lidmaatschap levert naast alle lobby activiteiten, fyto- en douane, CAO, kwaliteit en logistieke zaken heel veel marktkennis en financieel voordeel op. Voordeel oplopend tot wel € 13.000,- doordat voor VGB leden zowel de inkoop- en

Webshop

Het VGB lidmaatschap levert naast alle lobby activiteiten, fyto- en douane, CAO, kwaliteit en logistieke zaken heel veel marktkennis en financieel voordeel op. Voordeel oplopend tot wel € 13.000,- doordat voor VGB leden zowel de inkoop- en

Webshop

Het VGB lidmaatschap levert naast alle lobby activiteiten, fyto- en douane, CAO, kwaliteit en logistieke zaken heel veel marktkennis en financieel voordeel op. Voordeel oplopend tot wel € 13.000,- doordat voor VGB leden zowel de inkoop- en

Werkzoekend

De in Ecuador geboren Diego Padron zoekt een baan als accountmanager. Hij spreekt vloeiend Engels, Spaans en Italiaans en zijn Nederlands en Frans is redelijk. CV van Diego Padron  

Why the VGB?

Why the VGB? Because the VGB, as a powerful collective, is capable of more than individual entrepreneurs are by themselves Because the VGB promotes the collective interests Because the VGB believes in entrepreneurship and market forces &nb

Marketing workshop: Kijk eens in de spiegel

Wat doe je goed en wat niet? Wat zijn de sterke en wat de zwakke punten van jouw bedrijf? Wat kan je doen om daar verbetering in aan te brengen? Hoe speel je in op de veranderingen om je heen die invloed hebben op jouw bedrijf? Hoe goed ken je jouw klant? Wat kan je voor jouw klant extra doen zodat je nog meer toegevoegde biedt? Vragen die ook bij de lijnrijder spelen. De SLB heeft daarom het initiatief genomen tot het organiseren van de interactieve kennismakingsworkshop waarin praktische marketingzaken aan de orde komen, die voor een lijnrijder of kleine exporteur handig zijn. De workshop wordt herhaald op zaterdagochtend 20 februari a.s. Schrijf je in via info@vgb.nl. Kosten voor leden € 75,- excl BTW per persoon en voor niet-leden € 150,- excl. BTW per persoon.

(F)LoRa netwerk

Kent u LoRa al? De energiezuinige netwerktechnologie Low Power Wide Area Networks (Long Range). Deze nieuwe techniek koppelt netwerken aan elkaar via een zender en een ontvanger (gateways). Per zendmast ligt het bereik tussen de 2,5 en 15 km. LoRa wordt alleen gebruikt voor die apparatuur waarvoor geen constante internet verbinding nodig is. Het voordeel van LoRa is dat het door containers heen te ontvangen is, een veel langere batterijduur heeft en daardoor uitermate geschikt om voor Internet of Things toepassingen te gebruiken.

Mogelijk grote boetes door foute BTW-verrekening in EU

Bloemen- en plantenexporteurs lopen risico’s op grote boetes als de BTW bij buitenlandse afnemers verkeerd wordt verrekend. Dat kan door onwetendheid komen of door verkeerde informatie. En het kan ook oneerlijke concurrentie veroorzaken. Lees het hele VGB artikel in de Bloemenkrant van 26 januari 2016.

Ons eigen Davos

Het prestigieuze World Economic Forum in Davos is weer voorbij. De machtigste internationale vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheid, wetenschap en maatschappelijke organisaties komen daar jaarlijks bijeen om wereldvraagstukken te bespreken. Ook de "young global leaders" en succesvolle start-up ondernemers geven acte de présence. Dit jaar was het thema de komst van "de vierde industriële revolutie". Wij kunnen een reeks van technologische innovaties tegemoet zien, gericht op robots, quantum computers, synthetische biologie, nanotechnologie, geavanceerde hersentechnologie, nieuwe energiebronnen, nieuwe materialen etc..

Nieuwsbrief Xylella

Sinds 2013 kampt ‘de hak’ van Italië al met een uitbraak van Xylella fastidiosa met name in olijfbomen. Vervolgens zijn er uitbraken op Corsica en in het vaste land van Frankrijk geconstateerd. Op 17 december 2015 kondigde de Europese Commissie verscherpte noodmaatregelen af. Hier leest u welke consequenties deze maatregelen voor u kunnen hebben. (bron: NAK Tuinbouw)

Goede voornemens

Ja, die heeft u vast ook gemaakt, dat was…. eh.. 1 januari. Alweer even geleden maar ik weet ze nog. Meer sporten, zeker 4x in de week. Of was het minimaal 2x met tenminste 1 lange wandeling? Veel naar buiten en niet teveel drinken, alleen in het weekend. De vraag is alleen wanneer begint het weekend exact? Is dat donderdag of vrijdagavond? Het eindigt in ieder geval op maandagochtend, that’s for sure. Bij ons in Amstelveen zijn veel sportscholen die gelukkig allemaal lonkende reclame maken: Basic Fit, populair onder de Poolse medewerkers, Fit for Free, vooral scholieren en calculerende alleenstaanden, Healthcity, voor de meer welvarende die gezien willen – en mogen – worden en tot slot Amstelhof of Healthcity Premium voor de Amstelveense en Aalsmeerse elite.

Staatssecretaris van Dam opent Holland Paviljoen

Staatssecretaris de heer van Dam en de Duitse Minister van Landbouw de heer Schmidt hebben vanochtend de Nederlandse stand geopend op de beurs Internationale Grüne Woche, die wordt gehouden van 15 tot en met 24 januari 2016 in Berlijn, DE. Naast kaas en haring namen zij ieder een prachtige bos bloemen in ontvangst waarmee aandacht werd gevraagd voor de Nederlandse sierteelt, die vertegenwoordigd is in de Urban Oasis van NL GreenLabel.

Exportomzet bloemen en planten overtreft met € 5,6 miljard recordverwachting

De exportwaarde van bloemen en planten vanuit Nederland is met € 5,6 miljard iets hoger uitgekomen dan het verwachte record. Dit blijkt uit de exportstatistieken die de VGB bekend maakt. Effecten van valutaschommelingen zijn fors, bloemen deden het in 2015 structureel beter dan planten en de verschillen per afzetland zijn groot. ”Die effecten houden aan. Groothandelaren spelen daar marktgericht, flexibel en efficiënt op in”, stelt de VGB vast.

Grotere concurrentie in groeimarkt Engeland

Engeland was in 2015 de grootste groeimarkt voor bloemen en planten vanuit Nederland. De concurrentie neemt hier toe melden exporteurs die gezamenlijk een groei van 15% realiseerden (+108 miljoen tot 920 miljoen).

Invoerdatum verplichting plantenpaspoort i.v.m. Xylella 31 maart 2016

De invoerdatum voor het verplicht gebruik van een plantenpaspoort voor ca. 30 plantensoorten is uitgesteld tot 31 maart 2016. Als gevolg van uitbraken van de bacterieziekte Xylella fastidiosa heeft de Europese Commissie voor circa 30 plantensoorten het gebruik van een plantenpaspoort binnen de EU verplicht gesteld.

De hippe bloemist

Deze week is voor de 60e keer de Horecava. Uiteraard was er rond de opening veel media aandacht voor de Nederlandse horeca. Volgens het CBS gaat het restaurants en hotels weer voor de wind, zoals voor de crisis. Het zwarte schaap in de horeca familie, het café, krijgt nog steeds harde klappen. Volgens Martijn de Bruin, onderzoeker bij horecawatcher Datlinq drinken mensen overdag niet meer hun kop koffie in het ouderwetse café maar wel in de hippere concepten als Starbucks, Coffee Company en Bagels & Beans. ’s Avonds wordt de voorkeur gegeven aan een cocktailbar in plaats van een ouderwets bruin café. Het aanbod traditionele cafés is te groot, de prijzen de afgelopen jaren flink gestegen en de klant is vooral de oudere consument. Ziet u overeenkomst?

Marketing workshop: Kijk eens in de spiegel

Wat doe je goed en wat niet? Wat zijn de sterke en wat de zwakke punten van jouw bedrijf? Wat kan je doen om daar verbetering in aan te brengen? Hoe speel je in op de veranderingen om je heen die invloed hebben op jouw bedrijf? Hoe goed ken je jouw klant? Wat kan je voor jouw klant extra doen zodat je nog meer toegevoegde biedt?

Buildin’Green

Levend groen vergroot de waarde van gebouwen, steeds meer onderzoek wijst dit uit. Gebouwen worden gezonder, plezieriger, natuurlijker en waardevoller. Toch blijkt in de praktijk dat groen in de uitvoeringsfase vaak als eerste wordt geschrapt. Dit kan alleen veranderen als groen al in het ontwerp meegenomen wordt. Hoe krijg je alle, van het begin tot het eind bij het bouwproces, betrokkenen hiervoor geïnspireerd? Dat doet Into Green door ze op 21 januari a.s. elkaar te laten ontmoeten en te inspireren.

Nederlandse bloemen en planten in Urban Oasis op Grüne Woche 2016

De 81ste editie van de Internationale Grüne Woche vindt van 15 tot en met 24 januari 2016 in Berlijn plaats. ‘s Werelds grootste beurs voor landbouw, tuinbouw en voedsel met ruim 450.000 bezoekers. In het Holland Paviljoen, in hal 18, krijgt de beursbezoeker een andere kijk op Nederland door het innovatieve Ecodome, een uitstekend platform voor de promotie van bloemen en planten.

De dagverse cadeaumarkt

Uniek en eigenzinnig dat is de sierteeltsector. Uniek doordat het een combinatie is van twee unieke karakteristieken: de dagverse cadeaumarkt. Onvergelijkbaar met enig andere sector terwijl veel sectoren van zichzelf denken dat zij uniek zijn. Uniek wil niet zeggen onkwetsbaar. Zaterdag was in het NRC de economie katern gewijd aan hetzelfde thema als het seminar dat VGB en MPS afgelopen november organiseerden. Oftewel, hoe te reageren op “disruptive” ontwikkelingen. Simpel gezegd, hoe reageer je op ontwikkelingen die je niet ziet aankomen, maar je wel volledig van de kaart brengen (of zelfs vegen).

Wijziging Facturering Handelsregeling Rijnsburg

Eind 2015 heeft FloraHolland een oud facturatiesysteem uitgezet. Dit heeft gevolgen voor de facturatie van de Handelsregeling en overgegeven/overgenomen handel vanuit Rijnsburg. Vanaf 1 januari 2016 kan de locatie Rijnsburg geen Handelsregeling transacties meer verwerken. U kunt wel uw aankopen via Naaldwijk afrekenen. Hiervoor is een kleine aanpassing nodig.

Deugt het of deugt het niet?

Er gebeurde veel verleden week. In de 2e Kamer was het spannend. De motie van afkeuring over het gevoerde beleid van het OM, inzake de schikking met een drugsbaron 15 jaar geleden, behaalde geen meerderheid. De twijfel bleef: deugt het verhaal of deugt het niet. Het FD berichtte over de malaise in de glasgroentesector, 60% van de tuinders staan onder water. Genoemde oorzaken: internationale concurrentie, Rusland boycot, GMO, en gebrekkige samenwerking. Een coalitie van telersverenigingen, overheden, logistieke partijen en de Rabobank moet de verzwakte glastuinbouw gaan redden. Maar van 2005 tot en met 2013 groeide het glasgroente areaal met ruim 10%, terwijl de Europese consumptie nauwelijks of niet steeg. In 2014 daalde het areaal en 2015 was een goed jaar voor de groenteteelt. Marktwerking? Deugt het verhaal of deugt het niet.

Aanbod Markeren middels Scannen Rijnsburg

Medio november jl. heeft uw handscanner een software update gehad, waardoor u met dezelfde scanner op drie locaties het aanbod kunt markeren. Vanaf 7 januari 2016 kunt u ook het volledige aanbod van locatie Rijnsburg markeren, waarbij de aanvoerbrieven aan de stapelwagens bevestigd blijven. Sinds 17 december kunt u al oefenen op klok 7 bij producten die op de begane grond staan opgesteld (koelcel 6A en 6B)

Leent u wel eens personeel uit tegen betaling?

Het gebeurt bijna iedere lijnrijder wel eens dat hij even een chauffeur of medewerker aan een ander “uitleent”. Maar bent u zich ook bewust dat dit dan geregistreerd moet staan bij de Kamer van Koophandel in het kader van de Wet Waadi? Doet u dit niet dan kan bij controle een enorme boete het gevolg zijn.

Fijne Feestdagen

Het VGB team wenst u zowel prive als zakelijk een gezond, mooi en uitdagend 2016.

Nieuwe verkeersborden

Op 1 januari 2016 komen er veertien nieuwe verkeersborden bij. Ze komen te staan bij uitwijkplaatsen bij smalle en versmalde wegen en rijbanen of rijstroken voor doelgroepen. Er komt ook een nieuw bord voor busbanen waarvan ook vrachtauto’s gebruik mogen maken.

Exportgroei bloemen en planten 2015 met ruim 3% naar recordomzet € 5,5 miljard

Tot en met november is de exportwaarde van bloemen en planten uit Nederland met iets meer dan 3% gestegen tot € 5,1 miljard. De vooruitzichten voor een goede slotmaand zijn dit jaar gunstig, waardoor mogelijk een omzetrecord van € 5,5 miljard wordt gevestigd. ”Dat is geen doelstelling, wel een mooi resultaat”, stelt de VGB, die de exportstatistieken bekend maakt. Met een exportplus van 6% lag de omzet in de maand november twee keer zo hoog als het gemiddelde

Wat kost een mailtje?

Vorige week kreeg ik de vraag ‘Weet je wel wat een mailtje versturen kost? En hoeveel het kost als je voor het gemak op de knop ‘allen beantwoorden’ drukt?’ Even voor de duidelijkheid het ging over de milieu impact van een mail versturen, oftewel de digitale CO2 uitstoot. Geen idee, wat nu precies de aanleiding van de vraag was maar het zette mij wel aan het denken. Een beetje speuren op internet leert dat elk mailtje, hoe klein ook, minimaal 4 gram CO2 aan de atmosfeer toevoegt.

Zo de ouden zongen .....

Piepen de jongen? In Nederland hebben wij veel spreekwoorden en nog veel meer tegeltjeswijsheden. Wat is uw ervaring? Kinderen gaan het huis uit en doen dan andere dingen. Samenwonen, een mix van verschillende invloeden, eigen inbreng en compromissen. Is dat raar of ongewenst? Of is er niets veranderd? Want wij deden het ook anders dan onze ouders. Wat heeft dat met bloemen en planten te maken?

GROOT Handelskrant

Importmodule op Mijn VGB, Help mee Hubways tot een succes te maken en Check je Spilplatform. Je leest het op de VGB pagina, de GROOT Handelskrant, in de Bloemenkrant van 8 december.

Plaatnummer uit de klok - UITGESTELD

Ter informatie: In verband met de veilonderbreking van vanmorgen (vrijdag 4 december) is voorlopig de overgang op plaatnummer uit de klok in Rijnsburg uitgesteld. Zodra er meer bekend is over de oorzaak van de storing wordt door FloraHolland een nieuwe planning gemaakt en krijgt u opnieuw bericht.

Van Zoutkamp tot Zoutelande

Kennen wij ons achterland? Bijvoorbeeld, waar ligt Zoutkamp? Dat is makkelijk, dat ligt ergens in het hoge noorden tussen de moerassen van het Nationaal park Lauwersmeer en de golvende klei van de Groningse terpdorpen, Ulrum, Warfhuizen en Aduard. Grote oude boerderijen, in een trots en leeg land. Daar was ik op familiebezoek. En Zoutelande? Dat ligt in het uiterste Zuidwesten van Nederland, bij Westkapelle. Hoge indrukwekkende duinen, pietepeuterige huisjes en kerkjes, achter een hoge duindijk, beschermd tegen de woeste zee. Van Noord naar Zuid zie je de strijd tegen het water, de dijken, kwelders en landaanwinning in het Noorden. In het Zuidwesten, van meer recente datum, bruggen, sluizen, de Brouwersdam en Neeltje Jans.

Aanbod markeren door scannen

Aanbod markeren in Naaldwijk is gerealiseerd per half november. In Rijnsburg wordt realisatie voorzien in een 1e stap in december met 1 klok en in de 1e week januari 2016 met de overige klokken. De Casio scanner wordt hiervoor voorzien van nieuwe software. Deze update vindt op afstand plaats.

Wijzigingen betalingszekerheid

Aankopen via FloraHolland worden direct en onherroepelijk afgerekend. Dat gebeurt door een Sepa Direct Debit incasso gecombineerd met een Non Storno Verklaring. De crisis en problemen met de Europese banken hebben geleid tot een aangescherpte wet- en regelgeving en wijzigingen in het Europese betalingsverkeer, deze wijzigingen zijn geformuleerd in ‘Basel III’.

Wijziging Facturering Handelsregeling Rijnsburg

Eind 2015 gaat FloraHolland een oud facturatiesysteem uitzetten. Dit heeft gevolgen voor de facturatie van de Handelsregeling vanuit Rijnsburg. Vanaf 2016 kan de locatie Rijnsburg geen Handelsregeling transacties meer verwerken. U kunt wel uw aankopen voortaan via Naaldwijk afrekenen. Hiervoor is een kleine aanpassing nodig.

A9 richting Amersfoort/Almere afgesloten

Van vrijdag 27 november 22.00 uur tot maandag 30 november 05.00 uur is de A9 afgesloten richting Amersfoort/Almere, tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen. Houd rekening met 10 minuten extra reistijd. We slopen vijf viaducten van de A9 en we maken de tijdelijke rijstroken op de snelweg af. Bron: Rijkswaterstaat

Frankliniella occidentalis Q voor Belarus

De NVWA heeft vanuit Belarus notificaties ontvangen van partijen potplanten, snijbloemen en bladgroenten besmet met Frankliniella occidentalis. Deze laatste blijkt al lange tijd op de Q-lijst van Belarus te staan. Dit betekent dat met ingang van 25 november 2015 de landeneis voor Belarus is aangepast en de keuringsdiensten partijen die voor export worden aangeboden op Frankliniella occidentalis gaan afkeuren.

Make love, no war!

Tijdens een bezoek aan de botanische tuin van de Technisch Universiteit Delft blijkt dat de natuur leermeester is voor veel technologische inventies. Dat bloemen en planten via onze 12 zintuigen een positieve invloed hebben op ons denken, voelen en doen is inmiddels wetenschappelijk voldoende aangetoond. Bloemen en planten houden van mensen! Maar aangrijpend zijn de beelden van kinderen, die met kaarsjes, briefjes en bloemen, wellicht nauwelijks beseffend in wat voor een wereld zij leven, betrokken worden bij ons gemeenschappelijk medeleven met onschuldige slachtoffers van geweld en terrorisme.

Crowdfunding, het is leuk en het loont!

In onze sector kan het ook! Geld bij elkaar halen voor een project zonder financiële intermediairs. Oftewel via Crowdfunding. Een alternatieve wijze voor projectfinanciering door investeerders en ondernemers direct met elkaar in contact te brengen. Het bedrag dat wereldwijd via Crowdfunding wordt opgehaald wordt elk jaar meer dan verdubbeld. In 2015 gaat dit bedrag zelfs al ruim over de $30 miljard. Vooral in Noord Amerika is Crowdfunding populair, Azië en dan vooral de Chinese markt groeit echter enorm en ook in Europa neemt de belangstelling sterk toe.

Exportgroei bloemen en planten blijft op 3% dankzij spreiding afzetlanden

De stijging van de exportwaarde van bloemen en planten uit Nederland met 3% tot € 4,7 miljard is voor een groot deel te danken aan de spreiding over veel afzetlanden. Dat blijkt uit onze exportstatistieken. In oktober klom de exportwaarde licht. De snijbloemen doen het dit jaar met een plus van 6% structureel beter dan de planten, waarvan de exportwaarde 3% achterblijft.

SLB bijeenkomst Porta Nova

Porta Nova is ’s werelds grootste rozenkwekerij, dat weet iedere lijnrijder. Het is een innovatief bedrijf dat streeft naar absolute topkwaliteit voor de 30 miljoen Red Naomi Rozen die jaarlijks worden gekweekt. Zaterdag 28 november a.s. krijgen de lijnrijders de kans een rondleiding in één van de meeste inspirerende kwekerijen van Nederland te krijgen. Dat kan je toch niet aan je voorbij laten gaan. Hoe kijkt Porta Nova naar samenwerken in de keten? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de komende 5 jaar? Welke inspanningen nodig zijn om jaarlijks 10 miljoen mensen blij te maken met zo’n prachtige product? Daarover gaat de SLB in gesprek met commercieel directeur Stefan van Vuuren. Ben je geen SLB lid maar wil je er wel bij zijn? Stuur dan een berichtje naar info@vgb.nl.

Lijnrijders Special

Wat leeft bij de lijnrijders, wat vinden zij belangrijk en welke mogelijkheden zijn er? Lees het in de Lijnrijders Special de bijlage bij de Bloemenkrant van 10 november 2015.

Allemaal Chinezen

Een reis naar China, doet verwonderen. Zeker de eerste keer. Ja, er zijn veel Chinezen. Heel veel maar ook heel veel verschillende Chinezen. Los van de bekende demografische verschillen zijn er de verschillende leeftijdscategorieën, culturele verschillen en verschillen in rijkdom of armoe. Mijn ervaring is zeer beperkt, een paar dagen Shanghai, het powerhouse van China. Daar gebeurt het. Je voelt het, je ziet het, je hoort het en je ruikt het. Mijn focus lag op de Chinees (beter de Shanghai’er) als consument. Wie is dat en hoe ligt de consumptie. Samen met de Nederlandse consul-generaal ben ik op vele plekken geweest waar consumenten lopen.

Deelnemers uit alle schakels van de keten

Het realiseren van duurzaamheid en maximale transparantie is een verantwoordelijkheid van de gehele keten. Dit is de belangrijkste conclusie van het seminar ’Shaping the Future of Floriculture’, dat op maandag 9 november plaatsvond op de S.S. Rotterdam. Het door Union Fleurs, VGB en MPS georganiseerde seminar mocht zich met een kleine 300 deelnemers in een ruime belangstelling verheugen.

Training verkopers ‘groene gezondheid’ nodig

Dat planten niet alleen mooi zijn, maar ook voor een gezonde omgeving zorgen, moeten bloemisten en groothandelaren aan hun klanten vertellen. Om hen (en hun personeel) daarin te trainen, werden tijdens de Aalsmeer Trade Fair workshops over verkopen van meer groen gehouden door Into Green.

Japanse bloemschikwedstrijd slaat aan in Nederland

De uit Japan afkomstige wedstrijden tussen bloemdesigners lijken in Nederland aan te slaan. Dat bleek uit het enthousiasme van het publiek dat massaal naar de eerste edities in Nederland van de zogenoemde Hana Ike Battle kwam. Die werden donderdag 5 november gehouden tijdens de FloraHolland Trade Fair en op de International Flower Trade Fair (IFTF) in Vijfhuizen. En vrijdag bij exporteur Hilverda De Boer en het Boerma Instituut voor opleidingen bloemschikken.

Alibaba

Heb jij dat ook wel eens? Dat je jouw beste klanten, met de hoogste omzet en trouwe betalers, minder aandacht geeft dan zo’n nieuwe ‘snelle’ Italiaan, een dikke ‘rijke’ Rus of zelfs een vage ver-weg Chinees. Rond de beursweek geldt ook weer: wat je ver haalt of brengt voelt lekker. Die enorme export potenties van lonkende verten… een miljarden markt. Alibaba, Taobao, AliExpress het is pure magie!

Shaping the Future of Floriculture

Op 9 november a.s. komt de internationale bloemen- en plantenwereld in Rotterdam bijeen om te praten over de toekomst van de sector. Een antwoord wordt gezocht op de twee vragen: wat als er nu plotseling een innovatie komt die de gehele sector compleet op zijn kop zet? En wat heeft dit voor gevolg voor duurzaamheid? Het seminar is een initiatief van Union Fleurs, VGB en MPS.

Deadline Code 95

Volgend jaar moeten beroepschauffeurs verplicht Code 95 op hun rijbewijs hebben staan. Wanneer ze dat niet hebben en worden aangehouden, volgt een boete van 800 euro. ‘Bovendien zijn chauffeurs dan niet gedekt door de verzekering’, zegt Ruben Willems van EVO in De Telegraaf. ‘Bij een ongeval kan het dus een financieel drama worden.’ EVO zet daarom de vijf meest gestelde vragen over Code 95 op een rij.

Phalaenopsis tot aan de deur

"Het brede en prachtige assortiment Phalaenopsis is een van de trends waar wij regelmatig de show mee stelen", zegt Cees van Egmond, van Van Egmond Bloemen. Lees het hele interview in de Bloemenkrant van 27 oktober 2015.

Pre-registratie voor Belgische tol

In 2016 voert België een systeem voor kilometerheffing in onder de naam Viapass. Vrachtauto’s van meer dan 3,5 ton maximaal toegelaten massa moeten dan via een On-Board Unit (OBU) per gereden kilometer betalen voor het gebruik van wegen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Bent u klant van BP dan kunt u zich nu al registreren voor deze tolheffing, zodat u en uw chauffeurs straks zonder problemen door België kunnen blijven rijden.

VGB mee met handelsmissie naar China

Robert Roodenburg, directeur VGB, is mee met de handelsmissie naar China om de belangen van de groothandelaren in bloemen en planten te behartigen.

De Hana Ike Battle komt naar Nederland

Holland Web en de VGB organiseren voor het eerst een Hana Ike Battle tijdens de Trade Fair en IFTF op donderdag 5 en vrijdag 6 november. In de Hana Ike Battle, overgewaaid uit Japan, vermaakt een groep arrangeurs het publiek met de meest verrassende bloemcreaties.

Workshop ’Verkoop meer groen’

Welke argumenten gebruikt u als u bloemen en planten verkoopt? Vertelt u uw klanten dat ze meer doen dan mooi zijn? Geeft u aan dat planten de lucht zuiveren, dat mensen zich prettiger voelen in een groene omgeving, dat prestaties daardoor verbeteren? Alleen daarom al zouden planten in huis, school, ziekenhuis of kantoor niet mogen ontbreken en toch doen ze dat vaak wel. Hoe breng je dus de noodzaak van groen over op een klant, hoe overtuig je ze van de toegevoegde waarde? Oftewel hoe verkoop je groen. Donderdag 5 november a.s. wordt de workshop viermaal gehouden.

What’s in a name?

Een naam is handig! Al is het maar dat je met één woord kunt aangeven over wie of wat je het hebt. Ik las laatst een stukje over wat er gebeurt als mensen geen naam hebben, zoals ooit het geval was. Dan heb je het niet meer over Jan of Piet maar over ‘die lange man met dat rode haar van een paar straten verderop’. Niet handig dus. Maar hoe verzin je een goede naam voor een activiteit die zowel de lading dekt als door het publiek op de juiste wijze wordt geïnterpreteerd? Heel lastig, zeker als deze naam ook internationaal de juiste toon moet raken.

Sierteelt bovengemiddeld turbulent

Afgemeten aan dynamiek, complexiteit en onvoorspelbaarheid is de sierteeltsector bovengemiddeld turbulent. De vele visierapporten van de laatste jaren misten helaas ontwikkelingen als de fusie van FloraHolland, de financiële crisis, de geopolitieke spanningen en de disruptieve effecten van de IT ontwikkelingen op business modellen en de hernieuwde toetreding van internationale private equity partners.

Stabiele stijging exportomzet bloemen en planten op plus 3% tot € 4,3 miljard

De stijging van de exportwaarde van bloemen en planten uit Nederland schommelt al enkele maanden rond 3%. Daarmee komt de exportomzet tot en met september uit op € 4,3 miljard. Snijbloemen doen het dit jaar structureel beter met een plus van 6%, terwijl de exportwaarde van pot- en tuinplanten stokt op een achterstand van 3%.

VGB wil intensiever samenwerken met veiling

AALSMEER – De VGB wil de samenwerking met telers en veilingorganisatie FloraHolland intensiveren. Dat bleek tijdens de donderdag (15 oktober) gehouden ledenvergadering.

VGB onderscheidt Van Zijverden en Knipscheer

ALSMEER – De aftredende bestuursleden Henk Knipscheer en Marco van Zijverden van de brancheorganisatie voor de groothandel in bloemen en planten VGB kregen tijdens de donderdag gehouden ledenvergadering een onderscheiding. Topman van de Dutch Flower Group (DFG) Van Zijverden, die tweemaal de maximale termijn van negen jaar bestuurslid is geweest, werd benoemd tot erelid. Knipscheer kreeg de gouden speld van de vereniging.

Tinten zijn favoriet bij Duitse bloemist

Wekelijks rijdt Jason Walters van Jason Walters Bloemenexport met collega Johan Heemskerk twee keer naar Noord Duitsland met een wagen vol met de mooiste planten en bloemen.

Level Playing Field

Een veel gebruikt begrip als het om marktwerking gaat. Voor degenen die naar de Expo in Milaan zijn geweest is het duidelijk dat er voor Nederland geen sprake is van een level playing field. De Nederlandse inzending is gelijk aan een woonwagenkamp in een villawijk. Een viertal snackwagens met poffertjes, patat, gehaktballen en worstenbroodjes. Het Nederlandse antwoord op het Expo thema: Feeding the Planet!

Nieuwsbrief voorkomen van fraude en oplichting

Het aantal cyberslachtoffers onder ondernemers is groter dan menigeen denkt. Cybercrime is net een schot hagel dat iedereen kan raken. Uit onderzoek van MKB Nederland blijkt dat ieder jaar zeker een kwart van de MKB bedrijven slachtoffer wordt van internetcriminelen. De schade die daarbij opgelopen wordt varieert van tijdverlies, financiële schade tot imago-/reputatieschade.

Korting op Buma-Stemra en Sena voor 1 november a.s. regelen

Elk bedrijf dat openbare muziek draait moet Buma-Stemra en SENA-rechten afdragen. Buma-Stemra is het auteursrecht voor de muziek- en tekstschrijvers. SENA-rechten zijn voor de uitvoerders van de muziek. VGB leden kunnen gebruik maken van de collectieve regeling die het NVG met Buma-Stemra en Sena afgesloten heeft. Wanneer er nog geen gebruik gemaakt wordt van deze regeling kan dit nog tot 1 november a.s. geregeld worden om in 2016 korting te ontvangen.

Milieufreaks?

Het Volkswagen concern krijgt rake klappen. De beurswaarde daalde met € 16 miljard! Meer dan honderd duizend nieuwe auto’s worden teruggehaald voor het verwijderen van een stukje software. Bestuursvoorzitter Winterkorn gaat er uit en nog vele zullen volgen… Zeker weer die milieufreaks die het concern zwart gemaakt hebben? Uh …. nou nee, eigenlijk was het gewoon een lullig stukje Amerikaanse wetgeving; de Clean Air Act. De diesels van Volkswagen zijn zo’n beetje de zuinigste in Amerika. Je moet alleen wel eerlijk vertellen hoeveel CO2 en NO-2 uitgestoten wordt met jouw V8 4 liter motor. Lieg je daarover dan krijg je in Amerika hoge boetes, tot zo’n € 33.000 per verkochte auto.

Clarence Seedorf doopt roos met zijn naam

MILAAN – Voormalig topvoetballer Clarence Seedorf, die onder meer bij AC Milan speelde en korte tijd trainer van die club was, doopte zaterdagavond een naar hem genoemde nieuwe roos. Dat gebeurde in de ‘kas’ van het Holland paviljoen op de in Milaan gehouden World Expo. Daarmee werd ook de week van de grootouders, de Festa dei Nonni, afgesloten.

Kruidenplantjes

De meeste tuincentra of supermarkten hebben Basilicum, Peterselie en Bieslook wel in de verkoop. Kruiden speciaal voor gebruik in de keuken, bedoeld om er regelmatig van te kunnen oogsten. Maar hoe houd je ze goed? Ik dacht dat ik een van de weinigen was met dit probleem. Uit het Duitse groenprogramma van Arte afgelopen week bleek het tegendeel. Het programma liet een praktisch onderzoek zien naar de belangrijkste factoren voor plantjes: water, licht of een hoge luchtvochtigheid. De conclusie uit dit onderzoek werd verpakt in enkele praktische tips richting de kijker waarmee deze gegarandeerd nog enige tijd zijn zelf geweekte kruiden kan oogsten en eten. Helemaal passend in de huidige tijdgeest.

Zijn wij op de goede weg???

Koop fysiek melkpoeder in de winkel van Albert Heijn. Verkoop dit via het Chinese internetplatform Alibaba voor de vijfvoudige prijs en lever het de volgende dag via DHL af bij de koper. Nieuw verdienmodel, dat kan ook voor bloemen en planten dacht ik. Maar enkele groothandelaren waren mij al voor. En …. FloraHolland ontdekte dat een Chinees liever rechtstreeks zaken doet met de producent dan met zijn leverancier. Het begin van World Flower Exchange? De handel is gewaarschuwd. Goed voor het onderlinge vertrouwen? Daar wil ik het in deze column over hebben.

Exportomzet bloemen en planten blijft na krimp in augustus op plus 3%

Na de terugval van de exportwaarde van bloemen en planten vanuit Nederland met 1,3% in augustus blijft de stijging dit jaar 3% op € 3,9 miljard. De vooruitzichten op handhaving van deze groei zijn volgens de leden van brancheorganisatie VGB realistisch, al blijven de verschillen per afzetland groot. De zwakke koers van de euro is een grote stimulans voor de export naar landen als het Verenigd Koninkrijk en Amerika. De bloemenexport ligt dit jaar structureel in de plus, de krimp bij de pot- en tuinplanten lijkt aan te houden.

Kenniscafé Phalaenopsis

Bloemen en planten hebben in de keten veel te verduren waardoor kans op kwaliteitsvermindering bestaat. Daarom is het belangrijk dat bloemen en planten onder optimale condities getransporteerd worden, zo ook de Phalaenopsis. Op 10 september jl. werd hier tijdens het door GreenCHAINge bij Levoplant georganiseerde kenniscafé aandacht voor gevraagd.

Prinsjesdag Nieuwsbrief

De speciale Prinsjesdag Nieuwsbrief van VNO-NCW en MKB-Nederland geeft een overzicht van de belangrijkste plannen en maatregelen voor ondernemers uit de Miljoenennota voor komend jaar.

BGI 50 jaar

Het Verband des Deutschen Blumen Gross- und Importshandels, de BGI, zeg maar ons Duitse zusje, bestond dit weekend 50 jaar. In 1965 opgericht toen de Duitse economie de fase van welvaartstaat begon in te zetten. Sinds 15 jaar heeft de VGB steeds meer contact met de BGI. Aanvankelijk was er sprake van de nodige animositeit. De VGB was immers de vertegenwoordiger van een groep die aan de schakels van de Duitse sierteeltketen aan het knagen was.

Stand van zaken plaatnummer uit de klok locatie Rijnsburg

Veel kwekers en klanten hebben de wens dat het niet zichtbaar is op de klok wie wat koopt. Het effect van het weglaten van het plaatnummer uit de klok is getoetst bij chrysanten en rozen met medewerking van de Erasmus Universiteit. De pilots toonden aan een stabielere prijsvorming aan. Het niet meer tonen van het plaatnummer is vervolgens gefaseerd uit de bloemen- en plantenklokken op de exportlocaties gehaald. Door aanpassingen in de tribunesoftware, vanwege extra wensen van klanten, is locatie Rijnsburg donderdag 27 augustus jl. als laatste overgegaan. Het niet meer tonen van het plaatnummer geeft in Rijnsburg voor met name de lijnrijders geen voordeel in samenwerking.

Efficiënt en duurzaam planten vervoeren

Het project GreenCHAINge doet kwaliteit onderzoek met Wageningen UR en zoekt logistieke alternatieven voor bloemen- en plantenvervoer over de weg (export) en door de lucht (import). Het railtraject kan een alternatief zijn voor export afstanden groter dan 800 km. Met het oog op de toekomst is het van belang dat de transportkosten niet omhoog gaan en de CO2-uitstoot wordt verlaagd. Daarom wordt, gezamenlijk met leden en transporteurs, gewerkt aan alternatieven om de duurzaamheid van het internationale sierteelt transport te verhogen. Het project is innovatief en pilot transporten zijn nu nog voor een beperkt aantal leden toepasbaar, daar is de VGB zich van bewust. De pilot transporten en het onderzoek worden daarom uitgevoerd met externe financiering (oud PT budget en Min. EZ). Daarnaast betalen deelnemende bedrijven zelf de normale logistieke kosten aan hun transporteur. Het project heeft de aandacht getrokken van Doe Maar Duurzaam. Een programma, dat uitgezonden wordt bij RTL7, over duurzame ontwikkelingen en innovaties. In de aflevering over Transport en Logistiek komen VGB, Hamiplant en Jan de Rijk Logistics aan het woord. Zij vertellen ons meer over de ontwikkelingen in hun branche. Geïnteresseerd? Kijk dan aanstaande zondag 13 september van 13.30 tot 14.00 uur naar Doe Maar Duurzaam op RTL7.

Collectiviteit & Solidariteit

Grote kwekers zijn nog steeds lid van een veiling ook al kunnen zij zich in de directe handel grotendeels ’zelf’ redden. Zeker in het retailkanaal en bij voorkeur samen met een gespecialiseerde groothandelaar, als serviceprovider met boeketlijnen, strakke logistiek en stevige reserves voor de door klanten afgedwongen betalingstermijnen. Sommige grote handelaren denken zichzelf te kunnen redden buiten de veilingklok om, buiten de vereniging om, die voorheen over de veilingtarieven onderhandelde, buiten het Bloemenbureau om, van waaruit ooit gezamenlijk promotie werd bedreven, buiten het Productschap om, dat de onderzoek en innovatie gelden collecteerde en buiten het Bedrijfschap om, dat waakte over de debiteuren.

Collectiviteit & Solidariteit

Grote kwekers zijn nog steeds lid van een veiling ook al kunnen zij zich in de directe handel grotendeels ’zelf’ redden. Zeker in het retailkanaal en bij voorkeur samen met een gespecialiseerde groothandelaar, als serviceprovider met boeketlijnen, strakke logistiek en stevige reserves voor de door klanten afgedwongen betalingstermijnen. Sommige grote handelaren denken zichzelf te kunnen redden buiten de veilingklok om, buiten de vereniging om, die voorheen over de veilingtarieven onderhandelde, buiten het Bloemenbureau om, van waaruit ooit gezamenlijk promotie werd bedreven, buiten het Productschap om, dat de onderzoek en innovatie gelden collecteerde en buiten het Bedrijfschap om, dat waakte over de debiteuren.

CAO bloemengroothandel algemeen verbindend

De nieuwe CAO voor de groothandel in bloemen en planten is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) goedgekeurd. Het betekent dat die nu geldt voor alle werkgevers en onder de werkingssfeer van de CAO vallende werknemers in de branche. Brancheorganisatie VGB, namens de werkgevers, en vakbonden (FNV Bondgenoten en Dienstenbond CNV) bereikten eerder een akkoord , waarmee de respectieve achterbannen instemden.

Update Rusland: Beheersing trips is prioriteit voor teelt en handel

Vorige week bespraken VGB, VBN en LTO Glaskracht de situatie rondom de fytosanitaire problemen met de Russische Federatie met het ministerie van EZ, NVWA en KCB. Daarbij aanwezig waren ook twee chrysantentelers en vertegenwoordigers van WUR. Vastgesteld is dat, hoewel er geen sprake is van een importstop voor Nederlandse bloemen, de situatie voor de handel op dit moment belemmerend werkt en onzeker is.

Van “Kom in de Kas” naar "Kom uit de Kas”

De afgelopen weken heb ik niet alleen mijn hoofd gebroken over Rusland, maar ook over bloemen, boten, kassen en kasten. Dit behoeft een nadere toelichting waarbij ik probeer niemand “op de Kast” te jagen. De Aalsmeerse gemeenschap kwam eenmaal per jaar “uit de Kas” en trok in parade naar de Dam in Amsterdam. Honderdduizenden kijkers niet alleen langs de route maar ook naar het speciale corsoprogramma op tv. Helaas ging dit corso ter ziele. Ook het Westland kwam “uit de Kas” met de jaarlijkse publiekstentoonstelling Westland 19nu en daarna met het Varend Corso. Opnieuw honderdduizenden toeschouwers, maar ook dit corso heeft nieuwe sponsors nodig om door te kunnen gaan. Het publieksevent “Kom in de Kas” weet al jaren honderdduizenden bezoekers te laten zien welke topprestaties in de kassen worden geleverd en welke bijdrage de sector levert aan de Nederlandse economie.

Dichtbij en toch ver weg

Als we het hebben over de toekomst en promotie van sierteeltproducten dan komt enerzijds de vergrijzing en anderzijds het onvoldoende aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren aan de orde. Een van de oplossingen voor de stagnerende afzet van onze mooie producten lijkt in te spelen op jongerentrends. Ook tijdens de ‘zomerbloemenwereld draait door’ discussie tijdens het zomerbloemenevent vorige week kwam dit aan de orde, we moeten beter aansluiten bij de belevingswereld van jongeren, ons product koppelen aan festivals en andere activiteiten waar jongeren in geïnteresseerd zijn.

Kwekerij Westendorp wint 1e VGB Award Zomerbloemen

NAALDWIJK - Kwekerij Westendorp vof in het Drenthse Klijndijk, bij Emmen, heeft de VGB Award Zomerbloemen gewonnen met de variëteit Kissi PonPom. Die werd donderdag tijdens het zomerbloemenevent, voor de gehele keten, voor het eerst uitgereikt. Een jury bestaande uit zomerbloemendeskundigen van handelsbedrijven lette speciaal op de handelswaarde van de cultivars.

Nederlandse ‘culinaire’ bloemengroet

Onder toeziend oog van mascotte Wilma Wels hebben de heer Wallenta, burgemeester van Premnitz (DE), de heer Skupch, directeur van de Bundesgartenschau, en de heer Robert Roodenburg, directeur van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemisterijprodukten (VGB) “The WunderKüche” vanochtend om 11.00 uur officieel geopend.

Informatie over Xylella fastidiosa

Sinds 2013 kampt ‘de hak’ van Italië met een uitbraak van de bacterieziekte Xylella fastidiosa in olijfbomen. Vanwege het grote risico voor andere economisch belangrijke teelten zoals Citrus en druif, heeft Brussel een noodmaatregel vastgesteld. Behalve genoemde gewassen kan Xylella ook zeer veel andere soorten planten aantasten. Het betreft een lijst met ca. 200 plantensoorten.

Exportomzet bloemen en planten tot en met juli op stevige plus van 3,5%

Tot en met juli dit jaar is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit Nederland in vergelijking met vorig jaar 3,5% gestegen tot bijna € 3,5 miljard. Bij de snijbloemengroep werd een toename gerealiseerd van 6,5% tot € 2,2 miljard. De pot- en tuinplanten staan op een achterstand van bijna 3% op € 1,3 miljard. In zes van de top-10 bestemmingen realiseerden Nederlandse exporteurs een groei die de daling in de vier achterblijvers ruim compenseert.

Rusland

Het zal u niet verbazen dat deze column over Rusland gaat. De VGB is, na overleg met alle ketenpartijen, namens de sector woordvoerder in dit dossier. Dit betekent dat alle media uiteindelijk bij mij terecht komt. En er is heel wat media: kranten, vakpers, radio en tv, lokaal, landelijk, internationaal maar ook digitaal. Hoe werkt dat? Als ergens in de wereld een pers- of nieuwsbericht verschijnt dat digitaal opgepikt wordt dan komt het in een stroomversnelling. Iedereen kopieert, geeft er een kleurtje aan, zoekt partijen op voor commentaar en uitleg en zoekt naar iets unieks, sensationeels, voor hun eigen nieuwsbericht. Het gaat dan ook meestal in vlagen.

‘Culinaire’ Nederlandse bloemengroet op Bundesgartenschau

De VGB trakteert bezoekers aan de Duitse Bundesgartenschau in Premnitz van 21 tot 23 augustus op wat zij noemt een kleurrijke ‘culinaire bloemengroet’. In de Grüne Küche, een paviljoen op de openluchttentoonstelling, komt een tafelschikking met 12.500 Gerbera’s en delicatessen met cressen van kwekerij Koppert Cress.

Plantenvervoer per trein naar Zweden wordt vervolgd

Een diesel-electrisch geconditioneerde container gevuld met planten wordt per trein naar Stockholm, Zweden vervoerd. Hiermee is donderdag 6 augustus een succesvol vervolg gelanceerd op een GreenCHAINge pilottraject naar Helsingborg eerder dit jaar.

Update Rusland

Dinsdag 11 augustus: Op dit moment is er weinig nieuws te melden vanuit de grensovergangen met Rusland. Ondanks het feit dat in de Russische media aandacht wordt besteed aan de ongewenste import van in Nederland geproduceerde bloemen, zijn er nog geen andere interventies bekend dan vier uit Denekamp afkomstige vrachtwagens aan de Wit-Russische/Russische grens. Transporten lijken volgens de laatste informatie de grenzen met de gebruikelijke gang van zaken te kunnen passeren met soms wat extra controles van documenten en lading.

Komkommertijd

Draaien groentetelers deze dagen nu echt een goede omzet? Veel omzet gaat vaak gepaard met lage prijzen, veel voor weinig. U kent het wel... overal in Europa hoge temperaturen. Zandvoort zat afgelopen weekend ook weer bomvol. Gek genoeg zie je vooral op het naaktstrand dat het de meeste mensen lang niet slecht gaat... Al dit uitbundig bloot beschouwend draait de bloemenhandel deze zomer nog verrassend goed. Dat heeft natuurlijk meer te maken gehad met het matige weer en een matig productaanbod aan het begin van deze zomer…

Update Rusland

Maandag 10 augustus a.s. worden aan de grens met de Russische Federatie, zoals aangekondigd, belemmeringen verwacht. Van de Russische autoriteiten is geen nadere informatie ontvangen over hoe en waar de fytosanitaire inspecties zullen plaatsvinden. Ook onze contacten in Moskou, Brussel en Den Haag hebben hierover geen informatie kunnen krijgen. Samen met LTO, VBN coördineren we het overleg met de fyto-autoriteiten van het Ministerie van Economische Zaken en onze buitenlandse contacten, zodat deze kwestie sectorbreed wordt benaderd. Net als u ben ik zeer benieuwd naar wat er maandag en die dagen er na gaat gebeuren. Mocht u iets horen van uw Russische relaties geef dat dan zo snel mogelijk door (0297-380202 of info@vgb.nl), zodat er snel, op basis van zo compleet mogelijke informatie, gereageerd kan worden. Het enige wat ik van deze kant kan adviseren is om goed in contact te blijven met uw Russische relaties en er voor te zorgen dat, wat u van uw kant kunt doen met betrekking tot documentatie en kwaliteitscontrole, dit zorgvuldig te doen.

Update Rusland

Donderdag 6 augustus 2015: Op dit moment is er geen nieuwe informatie over de maatregelen die de Russische autoriteiten met ingang van maandag a.s. willen invoeren. Via onze contacten in Moskou, de lidstaten, Brussel en Den Haag probeer ik meer details te krijgen. Bekijk hier het bericht van dinsdag 4 augustus jl.

Ernstige waarschuwing voor exporteurs naar de Russische markt.

Dinsdag 4 augustus 2015: De Russische inspectiedienst Rosselkhoznadzor heeft kort geleden gemeld dat de EU-lidstaten die fytosanitaire certificaten afgeven aan de grens met Rusland onvoldoende maatregelen hebben genomen om in Nederland gekweekte bloemen te controleren op de door hun eerder aangegeven organismen. Tussen 31 juli en 3 augustus inspecteerden de Russische autoriteiten nog een aantal zendingen fytosanitair en constateerden dat deze niet aan hun eisen voldeden. De Russische inspectie-autoriteit kondigt nu aan dat vanaf 10 augustus alle Nederlandse bloemen pas worden toegelaten na een fytosanitaire inspectie aan de Russische grens. Dat zou een ernstige ontregeling van het grensverkeer kunnen betekenen en mogelijk aanzienlijke risico’s voor degenen van wie de producten zijn. Via onze contacten in Moskou, de lidstaten, Brussel en Den Haag probeer ik alle informatie te verzamelen. Mocht u, via uw Russische klanten of expediteurs, iets horen laat het mij dan weten.

Samen

In Genesis 1 staat het al: Het is niet goed voor de mens om alleen te zijn. Het vervolg is bekend en zo ontstond het woord samen. Waarschijnlijk beginnen de meest uitgesproken woorden in onze samenleving dan ook met "samen": samenbinden, -brengen, -ballen, -drukken, -gaan, -hangen, -hokken, -komen, -pakken, -persen, -smelten, -spel, -trekken, -vallen, -voegen, -werken, -wonen, -zang, -zijn en samenzweren.

Consumententool

Hoe kan je als lijnrijder jouw klant nog beter bedienen? Als je weet hoe de consumenten in hun land wonen en werken. Wat hen beweegt en welke voorkeuren zij hebben. Op welke prikkels ze reageren om (meer) bloemen of planten te kopen. En hoe kom je aan die informatie? Door gebruik te maken van de consumententool.

Bloemenagenda 2015

Verhoog je omzet door in te haken op de marketingcampagnes van de Bloemenagenda 2015. Laat consumenten de inspirerende boodschap die ze op internet of een billboard zien ook bij jouw klant, de bloemist, tegenkomen. In week 36 tot en met 40 staat de warme en kleurrijke chrysant centraal.

FloraMondo

Gebruik je FloraMondo let dan goed op. Het tarief voor het abonnement wordt gecommuniceerd per 4 weken maar het bedrag wordt per maand geïncasseerd. Daardoor ligt het geïncasseerde bedrag hoger. Maak je eenmalig gebruik van de optie directe verkoop dan vervalt het recht op restitutie voor de rest van de looptijd.

Update Rusland

Woensdag 29 juli 2015: Ondanks dat in de media volop gespeculeerd wordt over het weigeren van Nederlandse bloemen aan de grens, door de Russische inspectie autoriteiten, is hiervan nog geen bevestiging door de Russische officiële instanties. Zowel het EU bureau in Moskou als de EU instanties in Brussel, hebben nog geen verzoek uit Rusland binnengekregen. Ook de Nederlandse ambassade in Moskou en het ministerie in Den Haag hebben nog niets van de Russische autoriteiten gehoord. Er zijn bij de VGB wel berichten binnengekomen, via Russische klanten van Nederlandse exporteurs, dat vandaag de laatste dag zou zijn dat Nederlandse bloemen aan de grens worden doorgelaten. Volgens hun transporteurs is dat door de Russische douane aan de grens vertelt. Hoort u iets via uw Russische klanten en contacten laat dat de VGB graag zo snel mogelijk weten, dan kan dit verder uitgezocht en gecommuniceerd worden. Zodra er weer meer informatie is volgt een nieuwe update.

Aanbod in overvloed

Privé ben ik verhuisd. Een nieuwe buurt betekent nieuwe winkels. Zeker voor de dagelijkse boodschappen is het prettig dichtbij terecht te kunnen maar ook voor de drogist, de kapper en de bloemist rij ik niet om. Dus ik zoek goed bereikbare winkels met het juiste assortiment en een voorraad die goed op orde is.

Laagdrempelig deelnemen aan de IPM?

De Internationale Pflanzen Messe (IPM) in Essen (DE) is ook in 2016, van 26 tot en met 29 januari, weer ‘the place to be”. De afgelopen editie van de grootste vakbeurs op groengebied sloot af met recordcijfers. Het aantal exposanten groeide van ruim 1500 naar 1600 en zo’n 52.000 internationale vakgenoten bezochten de beurs. VGB-leden krijgen de kans zich nú al in te schrijven voor deelname op een laagdrempelige en voordelige manier. Opnieuw wordt een collectieve stand gerealiseerd in het Trade Center van de BGI (de Duitse zusterorganisatie van de VGB). Iedere deelnemer die met de VGB meegaat, beschikt over een eigen zitje in een open standruimte met duidelijke bedrijfsherkenning.

Aanbod in overvloed

Privé ben ik verhuisd. Een nieuwe buurt betekent nieuwe winkels. Zeker voor de dagelijkse boodschappen is het prettig dichtbij terecht te kunnen maar ook voor de drogist, de kapper en de bloemist rij ik niet om. Dus ik zoek goed bereikbare winkels met het juiste assortiment en een voorraad die goed op orde is. Verder vind ik het ook wel prettig als het personeel een beetje aanspreekbaar is. De afgelopen weken heb ik flink wat winkels bekeken want er is tegenwoordig keuze in overvloed en de verschillen zijn groot.

Uitnodiging Matchmaking bijeenkomst Vietnam

Greenport Holland nodigt u uit voor de matchmaking bijeenkomst Vietnam. In de tweede week van september komt een delegatie Wholesalers en Retailers uit Vietnam een bezoek brengen aan Nederland. Deze groep bestaat o.a.uit inkopers van snijbloemen, bloembollen en potplanten en komt naar Nederland om kennis te maken met kwekers en exporteurs.

Exportomzet bloemen en planten stijgt in eerste helft dit jaar 3% tot € 3,1 miljard

De exportwaarde van bloemen en planten vanuit Nederland is in de eerste helft dit jaar ten opzichte van 2014 met ruim 3% gestegen tot € 3,1 miljard. Een forse omzetplus van 15% in juni heeft hieraan flink bijgedragen. De groei bij de snijbloemen blijft groter dan die bij de planten. De lage koers van de euro stimuleert de export naar niet-eurolanden.

Waar is iedereen?

Met vakantie zou je zeggen. Maar uit een analyse van de vakantiecijfers blijkt dat slechts 10% van de Nederlanders tegelijk met vakantie is plus 5% die nog eens in eigen tuin zit. Lang leve de vakantiespreiding. Is het in andere landen hetzelfde? Fransen gaan traditioneel in augustus met vakantie. Allemaal?

BTW verhoging Griekenland

Na een signaal over onduidelijkheid in de BTW verhoging in Griekenland is contact gezocht met de NL ambassade in Griekenland. De VGB contactpersoon heeft bevestigd dat de BTW op bloemen wordt verhoogd naar 23%. Dit geldt voor alle bloemen, zowel import als lokaal geproduceerd, omdat bloemen als luxe goederen worden beschouwd. Voor planten geldt in het algemeen het lagere BTW tarief van 13%, alleen Phalaenopsis valt onder het hogere tarief.

Gaan wij naar Grexit?

Er is geen mooier land op deze aardbol dan Griekenland. Azuurblauwe zee, grillige rotskusten, verscholen baaitjes en schilderachtige dorpjes met altijd een fotogeniek groepje oudjes op een bankje. De huisjes zijn wit, de stoeltjes in het restaurant zijn blauw, je eet er souvlaki, feta en gegrilde aubergine. Je drinkt er ouzo en retsina. Simpel en eenvoudig, zo is het altijd geweest en zo zal het nog jaren zijn…!?

Relevante informatie over Xylella fastidiosa

De NVWA heeft in afstemming met andere sectororganisaties een leesbaar document uitgebracht met koppelingen naar alle relevante informatie over Xylella fastidiosa. Deze informatie staat op de VBN site. De informatie is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits.

FloraHolland krijgt nieuwe aansluiting op A44

De A44 vanuit de richting Amsterdam krijgt bij de afslag Oegstgeest/Rijnsburg een directe aansluiting op het FloraHolland complex. Rijkswaterstaat, FloraHolland, de gemeenten Katwijk en Oegstgeest, de provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de VGB, gaven donderdag 9 juli 2015 gezamenlijk het officiële startsein voor de uitvoering van deze nieuwe aansluiting die eind 2016 gereed is.

Vloggen

Toch geen VGB exit? Vroeg een oud bestuurslid van Bloemenveiling Westland mij tijdens de laatste FloraHolland ledenvergadering. Ik hoor zo weinig kritische geluiden meer van jullie. Beleidswijziging, zei ik. Het 1e resultaat van het Santpoortberaad van handelaren en telers is dat FH weer op de koers van marktplaats in plaats van marktpartij ligt. Het 2e dat de door het beraad

Nieuwsbrief voorkomen van fraude en oplichting

Uit politieonderzoek blijkt dat niet veel groothandelaren ontkomen aan een of andere wijze van oplichting. Zij concluderen ook dat veel fraudegevallen zijn te voorkomen. Handelaren denken ‘mij gebeurt dit niet’ maar fraudeurs zijn zeer bedreven in het verzinnen van steeds nieuwe methoden om handelsbedrijven te misleiden.

Export chrysant naar VS op basis van protocol

Vanaf 6 juli 2015 kan de export van snijbloemen van chrysant naar de Verenigde Staten plaatsvinden op basis van het protocol, dat onlangs is geaccepteerd door de fytosanitaire autoriteiten van de VS.

Export Chrysant naar VS op basis van protocol

Vanaf 6 juli 2015 kan de export van snijbloemen van Chrysant naar de Verenigde Staten plaatsvinden op basis van het protocol, dat onlangs is geaccepteerd door de fytosanitaire autoriteiten van de VS. Met dit nieuwe protocol wordt het mogelijk om de export inspectie van snijbloemen van Chrysant uit te voeren bij de exporteur. Tot voor kort gold het voorschrift dat de export

Het gebeurt u niet?

Gebruik van valse identiteiten, nep-bedrijven, kopen op krediet, levering terwijl er nog een schuld openstaat, incasso die vervolgens niet mogelijk is en een contactpersoon die verdwijnt en achter de schermen wordt vervangen door een nieuwe pion. Het gebeurt ook in de sierteeltsector! Die boodschap gaf de politie aan handelaren tijdens een bijeenkomst over fraude. Aanleiding waren de recente invallen bij bedrijven gevestigd op en rond de Aalsmeerse veiling.

GROOT Handelskrant 23 juni 2015

Na ruim 22 jaar voor een brancheorganisatie van handelende ondernemers te hebben gewerkt, wordt hij zelf ondernemer. Paul van der Zweep verlaat de VGB. Familiebelangen brachten hem er toe. Bij de VGB beleefde hij vaak hectische tijden en werd hij tegen wil en dank soms een soort actieleider om handelsbelangen te dienen.

De calculerende burger

Na zeven economische tropenjaren lijkt de economie weer voorzichtig aan te trekken. Je zou denken laten we de luwte gebruiken om even op adem te komen en zaken weer toekomstbestendig op de rails te krijgen. Fijn dat het gevaar van Wall Street en Moskou lijkt gekeerd of opgevangen. Dan onverwacht een bedreiging vlak bij huis: Den Haag.

Groothandel sierteelt: BTW-verhoging desastreus

Voor zowel de binnenlandse groothandel in als de export van bloemen en planten is overheveling van die producten naar het hoge BTW-tarief (21%) rampzalig. Dat vindt de VGB en sluit zich daarmee aan bij detailhandel en productie in de sierteeltsector.

Van protestorganisatie naar sectoraal dienstenplatform

In de milieuwereld heb je van die echte protestorganisaties. Stichting Wakker Dier stelt misstanden aan de kaak op een echte recht voor zijn raap manier, zoals: “Dirk van den Broek verkoopt plofkippen vlees, van op gehokte kippen die volgepropt en opgeblazen worden van de hormoonvoeding en door hun brosse poten zakken met 10 tegelijk in een veel te klein traliehok”.

Exportwaarde bloemen en planten kruipt naar plus van 2% tot € 2,7 miljard

Na een plus van 3% tot nipt € 600 miljoen in mei kruipt de exportwaarde van bloemen en planten via Nederland weer richting een toename van 2%. Tot en met mei realiseerden de Nederlandse exporteurs volgens VGB een omzetwaarde van € 2,7 miljard. Fluctuaties per land en seizoen lijken toe te nemen.

JAN bijeenkomst Duurzaam ondernemen

Binnen de sierteeltsector ontwikkelt duurzaamheid zich steeds meer tot een randvoorwaarde voor een toekomstbestendig bedrijf. De tijd dat een bedrijf er wel of niet voor kan kiezen lijkt voorbij. Sierteeltondernemers in bloemen en planten ervaren steeds meer dat klanten, in antwoord op vraag uit de markt, op zoek zijn naar duurzame producten. Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en hoe kan je duurzaamheid inzichtelijk maken voor je klanten? JAN, de jonge sierteeltondernemer, wordt hierover bijgepraat door D-Ants en FSI op donderdag 25 juni a.s.

Informatiebijeenkomst oplichting

Er zijn maar weinig groothandelaren die ontkomen aan een of andere wijze van oplichting, zo blijkt uit onderzoek van de politie. Zij concluderen ook dat veel van de fraudegevallen zijn te voorkomen.

Komen en gaan

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En deze laatste is nu na 22,5 jaar aangebroken. Bij de VGB begon ik na 10 jaar ervaring bij PBO Landbouwschap en Akkerbouwproductschappen. Het begin voor de sector van kwaliteitszorg, ISO en erkenningsregelingen.

VGB Golfdag

De jaarlijkse VGB golfdag wordt donderdag 18 juni a.s. gehouden bij de Haarlemmermeersche Golfclub in Cruquius. Voor VGB leden is er zowel een handicap- of GVB wedstrijd als een clinic. Het is mogelijk om een introducé mee te nemen.

Na 22,5 jaar nieuwe uitdaging!

Na 22,5 jaar verruilt Paul de VGB voor de familieboerderij in Zeeland. Geen bureauwerk meer, wel met de voeten in de Zeeuwse klei. Geen Fyto- en douanezaken meer, wel zaadjes planten. Geen veilingzaken meer, wel pompoenen en artisjokken.

Bonus

Vanuit Parijs, met de Thalys en 300 km per uur, terug naar Amsterdam. Lekker snel, totdat de trein onverwacht stilstaat door een verdacht pakketje op station Rotterdam. Vervelend, net als in de dagelijkse praktijk loopt het anders dan gedacht of verwacht. Mooi even tijd voor deze column.

GROOT Handelskrant 26 mei 2015

De bloemist van 2020. Regelgeving eetbare bloemen en planten best lastig en "Eetbare producten zijn booming, " zegt Gerrit Jan Vreugdenhil van MPS. Lees het in de GROOT Handelskrant van 26 mei 2015.

Klant en leverancier

Wat verwacht je als klant van je leverancier en, zeker zo belangrijk, wat verwacht je als leverancier van je klant? Deze vragen waren onderdeel van de discussie in de tweede workshop van het project Klant Inzicht Keten Impact (KIKI). Vragen waar blijkbaar niet iedereen regelmatig over nadenkt. Grappig, iedereen vindt het logisch dat je als klant iets van je leverancier verwacht, maar blijkbaar niet dat je als leverancier ook iets van je klant verwacht.

VGB Ledenvergadering en Groothandelsseminar

Het inspelen van de Nederlandse groothandel op de snel veranderende markt vormt de basis voor het Groothandelsseminar van het Nederlands Verbond van de Groothandel op donderdag 4 juni a.s. in Kasteel de Wittenburg te Wassenaar. Voorafgaand aan dit seminar vindt op dezelfde locatie de besloten ledenvergadering van de VGB plaats.

VGB Ledenvergadering

Het inspelen van de Nederlandse groothandel op de snel veranderende markt vormt de basis voor het Groothandelsseminar van het Nederlands Verbond van de Groothandel op donderdag 4 juni a.s. in Kasteel de Wittenburg te Wassenaar. Voorafgaand aan dit seminar vindt op dezelfde locatie van 13.30 – 15.30 uur de besloten ledenvergadering van de VGB plaats.

VGB Ledenvergadering en Groothandelsseminar

Het inspelen van de Nederlandse groothandel op de snel veranderende markt vormt de basis voor het Groothandelsseminar van het Nederlands Verbond van de Groothandel op donderdag 4 juni a.s. in Kasteel de Wittenburg te Wassenaar. Voorafgaand aan dit seminar vindt op dezelfde locatie van de besloten ledenvergadering van de VGB plaats.

Rijverboden Tweede Pinksterdag

Maandag 25 mei a.s. is het tweede pinksterdag en dat betekent dat er in een aantal landen een rijverbod geldt voor het vrachtvervoer over de weg.

De Boon jubileert als voorzitter

Herman de Boon was donderdag 12,5 jaar VGB voorzitter. Hij maakte grote veranderingen in de bedrijfstak en de gehele sierteeltsector mee, die veel snel op elkaar volgende aanpassingen van de organisatie en de aangesloten bedrijven vergde.

Geen tijd

Tijd is een ongrijpbaar iets. Je kunt het niet beetpakken, soms lijkt een kwartier lang te duren, soms kort. Nu is gelijk verleden. En het verleden is geweest. Wat een filosofisch geleuter zult u zeggen, maar dit is weer typisch een periode in het jaar dat je altijd tijd te kort komt.

Informatie bijeenkomst EU maatregelen Xylella fastidiosa

De NVWA verstrekt informatie over de leefwijze, schade door Xylella fastidiosa, geeft een toelichting op de EU maatregelen ter voorkoming van vestiging en verdere verspreiding van Xf, gaat in op de consequenties van een mogelijke besmetting en er is mogelijkheid tot vragen stellen aan NVWA, KCB en Naktuinbouw.

Ketenkwaliteit onderzoek Phalaenopsis

LTO, Wageningen UR Food & Biobased research en VGB organiseerden woensdag 13 mei jl. een GreenCHAINge bijeenkomst om de eerste resultaten voor kwaliteitsbehoud in de keten met Phalaenopsis te presenteren.

Consumentenonderzoek delen

Kennis over de consumentenmarkt met elkaar en de sector delen en zorgen voor continuïteit in dit onderzoek. Daarvoor tekenden Marc Eijsackers van het op consumentenpromotie gerichte Bloemenbureau Holland (BBH), Frank van den Hoek van bloemenveiling FloraHolland en Robert Roodenburg van de groothandelsorganisatie VGB een dezer dagen een overeenkomst.

Introductie consumententool

Wat beweegt consumenten en welke voorkeuren hebben zij? Op welke prikkels reageren ze om (meer) bloemen of planten te kopen? Weet u welke consumenten groepen voor u het meest relevant zijn? De Consumententool laat dit allemaal zien.

Nieuwe oorsprongsverklaring

De oorsprongsverklaring voor bloembollen en planten is vernieuwd. Dit formulier vindt u op onze website onder het kopje ’In- en uitvoervergunning’.

Rijverboden Hemelvaartsdag

In verband met Hemelvaartsdag, aanstaande donderdag 14 mei, gelden er in Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland rijverboden voor vrachtverkeer. Voor meer informatie zie de website van de EVO .

Kent u DAAN?

De agrarische sector en de maatschappij echt verbinden via De Agrarische Ambassadeur van Nederland (DAAN), dat is het doel van Stichting DAAN. Vorige week las ik een oproep om een geschikte kandidaat voor deze rol aan te melden.

BNR Radio Zaken doen met

Robert Roodenburg, directeur VGB, was donderdag 7 mei in het BNR Radio programma Zaken doen met....

Veel succes!

Consultants die menen dat de mindere resultaten vooral een gevolg zijn van de wijze waarop de sector is georganiseerd houden ons regelmatig voor dat de tuinbouw eens naar het coöperatieve model van Friesland Campina moet kijken.

GROOT Handelskrant

Maatwerk over markt op nieuwe website, 5 mei 2015 betaalde feest- en veildag en "Kennis en informatie steeds belangrijker" volgens Stendert Zuurbier van FleuraMetz. Lees het in de GROOT Handelskrant van 28 april 2015.

GROOT Handelskrant 28 april 2015

Maatwerk over markt op nieuwe website, 5 mei 2015 betaalde feest- en veildag en "Kennis en informatie steeds belangrijker" volgens Stendert Zuurbier van FleuraMetz.

Hoe mogelijke schade te voorkomen

Hoe kan mogelijke schade door Xylella fastidiosa (Xf) voorkomen worden? De schade kan bestaan uit vernietiging van besmette partijen, verspreiding van Xf en imago schade voor het exportland Nederland.

Interessante Masterclass

Interessant was de Masterclass Anthura voor lijnrijders die de SLB samen met Pull Position organiseerde in de Foyer van FloraHolland Rijnsburg.

Nieuwe website onmisbaar voor sierteeltgroothandel

Na maandenlange voorbereiding is donderdag (23 april) de gloednieuwe website van de VGB gelanceerd. Die biedt veel essentiële informatie voor de groothandelaren en mogelijkheden voor berekening van de eigen positie op specifieke markten.

5 mei 2015: Betaalde feest- en veildag

In artikel 1 lid 9 cao GBP is bepaald dat eens in de 5 jaar (lustrumjaren) 5 mei als een feestdag wordt aangemerkt. Op feestdagen wordt in principe niet gewerkt met behoud van inkomen. Aangezien dinsdag 5 mei 2015 een zgn. veildag is, kan er wel normaal gewerkt worden.

Noodmaatregelen Frankrijk ivm Xylella

Frankrijk heeft, ingaande april, eenzijdige noodmaatregelen afgekondigd om insleep en verspreiding van de bacterie Xylella fastidiosa tegen te gaan. De controlelast om deze noodmaatregelen te handhaven ligt bij Frankrijk. Bij deze informeert de NVWA de betrokken sectoren over de inhoud ervan.

Voor wie verstandig handelt!

Zo langzamerhand raakt iedereen ervan overtuigd: Meten is weten en Kennis is macht. Data, beter nog, Big Data, moet. Nu heb ik ooit geleerd dat je aan data alleen niets hebt. Je moet informatie hebben, oftewel het vertalen van data, droge cijfers, naar bruikbare informatie. Door de geconsolideerde data van Floridata met bijvoorbeeld CBS-gegevens te verrijken, maar ook met andere informatiebronnen, ontstaat unieke informatie.

Exportwaarde bloemen en planten klapt om naar plus van 3% tot bijna € 1,6 miljard

Dankzij een sterke omzetstijging met 13% in maart is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit Nederland in het eerste kwartaal dit jaar geëindigd op een plus van 3%, in waarde richting € 1,6 miljard. De verschillen per land lopen sterk uiteen en de effecten van valutaschommelingen benadrukken het belang van exportspreiding.

Ook u bent verantwoordelijk

Verkoopt u kruiden, aardbeienplanten, citrusboompjes, pompoenen, granaatappels, dille of een ander product dat ook in de groentesector wordt verhandeld? Weet u wanneer u deze producten mag verhandelen? Aan welke eisen deze precies moeten voldoen? Hiermee opende de uitnodiging voor het Kenniscafé over eetbare producten dat vandaag plaatsvindt.

Meijer Roses vijfde keer winnaar VGB Award

De VGB Award Roos Exclusief werd voor de 5e keer gewonnen door kwekerij Meijer Roses uit Pijnacker met de witte variëteit ’Avalanche+’ De VGB Award Roos was voor kwekerij PureRoses Maria Rosa met de ’Testarossa’ en de VGB Award Roos Import was voor Mount Kenya Flowers met de ’Confidential’.

Hoe nu verder?

Recent ontmoette ik Wouter Hart, auteur van de bestseller: ’Verdraaide organisaties, terug naar de bedoeling!’. Hierin beschrijft hij de situatie waarin organisaties geneigd zijn hun klantoriëntatie in te ruilen voor de maak- en beheersbaarheid van de complexe systeemwereld om hen heen. De samenhang en samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid via vakorganisaties was tot 2000 geborgd in het Productschap Tuinbouw.

Kenniscafé: Eetbare bloemen en planten onder de loep

Verkoopt u Lavendel, Aardbeienplanten, Citrusboompjes, Pompoenen, Granaatappels, Dille of een ander product dat ook in de groentesector wordt verhandeld? Weet u wanneer u deze producten mag verhandelen? Aan welke eisen deze precies moeten voldoen? Mogelijk niet, want deze regels zijn recent flink aangescherpt.

Missie VS / Canada met Koninklijk paar

Onlangs zijn er diverse aankondigingen uitgestuurd voor een economische missie naar Canada, parallel aan een staatsbezoek van het Koninklijk Huis. Voor beide missies geldt dat de (economische) betrekkingen voor de topsector Tuinbouw en Uitgansmaterialen focus is.

Veranderende consument vereist veranderende leverancier

Welke typen consumenten zijn er, wat zijn hun wensen, hoe ontwikkelen die zich in de komende jaren en vooral hoe kunnen bloemisten en hun toeleveranciers hier op inspelen? Om die vragen te beantwoorden starten VGB en VBW samen met TNO een onderzoek onder de naam ’Klant Inzicht, Keten Impact’.

Consumentenprikkel

Hoe simpel zou het zijn als wij zouden weten wat de consument wil. Natuurlijk vandaag, maar vooral volgend jaar en de daarop volgende jaren. Het antwoord is niet zo moeilijk: vraag het ze! In 2000 gebeurde dat ook. Van alle Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar had toen 30% een mobiele telefoon. De fabrikant en telecomwinkel wilden natuurlijk weten of de andere 70% van plas was om op korte termijn of in de toekomst een mobiele telefoon te kopen.

Krimp export bloemen en planten blijft beperkt

Nederlandse exporteurs van bloemen en planten realiseerden in februari een omzetwaarde van € 544 miljoen. Dat is net als in januari een daling van 3%. De achterstand is bij de pot- en tuinplanten met een krimp van 8% tot en met februari groter dan die bij de snijbloemen, die nauwelijks een procent prijsgaven. De daling van de exportwaarde wordt vooral veroorzaakt door Duitsland en Rusland.

Lentekriebels

Heerlijk zonnig, fris voorjaarsbriesje, lekker de tuin in. Blad ruimen, nog even wat oude takken snoeien en nieuw perkgoed halen, goed voor de handel. Binnen ook alles al opgeknapt en opgeruimd, veel weggegooid, lekker gevoel. Op het werk idem dito, paar maanden terug verhuisd, veel opgeruimd en weggegooid. Archieven hebben we niet meer nodig, alles in the cloud, licht en luchtig. Oude kennis is sowieso van twijfelachtige waarde... alles wordt nieuw, fris en fruitig.

Samen werken aan een Rooskleurige Toekomst

JAN, de jonge sierteeltondernemer gaat op zoek naar de kracht van samenwerken. Hoe kan je 10 miljoen mensen per jaar verblijden met jouw Red Naomi Rozen? Daarvoor is samenwerken in de keten heel belangrijk. Dat weet ’s werelds grootste rozenkwekerij, Porta Nova, als geen ander. Een innovatief bedrijf dat streeft naar absolute topkwaliteit voor de 30 miljoen Red Naomi Rozen die jaarlijks worden gekweekt.

Samen werken aan een Rooskleurige Toekomst

JAN, de jonge sierteeltondernemer gaat op zoek naar de kracht van samenwerken. Hoe kan je 10 miljoen mensen per jaar verblijden met jouw Red Naomi Rozen? Daarvoor is samenwerken in de keten heel belangrijk. Dat weet ’s werelds grootste rozenkwekerij, Porta Nova, als geen ander. Een innovatief bedrijf dat streeft naar absolute topkwaliteit voor de 30 miljoen Red Naomi Rozen die jaarlijks worden gekweekt.

Het mooiste is de stilte!

Het mooiste is de stilte! Tijdens een kort verblijf in het Clarissenklooster te Megen schrijf ik deze column. Het mooiste dat je hier hoort is de stilte. Al ruim 325 jaar wordt hier niet of nauwelijks gesproken. Heel bijzonder in deze weken van verkiezing kakafonie.

Vrouwendag tegenvaller voor groothandel bloemen

Internationale Vrouwendag, die zondag (8 maart) wordt gevierd in vooral Oost-Europese landen, leidt voor bloemenexporteurs dit jaar niet tot veel extra omzet. De export naar Rusland en Oekraïne viel goeddeels weg, melden exporteurs.

Bent u duurzaam?

Volgens Wikipedia is duurzaamheid de ontwikkeling ‘die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’. Dat helpt niet echt om duurzaamheid voor bedrijven grijpbaar te maken. Heeft u een idee hoe duurzaam uw bedrijf is?

Meten is weten

De groothandel in bloemen en planten maakt deel uit van een grotere sector: sierteelt, tuinbouw of agrarisch. Het imago van deze sectoren bepaalt voor een deel ook ons imago. Zeker bij misstanden of algemeenheden verdwijnt de nuance nog wel eens en wordt alles op een hoop geveegd. Echter, in 2012, tijdens een grote actie van de verschillende opsporingsinstanties, Belastingdienst, Douane, UWV en FIOD bij de groothandel in bloemen en planten kwam nauwelijks iets naar voren. Er is niet tot vervolg overgegaan, hoogstens advies om iets te verbeteren.

Groot en klein

Is het glas dat alleen met grote kiezels gevuld wordt wel echt helemaal vol? Nee, want tussen de grote passen kiezels met een kleinere en daartussen met een nog kleinere diameter. Het glas is dus pas echt vol als het gevuld wordt met zowel grote als kleinere kiezels.

Carnaval drukt bloemenafzet Valentijn

Dat Valentijn zaterdag samenvalt met carnaval leidt tot verminderde verkoop van bloemen. Ook de (winter)vakanties in veel streken drukken de markt. De wat stagnerende vraag betekent voor de consument dat een bloemetje goedkoper is dan vorig jaar aan de vooravond van het feest der geliefden.

Valentijn

Welke kleuren en bloemtypen worden het meest gewaardeerd door de consument? Hoe wordt de kwaliteit ervaren? Wat zijn de trends en wat kun je aan koopgedrag verwachten? Kwekers verwijten handelaren dat zij hierop geen terugkoppeling ontvangen uit de markt. Bij gebrek daaraan beginnen sommige kwekers zelf een winkel of marktkraam.

Bent u erbij?

DaVinc3i is een project van ondernemers en kennisinstellingen met verrassende resultaten. Op 19 februari a.s. is de slotconferentie van dit project (www.davinc3i.com) waarin ondernemers met VGB, FloraHolland, logistieke dienstverleners, de universiteiten van Wageningen, Eindhoven en VU Amsterdam samenwerkten. Het werd financieel ondersteund door het Productschap Tuinbouw, Dinalog, de deelnemende bedrijven en universiteiten.

VGB aanwezig op IPM

Tijdens de Internationale Pflanzen Messe (IPM) in Essen, Duitsland vestigt de VGB de aandacht op de Nederlandse export en het belang van samenwerken. Met vier exporteurs neemt zij deel aan de stand van de Duitse zusterorganisatie BGI.

SLB

Henk Knipscheer is een man met visie, die het ook nog waar weet te maken. Hij was de grote initiator van de SLB. Gestart als onafhankelijke groep om de specifieke Rijnsburgse lijnrijdersbelangen te behartigen bij de veiling, de lokale overheid en de belangenorganisaties. Elf jaar geleden kwamen wij elkaar tegen bij een bijeenkomst op de veiling en maakten een afspraak.

Plant is méér dan mooi: ook gezond

De sierteeltsector kan effectiever en breder communiceren dat planten niet alleen mooi, maar ook gezond en nog veel meer zijn. Die boodschap klonk donderdag 22 januari in de bijeenkomst van Into Green, een samenwerkingsverband van de VGB en VHG. Er werden resultaten van proeven met planten op scholen en kantoren gepresenteerd.

Een BID voor de sierteelt?

Vandaag is het Big Improvement Day! Voor de 8e maal staat de 3e dinsdag in januari in het teken van ondernemerschap, positivisme en creativiteit. De organisatoren willen op deze dag de BV Nederland op de kaart zetten. Laten zien hoe goed de BV Nederland het doet op de thema’s duurzaamheid, ondernemerschap, educatie en leiderschap maar ook hoe verschillende generaties en publieke- en private organisaties van elkaar leren door kennis te delen.

Exportwaarde bloemen en planten plust in 2014 ruim 2% tot record van Euro 5,4 miljard

De exportwaarde van bloemen en planten uit Nederland is in 2014 met ruim 2% gestegen tot € 5,4 miljard, een evenaring van het record in 2012. Dit blijkt ui de definitieve exportstatistieken van de VGB over het afgelopen jaar. Het laatste kwartaal van 2014 was het derde achtereenvolgende waarin een stijging kon worden gerealiseerd. Planten deden het beter dan de bloemen. Rusland was de grootste daler in de top-10, Zwitserland de sterkste stijger.

Rechten en plichten

Thuis werd ons al op jonge leeftijd duidelijk gemaakt dat je rekening moet houden met de gevoelens van anderen, respect voor de ander moet hebben. Als vijfjarig ventje mocht ik eens bij een vriendje blijven eten, maar tot mijn grote schrik kwamen er bruine bonen op tafel. Oeps, wat nu?

2015: vertrouwen en samenwerken

Rondom de jaarwisseling is het tijd voor reflectie. Even achterom maar vooral vooruit kijken. De sierteeltsector presteerde in 2014 uitstekend. Alhoewel de definitieve cijfers nog moeten komen lijkt het erop dat er sprake is van het beste resultaat sinds 2007. Een uitstekende prestatie in een stagnerende EU markt en problemen in de opkomende markt Rusland.